Εκπαίδευση στρατού

Αδρανείς πολίτες εκπαιδεύονται στους στρατώνες, αν είναι διαθέσιμοι αρκετοί πόροι για τη στρατολόγηση της μονάδας.

Οι στρατώνες έχουν μια αρχική χωρητικότητα 50 στρατιωτών και κάθε επίπεδο αυξάνει αυτός ο αριθμός με 50.

Η ενεργοποίηση του Προνομιακού αυξάνει την χωρητικότητα των στρατώνων με 20%.

Μονάδες του ίδιου τύπου που στρατολογήθηκαν ταυτόχρονα θα τελειώσουν την εκπαίδευσή τους ταυτόχρονα.

Αν δεν έχετε περισσότερες ελεύθερες θέσεις στις στρατώνες, αλλά έχετε ελεύθερες ομάδες εκπαίδευσης, όσες επιτρέπει το επίπεδο του Στρατιωτικού δόγματος, έχετε την δυνατότητα να στρατολογήσετε τις μονάδες σε ουρά. Οι ομάδες σε ουρά εκπαιδεύονται μια μετά από την άλλη. Αν έχετε αρκετούς πόρους και πληθυσμό, μπορεί να στρατολογήσετε όλες οι υπόλοιπες ελεύθερες μονάδες αμέσως, αλλά μη ξεχνάτε ότι αυτές θα τακτοποιούνται σε ουρά.

Βελτίωση μονάδων - η μεταφορά μονάδων μιας χαμηλότερης κατηγορίας σε μονάδες υψηλότερης κατηγορίας του ίδιου είδους, αν έχετε τα απαραίτητα επίπεδα των ερευνών. Μπορείτε να βελτιώσετε ελαφρείς και/ή βαρείς μονάδες και να τις κάνετε ελίτ μονάδες του ίδιου είδους, στο τέταρτο υπομενού του κάθε στρατώνα. Δε χρειάζεστε πληθυσμό για τη βελτίωση. Η τιμή της βελτίωσης θα είναι η διαφορά μεταξύ την κοινή τιμή των μονάδων της υψηλότερης κατηγορίας και την κοινή τιμή των μονάδων της χαμηλότερης κατηγορίας. Ο χρόνος εκπαίδευσης θα είναι ο χρόνος των μονάδων της υψηλότερης κατηγορίας. Δεν μπορείτε να βελτιώσετε τις πολιορκητικές μηχανές.

After the army units are trained they remain immobilized for 18 hours. During that period you can mobilize them whenever you want. After the 18-hour period has expired, they are automatically mobilized.

Immobilized soldiers will not fight, nor can be destroyed. They also are not seen by the enemy’s spies.

Παγκόσμιο Ηθικό

Το μαχητικό πνεύμα του στρατού. Το Παγκόσμιο ηθικό εξαρτάται από την ολόκληρη συμπεριφορά του παίκτη στο πεδίο μάχης.

Η βασική του αξία σε επίθεση και σε υπεράσπιση στις προσαρτημένες επαρχίες και αποικίες είναι 100. Στην πρωτεύουσα το βασικό ηθικό σε υπεράσπιση είναι 110. Αν ο παίκτης επιτίθεσαι άλλο παίκτη έξω από τη σειρά x2 των πόντων καθαρής αξίας, το ηθικό του πέφτει, γιατί ο παίκτης δε μάχεται με ίσοι. Για κάθε διαφορά από 0,1 (κάτω ή πάνω από x2) το ηθικό πέφτει σταδιακά με 1,67 πόντους.

Μετά από το τέλος της μάχης, ο στρατός αποκαθιστά το βασικό Ηθικό του.

Το βασικό Ηθικό μπορεί να αυξάνει με την έρευνα Στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία δίνει 1 πόντο Ηθικό ανά επίπεδο. Εάν ένας παίκτης είναι σε μια Συμμαχία, στη θέση του Διοικητικού Αξιωματικού, λαμβάνει ένα βασικό μπόνους +10 πόντων Ηθικού, αλλά η πραγματική έκταση αυτού του μπόνους εξαρτάται από την κατάσταση Πίστης του παίκτη στη Συμμαχία.

Και οι δύο στρατοί αρχίσουν να μάχονται μεταξύ τους με βασικό Ηθικό 100 έναντι 100.

Το Ηθικό πέφτει σε κάθε γύρο λόγω κούρασης (με 4 +/-3 πόντους), ήττες (με 1 μέχρι 3 πόντους). Όταν ο στρατός σας επιβάλλει περισσότερες ζημίες από τον στρατό του εχθρού, το ηθικό σας αυξάνει και το ηθικό του αντιπάλου σας πέφτει, σύμφωνα με την ακόλουθη φόρμουλα:

 • 20-50% διαφορά στο ισοδύναμο χρυσού του χαμένου στρατού = 1 πόντο Ηθικού αλλαγή
 • 51-150% διαφορά = 2 πόντους Ηθικού αλλαγή
 • Αν η διαφορά είναι πάνω από 150% = 3 πόντους Ηθικού αλλαγή

Η διαφορές στην πτώση του Ηθικού μπορούν να είναι στα πλαίσια 1-7 κάθε γύρο, που αποτρέπει την απώλεια μιας μάχης σε τυχαία βάση.

Μετά περάσετε το όριο από 50 Ηθικού, υπάρχει μια πιθανότητα, που αυξάνεται σταδιακά με 2% για κάθε πόντο Ηθικού κάτω από 50, για το στρατό σας να φύγει από το πεδίο μάχης.

Η φρουρά Οχυρού δεν έχει ηθικό - αυτοί απλώς δεν μπορούν να φύγουν πουθενά.

Αν ο στρατός δραπετεύει από το πεδίο μάχης, αυτόματα χάνει 20% από τα υπόλοιπα στρατεύματά του. Το υπόλοιπο του στρατού επιστρέφει στην επαρχία από την οποία ήταν σταλμένος.

Αν ο στρατός δραπετεύει στη φάση Πολιορκίας της μάχης, αυτόματα χάνει 10% από τα υπόλοιπα στρατεύματά του.

Αν ένας στρατός κάνει επίθεση ενάντια σε μια ’εσωτερική επαρχία’ (επαρχία περικυκλωμένη από όλες τις επαρχίες με τις οποίες μοιράζει σύνορα), χάνει 20 πόντους ηθικού. Η επαρχία δεν μπορεί να είναι διπλάσια περιφραγμένη.

Δομή της Μάχης


Η μάχη αρχίζει. Για επίθεση εναντίον έναν άλλο παίκτη, χρειάζεστε τουλάχιστον 100 στρατιώτες.

Υποχώρηση

Η επιλογή ισχύει για όλα τα είδη επιθέσεων, αλλά μόνο στα στρατιωτικά φυλάκια.

Έδαφος της μάχης

Τα διάφορα είδη εδαφών προσφέρουν διαφορετικά μπόνους στον στρατό κατά την διάρκεια μιας μάχης. Παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά στο τμήμα Παγκόσμιο χάρτη >> Είδη εδαφών.

Προσοχή! Εκτός από τα μπόνους εδάφους σε επίθεση ή σε υπεράσπιση (αν υπάρχουν τέτοια μπόνους), μπορείτε να ενισχύστε τη δύναμη του στρατού σας σε επίθεση και/ή σε υπεράσπιση, ενεργοποιώντας αντίστοιχα το Προνομιακό πακέτο.

Πολιορκία

Διενεργείται μετά από μια επιτυχή επιδρομή, κερδισμένη από τον εισβολέα. Αν δεν υπάρχει μια υπερασπιστική στρατιά επεκτεινόμενη μπροστά στους Τοίχους του οχυρού, η Πολιορκία διενεργείται άμεσα και οι στρατιώτες που επιτίθενται στοχεύουν να συνθλίψουν τον Τοίχο οχυρού του εχθρού.

Μια επιτυχής Πολιορκία λεηλατεί το ακριβές ποσό πόρων που επιτρέπει η ικανότητα μεταφοράς των σταλμένων μονάδων και των βαγονιών ανεφοδιασμού. Ένα ίσο ποσοστό του κάθε είδους πόρου της επιτεθειμένης επαρχίας (παραδείγματος χάριν, της πρωτεύουσας) φορτώνεται, που σημαίνει ότι εάν το ολόκληρο κεφάλαιο του υπερασπιστή αποτελείται από: 100 ξύλο, 100 σίδηρο, 100 πέτρα και 100 χρυσό, και η ικανότητα μεταφοράς του εισβολέα είναι 200, τότε αυτός θα πάρει 50 από κάθε πόρο.

Εάν η επαρχία η οποία επιτίθεται είναι πρωτεύουσα και το ισοζύγιο χρυσού της είναι αρνητικό, ο εισβολέας δεν το πάρει, δηλαδή ο στρατός του εισβολέα δεν επιστρέφει στην αυτοκρατορία του με λεηλατημένο χρυσό με αρνητική αξία.

Δεν μπορεί να υπάρχει λεηλασία, αν ο τοίχος του Οχυρού δεν είναι κατεστραμμένη.

Με κάθε επιτυχής Πολιορκία κερδίζονται 2 πόντους Δόξας, σε περίπτωση, μάλιστα, αν εκπληρώθηκαν τις απαιτήσεις για την παραλαβή Δόξας.

Επιδρομή

Αυτή η επίθεση στέλνει οι στρατιώτες να μάχονται μόνο ενάντια στη στρατιά του αντιπάλου, χωρίς πολιορκώντας το Οχυρό ή λεηλατώντας τον αστικό πληθυσμό.

Η επιδρομή ούτε λεηλατεί πόρους, ούτε σκοτώνει χωρικούς. Ο μοναδικός κέρδος για τον επιτιθέμενο είναι οι στρατιωτικοί πόντοι για τη δολοφονία εχθρικών μονάδων και δόξα, σε περίπτωση ότι έχει χάσει τουλάχιστον 10% από το δικό του στρατό.

Κάθε επιτυχής Επιδρομή φέρνει 1 Δόξα, σε περίπτωση, μάλιστα, αν εκπληρώθηκαν τις απαιτήσεις για την παραλαβή Δόξας.

Τα εδαφικά στρατεύματα άμυνας έχουν μπόνους 20% προς τους πόντους καθαρής αξίας, αν είναι τοποθετημένα στην πρωτεύουσα.

Λεηλασία

Επιφέρει ζημίες στον αστικό πληθυσμό του υπερασπιστή.

Δεν απαλλάσσεται τον ολόκληρο εργαζόμενο πληθυσμό της λεηλατημένης επαρχίας κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Ο λεηλατημένος πληθυσμός μοιράζεται σε 3 ίσα ποσοστά και καθένα από αυτά αφαιρείται από: το Υλοτομείο, το Λατομείο και το Ορυχείο σιδήρου, ενώ ο άθικτος αστικός πληθυσμός συνεχίζει να παράγει πόρους.

Χρυσό κερδίζεται ανάλογα με αυτή τη φόρμουλα: 1 σκοτωμένος πολίτης = 5 χρυσός.

Αυτό τιμωρείται με πτώση Δόξας, γιατί θεωρείται έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Κάθε επιτυχής λεηλασία μειώνει με 4 πόντους τη Δόξα του επιτιθέμενου.

Η Λεηλασία καταστρέφει μέχρι 20% του πληθυσμού της επαρχίας. Μετά από την λεηλασία αυτή η επαρχία δεν μπορεί να είναι λεηλατημένη στις επόμενες 42 ώρες.

Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να στείλει μέχρι 4 λεηλασίες για 24 ώρες. Οι ανακλημένες λεηλασίες μετράνε επίσης.

Για να έχουν επιτυχία τα στρατεύματα που επιτίθενται, πρέπει να έχουν συνολική δύναμη λεηλασίας που είναι ίσα με τουλάχιστον 10% του απειλούμενου πληθυσμού της επαρχίας. Μάθετε περισσότερα για τον προσωπικό συντελεστή λεηλασίας όλων των μονάδων, πηγαίνοντας στο μενού Στρατιωτικών μονάδων.

Για να κάνετε η πιο καταστρεπτική Λεηλασία, ο στρατός πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% από τον πληθυσμό της επιτιθέμενης επαρχίας.

Αν υπάρχει υπερασπιστική στρατιά στην επαρχία που επιτίθεστε, πρέπει να καταστρέψετε αυτή τη στρατιά πρώτα για να πραγματοποιηθεί τη Λεηλασία.

Η υπερασπιστική στρατιά έχει την άδεια να υποχωρήσει, αν έχει πάρει τέτοια εντολή και αν βρίσκεται σ’ένα στρατιωτικό φυλάκιο και όχι σε κάποια άλλη ιδιοκτησία.

Το Οχυρό φυλάγει ένα μέρος του αστικού πληθυσμού από εχθρική λεηλασία. Αν το Οχυρό είναι κατεστραμμένο, αυτό θα φυλάξει 1/3 από το βασικό αριθμό του πληθυσμού.

Μηχανική της Μάχης

Κίνηση του στρατού

Ο στρατός πάντα μετακινεί με την ταχύτητα της πιο αργής μονάδας, για παράδειγμα - των πολιορκητικών μηχανών, η ταχύτητα των οπίων είναι 40 (σαράντα) ΑΜ/ώρα. Όταν είναι σε αποστολή, απαιτεί 1,2 μεγαλύτερη συντήρηση από αυτή στην αυτοκρατορία.

Χρόνοι ταξιδιού των διάφορων αποστολών:

 • Στρατιωτική αποστολή μέχρι μια ενεργή αυτοκρατορία - ελάχιστη διάρκεια: 10 λεπτά. Αν ο στόχος θα ήταν προσιτός για λιγότερο από 10 λεπτά, ο στρατός θα ταξιδεύει ακριβώς 10 λεπτά. Ο χρόνος και στις δυο κατευθύνσεις είναι ο ίδιος. Αν ο χρόνος ταξιδιού κρατάει λιγότερο από 60 λεπτά, η επίθεση είναι ορατή για τον υπερασπιστή αμέσως μετά από τη ξεκίνησή της. Αν κρατάει περισσότερο από 1 ώρα (ανεξάρτητα από αυτό αν είναι 1 ώρα και 5 λεπτά ή 5 ώρες), τότε θα είναι ορατή 60 λεπτά πριν από το χτύπημα.
 • Στρατιωτική αποστολή για λεηλασία μιας ανεξάρτητης πόλης - η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 λεπτά και μπορεί να είναι τελειωμένη αμέσως για μια τιμή 170 διαμαντιών, μόνο αν ο στόχος βρίσκεται στα πλαίσια της αποκλειστικής ζώνης.
 • Στρατιωτική αποστολή για μετατροπή μιας ανεξάρτητης πόλης σ’έναν υποτελή - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά και μπορεί να είναι τελειωμένη αμέσως στην τιμή 170 διαμαντιών, αν ο στόχος βρίσκεται στα πλαίσια της αποκλειστικής ζώνης ή μοιράζει σύνορα με μια επαρχία.
 • Στρατιωτική αποστολή για την προσάρτηση μιας ανεξάρτητης πόλης - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά και μπορεί να είναι τελειωμένη αμέσως στην τιμή 170 διαμαντιών, αν ο στόχος βρίσκεται στα πλαίσια της αποκλειστικής ζώνης ή μοιράζει σύνορα με μια επαρχία.
 • Στρατιωτική αποστολή για την προσάρτηση μιας υποτελούς επαρχίας - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά και μπορεί να είναι τελειωμένη αμέσως στην τιμή 170 διαμαντιών, αν ο στόχος βρίσκεται στα πλαίσια της αποκλειστικής ζώνης ή μοιράζει σύνορα με μια επαρχία.
 • Στρατιωτική αποστολή για την προσάρτηση ενός ελαφρού εδάφους - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά και μπορεί να είναι τελειωμένη αμέσως στην τιμή 170 διαμαντιών, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του εδάφους στον Παγκόσμιο χάρτη.
 • Αποστολή για ίδρυση μιας απομακρυσμένης ιδιοκτησίας (π.χ. αποικία, εμπορικό σημείο ή στρατιωτικό φυλάκιο) - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά, η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι σε τιμή 510 διαμαντιών ανά ώρα, είναι διαθέσιμη. Η τιμή για κάθε επόμενη ώρα προστίθεται αμέσως μετά από την αρχή της - αν η αποστολή κρατάει 1 ώρα και 10 λεπτά, η στιγμιαία μείωσή της θα κοστίζει 1020 διαμάντια.
 • Στρατιωτική αποστολή για λεηλασία ενός Βαρβαρικού στρατοπέδου - δεν έχει σταθερό χρόνο ταξιδιού και η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι δεν είναι διαθέσιμη.
 • Μεταφορά στρατού μεταξύ επαρχιών - 2.5 λεπτά, η επιλογή για δωρεάν στιγμιαίο ταξίδι είναι διαθέσιμη.
 • Μεταφορά στρατού μεταξύ απομακρυσμένων ιδιοκτησιών (π.χ. αποικία, εμπορικό σημείο ή στρατιωτικό φυλάκιο) - η ελάχιστη διάρκεια είναι 2.5 λεπτά, καθώς η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι δεν είναι διαθέσιμη.
 • Αποστολή μεταφοράς μεταξύ όλων των ιδιοκτησιών - 2.5 λεπτά, η δωρεάν επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι είναι διαθέσιμη.
 • Στρατιωτική αποστολή μέχρι μια εγκαταλειμμένη αυτοκρατορία - κρατάει 10 λεπτά, η επιλογή στιγμιαίου ταξιδιού δεν είναι διαθέσιμη.
 • Στρατιωτική αποστολή μέχρι την αυτοκρατορία ενός ενεργού παίκτη - κρατάει το ελάχιστο 10 λεπτά. Αν ο στόχος θα ήταν προσιτός για λιγότερο από 10 λεπτά, ο στρατός θα ταξιδεύει ακριβώς 10 λεπτά. Ο χρόνος και στις δυο κατευθύνσεις είναι ο ίσος. Αν ο χρόνος ταξιδιού κρατάει λιγότερο από 60 λεπτά, η επίθεση είναι ορατή για τον υπερασπιστή αμέσως μετά από τη ξεκίνησή της. Αν κρατάει περισσότερο από 1 ώρα (ανεξάρτητα από αυτό αν είναι 1 ώρα και 5 λεπτά ή 5 ώρες), τότε θα είναι ορατή 60 λεπτά πριν από το χτύπημα. Η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι δεν είναι διαθέσιμη.
 • Χορήγηση/Δωρεά συμμαχικού στρατού - διαρκεί τουλάχιστον 2.5 λεπτά. Εάν ο στόχος θα ήταν εφικτός για λιγότερο από 2.5 λεπτά, ο στρατός θα ταξιδεύει ακριβώς 2.5 λεπτά. Η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι δεν είναι διαθέσιμη.
 • Συμμαχική στρατιωτική αποστολή - ελάχιστος χρόνος 10 λεπτά. Εάν ο στόχος είναι εφικτός για λιγότερα από 10 λεπτά, ο στρατός θα ταξιδεύει ακριβώς 10 λεπτά. Η επίθεση είναι ορατή για τον υπερασπιστή αμέσως μετά από τη ξεκίνησή της. Η επιλογή για στιγμιαίο ταξίδι δεν είναι διαθέσιμη.

Προσοχή: Αν η σελίδα δεν ανανεώνεται συχνά, ο υπόλοιπος χρόνος, που δείχνουν τα χρονόμετρα των αποστολών μπορεί να μη ανταποκρίνεται στον χρόνο του διακομιστή, κατά τον οποίο πηγαίνουν όλες οι λειτουργίες στο παιχνίδι. Γιαυτό, αν θεωρείτε ότι ο σωστός χρόνος είναι κρίσιμος για την επιτυχία των αποστολών σας, σας συστήνουμε να ανανεώσετε τη σελίδα συχνά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει περισσότερο από ένα διακινούμενο στρατό (που μετακινείται, είναι σε επίθεση ή και τα δυο) και όταν μέχρι τη σύγκρουση μείνουν λιγότερα από 2 λεπτά. Μη ξεχνάτε όμως, ότι δεν αποκλείεται να συμβεί κάποια απόκλιση στα πλαίσια 1-2 δευτερόλεπτων από τον υπολογισμένο χρόνο, ιδιαίτερα όταν σ’αυτό το υπολογισμό συμμετέχει και ο υπολογιστής μαχών. Γιαυτό μια επιτυχής σύλληψη του εχθρικού στρατού σε μια κοντή περίοδο από 1 μέχρι 2 δευτερόλεπτα δε μπορεί να εγγυηθεί.

Η Χαρτογραφία μπορεί να μειώνει τον χρόνο της αποστολής, αλλά κάθε αποστολή δεν μπορεί να κρατάει περισσότερα από 2.5 λεπτά. Ο χρόνος ταξιδιού πάνω στον Παγκόσμιο χάρτη υπολογίζεται με την επόμενη φόρμουλα: ((distance/speed) / (1 + ((Cartography level + Alliance Cartography level) / 10))) x 60 = τον χρόνο από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β σε λεπτά, για αργό βασίλειο με ταχύτητα x1 (για βασίλειο x2 το αποτέλεσμα διαιρείται σε 2, για x4 διαιρείται σε 4, για x10 διαιρείται σε 10), όπου "speed" είναι η ταχύτητα της αργότερης μονάδας.

Ο υπερασπιστής δεν μπορεί να μεταφέρει στρατό από την επαρχία και προς την επαρχία όταν είναι υπό επίθεση, όταν μείνουν λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα μέχρι το χτύπημα.

Ο εισβολέας δεν μπορεί να ανακληθεί τους στρατούς τους, αν λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα μείνουν μέχρι τη σύγκρουση.

Επιδρομή

Τοποθεσία του στρατού στο πεδίο μάχης - διαιρείται σε τρεις βασικές ζώνες: Αριστερή Άκρη, Κέντρο, Δεξιά Άκρη, διανεμημένες σε βαθιά στην Πρώτη γραμμή και στην Πίσω γραμμή, δεδομένου ότι μεταξύ τους υπάρχει ακόμη μια γραμμή.

 • Πρώτη γραμμή - αποτελείται από 3 ζώνες: Αριστερή Άκρη, Κέντρο και Δεξιά Άκρη. Αυτή είναι η θέση όπου τοποθετούνται τις μονάδες Μάχης εκ του συστάδην.
 • Δεύτερη γραμμή – το Αποθεματικό – αποτελείται από μόνο μια ζώνη όπου, ξανά είναι τοποθετημένες οι μονάδες Μάχης εκ του συστάδην, κοινές για όλες τις ζώνες στην πρώτη γραμμή. Λειτουργεί σαν συμπλήρωμα στις πρώτες γραμμές σε περίπτωση σκοτωμένων μονάδων από τα Άκρα ή από το κέντρο. Αν σπάσουν δυο ζώνες ταυτόχρονα, η μια από αυτές τυχαία συμπληρώνεται με αποθεματικές μονάδες.
 • Τρίτη γραμμή – Τοξότες – υπάρχουν 3 ζώνες: αριστερό άκρο, κέντρο, δεξιό άκρο, όπου τοποθετούνται μόνο τοξότες που πυροβολούν μόνο τη ζώνη από την πρώτη γραμμή σύμφωνα με την αρχή του καθρέφτη, π.χ. αν οι Τοξότες είναι στο κέντρο, πυροβολούν στο κέντρο του εχθρού και αν βρίσκονται στον Αριστερό άκρο πυροβολούν μόνο Δεξιό άκρο του εχθρού. Αν ενάντια τους ήδη δεν υπάρχει άλλος στρατός, μεταφέρονται σε μια γειτονική ζώνη τυχαία. Αν μείνουν χωρίς μονάδες μάχης εκ του συστάδην μπροστά τους μάχονται με 1/4 της επίθεσης τους. Οι τοξότες έχουν ένα περιορισμένο αριθμό βελών (έχουν 18 πυροβολισμούς) και ύστερα σταματούν να επιτίθενται και παίρνουν μέρος μόνο όταν η μάχη φθάνει σ’αυτούς και μπαίνουν σε μάχη εκ του συστάδην.
 • Τέταρτη γραμμή – Πολιορκητικές μηχανές – μόνο μια ζώνη όπου Πολιορκητικές μηχανές τοποθετούνται. Πυροβολούν στις μονάδες του εχθρού ταυτόχρονα και η ζημία τους διαιρείται εξίσου μεταξύ κάθε γραμμής και των αντίστοιχων ζωνών της.

Διαδικασία της Επιδρομής

Ο σκοπός είναι η καταστροφή του εχθρικού στρατού σε τουλάχιστον μια ζώνη, ώστε έτσι ο δικός σας στρατός να μπορέσει να μάχεται με ένα μπόνους άκρων 20% ενάντια στις υπόλοιπες μονάδες του εχθρού. Αν ο στρατός της Πρώτης γραμμής σε μια από τις ζώνες καταστρέψει τον αντίθετο στρατό, οι εφεδρικές μονάδες του εχθρού αλλάζουν θέση και αναχαιτίσουν τις προωθούμενες μονάδες. Αν ο στρατός πετύχει να καταστρέψει και τις εφεδρικές μονάδες, συνεχίζει προς τους Τοξότες της Τρίτης γραμμής. Αν τις νικήσει, αρχίζει να επιτίθεσαι με ένα μπόνους επίθεσης 20% στις άλλες δυο ζώνες. Μετά από την καταστροφή του ολόκληρου στρατού του εχθρού τα νικητήρια στρατεύματα πηγαίνουν στις Πολιορκητικές Μηχανές της Τέταρτης γραμμής, δεδομένου ότι εδώ δεν εφαρμόζεται τоν κανόνα της πτώσης ηθικού, π.χ. - ο νικητήριος στρατός δεν μπορεί να φεύγει ενώ μάχεται μόνο ενάντια στις Πολιορκητικές Μηχανές.

Πολιορκία

Τοποθεσία του επιτιθέμενου στρατού

 • Πρώτη γραμμή - αποτελείται από 1 ζώνη όπου όλες οι μονάδες μάχης εκ του συστάδην μαζί με τους Πολιορκητικούς κριούς τοποθετούνται.
 • Δεύτερη γραμμή - 1 ζώνη με Τοξότες μόνο.
 • Τρίτη γραμμή - 1 ζώνη - Όλες οι πολιορκητικές μηχανές χωρίς τους Πολιορκητικούς κριούς.

Διαδικασία της επίθεσης

Οι μονάδες διαιρούνται σε 3 ομάδες: τέτοιες που επιφέρουν ζημιές στους Τοίχους του οχυρού, τέτοιες που πυροβολούν στις μονάδες φρουράς και τελικά, μονάδες που δεν παίρνουν μέρος στη μάχη πριν από την καταστροφή των Τοίχων του οχυρού.

Όλοι οι πολιορκητικές μηχανές πυροβολούν κατά του τοίχου και δεν επιφέρουν ήττες στις μονάδες φρουράς.

Οι πολιορκητικοί κριοί προωθούν και επιτίθενται μαζί με το Πεζικό.

Το Ιππικό δεν μπορεί να επιτίθεται τον τοίχο του οχυρού και ενώνεται στη μάχη μετά από την καταστροφή του τοίχου.

Οι Σπαθοφόροι και οι Λογχοφόροι είναι οι μόνες μονάδες εκτός από τις πολιορκητικές μηχανές, οι οποίοι επιφέρουν ήττες στον τοίχο του οχυρού. Ο αριθμός στρατιωτών που μπορούν να επιτίθενται τον Οχυρό ταυτόχρονα είναι ο αριθμός της φρουράς x3 (x5 για συμμαχικές ιδιοκτησίες). Σαν φρουρά του οχυρού λαμβάνεται υπόψη η βασική φρουρά, η Στρατιωτική αρχιτεκτονική δεν λογαριάζεται, και πάντα πρώτα επιλέγονται τους σπαθοφόρους και μετά τους λογχοφόρους και αντίστοιχα πάντα αρχίζοντας από την πιο βαριά προς την πιο ελαφρά μονάδα. Οι υπόλοιπες στρατιώτες από την πρώτη γραμμή περιμένουν στο αποθεματικό για να συμπληρώσουν τις θέσεις των πεθαμένων από την ομάδα που επιτίθεται.

Οι Πολιορκητικοί κριοί είναι περιορισμένοι από τον ίδιο κανόνα, αλλά η ποσόστωσή τους υπολογίζεται ξεχωριστά, π.χ. δεν καταλαμβάνουν θέσεις του Πεζικού, αλλά ο επιτρεπόμενος αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό του Πεζικού και διαιρείται με τον απαιτούμενο αριθμό ανθρώπων για τη στρατολόγηση του Πολιορκητικού κριού.

Πριν από κάθε κύκλο διαμορφώνεται η ομάδα που επιτίθεται στον τοίχο (πολιορκητικοί κριοί, σπαθοφόροι και λογχοφόροι) και μετά, αμέσως προωθεί. Πριν φθάνουν στον τοίχο, τους πυροβολούν οι Τοξότες του υπερασπιστή και εκείνοι, που κατόρθωσαν να επιζήσουν, επιβάλουν ζημία στον τοίχο.

Στον επόμενο κύκλο, οι θέσεις των πεθαμένων από το προηγούμενο κύκλο γεμίζονται και ξανά υποβάλλονται στην πυρκαγιά των τοξοτών, πριν να χτυπήσουν τον τοίχο, που σημαίνει ότι εάν οι τοξότες κατορθώσουν να σκοτώσουν ολόκληρη την ομάδα, καμία ζημία δε θα επιβληθεί στον Τοίχο του οχυρό, άσχετα από το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν πολλές εφεδρικές μονάδες που περιμένουν να ενταχθούν στη μάχη.

Οι Πολιορκητικοί κριοί υποφέρουν βλάβες εξίσου του Πεζικού. Αυτές οι βλάβες θα μοιρασθούν εξίσου και το βάρος ενός Πολιορκητικού κριού ορίζεται από τον αριθμό ανθρώπων οι οποίοι απαιτούνται για την κατασκευή του.

Ο αριθμός των πολιορκητικών μηχανών (χωρίς τους πολιορκητικούς κριούς) οι οποίες πυροβολούν στον τοίχο, εξαρτάται από το επίπεδο του οχυρού. Ακόμα κι αν στείλετε περισσότερες πολιορκητικές μηχανές, θα πυροβολούν μόνο τόσες που επιτρέπει το επίπεδο του οχυρού. Κάθε επόμενο επίπεδο επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό πολιορκητικών μηχανών οι οποίες μπορούν να πυροβολούν. Το μέγιστο αριθμό πολιορκητικών μηχανών που μπορούν να επιτίθενται ένα επίπεδο του οχυρού είναι 4. Αυτές μπορούν να είναι του ίδιου τύπου ή των διαφορετικών τύπων. Εάν στείλετε περισσότερες μηχανές από τον αριθμό που επιτρέπεται από το επίπεδο Οχυρού, στην πολιορκία θα συμμετέχουν οι πολιορκητικές μηχανές που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη της επίθεσης. Οι Μηχανές υγρού πυρ έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη της επίθεσης - 8 000, μετά έρχονται οι Καταπέλτες - 4 000 και οι πιο αδύνατες είναι οι βαλλίστρες - 3 000. Δηλαδή η συνέπεια της εμφάνισής τους στην πολιορκία θα είναι: 1. Μηχανές Υγρού Πυρ, 2. Καταπέλτες, 3. Βαλλίστρες. Το όριο για τον αριθμό των πολιορκητικών μηχανών δεν αναφέρεται στους Πολιορκητικούς κριούς.

Παράδειγμα: Αν στείλετε σε επίθεση 200 στρατιώτες, 5 μηχανές υγρού πυρ, 1 καταπέλτη και 1 βαλλίστρα ενάντια σε ένα Οχυρό 1ου επιπέδου, οι πρώτες που θα πυροβολήσουν θα είναι οι 4 μηχανές που έχουν τη μέγιστη δύναμη επίθεσης - οι 4 μηχανές υγρού πυρ. Αν ένας από τους μηχανές υγρού πυρ είναι κατεστραμμένη, η 5η μηχανή υγρού πυρ θα πάρει τη θέση της, έτσι θα υπάρχουν πάλι 4 μηχανές υγρού πυρ. Αν χάσετε ακόμα μια μηχανή υγρού πυρ, ο καταπέλτης θα πυροβολήσει στη θέση της, γιατί αυτός έχει δυνατότερη επίθεση σε σύγκριση με τη βαλλίστρα. Εάν μετά από αυτό, μια από τις πολιορκητικές μηχανές - η μηχανή υγρού πυρ ή ο καταπέλτης καταστρέφεται, η θέση της θα πάρει τη βαλλίστρα.

Επίπεδο Οχυρού Πολιορκητικές μηχανές μακράς έκτασης σε επίθεση
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
Επίπεδο Συμμαχικού Οχυρού Πολιορκητικές μηχανές μακράς έκτασης σε επίθεση
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

Οι τοξότες του εισβολέα πυροβολούν την πρώτη γραμμή του υπερασπιστή, όταν η δική τους δύναμη της επίθεσης είναι πέντε φορές πιο ελαφριά. Αυτοί αρχίζουν να πυροβολούν από την πρώτη γραμμή (μονάδων) και όταν την καταστρέψουν, συνεχίζουν με τη δεύτερη γραμμή (πολιορκητικών μηχανών).

Όταν ο τοίχος πέφτει, όλες οι μονάδες της πρώτης γραμμής ενώνουν στη μάχη και επιτίθενται τη φρουρά χωρίς κανένα όρια στον αριθμό τους. Το Ιππικό επίσης μάχεται, αλλά με χαμηλωμένα παράμετρα, γιατί δε χρησιμοποιεί τα μπόνους του, για παράδειγμα το μπόνους προς το χτύπημα στον πρώτο κύκλο της επιδρομής.

Τοποθεσία του αμυντικού στρατού

Τάφρος - μειώνει τους πόντους ζημίας του στρατού που κάνει την επίθεση στον τοίχο (το πεζικό και οι πολιορκητικές μηχανές) με 2% ανά επίπεδο. Μέτα από τη ολοκλήρωση του 4ου επίπεδου του οχυρού, μπορεί να χτιστούν 10 επίπεδα της τάφρου. Όταν η κατασκευή του επομένου επιπέδου οχυρού είναι τελειωμένη, τα ήδη χτισμένα επίπεδα της τάφρου εξαφανίζονται και ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει 10 νέα επίπεδα. Όταν αρχίζει η κατασκευή ενός επομένου επιπέδου οχυρού, ο παίκτης λάβει πίσω 50% από τους πόρους που έχει επενδύσει στην Τάφρο, αλλά χάνει τους πόντους καθαρής αξίας, που κέρδισε από την κατασκευή της Τάφρου.

Τοίχος οχυρού – η σκληρότητά της είναι ίση με τους πόντους που έχει το αντίστοιχο επίπεδο Οχυρού, συν τα μπόνους εδαφών και ερευνών. Εφόσον είναι ανέπαφη, η φρουρά είναι σχεδόν απολύτως προστατευμένη από ήττες.

Πρόσθετος τοίχος - αυξάνει τους πόντους ζημιάς του οχυρού με 5% ανά επίπεδο. Μέτα από τη ολοκλήρωση του 4ου επίπεδου του οχυρού, μπορεί να χτιστούν 10 επίπεδα του Πρόσθετου τοίχου ξανά. Όταν η κατασκευή του επομένου επιπέδου οχυρού είναι τελειωμένη, τα ήδη χτισμένα επίπεδα του Πρόσθετου τοίχου εξαφανίζονται και ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει 10 νέα επίπεδα του τοίχου αυτού. Όταν αρχίζει η κατασκευή ενός επομένου επιπέδου οχυρού, ο παίκτης λάβει πίσω 50% από τους πόρους που έχει επενδύσει στον Πρόσθετο τοίχο και χάνει τους πόντους καθαρής αξίας, που κέρδισε από την κατασκευή του τοίχου αυτού. Η τιμή του Πρόσθετου τοίχου είναι ίση σε 5% της βασικής τιμής του τρέχοντος αριθμού του Οχυρού. Όταν καταστρέφεται το Οχυρό ο Πρόσθετος τοίχος μείνει ανέπαφος.

Πύργοι - συμμετέχουν στην επίθεση της άμυνας, σαν στατικές βαλλίστρες. Η δύναμη της επίθεσης ενός πύργου είναι ίσα στη δύναμη μιας βαλλίστρας - 3000. Δεν έχουν πόντους ζημιάς. Αν το οχυρό καταστρέφεται, οι πύργοι επίσης καταστρέφονται, αλλά ο παίκτης μπορεί να τους επισκευάσει μαζί με το οχυρό. Ο βασικός τους στόχος είναι η πρώτη γραμμή του εισβολέα, η οποία προχωράει προς τον τοίχο του οχυρού. Αν αυτή η γραμμή καταστραφεί, οι πύργοι προσανατολίσουν το πυρ τις προς την τρίτη γραμμή του εισβολέα - όπου είναι τοποθετημένες οι πολιορκητικές μηχανές του. Αν και αυτή η ομάδα καταστραφεί, τότε οι πύργοι αρχίσουν να πυροβολούν στον τελικό τους στόχο - τη δεύτερη γραμμή του επιτιθέμενου στρατού, όπου είναι τοποθετημένοι οι τοξότες.

Πρώτη γραμμή - 1 ζώνη όπου τοποθετούνται όλες οι μονάδες, εκτός από τις πολιορκητικές μηχανές και μόνο οι τοξότες επιφέρουν ζημιές στους εισβολείς μέχρι την πτώση του τοίχου. Όταν ο τοίχος πέφτει, όλες οι μονάδες συμπεριλαμβάνονται στη μάχη.

Δεύτερη γραμμή - 1 ζώνη, όπου βρίσκονται όλες οι μηχανές πολιορκίας. Οι Καταπέλτες και οι Μηχανές υγρού πυρ επιφέρουν ζημιές στον επιτιθέμενο στρατό ακριβώς όπως το κάνουν σε μια επιδρομή. Δεν είναι τρωτοί σε τέτοια κατάσταση επειδή οι μηχανές πολιορκίας που επιτίθενται (η μοναδική αντι-μονάδα μιας άλλης μηχανής πολιορκίας) απασχολούνται με πυροβόληση στον τοίχο του Οχυρού.

Διαδικασία της υποστήριξης

Οι Τοξότες μάχονται με επίθεση x4, κατευθυνόμενη ολόκληρα στα εχθρικά επιτιθέμενα εχθρικά στρατεύματα (όλες οι μονάδες εκτός από τους Πολιορκητικούς κριούς, στους οποίους oι Τοξότες πυροβολούν με την κανονική τους επίθεση, και οι Σπαθοφόροι, στους οποίους πυροβολούν με επίθεση x2) στοχεύοντας να αποτρέψουν την καταστροφή του τοίχου. Εάν τα επιτιθέμενα στρατεύματα δεν έχουν Σπαθοφόρους και Λογχοφόρους, οι Τοξότες αρχίζουν να πυροβολούν τους τοξότες και τους ιππείς του εχθρού. Οι ζημίες διαιρούνται αναλογικά σύμφωνα με τον αριθμό των εχθρικών μονάδων στόχων.

Οι βαλλίστρες στη φρουρά πυροβολούν στις πολιορκητικές μηχανές της τρίτης γραμμής του εισβολέα (καταπέλτες, μηχανές υγρού πυρ και βαλλίστρες), εάν δεν υπάρχουν τέτοιες ή έχουν καταστραφεί, οι ζημίες από την επίθεση των βαλλιστρών διαιρούνται αναλογικά μεταξύ όλων των εχθρικών γραμμών.

Το Ιππικό του υπερασπιστή δεν έχει κανένα μπόνους.

Σχηματισμοί Μάχης

Οι Σχηματισμοί Μάχης δείχνουν την τοποθέτηση του στρατού στο πεδίο μάχης, π.χ. η ποσοστιαία διανομή στις ζώνες μάχης: κέντρο, αριστερό άκρο, δεξιό άκρο και Θησαυροφυλάκιο. Ο σχηματισμός σε υπεράσπιση επιλέγεται στην ετικέτα Τοποθεσία του οχυρού κάτω από τις μονάδες της επαρχίας. Ο σχηματισμός σε επίθεση επιλέγεται χωριστά για κάθε επίθεση στην ετικέτα Επιτίθεστε του οχυρού κάτω από τις μονάδες. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους 6 τύπους Σχηματισμών, με τους οποίους να μπορούν να ελέγχουν προσωπικά τις στρατιωτικές επιτεύξεις του στρατού τους και οι ικανότητές τους ως Στρατηγούς.

Ισορροπημένος Σχηματισμός

 • Πρώτη γραμμή - 15% από τον στρατό της Πρώτης γραμμής είναι στο κάθε Άκρο, 60% στο Κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 20% από τους Τοξότες σε κάθε Άκρο και 60% στο Κέντρο.

Ισχυρό Κέντρο

 • Πρώτη γραμμή - 10% από τον στρατό της Πρώτης γραμμής είναι στο κάθε Άκρο, 70% στο Κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 10% από τους Τοξότες σε κάθε Άκρο και 80% στο Κέντρο.

Ισχυρά άκρα

 • Πρώτη γραμμή - 20% από τον στρατό της Πρώτης γραμμής είναι στο κάθε Άκρο, 50% στο Κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 25% από τους Τοξότες σε κάθε Άκρο και 50% στο Κέντρο.

Ισχυρό κέντρο με Τοξότες στα άκρα

 • Πρώτη γραμμή - 10% από τον στρατό της Πρώτης γραμμής είναι στο κάθε Άκρο, 70% στο Κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 40% σε κάθε Άκρο και 20% στο Κέντρο.

Ισχυρό Κέντρο με Ισορροπημένους Τοξότες

 • Πρώτη γραμμή - 10% από τον στρατό της Πρώτης γραμμής είναι στο κάθε Άκρο, 70% στο Κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 30% από τους Τοξότες σε κάθε Άκρο και 40% στο Κέντρο.

Ισχυρά Άκρα με Τοξότες στα άκρα

 • Предна линия - по 20% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 50% в Центъра и 10% в Резерв.
 • Τρίτη γραμμή - Τοξότες - 40% από τους Τοξότες σε κάθε Άκρο και 20% στο Κέντρο.

Προσοχή: Χωρίς ένα επίπεδο Στρατηγικής, όλοι οι παίκτες μάχονται ιδιαίτερα και μόνο με Ισορροπημένο Σχηματισμό. Ύστερα από το πρώτο επίπεδο κάθε επόμενο επίπεδο ανοίγει πρόσβαση σε ένα Σχηματισμό Μάχης.

Οχυρό

Κατηγορίες Οχυρών

 • Ελαφρύ κατηγορία – 1ο, 2ο και 3ο επίπεδο Οχυρού – υπερασπίζει την επαρχία από τις Στρατιωτικές Μονάδες Ελαφρύς κατηγορίας.
 • Βαριά κατηγορία – 4ο, 5ο και 6ο επίπεδο Οχυρού - υπερασπίζει την επαρχία από τις Στρατιωτικές Μονάδες Βαριάς κατηγορίας.
 • Ελίτ κατηγορία – 7ο, 8ο και 9ο επίπεδο Οχυρού - υπερασπίζει την επαρχία από τις Στρατιωτικές Μονάδες Ελίτ κατηγορίας.

Επισκευή Οχυρού

Αν η πολιορκία είναι επιτυχής, το Οχυρό θεωρείται κατεστραμμένο. Η επισκευή του πρώτου επιπέδου είναι άμεση και η τιμή είναι ίση με την τιμή του προηγούμενου επιπέδου, λογαριασμένη σε πέτρα. Η τιμή της επισκευής του 1ου επιπέδου είναι ίση σε 25% της τιμής της κατασκευής του σε πέτρα. Παράδειγμα: Η τιμή του 2ου επιπέδου του Οχυρό κοστίζει 600 ξύλο και 4000 πέτρα. Όταν το 2ο επίπεδο είναι κατεστραμμένο, ο παίκτης θα πληρώσει για την επισκευή του 1150 πέτρα, γιατί η βασική τιμή του 1ου επιπέδου είναι 1000 πέτρα και 150 ξύλο. Ενώ το Οχυρό είναι κατεστραμμένο, η ιδιοκτησία απολαμβάνει ένα μικρότερο μπόνους από το προηγούμενο επίπεδο για την παραγωγή πόρων.

Χαρακτηριστικά του Οχυρού

Επίπεδο Τιμή (Χρυσός ισοδύναμος) Πέτρα Ξυλεία Πόντοι ζημίας Φρουρά Μέγ.αριθμός Πολιορκητικών μηχανών μακράς έκτασης Χωρητικότητα πόρων Πύργοι Τάφρος (1x1) Προστατευμένος πληθυσμός Προστατευόμενοι πόροι (του κάθε είδους) Πρόσθετος τοίχος (1х1) Ευτυχία Αναβάθμιση της παραγωγής
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 20 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 35 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 110 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 410 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 210 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 810 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 210 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 410 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 820 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 0 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

Αμυντικές εγκαταστάσεις οχυρού

Προστατευμένοι πόροι - αυτόματα κρύβει και αποθηκεύει την ποσότητα πόρων, την οποία επιτρέπει η χωρητικότητα του επίπεδου του Οχυρού, όταν η επαρχία είναι υπό εχθρική επίθεση. Προστατεύει ίση ποσότητα από κάθε πόρο.

Πύργοι - συμμετέχουν στην επίθεση του υπερασπιστή, σαν σταθερές (στατικές) βαλλίστρες. Η δύναμη της επίθεσης ενός πύργου είναι ίσα στη δύναμη μιας βαλλίστρας - 3000. Δεν έχουν πόντοι ζημιάς. Αν διατηρείται το οχυρό, θα επιβιώσουν και οι πύργοι. Αν το οχυρό είναι καταστραμμένη, οι πύργοι καταστρέφονται επίσης, δηλαδή ο υπερασπιστής τους χάνει όλους, αλλά αυτοί οι πύργοι μπορούν να είναι διορθωμένοι μαζί με το οχυρό.

Τάφρος - μειώνει τους πόντους ζημίας του στρατού που κάνει την επίθεση, με 2% ανά επίπεδο.

Πρόσθετος τοίχος - αυξάνει τους πόντους ζημιάς του οχυρού με 5% ανά επίπεδο.

Προστατευμένος πληθυσμός - κάθε επόμενο επίπεδο του Οχυρού αυξάνει τον αριθμό του προστατευμένου πληθυσμού.

Αποκατάσταση μετά από τη μάχη

Οι χαμένες μονάδες από το προσωπικό στρατό μετά από κάθε μάχη αποστέλλονται στην καρτέλα θεραπευτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης. Εκεί, οι μονάδες μπορούν να ανακτηθούν μέσα σε 84 ώρες για βασίλεια με ταχύτητα x4 και 34 ώρες σε βασίλεια με ταχύτητα x10 μετά τη μάχη, διαφορετικά θα εξαφανιστούν.

 • Η δωρεάν ανάκτηση περιορίζεται στο 65% των χαμένων μονάδων ανά μάχη - 15% βάση για τους εισβολείς/15% βάση για τους υπερασπιστές και κάθε επίπεδο της Στρατιωτικής ιατρικής αυξάνει κατά 0,5% για τους επιτιθέμενους/1% για τους υπερασπιστές·

 • Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε το 35% των χαμένων μονάδων ανά μάχη πληρώνοντας με διαμάντια, ανεξάρτητα από το επίπεδο της Στρατιωτικής σας ιατρικής·

 • Η ανάκτηση γίνεται στην Πρωτεύουσα και δεν είναι δυνατή όταν ο παίκτης είναι υπό επίθεση-κλείδωμα. Όταν ο στρατός ήταν σε επίθεση, η ανάκτηση θα είναι δυνατή μετά την επιστροφή του στο σπίτι·

 • Οι μονάδες είναι ορατές ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία τους·

 • Υπάρχει ένας χρονοδιακόπτης που μετράει το χρόνο που απομένει για ανάκτηση και μετά από τη λήξη του, οι μονάδες θα εξαφανιστούν·

 • Ο συμμαχικός στρατός δεν ανακτά στο Θεραπευτήριο. Ο συμμαχικός στρατός ανακτά αυτόματα μετά από κάθε μάχη, σύμφωνα με τα ποσοστά και τη λογική εισβολέα/υπερασπιστή.

Μπουντρούμι

Μετά από κάθε επιδρομή, πολιορκία και πυρκαγιά, υπάρχει η πιθανότητα ο στρατηγός του ηττημένου να συλληφθεί από τον αντίπαλό του. Η ακριβής πιθανότητα εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος της μάχης και η ποσότητα της εμπειρίας του στρατηγού, που παράγεται από τις δύο πλευρές στη μάχη. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα των αξιών της εμπειρίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα σύλληψης.

• Μόλις συλληφθεί ένας στρατηγός, αυτός αιχμαλωτίζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη σπανιότητά του. Ο στρατηγός αιχμάλωτος γίνεται ανενεργός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παίκτη - η θέση του στο οικογενειακό δέντρο είναι κλειδωμένη και αυτός απομακρύνεται από οποιαδήποτε κατειλημμένη θέση - του επάρχου/στρατηγού. Αν ο αυτοκράτορας αιχμαλωτίζεται τα μπόνους του σαν έπαρχο εκμηδενίζονται, αλλά η θέση του παραμένει κατεχόμενο από αυτόν. Οι βασικοί αιχμαλωτισμένοι στρατηγοί θα βρίσκονται στο νέο τμήμα "Μπουντρούμι" του κάστρου.

• Η απελευθέρωση του στρατηγού σας μπορεί να γίνει με καταβολή χρημάτων σε διαμάντια - το ποσό αυτό εξαρτάται επίσης από τη σπανιότητα του ατόμου. Το 30% των λύτρων καταβάλλεται στον απαγωγέα και ο στρατηγός επιστρέφεται αμέσως στον αρχικό κυβερνήτη του. Ένας στρατηγός που δεν έχει εξαργυρωθεί πριν από το χρονικό όριο, πεθαίνει αυτόματα. Ο ρυθμός γήρανσης δεν επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας.

Μάχη και Συντήρηση

Η φρουρά στο οχυρό δεν απαιτεί συντήρηση.

Αν δεν φθάνει ο χρυσός για τη συντήρηση του στρατού, αλλά ο στρατός είναι ήδη σε εκστρατεία, θα παρακολουθήσει την αποστολή του, δημιουργώντας αρνητική ισορροπία χρυσού στο Ταμείο σας.

Ο στρατός δεν μπορεί να είναι σταλμένη σε επίθεση, αν ο χρυσός στο Ταμείο είναι αρνητική.

Στρατιωτικοί πόντοι - σε ειρηνική περίοδο κερδίζονται με δυο τρόπους:

 • Κаταστροφή εχθρικών Οχυρών:
  Επίπεδο Οχυρού Στρατιωτικοί πόντοι
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

Καταστροφή εχθρικών μονάδων - σκοτωμένος στρατός που έχει αξία 5000 χρυσό ισοδύναμο φέρνει 1 στρατιωτικό πόντο. Επιθέτοντας κατεστραμμένο οχυρό και ανεξάρτητη πόλη δεν κερδίσετε πόντους.

Στρατιωτικοί βαθμοί - ο αριθμός των στρατιωτικών πόντων που ο παίκτης έχει, διορίζει το Στρατιωτικό βαθμό του, που είναι ορατό στην επίσημη κατάταξη, ως ακολουθεί:

 • Από 0 μέχρι 149 - Αρχάριος
 • Από 150 μέχρι 249 - Στρατιώτης
 • Από 250 μέχρι 499 - Δεκανέας
 • Από 500 μέχρι 749 - Λοχίας
 • Από 750 μέχρι 1499 - Λοχίας
 • Από 1500 μέχρι 2999 - Αρχιλοχίας
 • Από 3000 μέχρι 7499 - Ανθυπασπιστής
 • Από 7500 μέχρι 14999 - Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
 • Από 15000 μέχρι 22499 - Ανθυπολοχαγός
 • Από 22500 μέχρι 34999 - Υπολοχαγός
 • Από 35000 μέχρι 49999 - Λοχαγός
 • Από 50000 μέχρι 74999 - Ταγματάρχης
 • Από 75000 μέχρι 99999 - Αντισυνταγματάρχης
 • Από 100000 μέχρι 149999 - Συνταγματάρχης
 • Από 150000 μέχρι 224999 - Ταξίαρχος
 • Από 225000 μέχρι 324999 - Υποστράτηγος
 • Από 325000 μέχρι 499999 - Αντιστράτηγος
 • Από 500000 μέχρι 749999 - Στρατηγός
 • Από 750000 μέχρι + ∞ - Στρατάρχης

Μετάλλια - στρατιωτικά παράσημα, που απονέμονται στους νικητές στις δυο πιο αιματηρές μάχες του βασιλείου της ημέρας, η μια σε υπεράσπιση και η άλλη σε επίθεση. Οι πιο αιματηρές μάχες είναι εκείνες με την υψηλότερη αξία χαμένων στρατιωτικών μονάδων σε ισοδύναμο χρυσού. Δεν διανέμονται μετάλλια για μάχες σε επίθεση, που είναι έξω από τη σειρά х2, στις Μάχες της ημέρας.
Προσοχή: Οι συμμαχικές μάχες δεν φέρνουν μετάλλιο.

Κατασκοπεία και Κατασκοπεία στο πεδίο

Κατασκοπεία

Στην οθόνη της Κατασκοπείας είναι ορατές όλες οι επαρχίες. Αυτές που έχουν τα νούμερά τις σε κόκκινο χρώμα είναι οι περιφραγμένες επαρχίες και γιαυτό ο επιτιθέμενος στρατός λαμβάνει ποινή -20 ηθικού.

Η ταχύτητα των κατασκόπων είναι 3600 ΑΜ/ώρα.

Η δυνατότητα για επιτυχή κατασκοπεία διορίζεται από το επίπεδο της έρευνας Κατασκοπείας και από τον αριθμό σταλμένων κατασκόπων.

Η συντήρηση του κάθε σταλμένου κατασκόπου είναι η κανονική x1.2

Στην οθόνη της κατασκοπείας μπορείτε να διεισδύσετε κατασκόπους ή να ελέγξετε τη δική σας αναφορά κατασκοπείας ή την αναφορά κατασκοπείας ενός συμμάχου σας. Αυτή η αναφορά προσφέρει η κατάσταση της επαρχίας/αποικίας από την ακριβή στιγμή την οποία κατασκοπευόταν, γιαυτό η τελευταία αναφορά κατασκοπείας δεν προσφέρει ενημερωμένη πληροφορία.

Αντικατασκοπεία

Λειτουργεί για ψάξιμο και καταστροφή εχθρικών κατασκόπων.

Η σύλληψη κατασκόπων στα σύνορα γίνεται αυτόματα.

Κάθε διεισδυμένος κατάσκοπος μπορεί να συλληφθεί, εκτός αν δεν είναι ανακλημένος.

Πατώντας με το ποντίκι πάνω στην Αντικατασκοπεία ανοίγει μια οθόνη, η οποία δείχνει όλους τους σπιούνους.

Στο μενού Αντικατασκοπείας θα δείτε την πιθανότητα σύλληψης εχθρικών σπιούνων. Αυτή η πιθανότητα βασίζεται στη φόρμουλα κατασκοπείας, η οποία λαμβάνει υπόψη ο αριθμός σπιούνων και των δυο παικτών, καθώς και τα επίπεδα Κατασκοπείας του εισβολέα και τα επίπεδα Αντικατασκοπείας του υπερασπιστή.

Δεν θα δείτε εχθρικούς σπιούνους σε μια ιδιοκτησία αν δεν έχετε βάλει εκεί τους δικούς σας σπιούνους.

Δεν θα δείτε το όνομα του παίκτη που σας κατασκοπεύει, αν η πιθανότητα σύλληψης των σπιούνων του είναι κάτω από 5%.

Αν σε μια από τις ιδιοκτησίες σας υπάρχουν διεισδυμένοι σπιούνοι, υπάρχει πιθανότητα να λάβετε ένα μήνυμα ενημερώνοντας σας γι’αυτούς τους σπιούνους. Αυτή η πιθανότητα επίσης εξαρτάται από τη φόρμουλα κατασκοπείας, η οποία λαμβάνει υπόψη ο αριθμός σπιούνων και των δυο παικτών, καθώς και τα επίπεδα Κατασκοπείας του εισβολέα και τα επίπεδα Αντικατασκοπείας του υπερασπιστή.

Η στιγμιαία χρήση της Αντικατασκοπείας αυξάνει τεχνητά και μόνο μια φορά την έρευνα Αντικατασκοπεία του υπερασπιστή με 3 επίπεδα.

Παράγοντες, που έχουν επιρροή πάνω στην Κατασκοπία και στην Αντικατασκοπία:

Η πιθανότητα για επιτυχή διείσδυση καθορίζεται μετά από σύγκριση μεταξύ των επιπέδων κατασκοπίας και αντικατασκοπίας και του αριθμού των σταλμένων αμυντικών κατασκόπων, αντίστοιχα του κατασκοπεύοντος παίκτη και του κατασκοπευόμενου παίκτη.

Η κατασκοπεία λειτουργεί ανάλογα με μια φόρμουλα η οποία δίνει ίσες πιθανότητες για επιτυχία, εάν τα επίπεδα των ερευνών είναι ίσα και ο αριθμός των κατασκόπων είναι ίσος.

Με τον κάθε σταλμένο κατάσκοπο, η πιθανότητα για επιτυχία αυξάνεται, καθώς ο αριθμός κατασκόπων του παίκτη που κατασκοπεύει συγκρίνεται με τον αριθμό εκπαιδευόμενων και στρατολογημένων κατασκόπων του κατασκοπευόμενου παίκτη, επίσης συγκρίνονται και τα δικά τους επίπεδα Κατασκοπίας και Αντικατασκοπίας, έτσι η επιτυχής κατασκοπία είναι σε άμεση εξάρτηση από την αριθμητική υπεροχή.

Αν ο παίκτης όποιος κατασκοπεύει καταφέρει να διεισδύσει, αυτός λαμβάνει αναφορά κατασκοπείας που περιέχει: τον αριθμό και τον τύπο του εχθρικού στρατού (στρατιά και φρουρά), τον αριθμό των συλλεγμένων πόρων στην επαρχία, το κεφάλαιο στο ταμείο (αν το κατασκοπευόμενο έδαφος είναι μια πρωτεύουσα) και το επίπεδο του Οχυρού.

Αν πατώντας το κουμπί "Διείσδυση" ο κατασκοπεύων παίκτης συλλαμβάνεται, αυτός χάνει 20% από των σταλμένων κατασκόπων του, δεν λαμβάνει αναφορά κατασκοπείας, και ο κατασκοπευόμενος παίκτης βλέπει τίνος είναι η προσπάθεια διείσδυσης.

If the spying player manages to infiltrate, but the spied one activates his Counter-Espionage, by clicking on the respective button, the chance calculation is performed once again - the espionage levels and the number of sent spies and the mobilized ones are compared again and, if the spying player has the necessary numerical and espionage superiority, the spied one loses 20% of his mobilized spies, while the aggressor receives successfully an espionage report. In case the numerical and espionage superiority turns out to belong to the spied player, the enemy spies are chased out without spy losses for both sides.

Προσομοιωτής κατασκοπείας

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε στα κενά, τα δικά σας και τα εχθρικά επίπεδα Κατασκοπείας/Αντικατασκοπείας και ο αριθμός των κατασκόπων, για να υπολογίσετε τις πιθανότητες για επιτυχή Κατασκοπεία/Αντικατασκοπεία και/ή τον πιθανό αριθμό χαμένων κατασκόπων.

Επειδή η κατασκοπεία/αντικατασκοπεία λειτουργεί με ένα φόρμουλα η οποία δίνει ίσες δυνατότητες επιτυχίας όταν υπάρχουν ίσα επίπεδα των ερευνών και ίσος αριθμός κατασκόπων, έχετε υπ’όψη σας ότι το αποτέλεσμα που θα λάβετε από τον Προσομοιωτή κατασκοπείας, μπορεί να μην ανταποκριθεί στο αποτέλεσμα της κατασκοπευτικής αποστολής.

Κατασκοπεία στο πεδίο

A research which lets the player spy out territories around the capital and look for terrains with special resource, enemy colonies, military and trading posts, as well as rally points. The scouting missions are conducted by the spies in menu Espionage >> Scouting. Each level increases the perimeter of scouting with 5 points, the highest level is 20. One spy performs a scouting mission at a range of 3,14 points for one hour. The time needed for N number of spies to perform scouting in a range of X points is estimated as follows: (X^2 / N).

Example 1: A player’s got level 2 of the research Scouting, this means he can perform scouting missions at a range of 10 Points (a Point is a measurement unit for distance on the global map). The player sends out 20 spies on a scouting mission. Time required for completing the mission is estimated as follows: (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 hours. Hence, time required for performing a scouting mission and getting a scouting report is 5 hours. If the result by this formula is less than 1, we consider that time for the scouting mission is 1 hour. Example 2: A player’s got level 2 of the research Scouting, this means he can perform scouting missions at a range of 10 Points. The player sends out 200 spies on a scouting mission. Time required for completing the mission is estimated as follows: (X^2 / N): 10^2 / 200) = 100 / 200 = 0,5 hours. Hence, time required for performing a scouting mission and getting a scouting report is 1 hour.

Προσοχή: Ο χρόνος και η ταχύτητα της Κατασκοπείας στο πεδίο δεν επιρρεάζονται από την ταχύτητα του βασιλείου.

Κατασκοπία, Αντικατασκοπία και Επίθεση

Αν η Κατασκοπεία του εισβολέα και η Αντικατασκοπεία του υπερασπιστή είναι ίσα επίπεδα, ο υπερασπιστής βλέπει τη σύνθεση του ερχόμενου στρατού 7.5 λεπτά πριν από το χτύπημα. Για κάθε επίπεδο διαφοράς προσθέτονται ή αφαιρούνται 2.50 λεπτά. Το μπόνους από τη δεξιότητα "Μυστικός πράκτορας" δε λαμβάνεται υπόψη.

Κατασκοπεία και Συμμαχία

Όταν είναι μέλος μιας συμμαχίας o παίκτης παίρνει το επιπλέον μπόνους - να χρησιμοποιήσει τις αναφορές κατασκοπείας των συμμάχων του/της. Οι πιο πρόσφατες κατασκοπευτικές αναφορές του παίκτη και τους συμμάχους του είναι πάντα ορατές στον ιδιωτικό κατάλογο του παίκτη. Αυτές οι αναφορές δεν παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες αλλά τις πληροφορίες που βρέθηκαν τη στιγμή της κατασκοπείας.

Δόξα

Αυτά είναι τα στατιστικά που δείχνουν η στρατιωτική συμπεριφορά του παίκτη, ανάλογα με αυτό αν οδηγεί ίσες μάχες αν μάχεται με έναν αρκετά πολιτισμένο τρόπο κτλ.

Δράσεις που παράγουν αρνητική Δόξα:

 • Επίθεση εναντίον εχθρικού παίκτη, που είναι έξω από την επιτρεπόμενη σειρά x2 - προκαλεί απώλεια 2 πόντων Δόξας για κάθε συντελεστή από 0.1.
 • Για ανακλημένο στρατό, μετά από τη λήξη του 15ου λεπτού από την αποστολή της επίθεσης η ποινή είναι -1 πόντος Δόξας.
 • Για Λεηλασία εχθρικού παίκτη - μείον 4 Δόξας.
 • Για κήρυξη πολέμου χωρίς μια προηγούμενη αλλαγή των συμμαχικών σχέσεων από Ουδετερότητα σε Εχθρότητα - απώλεια 4 πόντων Δόξας για κάθε μέλος του Εισβολέα. (Μόνο για τα μέλη μιας συμμαχίας)

Προσοχή: η αφαίρεση Δόξας λόγω λεηλασίας πραγματοποιείται μετά από τη διεξαγωγή της μάχης και, γιαυτό αυτή εμφανίζεται στην αναφορά μάχης. Η αφαίρεση Δόξας λόγω επίθεσης έξω από τη σειρά, όμως, πραγματοποιείται αμέσως μετά την αποστολή της επίθεσης, ώστε ποτέ δεν εμφανίζεται στην αναφορά και η Δόξα αφαιρείται πάντα, ακόμη και αν η επίθεση είναι ανακλημένη.

Δράσεις που παράγουν θετική Δόξα:

 • All players receive +8 daily Honor points for realms with speed x4 and +20 daily Honor points for realms with speed x10 and Diplomacy Officers +4 additional Honor points for realms with speed x4 and +10 additional Honor points for realms with speed x10 every day in second and third loyalty status.
 • Νικητήρια Επιδρομή – 1 Δόξα, καθώς ο νικητήριος στρατός πρέπει να έχει χάσει τουλάχιστον 10% από το τις μονάδες του.
 • Νικητήρια Πολιορκία – ανεξάρτητα από την πλευρά σας (υπερασπιστής ή επιτιθέμενος) – 2 Δόξα, μόνο αν ο νικητήριος στρατός έχει χάσει τουλάχιστον 10% από τις μονάδες του.
 • The amount of honor, which the winner gains from killed enemy army depends on the value of the killed soldiers’ gold worth and it is estimated as follows: (Gold equivalent of killed soldiers / (winner’s net points x1000)) x100 x 10 = Honor. If the result is a fractional number, it is rounded down.

  Προσοχή: Η επίθεση πρέπει να είναι στα πλαίσια της επιτρεπόμενης σειράς х2 και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για Δόξα, και αυτά είναι - να υπάρχει απώλεια τουλάχιστον 10% της σύνθεσης του δικού σας στρατού.

  Example: A player has 100 000 net points. The player attacks another player and kills 1000 heavy swordsmen. After the battle we need to estimate 1000 heavy swordsmen’s gold equivalent. One swordsman’s gold equivalent is 544. So 1000 swordsmen make 1000 * 544 = 544 000 gold equivalent. Then we use that gold equivalent in the formula of the Honor:
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  Ο παίκτης κερδίζει 5 πόντους Δόξα.

  Η Επίθεση έξω από το επιτρεπόμενο όριο των πόντων καθαρής αξίας x2 προκαλεί απώλειες Δόξας, Ηθικού και Επίθεσης για κάθε διαφορά από 0,1 συντελεστή, όπως ακολουθεί:

  2 πόντους Δόξας
  1,67 πόντους Ηθικού
  3% από την παράμετρο ’επίθεση’ των μονάδων του εισβολέα, που ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όταν ο εισβολέας είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός.

  * Σημαντική σημείωση: μια επιτυχής μάχη σε επίθεση έξω από την επιτρεπομένη σειρά x2 δεν δίνει στρατιωτικούς πόντους, δόξα και μετάλλιο στον επιτιθέμενο παίκτη οποίο έχει μεγαλύτερη ποσότητα πόντων καθαρής αξίας. Αν ο επιτιθέμενος παίκτης έχει λιγότερους πόντους καθαρής αξίας από τον υπερασπιστή, και πετύχει να κερδίσει τη μάχη έξω από τη σειρά x2, θα κερδίσει στρατιωτικούς πόντους, δόξα και μετάλλιο. Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, αυτός ο κανόνας παραμένει έγκυρος, αλλά οι κερδισμένοι στρατιωτικοί πόντοι από την πλευρά του επιτιθέμενου παίκτη όποιος έχει μεγαλύτερη ποσότητα πόντων καθαρής αξίας, λογαριάζονται για τον πόλεμο. Οι επιθέσεις εναντίον αυτοκρατοριών έξω από την επιτρεπομένη σειρά x2 δεν θα προκαλέσουν μείωση στη δύναμη της επίθεσης, αν ο επιτιθέμενος έχει λιγότερους πόντους από τον υπερασπιστή, αλλά θα εφαρμοστούν οι ποινές για τον ηθικό και τη δόξα.

 • Ο μέγιστος αριθμός πόντων Δόξας, που ένας παίκτης μπορεί να φθάσει είναι 500, και ο ελάχιστος - μείον 500. Πόντοι πάνω από αυτά τα όρια δεν θα λογαριάζονται.
 • Aggressors - others, who had attacked the player or other players he/she is married to. First attack on an aggressor does not apply punishment on Honor. Keep in mind that the punishment with 4 Honor points for Pillage attack always applies.

Δόξα, Ηθικό και Ευτυχία

Positive honor:
It gives the player bonus to his basic Morale. For each 25 Honor points they get 1 Morale point. The highest amount of Morale points a player can gain as a bonus for positive Honor, is 20.
For each 100 Honor, the player get 1 Happiness point. The highest amount of Happiness he can gain as a bonus for positive Honor, is 5.

Negative honor:
When Honor points get below -100, 5 points Happiness are taken away daily as punishment.
For each -10 Honor, the player lose 1 Moral point. The highest amount of Morale points a player can lose for negative Honor is 50.

Συνθηκολόγηση

Επιτρέπει σε μια συγκεκριμένη αυτοκρατορία να υπερασπιστεί από τις επιθέσεις μιας άλλης αυτοκρατορίας για μια περίοδο 42 ωρών, κατά την διάρκεια της οποίας ούτε η συνθηκολογήσασα αυτοκρατορία, ούτε η επιτιθέμενη αυτοκρατορία μπορούν να στείλουν αμοιβαίες επιθέσεις. Ο παίκτης „x” μπορεί να συνθηκολογήσει από τον παίκτη „y” μόνο αν στις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη συνθηκολόγηση, ο „y” έχει επιτεθεί τουλάχιστον μια φορά τον „x”, και ο „x” δεν έχει επιτεθεί τον „y”. Ο κατάλογος όλων των παικτών από τους οποίους μπορείτε να συνθηκολογήσετε αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο υπομενού ’Άλλα’ της Διοικητικού κέντρου του οχυρού. Μπορείτε να συνθηκολογήσετε μέχρι 10 φορές για μια περίοδο {3] ωρών, μάλιστα εκπληρώνοντας τις παραπάνω συνθήκες. Αν συνθηκολογήσετε από έναν παίκτη, που είχε στείλει επίθεση εναντίον σας και αυτή ακόμα ταξιδεύει προς την αυτοκρατορία σας, αυτή η επίθεση θα πραγματοποιηθεί. Η συνθηκολόγηση είναι δωρεάν, αλλά κάθε επόμενη κοστίζει με 1700 διαμάντια περισσότερα από την προηγούμενη. Έχετε υπόψη σας ότι μια συνθηκολόγηση αφαιρεί 10% από τους στρατιωτικούς πόντους σας. Σε πόλεμο, όλες οι συνθηκολογήσεις μεταξύ των μελών των εχθρικών συμμαχιών χάνουν την εγκυρότητά τις.