Yüce İnsanlar

Yüce insanlar, elittir ve imparatorluğunuzun egemen sınıfıdır. Her imparatorluk kendi yüce insanlarına, bir imparatora, ve farklı iktidarlar altında soylulara sahiptir. Bu insanlar doğar ve sırayla ölür, daha sonra onların yerini yeni insanlar alır. Saray binasında tüm soyluları görebilirsiniz. Oradan onları belirli şeyler için tayin edebilirsiniz ve böylece onlar size imparatorluğunuzun askeri ve ekonomik gelişimi için bonus bağışlayacaklar. Onları diğer insanlarla evlendirebilir ve bu sayede diğer oyuncularla barış antlaşmaları imzalayabilirsiniz.
Doğal nedenlerden ölme şansı 50 yaşında ortaya çıkar ve yaşla birlikte artar. Sağlık araştırması bu şansı belli bir oranda düşürüyor.

İmperialı aile

Her kullanıcı sezonu oluşturulmuş bir aileyle başlar. Bu aile İmparator, İmparatoriçe, Veliaht ve bebek içerir. Aynı zamanda İmparator ailesinin 4 nesli ve İmparator ile İmparatoriçenin doğrudan halefleri takip edilebilir - çocuklar, torunlar ve torun oğulları. İmparatorun aile üyeleri ve akrabaları başka kullanıcının aile üyeleri ve akrabalarıyla evlenebilirler, yani iki imparatorluktan yüce insanlar ya da Saray halkından soylular arasında evlilik gerçekleşebilir.

İmparator

 • İmparator, tüm yüce insanlar arasında en büyüğüdür ve imparatorluğun hükümdarıdır. İmparator, imparatorluğun başı olmaktan başka diğer pozisyonlara geçebilir. O, sezonun başlangıcında ana eyaletin valisidir ve bu ona deneyim puanları verir. Onu bu pozisyona atamaya ihtiyaç yoktur ve onu bu pozisyondan uzaklaştıramazsınız. İmparator, saldırаn veya savunan general pozisyonu da alabilir. Saldıran general olarak ana eyaleti savunabilir. O, bir savunma generali olarak herhangi bir eyaleti, koloniyi veya askeri karakolu koruyabilir. Onu saldırıda bir general olarak, diğer oyunculara istila görevleri için yollayabilirsiniz. Bu pozisyonlardan birine atandığında, imparatorlukta kimsenin alamadığı bonuslar alır.
 • İmparator, sadece ona ait kimsenin elde edemeyeceği bazı yeteneklere sahiptir. İmparator, sadece onun tarafından elde edilebilen utanç adında bir başka ilave özelliğe sahiptir. Bu, birden fazla kez kazanılır ve etkisi birikir. Bu özellik, ırsi değildir ve hanedan evliliği şartları ihlal edildiğinde ve hanedan barışı bozulduğunda elde edilir.
 • Bir imparator, sonsuza kadar yaşamaz. Er ya da geç bir halef gelir. Bir halef, imparatoriçe de olabilir. Halef seçimi, sistem tarafından otomatik olarak veya oyuncu tarafından bizzat yapılır.
 • İmparator öldürülebilir; yani bu, bir darbe uygulanıp yeni bir imparatorun atanması anlamına gelir. Bu durumda oyuncu kendi imparatoruna suikast kararı alır.

Tahta miras

İmparator öldüğünde, onun halefi otomatik olarak İmperialı çiftin ilk doğan çocuğu olur. Ancak imparatoriçeyi ve soylulardan veya akrabalardan birini de bir halef olarak seçebilirsiniz. Tahtın varisi, sistem tarafından otomatik olarak da atanabilir. Eğer hükümdarlığa asilzadelerden veya akrabalardan birini seçerseniz, kraliyet ailesinden birini atamadıkça İmperialı aile ağacında da bir değişiklik olacak. Halef, kimsenin elde edemeyeceği ve sadece ona ait olan ırsi özelliklerden birini çıkarır.

Otomatik vekalet

 • Eğer imparator yaşıyor fakat yaşayan çocukları yok ise ve sadece torunları ve büyük torunları yaşıyor ise, halef yaşayan torunlar arasından sistem tarafından rastgele seçilir.
 • Eğer imparator ölürse ve çocukları varsa, ilk doğan oğlu/kızı hükümdarlık tacını alır ve aile ağacının başı olur (karısı veya kocası ile birlikte).
 • Eğer imparator ölürse fakat çocukları yoksa, en büyük erkek kardeşi veya kız kardeşi otomatik olarak halef seçilir ve eşiyle birlikte aile ağacının başı olur.
 • Eğer imparator ölürse fakat hiç çocuğu veya kardeşi yoksa, diğer akrabalardan veya İmperial aileden biri otomatik olarak halef seçilir.
 • Eğer imparator ve halef ölürse ve onların tek akrabası ölümden önce imparatorluk dışına hanedan evliliği için yollanmışsa, yeni bir İmperialı aile oluşturulacak. İmparatorluk dışına yollanmış kraliyet ailesi üyesi için aşağıdaki seçeneklerden birisi mümkündür:
  • Eğer evlilik teklifi kabul edilmezse, yollanmış üye imparatorluğunuzdan kaybolur ve bir daha geri gelmeyecektir.
  • Eğer evlilik teklifi kabul edilirse, yüce insanın anavatanında yaşayan hiç akrabası olmasa bile hanedan barışı imzalanır.
 • Herhangi bir halefi olmayan bir imparatorun ölümünden sonra, onun kendi ailesinden olmayan rastgele yüce bir kişi halef olarak seçilir, sonra onun halefi İmperial ailenin diğer akrabaları listesine atanacak.

Bizzat vekalet

 • Eğer imparator ölürse fakat oyuncu onun eşini atamışsa - karısı imparatoriçe olur. Tam tersi; eğer imparatoriçe ölürse fakat onun kocası halef olarak atanmışsa, kocası imparator olur. Dul erkek/kadın tekrar evlenemez. Hayatının geri kalanında yas tutmaya devam eder.
 • Eğer imparator ölürse ve oyuncu imparatorun çocuklarından biriyle evli olan bir asilzade seçmişse, hanedan ismi değişecek ve asilzade yeni imparator veya imparatoriçe olacak.

İmperialı ailenin diğer akrabaları

Yakın zamanda hükümdarlık tacı giymiş imparator ile yüce insanlar topluluğu da değişir. Ölmüş veya tahttan indirilmiş imparatorun tüm akrabaları, sarayda "İmperialı ailenin diğer akrabaları" adlı özel bir menüye taşınır.

 • Eğer onlar evlendiye ve eşleri ölürse, yeni bir evliliğe kalkışamazlar.
 • Onların çocukları olamaz.
 • Onlar, imparatora bir halef olarak seçilebilir.
 • Onlar, general veya vali olarak atanabilir.

Hanedan evlilikleri

Her yüce kişi, 16 yaşını doldurduktan sonra birisiyle evlenebilir ve 4 çocuğa sahip olabilir. Aile ağacının üyeleri, birbirleriyle evlenemezler. Bu durum, İmperial ailenin diğer akrabaları listesindeki soylular için de geçerlidir. Bir kez kararlaştırılmış bir evlilik, geri döndürülemez(vazgeçilemez). Bu, bir kullanıcı bir yüce kişiyle evlendiğinde, bu evlilik katiyen iptal edilemez. Eğer eşlerden biri ölürse, diğeri dul durumunda olur ve tekrar evlenemez.
İki imparatorluk arasında bir evlilik, bir kez yapılır; bu, kullanıcıların barış yaptıkları anlamına gelir ve birbirlerine saldırmamaları veya casuslamamaları anlamına gelir.

Her kullanıcı, bir yüce insanını başka imparatorluğun yüce insanıyla evlendirebilir. Evliliklerin imzalanması, iki imparatorluk arasında barış ilanı ve ilişkilerin güçlendirilmesi anlamına gelir. Bekar yüce insanı şu şartlarda yollayabilirsiniz: reşitliğe ulaşmışsa, daha önce evlenmemişse, başka bir görev için imparatorluk dışına yollanmamışsa ve eğitim sürecinde değilse. Ayrıca bir şart daha vardır; onlar, İmperialı ailenin bir üyesi veya İmperialı ailenin diğer akrabaları listesindeki asillerden biri olmalıdır. İmparator ve onun halefi başla imparatorluğun yüce insanıyla evlnedirilemez.

Bir kullanıcı, N yüce insanlarını diğer oyuncuların imparatorlarına "Evlilik teklifleri" sırasında boş yer olduğu sürece yollayabilir. Bu sırada 3 yer vardır. Bir evlilik teklifi geri çevrildiğinde, her iki imparatorluk arasında bir sonraki teklif, 3 saatliğine yasaktır. Oyuncu, evlilik teklifini görmezden gelebilir. Bu, herhangi özel bir eylem uygulaması gerekmediği anlamına gelen pasif bir yol olur. Evlilik teklifi, teklifi alan oyuncu herhangi bir kabul veya red eylemi gerçekleştirmediği müddetçe, 2 saat sonra yoksayılmış kabul edilir. Pasif reddin sonucu olarak, iki imparatorluk arasında takip eden 3 saat içinde hanedan evliliğine olanak verilmez.

Hanedanlar arası barış, yüce insanlar imparatorluk dışına yollandığında ve halefleri öldüğünde barışçı yoldan biter. Böyle bir kişinin tüm yakınları, barışın bitmesi sebebiyle ölmelidir. Barış bu şekilde doğal bir yolla bozulduğu zaman, hiçbir onur kaybı olmaz ve imparator utanç özelliği almaz.

Hanedan evliliğinin/barışının bozulması

Barış, iki imparatorluk arasında saldırı ile ve casusluk faaliyetleriye bozulur. Bir imparatorun bir saldırı yollaması veya casuslama ile barışı bozması, aşağıdaki sonuçları taşır:

 • Hanedan barışını bozan oyuncu, -10 onur puanı ile cezalandırılır.
 • Barışı bozan imparatorluğun imparatoru, "Utanç" adında bir özellik alır ve bu onun profilinde ölümüne dek kalır.

Eğer A kullanıcısı, B kullanıcısıyla bir hanedan barışına sahipse ve A kullanıcısı B kullanıcısını başarısızca casuslarsa, B kullanıcısı herhangi bir yaptırım olmadan barışı bozma hakkına sahiptir. B kullanıcısı A ile hanedan barışını bozduğunda, bu A için aşağıdaki sonuçları taşımaktadır: 10 onur puanı kaybı ve imparatorluk profilinde utanç özelliğinin kazanımı.

Kullanıcı A ve kullanıcı B hanedan evliliği bozulur. A, B’nin imparatorluğuna başarılı bir şekilde sızar. B, karşı casusluk menüsünde A’nın casuslarını görür ve butona tıkladığında casusları yakalar, hanedan barışı bozulmuş kabul edilir. A, belirli yaptırımlar alır.

Oyuncular, "Saldıranlar" menüsündeki listeden seçilen saldıranla karşı karşıya gelebilirler. Onların karşısında ilk saldırı herhangi bir onur yaptırımıyla sonuçlanmayacak. Bu, yağma için olan saldırıları içerir (bir saldıran karşısında ilk yağma, onur kaybettirmez).

Asilzadeler

Aristokratlar, imparatorluğun soyluları arasından savaşta veya toplumda şöhret kazanmış yüce insanlardır. Onlar, sadece oyuncu onayladığında İmperialı mahkemeye gidebilir. Aristokratlar için mahkemede 8 yer vardır. Oyuncu, sarayının gelişiminin düşük bir aşamasında olduğunda, kaç aristokratı ekleyebileceği ile ilgili olarak bir sınırlama vardır. Aristokratlar, yeni kontenjan açmak için serbest bırakılabilir. Oyuncu, sarayının seviyesi ne olursa olsun tüm kabul edilmiş aristokratları İmperialı mahkemeden ihraç edebilir ve bu nedenle yeni üyelere yer açabilir. Eğer oyuncu önerilen aristokratı 1 saat içinde kabul etmemişse, bu aristokrat aile ağacı penceresinden kaybolur.

Aristokratlar, İmperialı ailenin üyeleriyle evlenebilirler. Bir aristokrat imparatorluğun aile ağacının bir üyesiyle evlendiğinde, ailenin bir parçası olur ve tahtın halefi seçilebilir. İmperialı mahkeme listesindeki aristokratlar, imparatorun halefi olamaz.

İmparatorluğun ortak yerlileri, aristokrat olma şansına sahiptir. Sistem, İmperialı aileye eklenebilecek olan erkekleri ve bayanları önerir. Net puanın 2x menzili içerisinde olan bir oyuncuya karşı kazanılmış her savaştan sonra, sistemin bir asilzade oluşturması için %25’lik bir şans vardır. Net puanın 2x menzili dışında olan bir oyuncuya karşı kazanılmış her savaştan sonra, sistemin bir asilzade oluşturması için %3’lük bir şans vardır. Her 12 saatte sistemin bir asilzade(erkek veya bayan) oluşturması için %25’lik bir şans vardır.

Noble Room

Yeni soylular alınabileceği bir yer. Ekranın üst kısmına yerleştirilmiştir (aynı zamanda Taverna’da da yer almakta). İşte nasıl çalışır:
  • Elmas karşılığında Yüce insanları alacağınızı garanti edecek sandıklar satın alabilirsiniz;
  • Yüce insanların yaş ve özel yetenekleri rastgele belirlenir;
  • Açtığınız nadir sandığı baz alarak, aynı nadirlikte bir yüce insan elde etme şansınız olur;
  • Altı özel yeteneğe sahip bir yüce insana sahip olma şansı mevcut;
  • Soylular odası’ndan satın alınan yüce insanlar, Sarayda’daki sınırsız slotlara sahip bir bölüme eklenebilir;
  • Evlilik adayı olan Soylular Odası’ndaki soylular soy ağacının altına yerleştirilir.

Yüce insanların isimleri

Yüce insanların isimleri, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş isim ve soyismini içerir. Bir kadın kocasıyla evlendiğinde, kocasının soyadını alır. Çocuklar doğduğunda, babalarının isimlerini alırlar. Eğer bir asilzade veya imparatorun oğullarından biri imparatorun halefi olarak seçilirse, imparatorun çocukları daima onun soyadını taşıyacaklar. Eğer oyuncu bir bayan halef seçerse(imparatorun kızı veya bir nedime) ve sonra o tahta geçerse, bir aristokrat ile veya İmperialı ailenin bir üyesiyle evlenir, çocukları bayan imparatorun soyadını alır. Eğer imparatorun kızı veya bir bayan asilzade halef olarak atanmadan önce bir aristokrat ile veya İmperialı ailenin bir üyesiyle evlenmişse, çocukları babalarının soyadına sahip olacaklar.

Saray

Saray, yüce insanların yaşadığı yerdir. Sadece başkentte inşa edilebilir. Bu binada imparatorluktaki her yüce insan ve daha önce hüküm sürmüş imparatorlar hakkında bilgi bulabilirsiniz. Orada İmperialı ailenin verdiği özel bonuslar da mevcuttur. Saraydan valileri ve generalleri atayabilir, valilerin ve generallerin deneyimlerinin seviyelerini yükseltebilir, evlilikler düzenleyebilir ve halef seçebilirsiniz. Bina için temel ücret 250 tahta, 250 demir ve 500 taştır. Mümkün olan en yüksek seviye 30’dur. Oyuncular, saraydan onların kendi kraliyet ailelerini yaratma ve geliştirme ile farklı pozisyonlara soyluları atama fırsatına sahiptir. Her sarayda inşa edilebilen iki kanat vardır: valilik ve karargah.

Valilik

Valiliğin her seviyesi, valinin kaynak karşılığında görebildiği eğitim seviyesini bir seviye arttırır ve bir valinin temel eğitim süresini %5 düşürür. Sınırsız sayıda vali, aynı anda eğitilebilir. Binanın birinci seviyesi, sarayın birinci seviyesini gerektirir. İnşa edebileceğiniz en yüksek seviye 16’dır. Her vali, başlangıçta birinci seviye deneyime ve sıfır seviye valiliğe sahiptir. Oyuncu, valisinin deneyim seviyesini görevde puanlar toplayarak veya ücretli eğitim ile yükseltebilir. Ücretli eğitimi sağlamak için, kullanıcı valilik inşa etmelidir. Eğer oyuncu bir valiyi birinci seviyeden ikinci seviyeye eğitmek isterse, binanın birinci seviyesine sahip olmalıdır. Sistem, oyuncunun eğitim süresini (1 ila 48 saat arasında) seçmesine izin verir ve eğitilen yüce insanın alacağı deneyim miktarı buna göre ayarlanır.

Vali

Vali, bir eyaleti, bir koloniyi veya bir ticaret karakolunu kontrol etmek için yetkilendirilmiş bir yüce insandır. Her yüce insan, vali olarak sadece bir eyalete, koloniye veya ticaret karakoluna atanabilir, yüce insan reşitliğe ulaştığında böyle bir görev alabilir. Ana eyaletin varsayılan olarak valisi olan imparator, diğer eyaletlere, kolonilere veya ticaret karakollarına böyle bir görev için atanamaz. Vali, saldıran veya savunan general olarak yetkilendirilebilir. Bir yüce insan, aynı eyalette veya kolonide aynı anda general ve vali olabilir. Buna karşılık, bir yerde vali ve diğer bir yerde general olabilir. Fakat asla iki yerin valisi olamaz. Valinin deneyimi, görev üzerindeki atamayla toplanmaya başlar. Valiler puanları yönetim süreleri için toplar, 0.3 dakika için bir deneyim puanı kazanılır. Bir valinin ulaşabileceği en yüksek deneyim 20’dir. İmparator bu limit için bir bonusa sahiptir - 30 deneyim puanına kadar kazanabilir.

Not: Valinin tecrübeyi sadece yüce insan görevdeyken kazanılır. Eğer oyuncu onu pozisyona atamadıysa veya yüce insan bu sürede savaşlara katıldıysa, herhangi bir tecrübe kazanılmaz.

Karargah

Karargahın ilk seviyesinden sonraki her seviye, eğitimden alınan tecrübeyi %5 arttırır. Her 2 seviyede, ek bir yüce insanın daha aynı anda eğitimine izin verir. Karargahın en son 16. seviyesinde, 8 kişiye kadar eş zamanlı eğitilebilir. Binanın ilk seviyesi Saray Seviye 1 gerektirir.

Başlangıçta tüm generaller birinci seviye deneyime ve sıfır seviye karargaha sahiptir. Oyuncu, generallerinin seviyesini öncülük edilmiş savaşlardan puanlar toplayarak veya ücretli eğitim ile yükseltebilir. Ücretli eğitim sağlamak için, oyuncunun karargah inşa etmesi gereklidir. Eğer oyuncu bir generali birinci seviyeden ikinci seviyeye eğitmek isterse, binanın birinci seviyesine sahip olmalıdır. Sistem, oyuncunun eğitim süresini (1 ila 48 saat arasında) seçmesine izin verir ve eğitilen yüce insanın alacağı deneyim miktarı buna göre ayarlanır.

General

General olarak atanacak yüce insanın yaşının gelmiş olması gereklidir. İki tür general vardır:

 • Saldıran general: Diğer eyaletler, koloniler veya askeri karakollar karşısında saldıran ordunun bir valisi. Her yüce insan, sadece bir yerde saldıran general olabilir. Bir saldıran general bir kale kuşatmasını, meydan savaşını veya köy baskınını kaybettiğinde, onun katledilmesi için %60 ihtimal vardır. İmparator istisna değildir ve o da saldıran general olarak atanabilir. Oyuncu, gönderilen bir saldırı üzerinde saldıran generali yetkilendirebilir. Bu general, savaşta diğer oyuncular karşısında yer alacak. Saldırılara katılan general, tüm orduyu yeteneklerinin özel bonuslarıyla etkiler. Bir saldırı bir kez kararlaştırıldığında, oyuncu sonraki saldırısı için tekrar bir saldıran general seçmelidir. Görev kalıcı değildir - sadece belirlenmiş saldırı için geçerlidir. Saldıran general, saldırı başlamadan önce ölürse, general savaşa katılmaz. Saldıran bir orduyla sadece bir general yollayabilirsiniz. Her yüce insan, aynı anda sadece bir görev için saldıran general olabilir. Bir yüce insan, vali olabilir ve aynı eyaletten/koloniden/askeri karakoldan bir saldıran general olarak yollanabilir. Ve o bir yerde vali olabilir ve bir başka yerden saldırıya yollanabilir. Ancak asla aynı anda iki saldırıya katılamaz.
 • Savunan general: Bir eyaleti, koloniyi veya askeri karakolu savunan ordunun lideri. Bir yüce insan, sadece bir eyalette/kolonide/askeri karakolda savunan general olabilir. Eğer general kale kuşatmasını kaybederse, düşman tarafından katledilme oranı %60’tır. Kaybedilmiş meydan savaşı veya köy baskınında, bu ihtimal %30’dur. Oyuncular, yüce insanları seçilen askeri karakolu/koloniyi/eyaleti koruması için savunan general olarak atayabilirler. Reşit olan(16 yaş) her yüce insan, savunan general olarak yetkilendirilebilir. Bu imparator için de geçerlidir. Bu generaller, savaşa daima yollandıkları alan karşısında katılırlar. Eğer oyuncu savunma savaşına generalinin katılmasını istemezse, onu görevden almalıdır. Eğer atanmış savunan general yoksa, savaş generalin bonuslarının etkisi olmaksızın uygulanır.

Bir eyalette/kolonide/askeri karakolda sadece bir savunan general olabilir. Bir yüce insan, aynı anda aynı eyalette/kolonide vali ve savunan general olabilir. Diğer taraftan, iki farklı eyalette vali ve savunan general olabilir, fakat birden daha fazla yere savunan general olarak atanamaz.

Bir yüce insan bir eyalet için vali ve aynı veya farklı bir eyalet için savunan general olarak atandığında, vali olduğu yeri valiye ait bonuslarla ve general olduğu yeri generale ait bonuslarla etkiler.

Bir yüce insan, savunan veya saldıran generalin her ikisini de olabilir. Ancak bir göreve gönderildiğinde ve aynı zamanda koruduğu bir eyalete/koloniye/askeri karakola karşı gelen bir saldırı olduğunda, savunmaya katılmayacak ve bu sebeple ordu onun yeteneklerinden etkilenmeyecek.

Bir yüce insan, aynı zamanda bir eyalette vali ve savunan general görevlerini ve iki ayrı eyalette saldıran general ve vali görevlerini alabilir. Savunan general olduğu eyalette ordu, savunan general farklı bir görevdeyken eşdeğer bonusları yine almayacaktır. Bu süre esnasında generale ait bonuslar, sadece onun yollandığı orduyu etkileyecektir. Saldırı bitirildikten sonra yüce insan gene savunan general görevlerinde bulunduğunda bonuslar gene aktif olacaktır.

Kullanıcılar bir saldırı yollarken, varsayılan olarak en yetenekli ve en deneyimli general seçilir. Eğer kullanıcı özellikle başka bir general seçmezse, göreve en güçlü generalini yollayacaktır.

Generalin deneyimi

Görevdeki generalin deneyimi x2 menzili içindeki diğer oyunculara, tarafsız eyalete veya göçebe yerleşimine karşı kazanılmış her savaşla toplanır.

Generaller, diğer oyuncu karşısında öncülük ettiği ordular altın eşdeğeriyle düşman askeri öldürürse 1 deneyim puanı kazanır. Bu eşdeğer, oyuncunun savaş öncesi net değer puanının 100’e bölümüdür.

- Savaş dersleri serttir: hem sizin hem de düşmanınızın kayıpları toplam deneyim puanına katkıda bulunur.
- Savaş ne kadar uzun olursa, daha fazla deneyim puanı kazanılır. Her savaş turu, deneyim puanını artırır. 6 turdan daha az süren savaşlar için Deneyim kazanılmaz.
- Rakibin Kalesini yok etmeyi başaran bir saldırgan, yok edilen Kale Seviyesine bağlı olarak ek deneyim puanı kazanacaktır. Daha yüksek Kale seviyelerinin yok edilmesi daha fazla deneyim puanı bonusu verir
- NPC’lere karşı kazanılan deneyim, bir oyuncuya karşı benzer bir savaşta kazanılandan %25 daha azdır
- Hiçbir savaş bir Generale 2 000’den fazla Deneyim puanı veremez

Bir general, sadece bir kez bağımsız şehir karşısında başarılı savaş için deneyim puanları alacaktır. Bu, aynı general aynı tarafsız eyalet karşısında ikinci bir savaşa öncülük ederse, hiç puan almayacağı anlamına gelir. Eğer bir başka general aynı bağımsız şehre karşı bir göreve öncülük ederse, deneyim alacaktır; çünkü bu savaş, onun bu eyalet karşısındaki ilk savaşı olacaktır. Ve orada daha fazla görev için hiç deneyim puanı almayacaktır. Bir general, birkaç farklı eyalet üzerinde zafer kazanabilir ve sonra kazandığı her bir zaferden puanlar alabilir.

Saraydaki her yüce insan, vali veya general görevlerinden deneyim elde eder. Deneyim, her iki görev için de puanlarla ölçülür. Daha yüksek deneyim seviyesinde, daha fazla puan elde edilir. Her görev, 20 aşamaya sahiptir ve her aşama özel puan miktarı gerektirir. İmparator, her iki görev için de seviye 30’un üstünde olan tek istisnadır.

Başlangıç aşamasında her yüce insan birinci aşamada general ve birinci aşamada validir. Bu, onun iki görevde de hiçbir beceriye sahip olmadığı anlamına gelir. Aşamaların yükselmesi, sadece bir kişinin bir pozisyona atanmasından sonra mümkündür. Sonraki her seviye, eklenmesi için bir beceri daha ortaya çıkarır. Generalin seviye atlaması, bir generale ait beceri ortaya çıkarır ve vali için yeni bir seviye ise valiye ait bir yeni beceri daha verir.

Bir yüce insan, deneyimin ikinci seviyesine yükselmek için vali veya general görevinde 200 deneyim puanı toplamalıdır. Seviye başına gerekli puan, bu paragrafın altında gösterilir. Vali görevinde, her 0.3 dakikada 1 deneyim puanı kazanılır.

General/vali deneyimi
Seviye Yüce insanlar İmparator
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Ücretli deneyim arttırma

Oyuncular, generallerinin ve valilerinin deneyiminin daha yüksek seviyesi için ücretli eğitimi kullanabilirler. Ücretli eğitim, iki binada uygulanır: Valilik ve Karargah. Yüce insanlarınızı, saraydaki Generallerin/ Valilerin profillerinde ve Eğitimler sekmesinden eğitebilirsiniz. Her Valilik/Karargah seviyesi, verilen eğitim tecrübesini %5 arttıracak. Her iki Valilik/Karargah seviyesi, bir yüce insanın paralel eğitimine imkan verilecek. Belirli binanın 16. seviyesine ulaşıldığında aynı zamanda 8 insan eğitim alabilecek. Sistem, yüce insanın eğitim süresini seçmenize imkan verir (1 ile 48 saat arasında). Buna göre yüce insan belirli tecrübe alacak.
Temel değerler hızı x1 olan diyar içindir ve oynadığınız diyarın hızına çarpılmalı:
Saat Tecrübe
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200
Kullanıcı, bu eğitimler için kaynak öder. Bir yüce insan, karakola atanmamışsa bile vali veya general olarak eğitilebilir. Bu durumlarda, deneyim yükseltmek sadece ücretli eğitim vasıtasıyla yapılabilir. Yüce insan, karakolda olmadığında hiç deneyim puanı elde etmez. Eğitim, valinin veya generalin diğer görevleriyle karışmaz. Bir general eğitimdeyken karakolunda kalır ve görevlendirildiği eyalet onun bonuslarını alır. Bir savunan general eğitimdeyken, general eyaleti korumaya devam eder ve olası bir düşman saldırısında savunmada yer alır. Bir general, eğitimi devam ediyorken bir saldırıya yollanabilir ve o engellenemeyecektir. Generaller ve valiler eğitilirken, diğer imparatorluklara evlenmeleri için yollanamazlar. Eğitimler, elmas kullanımıyla kısaltılabilir.

Yetenekler

Her yüce insan, yetenek olarak adlandırılan 1den 4e farklı doğuştan yeteneğe sahiptir. Her yüce insan, babasından ve annesinden miras olarak bu yetenekleri alır. Miras kalan yetenekler rastgele verilir. Saray seviyeleri arttırılınca daha çok yeteneğe sahip bir çocuğun doğması şansı artırılır. Yüce insan, bu doğuştan yeteneklere doğumundan ölümüne kadar sahip olur ve bu yetenekler değiştirilemezler. Ayrıca imparator ek olarak Utanç özelliğini de elde edebilir. Bu özellik, hanedan barışı bozulduğunda elde edilir ve sonraki nesillere geçmez.

Her doğuştan yetenek bir beceriye karşılık gelir. Eğer bir yüce insan doğuştan bir yeteneğe ve ona karşılık gelen bir beceriye sahipse, onun toplanmış bonusunu alır. Bu sayede yeteneğin ve ona karşılık gelen becerinin her ikisini de elinde bulunduran yüce insanlar, sadece bir yeteneğe veya beceriye sahip olan yüce insanlardan daha fazla bir bonus alır.

Örnek: Bir yüce kişisi bir yeteneğe ve bu yeteneğe karşılık gelen bir beceriye sahiptir. Yeteneği seviye 3’tür ve yüce insana %10 bonus verir. Aynı beceri için yetenek ona %5 aynı bonusu verir. Böylece yüce insan, tamamen %15 aynı bonusu alacak.

Sadece bazı yüce insanların elde edebildiği özel yetenekler vardır. Bu belirli özellikler, hiçbir beceri ile ilgili değildir fakat sahiplerine eşsiz bir bonus verir. Bu özel yetenekler:

 • Halef - bu özelliğe yalnızca tahtın halefi sahip olabilir. Kiralanan bu bonus, her savaşta +5 moral ve halefin yönettiği eyalette günlük +5 mutluluk bonusudur.
 • İmparator - bu özellik, imparatorluğun münhasır bir mülkiyetidir. İmparatorun kazandığı bonus, her savaşta +5 moral ve ana eyalette +5 mutluluktur (imparator daima ana eyaletin valisidir).
 • Utanç - bu özellik, imparator tarafından hanedan barışı bozulduğunda elde edilir. O, birden fazla kez kazanılabilir ve sonra etkisi artar. Yeni bir imparator tahta çıktığında bu özellik devredilmez. Özelliğin cezası, savaşta -5 moraldir.

Yüce insanların becerileri

Beceriler, yüce insanın hayatı boyunca elde edebileceği özelliklerdir. Yüce insanlar, general veya vali olarak karakolda deneyim kazanarak level atlamaları sonucu beceri elde edebilirler. Oyunun başlangıcında hiçbir beceriye sahip olmazlar. Bir sonraki seviye için yeterli deneyime ulaştıklarında, yeni bir beceriye sahip olurlar. Yeni beceri, ortaya çıkan beceriler dışında oyuncunun kendi seçimiyle seçilir ve bu beceri belirli bonuslar verir.

İki tür beceri vardır: valiye ait beceriler ve generale ait beceriler. Her yüce insan, iki tür beceriyi de elde edebilir. Her beceri, tam beş aşamaya sahiptir ve her biri bağımsız olarak elde edilir. Bir yüce insan, general veya vali olarak sonraki seviye için yeterli tecrübeye ulaştığında, oyuncu 2 farklı beceri arasından birini seçme fırsatına sahip olur. Bir yüce insan karakolda vali olarak seviye atladığında, 3 valiye ait becerinin bir seçimi olacak ve onun generali seviye atladığında, 2 generale ait beceri önerilecek.

Teklif edilen 3 beceri, zaten elde edilmiş becerilerin ikisini de içerir. Oyuncu, üç becerinin sadece bir tanesini seçebilir. Üçünden birincisi, zaten elde edilmiş becerinin gelişimini sunar. İkincisi, şans eseri yüce insanın zaten sahip olduğu veya yeni bir tane olabilir. Üçüncüsü, yeni bir tane olacak ve bu nedenle beceri aşama 1’de olacak. General veya vali henüz hiç elde edilmiş yeteneğe sahip değilse, üç yeteneğin tümü rastgele ortaya çıkacak ve hepsi yeni olacak.

Eğer yüce insan, sadece 5. seviyeli becerilere sahipse, iki gelişigüzel beceri ona sunulacak. Eğer yüce insan, 5.seviyeli olmayan tek bir beceriye sahip ise, oyun ona bu belirli becerinin geliştirilmesini ve bir gelişigüzel beceri sunacak. Eğer yüce insan tek bir seviye olmadan tüm diğer seviyelere sahipse (5.seviye olmadan), o zaman tek kalan yeni beceri ve geliştirilmesi gereken gelişigüzel bir beceri ona sunulacaktır. Eğer yüce insan 1.seviyeli olandan 4.seviyeli olana kadar mümkün olan tüm becerilere sahipse, iki gelişigüzel becerinin geliştirilmesi ona sunulacak.
Eğer oyuncular sunulmuş becerileri beğenmezlerse, onları değiştirebilecekler - 1700 elmas fiyatında oyun yeni beceriler üretecek. İmparator öldüğünde ya da öldürüldüğünde ve başka Yüce insan tahtasına çıktığında, onun becerilerinin sıfırlanması (eğer mevcut beceriler varsa) ücretsiz olur. Ücretsiz sıfırlama bir kerelik gerçekleşebilir. Sunulmuş beceriler 3 defa değişebilir. Değişimin fiyatı 1700 elmas. Oyunun her aşamasında kullanıcılar bir yüce insanın birikmiş tüm becerileri sıfırlayabilecekler. Vali ve General becerilerinin ikisi de ayrı olarak sıfırlanabilir. Becerilerin sıfırlanması 3400 elmas tutar. Bu özellik, belirli Yüce insanın profilinde bulunan Vali ya da General sekmesinde aktiftir.

Yüce insanın profilinden becerilerin seçimi tamamlandı.

Becerilerin sıfırlanması, deneyimi geçersiz kılmaz. Deneyim, hiçbir şekilde gitmez.

Beceriden gelen bonusun etkili olması için yüce insan karakolunda 1 saat harcamış olmalıdır.

Becerilerin türleri

Generallerin becerileri

 • Uzun menzilli Komutan: piyade okçularının saldırısına bonus. Seviye 1: +%2 saldırı; Seviye 2: +%5 saldırı; Seviye 3: +%10 saldırı
 • Piyade Komutanı: kılıçlıların ve mızraklıların saldırısına bonus. Seviye 1: +%2 saldırı; Seviye 2: +%5 saldırı; Seviye 3: +%10 saldırı
 • Süvari Komutanı: süvarilerin saldırısına bonus. Seviye 1: +%2 saldırı; Seviye 2: +%5 saldırı; Seviye 3: +%10 saldırı
 • Kuşatma Uzmanı: kaleye eş zamanlı saldırabilen kuşatma silahı sayısını yükseltir. Seviye 1: +%2 maksimuma; Seviye 2: +%4 maksimuma; Seviye 3: +%6 maksimuma; Seviye 4: +%10 maksimuma; Seviye 5: +%15 maksimuma
 • Saldırgan: saldıran orduya bonus moralSeviye 1: +2 moral; Seviye 2: +4 moral; Seviye 3: +6 moral; Seviye 4: +8 moral; Seviye 5: +12 moral
 • Savunucu: savunan orduya bonus moral. Seviye 1: +2 moral; Seviye 2: +4 moral; Seviye 3: +6 moral; Seviye 4: +8 moral; Seviye 5: +12 moral
 • Kale Koruyucusu: kaleye bonus vuruş puanı. Seviye 1: +%4; seviye 2: +%10; seviye 3: +%20
 • Generallerin Katili: Eğer düşman savaşı kaybederse, generallerini katletme şansını yükseltir. Seviye 1: +%4 şans; seviye 2: +%10 şans; seviye 3: +%20 şans
 • Firari: Kaybedilen savaştan sonra generalin esir alınma veya öldürülme şansını düşürür. Seviye 1: %5; Seviye 2: %10; Seviye 3: %15; Seviye 4: %20; Seviye 5: %25;
 • Yağmacı: Ordunun yağma gücüne bonus. Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %16 bonus; seviye 3: %10 bonus; seviye 4: %14 bonus; seviye 5: %20 bonus
 • Soyguncu: Ordunun taşıma kapasitesine bonus. Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %10 bonus; seviye 3: %20 bonus
 • Lider: İlerleyen ordunun hızına bonus. Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %10 bonus; seviye 3: %20 bonus
 • Garnizon Taktikçisi: Kale Garnizonunun kapasitesini arttırır. Seviye 1: +%2; seviye 2: +%6; seviye 3: +%10; seviye 4: +%14; seviye 5: +%20
 • Meydan Taktikçisi: Meydan ordusunun vuruş puanını yükseltir. Seviye 1: %2 bonus; seviye 2: %5 bonus; seviye 3: %10 bonus
 • Saldırı Taktikçisi: İstilacı ordunun saldırısını yükseltir. Seviye 1: +%2; seviye 2: +%5; seviye 3: +%10
 • Sivillerin Savunucusu: Barınakların kapasitesini yükseltir. Seviye 1: %10 bonus; seviye 2: %25 bonus; seviye 3: %50 bonus
 • Kaynakların Savunucusu: Düşman yağmalama sırasında saklanan kaynak miktarını yükseltir. Seviye 1: %10; seviye 2: %20; seviye 3: %30; seviye 4: %40; seviye 5: %80;
 • Askeri Karakol Yöneticisi: Bir askeri karakoldaki askerlerin maksimum sayısını arttırır. Seviye 1: %2; seviye 2: %4; seviye 3: %6; seviye 4: %10; seviye 5: %15
 • Savunma taktikçisi - savunan ordunun saldırı gücünü arttırır: Seviye 1: %1 bonus; Seviye 2: %2 bonus; Seviye 3: %4 bonus; Seviye 4: %6 bonus; Seviye 5: %10 bonus

Valilerin becerileri:

 • Okçu Eğiticisi: Piyade okçularının eğitimi için gerekli süreyi azaltır. Seviye 1: -%5 azaltma; seviye 2: -%10 azaltma; seviye 3: -%15 azaltma; seviye 4: -%20 azaltma; seviye 5: -%30 azaltma

  Beceriden bonusu almak için, vali en az 6 saat (hıxı x4 olan diyarda) veya 2 saat (hızı x10 olan diyarda)konumunda bulunmalıdır.

 • Kuşatma Silahları Geliştiricisi: Kuşatma silahlarının yapımı için gerekli süreyi azaltır. Seviye 1: %5 azaltma; seviye 2: %10 azaltma; seviye 3: %15 azaltma; seviye 4: %20 azaltma; seviye 5: %30 azaltma

  Beceriden bonusu almak için, vali en az 6 saat (hıxı x4 olan diyarda) veya 2 saat (hızı x10 olan diyarda)konumunda bulunmalıdır.

 • Piyade Eğiticisi: Kılıçlıların ve mızraklıların eğitim süresini düşürür: Seviye 1 - %5; seviye 2 - %10; seviye 3 - %15; seviye 4 - %20; seviye 5 - %30

  Beceriden bonusu almak için, vali en az 6 saat (hıxı x4 olan diyarda) veya 2 saat (hızı x10 olan diyarda)konumunda bulunmalıdır.

 • Süvari Eğiticisi: Tüm süvari birimlerinin eğitimi için gerekli süreyi kısaltır. Seviye 1: %5; Seviye 2: %10; Seviye 3: %15; Seviye 4: %20; Seviye 5: %30

  Beceriden bonusu almak için, vali en az 6 saat (hıxı x4 olan diyarda) veya 2 saat (hızı x10 olan diyarda)konumunda bulunmalıdır.

 • Odun Kesicisi: Odun üretimine bonus. Seviye 1: %2 bonus; seviye 2: %5 bonus; seviye 3: %10 bonus
 • Madenci: Demir üretimine bonus. Seviye 1: %2; seviye 2: %5; seviye 3: %10
 • Taşçı: Taş üretimine bonus. Seviye 1: +%2 üretim; Seviye 2: +%4 üretim; Seviye 3: +%6 ürrtim; Seviye 4: +%8 üretim; Seviye 5: +%12 üretim
 • Vergi Müfettişi: Vergilerden altın gelirine bonus. Seviye 1: %2 bonus; seviye 2: %5 bonus; seviye 3: %10 bonus
 • Manevi Lider: Her gün mutluluk bonusu. Seviye 1: +2 mutluluk puanı; seviye 2: +4 mutluluk puanı; seviye 3: +6 mutluluk puanı; seviye 4: +8 mutluluk puanı; seviye 5: +12 mutluluk puanı;
 • Tarım Ustası: Çiftliklerin kapasitesine bonus. Seviye 1: %2 bonus; seviye 2: %5 bonus; seviye 3: %10 bonus
 • Mimar: Evlerin kapasitesine bonus. Seviye 1: +%4 kapasite; Seviye 2: +%6 kapasite; Seviye 3: +%10 kapasite; Seviye 4: +%14 kapasite; Seviye 5: +%20 kapasite
 • Bürokrat: Arazi verimliliğini yükseltir (%100ü aşamadan). Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %6 bonus; seviye 3: %10 bonus; seviye 4: %14 bonus; seviye 5: %20
 • İnsanlar Tarafından Sevilen: İsyan veya ayaklanma şansını düşürür. Seviye 1: %4; seviye 2: %10; seviye 3: %20
 • Kolonileştirici: Koloninin düzenli eyalete dönüşmesi için gerekli süre kısaltılır. Seviye 1: %4 daha az zaman; seviye 2: %10 daha az zaman; seviye 3: %20 daha az zaman
 • Lojistikçi: Koloninin imparatorluktan mesafesi sebebiyle mutluluk eksilmesini azaltır. Seviye 1: -%4 Mutluluk kaybı; seviye 2: -%6 Mutluluk kaybı; seviye 3: -%10 Mutluluk kaybı; seviye 4: -%14 Mutluluk kaybı; seviye 5: -%20 Mutluluk kaybı
 • Usta tüccar: Eyaletin ticaret potansiyelini yükseltir. Seviye 1: +%4; Seviye 2: +%6; Seviye 3: +%10; Seviye 4: +%14; Seviye 5: +%20
 • Kaynak Tüccarı: Pazarın kapasitesine bonus. Seviye 1: %10 bonus; seviye 2: %25 bonus; seviye 3: %50 bonus
 • Gizli Ajan: Karşı casusluğun seviyesine bonus. Seviye 1: +1 ek seviye; Seviye 2: +3 ek seviye; seviye 3: +5 ek seviye
 • Sosyal Görevli: Mutluluk limitine bonus. Seviye 1: +1; seviye 2: +3; seviye 3: +5
 • Çiftlik uzmanı - çiftlik temel kapasitesine bonus sağlar: Seviye 1: 1 000, Seviye 2: 2 000, Seviye 3: 4 000, Seviye 4: 6 000, Seviye 5: 10 000

İmparatorun becerileri

Valinin becerileri sadece imparator için erişilebilirdir.

 • Yüce General: İmparatorluktaki tüm generaller olağandan daha fazla deneyim alırlar. Seviye 1: %2; seviye 2: %4; seviye 3: %6; seviye 4: %10; seviye 5: %15
 • Yüce Vali: İmparatorluktaki tüm valiler olağandan daha fazla deneyim alır. Seviye 1: %2; seviye 2: %4; seviye 3: %6; seviye 4: %10; seviye 5: %15
 • Tanrılar Tarafından Sevilen: Tapınaktan alınan hediyelerin miktarını arttırır. Seviye 1: %1; seviye 2: %2; seviye 3: %4; seviye 4: %6; seviye 5: %10
 • Sivil Bilgin: Üniversitede gerçekleşen araştırmalar için gerekli süreyi kısaltır. Seviye 1: -%1; Seviye 2: -%2; Seviye 3: -%4; seviye 4: -%6; seviye 5: -%10
 • Askeri Bilgin: Askeri araştırmaların süresini kısaltır. Seviye 1: %1; Seviye 2: %2; Seviye 3: %4; seviye 4: %6; seviye 5: %10
 • Askeri ekonomi uzmanı: Tüm ordu için daha az bir ordu bakım masrafı sağlar. Seviye 1: %1 azaltma; seviye 2: %2 azaltma; seviye 3: %4 azaltma; seviye 4: %6 azaltma; seviye 5: %10 azaltma
 • Bankacı: Banka depotizolarının faizine bonus. Seviye 1: %1; seviye 2: %2; seviye 3: %4; seviye 4: %6; seviye 5: %10
 • Nakliye uzmanı: İmparatorluğun tümünün yük ambaralarının kapasitesini arttırır. Seviye 1: +%5; seviye 2: +%10; seviye 3: +%15; seviye 4: +%20; seviye 5: +%30
 • Sivillerin İnşaatçısı: Ekonomik binaların inşa süresini azaltır. Seviye 1: -%1; seviye 2: -%2; seviye 3: -%4; Seviye 4: -%6; Seviye 5: -%10

  Beceriden bonusu almak için, vali/general en az bir gün karakolunda bulunmalıdır.

 • Askeri inşaatçı: Askeri binaların inşaatı için gerekli süreyi kısaltır. Seviye 1: %2; seviye 2: %5; seviye 3: %10

  Beceriden bonusu almak için, vali/general en az bir gün karakolunda bulunmalıdır.

 • Alan istihbarat ajanı - alan istihbaratının radyusunu arttırır - Seviye 1: 4 puan, Seviye 2: 6 puan, Seviye 3: 10 puan, Seviye 4: 15 puan, Seviye 5: 25 puan
 • Casusluk ustası - ’Casusluk’ araştırmasına bonus seviyeleri sağlar - Seviye 1: +1 seviye, Seviye 2: +2 seviye, Seviye 3: +3 seviye, Seviye 4: +4 seviye, Seviye 5: +5 seviye