Slávni ľudia

Slávni ľudia sú elita a vládnuca trieda Vašej ríše. Každá ríša má svojich slávnych ľudí - cisár, šľachtici, členovia Imperátorského dvora, ktorí sú na rôznych vládnych postoch. Títo ľudia sa rodia a umierajú a na ich mieste sa objavujú noví. V budove "Palác" môžete vidieť všetkých vašich šľachticov a môžete ich vymenovať na určité pozície, na ktorých oni budú pomáhať pre vojenský a ekonomický rozvoj vašej ríše, môžete ich ženiť/vydávať a týmto spôsobom podpisovať dynastické manželstvá. Šanca na prirodzenú smrť sa objavuje každých 50 rokov a zvyšuje sa vekom. Výskum Medicína znižuje túto šancu na smrť o určité percento.

Imperiálna rodina

Každý užívateľ začína sezónu s automaticky generovanou rodinou, ktorá obsahuje Cisára, Cisárovnu, ich prvorodeného dediča a dieťa. Imperiálna rodina každého hráča má rodokmeň, ktorý zobrazuje 4 generácie a obsahuje priamych potomkov imperiálneho páru - deti, vnúčatá a pravnúčatá. Členovia rodokmeňu imperátora môžu uzatvárať manželstvo s členmi rodokmeňu iného užívateľa, t.j. manželstvo medzi slávnymi ľuďmi 2 rôznych ríš, alebo s ich šľachticmi z "Imperátorskeho dvora".

Cisár

 • Cisár je najslávnejší medzi všetkými Slávnými ľuďmi a je vládca ríše. Cisár, okrem toho, že je hlavou ríše môže byť zamestnaný aj na iných riadiacich pozíciách. On je gubernátor hlavného mesta od začiatku sezóny a tým získavá body skúsenosť od samého začiatku bez toho, aby ho niekto dodatočne vymenoval a nemôže byť uvoľnený od tejto pozície. Cisár môže byť aj na pozícii Generála v obrane aj Generála v útoku. Ako generál v obrane môže chrániť hlavné mesto. Ako generál v útoku môže byť poslaný do útokov proti iným užívateľom. Keď je na týchto pozíciach, cisár dostáva bonusy, ktoré nikto iný v ríši nemôže dostať.
 • Cisár má niektoré guvernérske zručnosti, ktoré sú výlučne len jeho a žiadny iný guvernér ich nemôže mať. Cisár má ešte jednu dodatočnú vlastnosť - Hanebný, ktorú vlastní len on. Môže byť získaná viac ako jedenkrát a jej účinok sa nahromaďuje. Táto vlastnosť nie je dedičná a získavá sa pri porušení dynastického manželstva a ako následok porušenia dynastického mieru.
 • Cisár nemôže žiť navždy. Skôr či neskôr bude mať dediča. Cisárom sa môže stať žena alebo muž. Výber dediča sa uskutočňuje automaticky systémom alebo manuálne hráčom.
 • Cisár môže byť zavraždený, tzn., že môže dôjsť k prevratu a nový cisár bude vymenovaný. V tomto prípade hráč rozhodol zabiť svojho vlastného cisára, aby došlo ku skoršiemu zdedeniu tróna.

Zdedenie tróna

Keď cisár zomrie, jeho dedičom sa stáva jeho prvorodené dieťa. Môžete ale vybrať aj cisárovnu, vnúčatá alebo jedného zo šľachticov alebo vzdialenejšiu rodinu cisára alebo dedič môže byť automaticky zadaný systémom. Ak zvolíte šľachtica, alebo iného príbuzného imperiálnej rodiny, dôjde k zmene v imperiálnom rodokmene, okrem ak hráč nevymenuje iného člena imperiálnej rodiny. Dedič vlastní jednu zdedenú črtu, ktorú nemôže vlastniť nikto iný okrem neho.

Automatické zdedenie

 • Ak cisár žije, ale nemá živé deti a má živé vnúčatá a pravnúčatá, systém náhodne vyberie dediča medzi vnúčatami a pravnúčatami.
 • Ak cisár zomrie a má deti, jeho prvorodený syn alebo dcéra sa stávajú cisárom/cisárovnou a umiestňujú sa na vrchu rodokmeňa (spolu s jeho/jej manželkou /manželom).
 • Ak cisár zomrie, ale nemá žiadne deti, jeho starší brat, alebo sestra automaticky sa stávajú dedičom a umiestňujú sa na vrchu rodokmeňa spolu s jeho/jej manželkou/manželom.
 • Ak cisár zomrie, ale nemá žiadne deti, bratia a sestry, jeho dedič sa vyberá náhodne zo zoznamu "Iní príbuzní imperiálnej rodiny".
 • Ak cisár a dedič zomrie a ich jediný príbuzný je poslaný do inej ríše pred ich smrťou, aby uskutočnil dynastické manželstvo, bude sa generovať nová imperiálna rodina. Jedna z nasledujúcich možností je možná pre vyslaného člena:
  • Ak ponuka na manželstvo nie je prijatá, vyslaný príbuzný zmizne a nevráti sa do ríše.
  • Ak ponuka na manželstvo je prijatá i keď Slávny človek nemá žiadnych živých príbuzných vo svojej vlastnej ríše, dynastický mier sa považuje za uzavretý.
 • Ak po smrti cisára, ktorý nemal žiadnych dedičov, slávny človek zvolený náhodne, aby sa stal dedičom nemá svojich vlastných dedičov (deti, vnúčatá, pravnúčatá, bratov alebo sestry), nástupca sa vyberá náhodne zo zoznamu "Iní príbuzní imperiálnej rodiny".

Manuálne zdedenie

 • Ak cisár zomrie, ale hráč určil ako nástupcu jeho ženu - Cisárovnu a naopak - ak cisárovna zomrie, ale jej manžel je určený ako nástupca, vdova/vdovec sa nemôže znovu vydávať/ženiť. Ona/On budú smútiť do konca svojho života.
 • Ak cisár zomrie a hráč si vybral za Následníka trónu Šľachtica, ktorý/á je ženatý/vydatá za jedno z cisárských detí, meno dynastie sa zmení a šľachtic sa môže považovať za nového Cisára/Cisárovnu.

Iní príbuzní imperiálnej rodiny

S novým cisárom spoločnosť slávnych ľudí sa tiež mení. Všetci príbuzní mŕtveho alebo detronovaného cisára sa premiestňujú do špeciálneho menu v Paláci, pomenované ’Iní príbuzní imperiálnej rodiny’.

 • Ak boli ženatý/vydatý a ich manželka/manžel zomreli, oni sa nemôžu opäť oženiť/vydať. Všetci ostatní, ktorí nemali uzavreté manželstvo sa môžu ženiť/vydávať.
 • Nemôžu mať deti.
 • Môžu byť vybraný za nástupcu Cisára.
 • Môžu byť vymenovaní za generálov alebo guvernérov.

Dynastické manželstvá

Všetci slávni ľudia pri dosiahnutí 16 rokov môžu uzavrieť manželstvo s druhým pólom, a potom môžu mať i dedičov, pričom rodina môže mať maximálne 4 deti. Členovia rodokmeňu nemôžu uzatvárať manželstvo medzi sebou (medzi príbuznými), a tiež sa nemôžu uzatvárať manželstvá medzi členmi rodokmeňu a členmi v stĺpci "Iní príbuzní imperiálnej rodiny". Uzavreté manželstvá sú nezvratné činy, čo znamená, že keď užívateľ ožení/vydá slávnu osobu za inú slávnu osobu neexistuje spôsob prerušenia tohto manželstva. Ak manžel/manželka zomrie, živý partner nadobúda sociálny status Vdovec/Vdova a nemá právo, aby sa oženil/vydala znovu. Slávni ľudia, ktorí dosiahli nevyhnutný vek pre uzavretie manželstva svietia žltou farbou a tí, ktorí sa môžu oženiť/vydať modrou farbou, pri kliknutí na portrét. Pri uzavretí manželstva medzi dvoma imperiánmi sa predpokladá, že užívatelia uzavreli mier medzi sebou a nesmú na seba útočiť alebo špehovať.

Každý užívateľ môže vysieľať slávnych ľudí, aby uzavreli manželstvo v iných ríšiach. Uzatváranie takýchto manželstiev vedie do dynastického mieru medzi ríšami a upevňuje ich vzťahy. Do iných ríš sa môžu vysieľať slobodní Slávni ľudia, ak dosiahli plnoletosti, neuzatvárali manželstvo predtým, nie sú vyslaní na súčasnú misiu, nie sú v procese výcviku a zvyšovania úrovní za surovinu; nie sú vymenovaní za generálov alebo guvernérov. A tiež pri podmienke, že sú členovia imperiálnej rodiny alebo šľachtici zo zoznamu "Iní príbuzní imperiálnej rodiny". Cisár a jeho dedič sa nemôžu brať v inej ríši.

Jeden užívateľ môže vyslať počet N slávnych ľudí do ríše iného, pri podmienke, že v stĺpci "Kandidáti na manželstvo" sú voľné miesta. V stĺpci "Kandidáti na manželstvo" je miesto pre 3 (troch) navrhovaných pre manželstvo slávnych ľudí. Pri odmietnutí manželstva, budúce vyslanie medzi dvoma ríšami je zakázané v rámci 12 hodín. Hráč môže aj ignorovať návrh pre manželstvo. Tento je pasívny, čo znamená, že nie je nevyhnutné, aby užívateľ vykonával určité operácie. Manželstvo sa považuje za ignorované 12 hodín po zaslaní pozvania pre manželstvo a potom čo užívateľ neprijal, alebo odmietol toto pozvanie. Ako dôsledok pasívnej ignorácie je zakázané obom ríšam, aby uzavreli manželstvo v rámci ešte ďalších 12hodín.

Mier medzi dynastiami je ukončený mierovou cestou pri vyslaní slávnych ľudí do cudzích ríš a respektívne v prípade smrti ich dedičov. Všetci príbuzní takéhoto človeka musia zomrieť, aby bol ukončený dynastický mier. Pri ukončení mieru, ríša, ktorá vyslala slávneho človeka do cudzej ríše, sa netrestá odobratím Česti a cisár nenadobúda črtu charakteru - Hanebný.

Rozpad dynastického manželstva/mieru

Mier je porušený pri špionáži a útoku medzi dvoma ríšami. Ríša, ktorá porušila mier odoslaním útoku alebo špiónskej misii trpí nasledujúcimi dôsledkami:

 • Užívateľ, ktorý poruší dynastický mier sa trestá s -10-mi bodmi Česti.
 • Cisár ríše, ktorá porušila mier, dostáva špecifickú vlastnosť - Hanebný, ktorá zostáva na jeho profile až do jeho smrti.

Ak užívateľ „А“ má uzavretý dynastický mier s užívateľom „B“ a užívateľ A sa pokúsi špehovať neúspešne užívateľa B, v tomto prípade B bude mať právo zrušiť dynastický mier bez trestu, pretože nie on prijal tento krok. Ak „B“ zruší dynastický mier s „A“, „A“ nesie príslušné dôsledky - stratu 10-tich bodov Česti a pridanie črty "Hanebný" k profilu jeho imperátora.

Užívateľ "А" a užívateľ "B" uzavreli dynastické manželstvo. "А" špehuje "B" a úspešne infiltruje špiónov do impérie "B". "B" vidí špiónov "А" a v menu "Kontrašpionáž", pri stlačení tlačidla Kontrašpionáž dynastické manželstvo sa považuje za zrušené a trest znovu nesie „А“.

Užívatelia môžu odplatiť agresorovi v zozname v menu "Agresori", pričom prvý útok proti nim sa nebude trestať s odňatím Česti. Berte do úvahy, že trest 4 body česť na útok Plienenie platí vždy.

Šľachtici

Šľachtici sú Slávni ľudia Imperátorského dvora, ktorí sa preslávili vo svetskej spoločnosti alebo v bitke. Títo sa môžu stať časťou imperátorského dvora len ak budú schválení hráčom. Existuje 8 miest u dvora pre takýchto šľachticov. Ak užívateľ je na nižších úrovniach budovy Paláca, má obmedzenia v pridávaní nových šľachticov. Zvýšenie o jednu úroveň dovoľuje pridať nového šľachtica. Šľachtici môžu byť uvoľnovaní s cieľom oslobodenia miesta. Užívateľ má právo vyhnať členov zo zoznamu "Imperátorsky dvor" (všetci prijatí do dvora šľachtici) nezávisle od úrovne budovy Paláca a tým uvoľňuje miesto novým členom. Ak užívateľ nepríjme navrhnutého šľachtica do 24 hodín od jeho navrhnutia, tento bude vymazaný z okna "Imperátorsky dvor".

Šľachtici môžu uzatvárať manželstvá s členmi imperiálnej rodiny. Ak šľachtic uzavrie manželstvo s členom rodokmeňu cisára, tento vchádza do rodiny cisára a môže byť vybraný za Následníka trónu. Šľachtici zo zoznamu "Imperátorsky dvor" nemôžu dediť trón.


Obyčajní občania v ríši majú šancu stať sa šľachticmi. Existujú periodické automatické ponuky na pridanie nových šľachticov. Po každej vyhranej bitke proti hráčovi v rozsahu čistých bodov x 2, šanca generovať Slávneho človeka - muža alebo ženu je 25%. Po každej vyhranej bitke proti hráčovi mimo rozsahu čistých bodov x 2, šanca generovať Slávneho človeka - muža alebo ženu je 3%. Po každej vyhranej bitke proti nezávislemu mestu, šanca generovať Slávneho človeka - muža alebo ženu je 3%. Na každé 12 hodiny existuje 25% šanca, že systém vygeneruje muža alebo ženu šľachtica.


Izba so šľachticmi

Miesto, z ktorého môžete získať šľachticov. Nachádza sa v hornej časti obrazovky, ako aj v Taverne. A ako funguje:
• Prostredníctvom diamantov môžete zakúpiť truhlice, z ktorých s garanciou dostanete Slávnych ľudí;
• Vek a vrodené talenty obdržaných šľachticov sa určujú na náhodnom princípe;
• Čím vzácnejší je druh truhlice,tým väčšia je šanca, že dostanete šľachtica s príslušnou vzácnosťou;
• Existuje možnosť, že dostanete šľachtica so šiestym vrodeným talentom;
• Všetci slávni ľudia, zakúpení z Izby šľachticov, budú môcť byť pripojení k novému oddeleniu pre šľachticov v paláci. V sekcii pre šľachticov je neobmedzený počet slotov;
• Šľachtici z Izby šľachticov, ktorí sú aj kandidátmi pre manželstvo, sa nachádzajú pod rodokmeňom.

Mena slávnych ľudí:

Mená Slávnych ľudí sa formujú z mena a priezviska, generujú sa automaticky od systému. Pri uzavretí manželstva, žena prijíma mužove priezvisko. Výnimku tvoria len arabské krajiny, kde žena si zachováva svoje mominské priezvisko. Keď sa narodia deti, tieto prijímajú priezvisko muža. Ak za dediča cisára je vybraný jeho syn alebo šľachtic, v tom prípade jeho deti vždy budú mať jeho priezvisko. Ak za dediča je vybraná dcéra cisára alebo šľachtičná a po zdedení trónu táto sa vydá za šľachtica alebo člena imperiálnej rodiny, vtedy ich deti budú mať jej priezvisko. Ak dcéra cisára, alebo niektorá šľachtičná bola vydatá za šľachtica alebo člena imperiálnej rodiny predtým, než bude určená za Následníka trónu, ich deti majú priezvisko jej manžela.

Palác

Palác je budova, v ktorej žijú slávni ľudia. Môže byť vybudovaný len a jedine v hlavnom meste každého hráča. V tejto budove sa nachádza informácia o každom slávnom človeku v ríši, ako aj archív s menami predchádzajúcich cisárov. Tam sú umiestnené aj prémie, ktoré dávajú slávni ľudia, odtiaľ sa uskutočňuje výber generálov a guvernérov, odtiaľ sa zdvíhajú úrovne osobností, určujú sa manželstvá a cisári. Základná cena budovy paláca je 250 drevo, 250 železo, 500 kameň, a každá nasledujúca úroveň sa vynásobuje po 4, pričom maximálna úroveň je 8. Každá úroveň zvyšuje o 1 maximálny počet šľachticov v imperiálnom dvore. Prostredníctvom paláca hráči vytvárajú a rozvíjajú imperiálnu rodinu vo svojej Ríši a určujú šľachticov na rôznych postavení. V každom paláci sú dve dodatočné krídla, ktoré hráč môže vybudovať - Guvernérsku centrálu a Centrálu.


Guvernérska centrála

Každá úroveň po prvej úrovni Gubernátorskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne sa dovoľuje paralelny výcvik ešte jedného slávneho človeka, pričom na 16-tej úrovni sa môžu vycvičovať do 8 ľudí paralelne. Maximálna úroveň je 16. Prvá úroveň budovy Gubernátorska centrála vyžaduje 1-vú úroveň Paláca.
V začiatku hry všetci gubernátori majú prvú úroveň skúsenosť a nulovú úroveň budovy "Gubernátorska centrála". Hráč môže zvýšiť úroveň skúsenosť svojich gubernátorov, pričom zhromažďuje body z času, v ktorom sú gubernátori vymenovaní, alebo ak zaplatí za ich školenie. Aby vyškolil za peniaze svojich gubernátorov, užívateľ musí mať budovu "Gubernátorská centrála". Systém dovoľuje užívateľom vybrať čas (medzi 1 a 48 hodín), za ktorý slávny človek bude vycvičený a podľa neho tento obdrží určité množstvo skúsenosť.

Guvernér

Guvernér je slávny človek, ktorý je oprávnený vládnuť provincii, kolónii alebo obchodnému objektu. Každý slávny človek môže byť guvernérom len jednej provincie, kolónie alebo obchodného objektu. Slávny človek môže byť na tomto postavení až kеď bude plnoletý. Cisár, ktorý v pôvodnom nastavení je guvernér hlavného mesta nemôže byť guvernérom v iných provinciách, kolóniach alebo obchodných objektoch. Guvernér môže byť Generál v obrane alebo Generál v útoku. Jeden a ten istý Slávny človek môže byť aj guvernér aj generál v jednej a tej istej provincii alebo kolónii. Na druhej strane, on nemôže byť guvernérom na jednom mieste a generálom na druhom mieste. Nikdy nemôže byť guvernérom dvoch miest. Skúsenosť guvernéra sa začína hromadiť, keď na tejto pozícii je určený človek. Jeden bod skúsenosti na pozícii guvernér sa získava za 1.5. Najvyššiu úroveň skúsenosti, ktorú guvernér môže získať je 20. Cisár má prémiu z úrovní skúsenosti a maximálna úroveň skúsenosti, ktorú môže dosiahnúť je 30.

Poznámka: Skúsenosť guvernéra sa získava kým Slávny človek je na pozícii guvernéra. Ak ho hráč nevymenoval na túto pozíciu alebo Slávny človek sa zúčastnil bitiek v tomto istom čase, žiadna skúsenosť sa nezískava.

Centrála

Každá úroveň po prvej úrovni Generálskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne sa dovoľuje paralelny výcvik ešte jedného slávneho človeka, pričom na 16-tej úrovni sa môžu vycvičovať do 8 ľudí paralelne. Maximálna úroveň 16. Prvá úroveň budovy Generálska centrála vyžaduje 1-vú úroveň Paláca.

Na začiatku hry všetci generáli majú prvú úroveň skúsenosť a nulovú úroveň budovy „Generálska centrála“. Užívateľ, t.j. hráč môže zvýšiť úroveň skúsenosť svojich generálov prostredníctvom bodov z bitiek, alebo zaplatenia za ich výcvik. Aby ste mohli zaplatiť výcvik svojim generálom, tento užívateľ musí mať budovu „Generálska centrála“. Systém dovoľuje užívateľovi vybrať čas (medzi 1 a 48 hodín), za ktorý bude slávny človek vycvičený a podľa neho obdrží určité množstvo skúsenosť.

Generál

Aby bol vymenovaný generálom, slávny človek musí byť plnoletý. Existujú 2 druhy generálov:

 • Generál v útoku - vodca armády v čase útoku proti inej provincii, kolónii, alebo vojenskému objektu. Každý slávny človek môže byť Generál v útoku len na jednom mieste. Keď generál v útoku stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo útok na plienenie, existuje 5% možnosť, že on bude zabitý. Cisár nie je výnimkou a on tiež môže byť generál v útoku. Keď cisár vymenovaný ako Generál v útoku stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo útok na plienenie, existuje 1% možnosť, že on bude zabitý. Užívateľ môže vymenovať Generála v útoku pri odoslaní útoku. Tento generál sa zúčastní v bitke proti iným hráčom. Vymenovaný generál, ktorý sa zúčastňuje útokov ovplyvňuje celú armádu s ich špeciálnou prémiou za zručnosti. Po ukončení útoku, užívateľ musí zvoliť znovu generála v útoku pre ďalší útok. Pozícia nie je trvalá a platí len počas útoku. S jednou útočiacou armádou môžete poslať len jedného generála. Každý slávny človek môže byť generál v útoku len v jednej misii. Slávny človek môže byť guvernér a môže byť vyslaný ako generál v útoku z jednej a tej istej provincie, kolónie alebo vojenského objektu. Môže byť guvernér na jednom mieste a môže byť vyslaný do útoku z iného miesta, ale nikdy sa nemôže zúčastniť dvoch útokov na jednom a tom istom mieste.
 • Generál v obrane - vodca armády na útočené hlavné mesto, provinciu, ríšu, kolóniu alebo vojenský objekt. Každý Slávny človek môže byť Generál v obrane len v jednej provincii, kolónii alebo vojenskom objekte. Keď generál v obrane stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo útok na plienenie existuje 1% možnosť, že on bude zabitý. Užívatelia môžu vymenovať Slávnych ľudí ako generálov v obrane, ktorí budú chrániť patričnú provinciu, kolóniu alebo vojenský objekt. Každý Slávny človek, ktorý dosiahol plnoletosť (16 rokov), môže byť vymenovaný na pozíciu generál v obrane. Cisár nepredstavuje výnimku pre generálov a tiež môže byť vymenovaný za Generála v obrane. To platí aj pre cisára. Keď cisár vymenovaný za Generála v obrane stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo útok na plienenie existuje 0% možnosť, že on bude zabitý. Vymenovaní generáli vždy sa zúčastňujú v útokoch, ktoré sú odoslané na miesto, kde sú vymenovaní. Ak si užívateľ neželá, aby sa jeho generál zúčastňoval bitiek, tento ho musí uvoľniť z príslušnej pozície. Ak nemá vymenovaného generála, vtedy bitka prebieha bez generála a následne armáda nebude dostávať jeho prémie za zručnosti.

V jednej provincii, kolónii alebo vojenskom objekte môže byť vymenovaný len jeden Generál v obrane. Jeden Slávny človek môže byť súčasne i guvernér i generál v obrane jednej a tej istej provincie, kolónie alebo vojenského objektu. Ten tiež môže byť guvernér na jednom a tom istom mieste a generálom v obrane na inom, ale nikdy nemôže byť generálom v obrane na dvoch miestach.

Guvernérske a generálske prémie majú vplyv na majetok, v ktorom Slávna osoba je vymenovaná ako guvernér a generál.

Jeden Slávny človek môže byť súčasne generál v obrane a aj generál v útoku. V tomto prípade keď je vyslaný do útoku a v tom istom čase bude napadnutá provincia, kolónia alebo vojenský objekt, ktorému je generál v obrane, tento sa nezúčastňuje bitky a následne armáda tam nedostáva jeho prémie z generálskych zručností.

Jeden Slávny človek môže byť súčasne Guvernér a Generál v obrane len v jednom majetku a Guvernér a Generál v útoku dvoch rozličných majetkov. Armáda v provincii, v ktorej on je Generál v obrane, nebude dostávať príslušné prémie za generála, kým je vymenovaný na pozícii generál v útoku a kým trvá útok. V čase útoku jeho generálske prémie sa budú dostávať len od armády, s ktorou je vyslaný do útoku. Po skončení útoku, keď Slávny človek znovu je len na pozícii generál v obrane, začne znovu dávať prémie príslušným provinciám.


Keď užívateľ vysiela útok, podľa pochopenia v menu "Útočenie" vždy sa ukazujú údaje jeho najsilnejšieho generála, to znamená toho, ktorý má najväčšiu skúsenosť. Ak užívateľ nevyberie špeciálne iného generála, v takom prípade on vyšle najsilnejšieho svojho generála do bitky.

Skúsenosť generálov

Skúsenosť na pozícii generál sa zhromažďuje, keď Slávny človek, vymenovaný na pozíciu generál, vyhrá bitku proti hráčom v rozsahu x 2, nezávislemu mestu a Barbarskému táboru.

- Pri každej bitke, aj pre útočiaceho, aj pre Generála, ktorý sa bráni sa tvoria určité súbory bodov Skúsenosti. Po ukončení bitky, víťaz vyhráva 100% svojho súboru Skúsenosti a porazený získavá len 40% svojho vlastného súboru.
- Rozdiel čistých bodov medzi hráčmi je určujúci: čím je súper slabší, tým menej bodov Skúsenosti získaš a naopak
- Do úvahy sa berie rozdiel medzi úrovňami Generálov: ak sa ti podarí doviesť novovymenovaného Generála k víťazstvu proti otužilému veteránovi protivníka, tvoja Slávna osoba sa bez pochyby naučí veľa z tejto skúsenosti
- Veľkosť armády je podstatná: čím väčšie sú bojujúce sily, tým viac skúsenosti sa rozdá

- Ponaučenia vojny sú kruté: počet tvojich a nepriateľských obetí prispieva k celkovému počtu roztriedenej skúsesnosti
- Čím je bitka dlhšia, tým viac Skúsesnosti sa získava. Každé kolo bitky zvyšuje rozdávanú Skúsenosť. Skúsenosť sa nezískavá pri bitkách, ktoré sú kratšie ako 7 kôl.
- Útočiaci, ktorý dokáže zničiť Pevnosť svojho nepriateľa, získa dodatočnú skúsenosť. Čím je vyššia úroveň Pevnosti, tým je väčšia prémia Skúsenosti
- Skúsenosť, ktorá sa získava proti počítačovému nepriateľovi je o 25% menšia než tá, ktorá sa získava za podobnú bitku proti hráčovi
- Žiadna bitka nemôže priniesť Generálovi viac než 2 000 Skúsenosti

Jeden generál zoberie body skúsenosti za úspešnú bitku proti nezávislému mestu len jedenkrát. To znamená, že ak ten generál povedie druhú alebo nasledujúcu bitku proti tomu istému nezávislemu mestu, on nedostane žiadne body za skúsenosť. Ak iný generál povedie misiu k tomu istému nezávislému mestu, on získa body za skúsenosť, pretože to bude jeho prvá bitka proti tomuto neutrálnemu mestu. A znovu za žiadne ďalšie misie nedostane body za skúsenosť. Jeden generál môže zvíťaziť nad niekoľkými nezávislými provinciami a vtedy za každé víťazstvo bude dostávať body za skúsenosť.

Každý Slávny človek v paláci má skúsenosť za pozície guvernér a generál. Skúsenosť za obidve pozície sa meria v bodoch. Nahromadenie bodov vedie k zvýšeniu úrovní skúsenosť. Každá z oboch pozícií má presne po 20 úrovní, pričom dosiahnutie každej jednej úrovne vyžaduje zozbieranie určitého počtu bodov. Výnimku za počet úrovní robí jedine cisár, ktorý môže dosiahnuť 30-tej úrovne skúsenosti na oboch pozíciách.

Na začiatku hry každá Slávna osoba je s prvou úrovňou generála a prvou úrovňou guvernéra, čo znamená, že on nebude mať žiadne zručnosti pre tieto dve pozície. Zvyšovanie úrovní je možné len vtedy, ak daná Slávna osoba bude vymenovaná na príslušnú pozíciu. Každé zvýšenie úrovne uvoľňuje po jednej zručnosti, pričom to závisí od pozície. Zvýšenie úrovne zručnosti generála uvoľňuje jednu generálsku zručnosť, a zvýšenie úrovne zručnosti guvernéra následne jednu guvernérsku zručnosť.


Jeden Slávny človek musí nazhromaždiť 200 bodov skúsenosť na pozícii guvernér/generál, aby mohol prejsť na 2-hú úroveň skúsenosť. Nutné body sú zobrazené v tabuľke pod odsekom. 1 bod skúsenosť na pozícii guvernéra sa získava za 1.5 minút.

Skúsenosť Generála / Guvernéra
Úroveň Slávni ľudia Cisár
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Platené zvýšenie skúsenosti

Hráči môžu zaplatiť za vyššiu úroveň skúsenosť Generálov a Gubernátorov. Platený výcvik sa uskutočňuje v Paláci.
Systém dovoľuje užívateľovi vybrať obdobie (medzi 1 a 48 hodín), počas ktorého slávna osoba bude trénovaná a podľa toho tento obdržíurčitébody skúsenosť (opísané je nižšie). Každá úroveň po prvej úrovni budovy Generálskej/Gubernátorskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne Generálskej/Gubernátorskej centrály sa dovoľuje paralelny výcvik ešte jedného slávneho človeka, pričom na 16 úrovni príslušnej budovy sa môžu vycvičovať do 8 ľudí paralelne.

Hodiny Skúsenosť
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200

(To sú základné hodnoty pre rýchlosť x1 a musia sa vynásobiť rýchlosťou sveta.)
Jedna Slávna osoba môže byť školená za Gubernátora alebo Generála dokonca aj bez vymenovania na príslušnú pozíciu. V tomto prípade zvýšenie skúsenosti na obidve pozície sa uskutočňuje len cez platené výcviky. To je preto, lebo keď jedna Slávna osoba nie je vymenovaná na príslušnú pozíciu, ona nehromadí body skúsenosť. Výcvik Generálov a Gubernátorov neprekáža na splnenie ich povinností. Kým sa Gubernátor vycvičuje, tento pokračuje ako Gubernátor v príslušnej provincii a dostáva príslušné prémie. Kým sa jeden Generál v obrane vycvičuje, on pokračuje v obrane svojej provincie a zúčastňuje sa v jej obrane, ak je vyslaný útok.
Jeden Generál môže byť vyslaný do útoku, kým pokračuje jeho výcvik, pričom výcvik nebude prerušený. Kým sa Generál alebo Gubernátor vycvičuje, nemôže byť vyslaný na sobáš do cudzej ríše. Výcviky môžu byť skrátené s pomocou diamantov, pričom cena za skrátenie menej ako 1 hodina zostávajúceho času je 850 diamantov.


Talenty

Každý Slávny človek má medzi 1 a 4 dedičnných črt charakteru, ktoré sa nazývajú talenty. Každý slávny človek dostáva tieto talenty pri narodení. Talenty rodičov sa dedia na náhodnom princípe. Šanca, aby sa narodilo dieťa s niekoľkými talentmi sa zvýšuje zvýšením úrovni budovy Palác. Slávny človek vlastní svoje talenty od narodenia do smrti, pričom tieto nemôžu byť zmenené. Cisár môže získať ešte jednu črtu svojho charakteru - Hanebný. Táto črta charakteru sa získavá pri porušení Dynastického mieru a nie je dedičná.


Každá dedičná črta zodpovedá určitej zručnosti. Ak jeden Slávny človek má dedičnú črtu a príslušnú zručnosť, jeho sila sa zhŕňa. Týmto spôsobom ľudia s rozvitou zručnosťou a príslušným talentom dosahujú vyšších úrovní prémií než človek, ktorý má len zručnosť alebo len talent.

Príklad: Jeden Slávny človek má určitý talent a príslušnú zručnosť. Jeho zručnosť je na tretej úrovni a dáva mu 10% z danej prémie. Talent príslušnej zručnosti mu dáva 5% z tej istej prémie. To znamená, že ak Slávny človek má aj talent aj zručnosť na tretej úrovni, tento dostane 15% príslušnej prémie.

Existujú špeciálne talenty, ktoré môžu mať len niektorí zo Slávnych ľudí. Tieto charakteristické črty nezodpovedajú určitej zručnosti, ale dávajú určitú výšku prémie človeku, ktorý ich má. Špeciálne talenty sú:


 • Dedič - túto črtu má len dedič. Prémia, ktorú dostáva dedič je +5 morálky pri bitke, +5 šťastie na deň za 1 provinciu, ak je guvernér
 • Cisár - túto črtu má len cisár. Prémia, ktorú dostáva cisár je +10 morálky pri bitke, +10 šťastie na deň pre hlavné mesto (Cisár vždy je guvernér hlavného mesta).
 • Hanebný - Cisár dostáva túto črtu charakteru pri porušení dynastického manželstva. Môže si ju zaslúžiť viac ako jedenkrát, pričom účinnosť sa hromadí. Pri zmene cisára táto črta sa nededí. Trest je -5 morálky pri bitke.


Zručnosti slávnych ľudí

Zručnosti sú nadobudnuté črty charakteru Slávneho človeka v čase jeho života. Slávni ľudia môžu nadobúdať zručnosti, so zvyšovaním úrovne zručnosti na pozícii guvernér a generál. V začiatku hry Slávni ľudia nemajú žiadne zručnosti. Dosiahnutie nasledujúcej úrovne zručnosti dáva možnosť pre nadobúdanie novej zručnosti. Nová zručnosť sa vyberá hráčom a dáva určité prémie Slávnemu človeku, ktorý ich získa.

Existujú dva druhy zručností - Zručnosti pre guvernéra a Zručnosti pre generála. Každý Slávny človek môže získať zručnosti z oboch druhov. Každá zručnosť má presne päť úrovni, pričom každá jedna úroveň sa získavá jednotlivo. Keď Slávny človek dosiahne nasledujúcu úroveň zručnosti pre guvernéra alebo generála, musí si vybrať medzi 2 rôznymi zručnosťami z príslušného druhu. Keď Slávny človek zdvihne svoju úroveň zručnosti ako guvernér, budú mu ponúknuté dve rôzne guvernérske zručnosti, ak zdvihne svoju úroveň zručnosti ako generál, budú mu ponúknuté dve rôzne generálske zručnosti.

Dve zručnosti, ktoré sú ponúknuté sú zmesou zlepšených už získaných a nových zručností. Hráč si môže vybrať len jednu z dvoch zručností. Prvá zlepšuje druhú už existujúcu zručnosť, to znamená, že zručnosť, ktorú má je zlepšená. Druhá zručnosť je taká, ktorú slávny človek stále ešte nemá a následne bude na prvej úrovni. V prípadoch, keď slávny človek nemá žiadne zručnosti, budú mu ponúknuté dve nové zručnosti a to na princípe náhody.


Ak slávny človek má len zručnosti, ktoré sú 5-tej úrovne, budú mu ponúknuté dve nové náhodné zručnosti. Ak slávny človek má len jednu zručnosť, ktorá nie je 5-tej úrovne hra mu ponúkne zlepšenie tejto zručnosti a jednu novú náhodnú zručnosť. Ak slávny človek má úrovne (bez 5-tej) zo všetkých zručností bez jednej, v takom prípade mu bude ponúknutá jediná zostávajúca nová zručnosť a jedna náhodná zručnosť pre zlepšenie. Ak slávny človek má úrovne (od 1-ej do 4-ej úrovne) zo všetkých zručností, v tom prípade výber bude medzi zlepšením dvoch náhodných jeho zručností.
Ak ponúknuté zručnosti neuspokojujú hráčov, tieto môžu byť zmenené, pričom za 1700 diamantov hra generuje nové. V prípade, že cisár zomrie alebo bude zabitý a iná slávna osoba zdedí jeho trón, vynulovanie jeho zručností (ak také sú k dispozícii) je zadarmo. Vynulovanie zadarmo je jednorázové. Ponúknuté zručnosti môžu byť zmenené 3-krát, pričom cena za zmenu je 1700 diamantov. Hocikedy počas hry, užívatelia majú možnosť anulovať a vymazať všetky nahromadené do tohto momentu zručnosti jedného Slávneho človeka. Tak ako guvernérske, tak i generálske zručnosti môžu byť zanulované pričom to sa odohrá jednotlivo pre obidve pozície. Cena za zanulovanie zručností je 3400 diamantov. Táto možnosť je aktívna v patričnom guvernérskom alebo generálskom podmenu v profile Slávneho človeka.

Výber zručností sa uskutočňuje v profile Slávneho človeka.

Nulovanie zručností Slávneho človeka nenuluje jeho skúsenosť. Skúsenosť Slávneho človeka nemôže byť odobraná žiadnym spôsobom.

Slávny človek musí stráviť 6hodín na pozícii, aby obrdžal prémiu zo zručnosti.

Druhy zručností

Zručnosti generála:

 • Vojvodca lukostrelcov: zvyšuje Útok všetkých lukostrelcov. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok
 • Vojvodca pechoty: zvyšuje Útok všetkých Šermiarov a Kopijníkov . Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok
 • Vojvodca kavalérie: zvyšuje Útok všetkých jednotiek Kavalérie. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok
 • Špecialista na obliehanie: zvyšuje limit Obliehacích strojov, ktoré môžu útočiť na Pevnosť naraz. Úroveň 1: +2% limit; Úroveň 2: +4% limit; Úroveň 3: +6% limit; Úroveň 4: +10% limit; Úroveň 5: +15% limit
 • Útočník: zvyšuje Morálku armády v útoku. Úroveň 1: +2 Morálka; Úroveň 2: +4 Morálka; Úroveň 3: +6 Morálka; Úroveň 4: +8% Morálka; Úroveň 5: +12% Morálka
 • Obranca: zvyšuje Morálku armády v obrane. Úroveň 1: +2 Morálka; Úroveň 2: +4 Morálka; Úroveň 3: +6 Morálka; Úroveň 4: +8% Morálka; Úroveň 5: +12% Morálka
 • Strážca pevnosti: zvyšuje Životné body Pevnosti. Úroveň 1: +4% Životné body; Úroveň 2: +6% Životné body; Úroveň 3: + 10% Životné body; Úroveň 4: +14% Životné body; Úroveň 5: +20% Životné body
 • Vrah generálov: zvyšuje šancu, aby bol nepriateľský generál zabitý, ak vyhráte bitku. Úroveň 1: +5% šanca; Úroveň 2: + 10% šanca; Úroveň 3: +20% šanca; Úroveň 4: +30% šanca; Úroveň 5: +50% šanca
 • Utečenec: znižuje šancu, aby bol Generál zajatý alebo zabitý, ak stratí bitku. Úroveň 1: - 5% šanca; Úroveň 2: - 10 % šanca; Úroveň 3: - 15% šanca; Úroveň 4: - 20% šanca; Úroveň 5: - 25% šanca
 • Podpaľovač: zvyšuje Silu plienenia armády. Úroveň 1: +4% Sila plienenia; Úroveň 2: +6% Sila plienenia; Úroveň 3: +10% Sila plienenia; Úroveň 4: +14% Sila plienenia; Úroveň 5: +20% Sila plienenia
 • Lúpežník: zvyšuje Nosnosť armády. Úroveň 1: +4% Nosnosť armády; Úroveň 2: +6% Nosnosť armády; Úroveň 3: +10% Nosnosť armády; Úroveň 4: +14% Nosnosť armády; Úroveň 5: +20% Nosnosť armády
 • Vodca: zvyšuje Rýchlosť cestujúcej armády. Úroveň 1: +4% Rýchlosť; Úroveň 2: +6% Rýchlosť; Úroveň 3: +10% Rýchlosť; Úroveň 4: +14% Rýchlosť; Úroveň 5: +20% Rýchlosť
 • Garnizónny taktik: zvyšuje kapacitu Garnizóny Pevnosti. Úroveň 1: +4% Kapacita garnizóny; Úroveň 2: +6% Kapacita garnizóny; Úroveň 3: +10% Kapacita garnizóny; Úroveň 4: +14% Kapacita garnizóny; Úroveň 5: +20% Kapacita garnizóny
 • Poľný taktik: zvyšuje Životné body Poľnej armády. Úroveň 1: +1% Životné body; Úroveň 2: +2% Životné body; Úroveň 3: +4% Životné body; Úroveň 4: +6% Životné body; Úroveň 5: +10% Životné body
 • Ofenzívny taktik: zvyšuje Útok všetkých jednotiek útočiacej armády. Úroveň 1: +1% Útok; Úroveň 2: +2% Útok; Úroveň 3: +4% Útok; Úroveň 4: +6% Útok; Úroveň 5: +10% Útok
 • Obranca civilných: zvyšuje počet chráneného obyvateľstva počas nepriateľského plienenia, ktorý povoľuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% obyvateľstvo; Úroveň 2: +20% obyvateľstvo; Úroveň 3: +30% obyvateľstvo; Úroveň 4: +40% obyvateľstvo; Úroveň 5: +60% obyvateľstvo
 • Obranca surovín: zvyšuje množstvo chránených surovín počas nepriateľského plienenia, ktorý povoľuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% surovín; Úroveň 2: +20% surovín; Úroveň 3: +30% surovín; Úroveň 4: +40% surovín; Úroveň 5: +80% surovín
 • Vedúci vojenského objektu: zvyšuje limit jednotiek, ktoré môžu byť nasadené vo Vojenskom objekte. Úroveň 1: +2% limit; Úroveň 2: +4% limit; Úroveň 3: +6% limit; Úroveň 4: +10% limit; Úroveň 5: +15% limit
 • Obranný taktik - zvyšuje silu Útoku všetkých jednotiek obrannej armády: Úroveň 1: +1% Útok , Úroveň 2: +2% Útok, Úroveň 3: +4% Útok, Úroveň 4: +6% Útok, Úroveň 5: +10% Útok

Guvernérske zručnosti:

 • Tréner lukostrelcov - znižuje Dobu na výcvik všetkých lukostrelcov. Úroveň 1: -5% Doba výcviku; Úroveň 2: -10% Doba výcviku; Úroveň 3: -15% Doba výcviku; Úroveň 4: -20% Doba výcviku; Úroveň 5: -30% Doba výcviku

  Guvernér musí stráviť aspoň 6 hodín na pozícii vo svete s rýchlosťou x10, predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Budovateľ obliehacích strojov: znižuje Dobu na výcvik všetkých Obliehacích strojov. Úroveň 1: -5% Doba výcviku; Úroveň 2: -10% Doba výcviku; Úroveň 3: -15% Doba výcviku; Úroveň 4: -20% Doba výcviku; Úroveň 5: -30% Doba výcviku

  Guvernér musí stráviť aspoň 6 hodín na svojej pozícii vo svete s rýchlosťou х4/2 hodín vo svete s rýchlosťou x10 , predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Inštruktorr pechoty: znižuje Dobu na výcvik Šermiarov a Kopijníkov. Úroveň 1: -5% Doba výcviku; Úroveň 2: -10% Doba výcviku; Úroveň 3: -15% Doba výcviku; Úroveň 4: -20% Doba výcviku; Úroveň 5: -30% Doba výcviku

  Guvernér musí stráviť aspoň 6 hodín na svojej pozícii vo svete s rýchlosťou х4/2 hodín vo svete s rýchlosťou x10 , predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Inštruktor kavalérie - znižuje Dobu na výcvik všetkých jednotiek kavalérie. Úroveň 1: -5% Doba výcviku; Úroveň 2: -10% Doba výcviku; Úroveň 3: -15% Doba výcviku; Úroveň 4: -20% Doba výcviku; Úroveň 5: -30% Doba výcviku

  Guvernér musí stráviť aspoň 6 hodín na svojej pozícii vo svete s rýchlosťou х4/2 hodín vo svete s rýchlosťou x10 , predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Drevorubač - zvyšuje výnos Dreva. Úroveň 1: +2% Výnos; Úroveň 2: +4% Výnos; Úroveň 3: +6% Výnos; Úroveň 4: +8% Výnos; Úroveň 5: +12% Výnos
 • Baník - zvyšuje výnos Železa. Úroveň 1: +2% výnos; Úroveň 2: +4% výnos; Úroveň 3: +6% výnos; Úroveň 4: +8% výnos; Úroveň 5: +12% výnos
 • Kamenár - zvyšuje výnos Kameňa. Úroveň 1: +2% výnos; Úroveň 2: +4% výnos; Úroveň 3: +6% výnos; Úroveň 4: +8% výnos; Úroveň 5: +12% výnos
 • Vyberač daní - zvyšuje Zlato obdržané z daní. Úroveň 1: +2% Zlato; Úroveň 2: +4% Zlato; Úroveň 3: +6% Zlato; Úroveň 4: +8% Zlato; Úroveň 5: +12% Zlato
 • Duchovný vodca: každodenná prémia ku Šťastiu. Úroveň 1: +2 Šťastie; Úroveň 2: +4 Šťastie; Úroveň 3: +6 Šťastie; Úroveň 4: +8 Šťastie; Úroveň 5: +12 Šťastie
 • Farmár: zvyšuje kapacitu Statkov. Úroveň 1: +2% kapacita; Úroveň 2: +4% kapacita; Úroveň 3: +6% kapacita; Úroveň 4: +8% kapacita; Úroveň 5: +12% kapacita
 • Architekt: zvyšuje kapacitu Domov. Úroveň 1: +4% kapacita; Úroveň 2: +6% kapacita; Úroveň 3: +10% kapacita; Úroveň 4: +14% kapacita; Úroveň 5: +20% kapacita
 • Byrokrat: zvyšuje Efektívnosť majetku (do 100%). Úroveň 1: +4% Efektívnosť; Úroveň 2: +6% Efektívnosť; Úroveň 3: +10% Efektívnosť; Úroveň 4: +14% Efektívnosť; Úroveň 5: +20% Efektívnosť
 • Miláčik národa: znižuje šancu pre vzburu, alebo povstanie. Úroveň 1: - 5% šanca; Úroveň 2: - 10% šanca; Úroveň 3: - 20% šanca; Úroveň 4: - 30% šanca; Úroveň 5: - 50% šanca
 • Kolonizátor: znižuje dobu na zmenu kolónie na Nezničiteľnú. Úroveň 1: -4% doba; Úroveň 2: -6% doba; Úroveň 3: -10% doba; Úroveň 4: -14% doba; Úroveň 5: -20% doba
 • Logistik: znižuje stratu Šťastia v Kolónii kvôli vzdialenosti hlavného mesta. Úroveň 1: -4% strata Šťastia; Úroveň 2: -6% strata Šťastia; Úroveň 3: -10% strata Šťastia; Úroveň 4: -14% strata Šťastia; Úroveň 5: -20% strata Šťastia
 • Majster obchodník: zvyšuje Obchodný potenciál majetku. Úroveň 1: +4% Obchodný potenciál; Úroveň 2: +6% Obchodný potenciál; Úroveň 3: +10% Obchodný potenciál; Úroveň 4: +14% Obchodný potenciál; Úroveň 5: +20% Obchodný potenciál
 • Obchodník surovín: prémia ku kapacitám trhu. Úroveň 1: - 10% prémia ; Úroveň 2: - 20% prémia; Úroveň 3: - 30% prémia; Úroveň 4: - 40% prémia; Úroveň 5: - 60% prémia
 • Tajný agent: poskytuje dodatočné úrovne Kontrašpionáže. Úroveň 1: +1 úroveň; Úroveň 2: +2 úrovne; Úroveň 3: +3 úrovne; Úroveň 4: +4 úrovne; Úroveň 5: +5 úrovni
 • Imperiálny pracovník: zvyšuje limit Šťastia. Úroveň 1: +2 limit Šťastie; Úroveň 2: + 4 limit Šťastie; Úroveň 3: + 6 limit Šťastie; Úroveň 4: + 8 limit Šťastie; Úroveň 5: + 12 limit Šťastie
 • Špecialista farmár - poskytuje prémiu ku kapacite statkov: Úroveň 1: + 1 000 kapacita, Úroveň 2: + 2 000 kapacita, Úroveň 3: + 4 000 kapacita, Úroveň 4: + 6 000 kapacita, Úroveň 5: + 10 000 kapacita

Zručnosti cisára:

Tieto zručnosti sú k dispozícii len Cisárovi.

 • Najvyšší generál: zvyšuje Skúsenosť, ktorú získavajú Generáli. Úroveň 1: +2% Skúsenosť; Úroveň 2: +4% Skúsenosť; Úroveň 3: +6% Skúsenosť; Úroveň 4: +10% Skúsenosť; Úroveň 5: +15% Skúsenosť
 • Najvyšší guvernér: zvyšuje Skúsenosť, ktorú získavajú Guvernéri. Úroveň 1: +2% Skúsenosť ; Úroveň 2: +4% Skúsenosť; Úroveň 3: +6% Skúsenosť; Úroveň 4: +10% Skúsenosť; Úroveň 5: +15% Skúsenosť
 • Miláčik bohov: zvyšuje odmeny z Chrámu. Úroveň 1: +1% odmeny ; Úroveň 2: +2% odmeny; Úroveň 3: +4% odmeny; Úroveň 4: +6% odmeny; Úroveň 5: +10% odmeny
 • Civilný vedec: zvyšuje dobu na Výskum v Univerzite. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba
 • Vojenský vedec: znižuje dobu na Výskum vo Vojenskej univerzite. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba
 • Vojenský ekonóm: znižuje Výživu celej armády. Úroveň 1: -1% Výživy; Úroveň 2: -2% Výživy; Úroveň 3: -4% Výživy; Úroveň 4: -6% Výživy; Úroveň 5: -10% Výživy
 • Bankér: zvyšuje úrok z bankových Vkladov. Úroveň 1: +1% úrok; Úroveň 2: +2% úrok; Úroveň 3: +4% úrok; Úroveň 4: +6% úrok; Úroveň 5: +10% úrok
 • Dopravný špecialista: prémia ku kapacite dopravných staníc v celej ríši. Úroveň 1: 5% kapacita; Úroveň 2: 10% kapacita; Úroveň 3: 15% kapacita; Úroveň 4: 20% kapacita; Úroveň 5: 30% kapacita
 • Civilný staviteľ: znižuje dobu na stavbu Ekonomických budov. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba

  Cisár musí stráviť aspoň 24 hodín na pozícii, predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Vojenský staviteľ: znižuje dobu na stavbu Vojenských budov. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba

  Cisár musí stráviť aspoň 24 hodín na pozícii, predtým ako zručnosť má vplyv.

 • Spravodajský agent - zvyšuje rádius spravodajstva: Úroveň 1: +4 Cisárske míle, Úroveň 2: +6 Cisárske míle, Úroveň 3: +10 Cisárske míle, Úroveň 4: +15 Cisárske míle, Úroveň 5: +25 Cisárske míle
 • Majster špionáže - poskytuje prémiu k úrovňam Špionáe: Úroveň 1: +1 úroveň, Úroveň 2: +2 úrovni, Úroveň 3: +3 úrovni, Úroveň 4: +4 úrovni, Úroveň 5: +5 úrovni