Убиец на генерали  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава шанса за убийство на вражеския Генерал, ако спечелите битката. Ниво 1: +5% шанс; Ниво 2: +10% шанс; Ниво 3: +20% шанс; Ниво 4: +30% шанс; Ниво 5: +50% шанс

Умения  

Специални черти придобивани от Великите хора, когато достигнат ново ниво опит на поста губернатор и генерал. Когато губернатор/генерал достигне следващо ниво опит се отключва избор на ново умение и тогава играчът трябва да се спре на едно от двете умения предложени от системата. Всички умения имат 5 нива, затова след добиване на първото умение за поста, всички следващи предложения са между надграждане на вече усвоено умение и ново такова.
Губернаторите и генералите могат да съберат опит по-бързо чрез платено обучение, ако построите необходимите нива на Губернаторски щаб и Генералски щаб в Двореца.
Има три категории умения: генералски, губернаторски и умения, достъпни само за Императора.
Всички умения на един Велик човек могат да бъдат занулени от играча за цената от 3400 диаманта.

За повече информация относно уменията кликнете тук. Всички видове умения може да разгледате тук.

Университет  

Символът на знание и просвещение заедно с Военния университет и Академия на науките. Университетът, наличен само в столицата, е сградата, където се развиват всички икономически проучвания. Нивата му намаляват времето за откриването им с 0,5 пъти на ниво от базовото време и цената им с 0,02 пъти. Ниво 20 позволява строежа на Академия на науките.

Унищожители  

Варварско Племе.
Унищожителите са номадски народ, който се прехранва от плячкосване на цивилизовани поселения, за храна и богатства. Те безразборно палят и избиват всичко по пътя си.
Унищожителите имат балансиран състав на армията, като всички видове бойни единици са представени в сходни количества.
Наградата за победа над Унищожителите е ресурси.

Управление: Варваризъм  

Управлението Варваризъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

10% по-бързи и евтини военни проучвания
50% по-голям прираст на населението
20% по-малка издръжка на армията
50% по-голяма товароносимост на армията
25% по-бързо обучение на единици
Без загуби на щастие при наемане
50% повече ресурси от варварски сандъци
50% по-малко загуби на доблест
Злато от палежи и обоз x4
20% по-бързо пътуване на армията

Негативни ефекти:

10% по-бавни и скъпи икономически проучвания
-5 нива Шпионаж
30% по-малък капацитет на къщите
Без злато от васали

Управление: Империализъм  

Управлението Империализъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

15% по-бързи и евтини икономически сгради
15% по-голям капацитет на къщите
75% по-евтино основаване на колонии
Злато от васали и приход от търговия x8
Без загуби на щастие от отдалечени владения
200% по-голям капацитет на пазара
10% по-висока събираемост на колониите
100% по-голям капацитет на товарната станция
100 Имперски мили бонус логистика
100% по-голям ефект на всички специални ресурси с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти.

Негативни ефекти:

15% по-бавни и скъпи военни сгради
20% по-голяма издръжка на армията
-5 нива Контрашпионаж
20% по-ниска събираемост на провинциите

Управление: Монархия  

Управлението Монархия е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

20% по-бързи и евтини военни сгради
20 точки морал повече в атака
5 Нива Шпионаж
150% по-голям ефект на губернаторските таланти и умения
100% повече генералски опит
Допълнителен 1 вроден талант (макс. 4)
Анексирането със сила не сваля нива на сгради
Капацитет на военните постове x10
3 точки растеж при удар по независим град
10% по-малка издръжка на армията

Негативни ефекти:

10% по-бавни и скъпи икономически сгради
5% по-малък капацитет на фермите
10% по-малко защитени ресурси
-5 точки морал по-малко в защита

Управление: Неутрално  

Неутралното управление няма нито положителни, нито негативни влияния върху развитието на империята Ви.

Управление: Феодализъм  

Управлението Феодализъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

10% по-бързи и евтини икономически проучвания
10 нива Контрашпионаж
15% по-голям капацитет на фермите
50% по-евтино анексиране
100% по-голям капацитет на гарнизоните
Безплатна поправка на крепости в провинциите
50% повече защитени ресурси
50% по-голям ефект на крепостите върху продукцията в провинциите
10% повече жизнени точки на крепостите
100% повече губернаторски опит

Негативни ефекти:

10% по-голяма издръжка на армията
10% по-бавни и скъпи военни проучвания
20% по-бавно пътуване на армията
100% по-скъпо основаване на колонии

Управления  

Модул, който позволява на играчите да избират от 4 различни типа управления за империите си.

- Всяко управление носи положителни и отрицателни модификатори, които влияят на различни аспекти на играта
- Насочени са към различни стилове на игра - офанзивни, дефанзивни и т.н.
- Управленията може да се сменят, но това временно поставя империята в преходен период, наречен Анархия, който продължава 12ч. за скорост x4/6ч. за скорост x10, а може да бъде намелен с бонус от ниво "Човек на закона"
- Можете да изберете неутралитет, при който империята Ви няма да бъде засегната от модификатори
- Управленията се отключват при Централизирана власт 1 и са видими в Класиране

Управленски дела  

Управленски дела е модул, достъпен за всички играчи в уеб-версията на играта. Основните му характеристики:
Получавате нови дела през 6 часа. Колкото повече време отнема едно дело, толкова по-голяма награда в ресурс ще получите. С всяко дело имате шанс да получите и предмет, освен ресурси. Участието в съюз и активираният премиум отключват допълнителни категории. Премиумът увеличава делата, които получавате в категории Индивидуални и Съюзни. Можете да изпълнявате по 1 дело от категория едновременно.

Устрем  

Бойно умение.
Умението Устрем увеличава Атаката на единицата в първия рунд на Ръкопашната битка.

Проучването Бойни коне увеличава ефекта на Устрем за всички единици Конница.

Единиците с умение Устрем са:
- Фаланга
- Лек конник
- Тежък конник
- Паладин