השגחה  

עזרה חוקית מידיד בהתפתחות הכלכלית שלך ללא הצורך לתת סיסמא או כל מידע אישי אחר לאף אחד או לסכן את עצמכם להיות מושעים על ידי המנהל של אימפריה אונליין.

למידע נוסף על ההשגחה, ראה כאן.

יחידות השדה  

חיילים, הפרוסים בשטח לפני המבצר.

ערך זהב  

ערך המרה של פריט, שבו כל המשאבים עבור הייצור שלו משווים לזהב; 1 זהב = 1 עץ = 1 ברזל = 1 אבן.

קרב שדה  

שאל שחקן  

זהו המקום שבו שחקנים יכולים לדווח על באגים ותקלות, לשאול שאלות ולקבל תשובות.

שבט  

עם ברברי ספציפי, שתרבותו ומנהגיו מבדילים אותו מכל שאר השבטים. לכל שבט הרכב צבאי ופרסים משלו, אותם משיגים על ידי הבסתו.

שבטים הקיימים הם:
- מחריבים
- כובשים
- סוחרים
- ילידים

שבט ברברי  

התנחלויות ניטרליות על המפה הגלובלית.

מחנות ברברים עשויים להשתייך לאחד מכמה שבטים, שלכל אחד מהם מאפיינים ספציפיים משלו.
לכל מחנה ברברי יש מאפיין רמה, שערכו משתנה בין 1 ל-15 ומייצג את כוח הכולל של המחנה. ככל שמחנה יופיע מאוחר יותר בעונה, כך רמתו גבוהה יותר. רמתו משפיעה על מספר תכונות של המחנה, כולל הפרסים וגודל הצבא.
ניתן לרגל או לתקוף כל מחנה ברברי, כמו כל רשות אויב אחרת. בניגוד לאחזקות אחרות, למחנה אין מבצר והתקיפות נגדו מתנהלות תמיד צורה של קרב שדה. כאשר מחנה ברברי מובס, הוא נעלם מהמפה העולמית.


בכל עולם מיושבים מספר מסוים של מחנות ברברים, ומספר השבטים האינדיבידואליים הוא שרירותי. כאשר שחקנים הורסים את המחנות, אחת ל -24 שעות העולם מאוכלס מחדש למספר המחנות המקורי. המחנות החדשים מופיעים בקרבת ההרוסים.

כל שבט ברברי יכול להיות חשוף לריגול או מותקף, כמו כל רשות אויב אחרת. המחנה לעומת זאת, בניגוד לרשויות אחרות, אין מבצר וההתקפות אליו תמיד מתנהלות בצורה של קרב שדה. כאשר שבט ברברי מובס, הוא נעלם מהמפה העולמית.
כל ממלכה מאוכלסת על ידי מספר מוגדר של שבטים ברברים, כאשר מספר השבטים השונים הוא אקראי. ברגע ששחקן הורס את המחנות, פעם אחת בכל 24 שעות, הממלכה מאוכלסת מחדש במספיק מחנות להביא אותם חזרה למספר המקורי שלהם, עם המחנות החדשות שהולידו ליד המיקום של אלה שנהרסו.

למידע נוסף על שבטים ברברים, ראה [[global_map#globalmap_22]כאן.

שדרוג של ניסיון בתשלום  

שודד  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מגדיל את קיבולת הנשיאה של הצבא. רמה 1: +4% לקיבולת הנשיאה; רמה 2: +6% לקיבולת הנשיאה; רמה 3: +10% לקיבולת הנשיאה; רמה 4: +14% לקיבולת הנשיאה; רמה 5: +20% לקיבולת הנשיאה

שומר מבצרים  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מוסיף נקודות חיים למבצר. רמה 1: +4% לנקודות חיים; רמה 2: +6% לנקודות חיים; רמה 3: +10% לנקודות חיים; רמה 4: +14% לנקודות חיים; רמה 5: +20% לנקודות חיים

שומר על משאבים  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מגדיל את קיבולת המשאבים המוגנים שרמת המבצר מאפשרת. רמה 1: +10% לקיבולת; רמה 2: +20% לקיבולת; רמה 3: +30% לקיבולת; רמה 4: +40% לקיבולת; רמה 5: +80% לקיבולת

שוק  

מבנה כלכלי.
סוג: מקומי
מחקרים נדרשים: מסחר ברמה 1, יחסי שוק ברמה 1
רמה מרבית: 10

מאפשר לך למקם הצעות שוק, על מנת למכור משאבים או לרכוש משאבים המוצעים על ידי שחקנים אחרים בשוק. כמות המשאבים שאתה יכול למכור מוגבלת לפי קיבולת השוק שלך.

מאפשר לך לסחור עם הסוחר הקיסרי.

כל רמה של השוק מאפשרת לך למקם הצעת שוק נוספת אחת.

רמות 1-5 מגדילות את קיבולת השוק על ידי 50,000 לכל רמה. 6 רמות מ-6 ומעלה,מעלות את קיבולת השוק על ידי 150,000 לכל רמה.

כברירת מחדל, קיבולת השוק של האימפריה הוא הסכום של הקיבולת של כל השווקים. כאשר מחוז מסוים מותקף, כל בניין שוק באימפריה מוגבל לקיבולת השוק שלו.

שחקן שהתעלמו ממנו  

משתמש שלא יכול לשלוח הודעות פרטיות לשחקן המתעלם ממנו. משתמשים שהתעלמו מהם, אפשר לראות בתפריט הגדרות >> רשימת התעלמויות.

שחקן שקיבל עונש  

משתמש שאיבד זמנית את היכולת לתקוף או לסחור בחשבון שלו עקב ניצול באג או הפרת הכללים של המשחק. העונש יכול להימשך 24 שעות, 168 שעות, 720 שעות או שנה שלמה. שחקנים שנענשו מלווים בסמל עם איקס אדום ויכולים להיות מותקפים.

שחקנים חסומים  

שטח  

שטח של משאב מיוחד  

שינוי של שם המשתמש  

אפשרות הזמינה בתפריט הגדרות שמאפשרת לשנות את שם החשבון שלך לעידן הנוכחי בעולם הספציפי. השינוי אפשרי במהלך שלושת הימים הראשונים מתחילת העידן בעולמות עם מהירות x4 וב-12 השעות הראשונות בעולמות עם מהירות x10. התנאים לשינוי שם המשתמש הם כדלקמן::
- השם החדש חייב להיות חופשי כלומר לא צריך להיות חשבון אחר שרשום כבר עם אותו שם.
- האופציה היא בתשלום.
- רק בעל החשבון יכול לבקש שינוי שם משתמש. האפשרות אינה זמינה למשגיחים של החשבון.
- יש לאשר את שם המשתמש החדש על ידי אימפריה אונליין. לאחר מכן הוא מופיע במשחק.
- במקרה ששם המשתמש המבוקש נדחה, היהלומים שהושקעו לצורך שליחת הבקשה יוחזרו לחשבון והבעלים יקבלו הודעה מהמערכת.

שיפורי מצור  

מחקר צבאי, אשר נותן 3% להתקפה ולנקודות החיים של כלי המצור. עוזר להכשרה של יחידות עיליות.
רמה מרבית, שנלקחה בחשבון בעת החישוב - 50 (כמות כוללת של רמות אישיות ושל בנות ברית).

שלטון מרכזי  

שלטון קולוניאלי  

בניין ] בלעדי עבור [[248המושבות] בלבד. כל רמה מקטינה עם 4 נקודות את אובדן האושר עקב מרחק המושבה מהאימפריה.

שם משתמש  

השם שלפיו שחקן נרשם ואשר הופך אוטומטית לשם האימפריה שלו. רישום שם משתמש בעולם אחת של אימפריה אונליין נותן לך את הזכות להשתמש באותו שם בכל העולמות.

שפה  

באימפריה אונליין יש 30 שפות. ניתן להגדיר את השפה מהתפריט העליון בדף הבית או מתפריט השפה בפינה הימנית התחתונה של מפת הכפר, על ידי בחירת דגל של המדינה.

שריון  

מחקר, שמגדיל את נקודות החיים של כל היחידות (למעט מכונות המצור), כאשר רמה המרבית שמשפיע היא 50 (סכום כולל של רמות אישיות ורמות ברית).