Γάμος  

Σύνδεση μεταξύ δυο Μεγάλων ανθρώπων, ώστε να δώσουν μια γενιά, που να τους διαδεχθεί, για να συνεχίσει τη γραμμή αίματος. Μέλος της Αυτοκρατορικής οικογένειας μπορεί να παντρευτεί για κάποιον από τους Αριστοκράτες της Αυτοκρατορικής αυλής ή για Μεγάλο άνθρωπο του άλλου παίκτη, σταλμένο με πρόταση γάμου. Οι Αριστοκράτες μπορούν να συνάψουν γάμους μόνο με τα μέλη της Αυτοκρατορικής οικογένειας και δεν μπορούν να σταλούν σε άλλες παίκτες με πρόταση δυναστικού γάμου. Τα μη παντρεμένα μέλη της κατηγορίας "Άλλες συγγενείς" μπορούν μόνο να είναι σταλμένοι έξω από τη αυτοκρατορία, μέχρι τη στιγμή όταν δεν εμφανιστούν ξανά στο οικογενειακό δέντρο όταν ένας νέος αυτοκράτορας έρθει στον θρόνο.
Όλοι οι Μεγάλοι άνθρωποι μπορούν να παντρευτούν μόνο μια φορά και μείνουν έτσι μέχρι το τέλος της ζωής του. Διαζύγιο δεν είναι δυνατό. Όταν ένας από τους συζύγους πεθάνει, ο άλλος γίνεται χήρος/χήρα και δεν μπορεί να παντρευτεί ξανά.

Γιορταστική προστασία  

Μια επιλογή που μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάθε παίκτη αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των γιορτών που αναγγέλλονται προηγουμένως από την ομάδα του IΟ και για μερικές περιορισμένες περιόδους που καθορίζονται από το Imperia Online. Ενώ κρατάει η ενεργοποίηση, ο λογαριασμός δεν μπορεί να επιτίθεται ούτε μπορεί να στείλει επιθέσεις. Ο στρατός δεν μπορεί να είναι σταλμένος σε διαφυγή. Εν τω μεταξύ, ο λογαριασμός μπορεί να προσεγγιστεί, τα κτήρια μπορούν να κατασκευαστούν, οι έρευνες μπορούν να διαταχθούν, ο στρατός μπορεί να είναι στρατολογημένος κτλ. Όλες οι επιθέσεις που έχουν σταλεί στην αντίστοιχη αυτοκρατορία πριν από την ενεργοποίηση της Γιορταστικής προστασίας θα εκτελεστούν. Για τις συμμαχικές μάχες δεν υπάρχει καμιά προστασία. Οι επιθέσεις εναντίον ανεξάρτητων πόλεων με σκοπό λεηλασίας πόρων, όπως και οι επιθέσεις εναντίον βαρβαρικών στρατοπέδων δεν είναι δυνατές επίσης. Δυνατές είναι οι επιθέσεις εναντίον του Σκοτεινού οχυρού, του Κρανίου της αφθονίας, του Πύργου της γνώσης και της Πέτρινης φυλακής. Η συντήρηση στρατού δεν θα ληφθεί αν και θα είναι ορατή σαν ληφθείσα στο μενού στατιστικής (η συντήρηση στρατού θα ληφθεί σε περίπτωση που στείλετε επίθεση στο Σκοτεινό οχυρό, στο Κρανίο της αφθονίας, στον Πύργο της γνώσης και στην Πέτρινη φυλακή).

*Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Διακοπές ή τη Γιορταστική προστασία, μόνο αν δεν έχετε στείλει τον στρατό σας σε αποστολή, εκτός από τη διαφυγή και τη μετακίνηση μεταξύ των ιδιοκτησιών. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι ένας στρατός που ταξιδεύει μεταξύ των ιδιοκτησιών ή βρίσκεται σε διαφυγή κατά τη διάρκεια των Διακοπών, συνεχίζει να παίρνει τη συντήρησή του.

Γλώσσα  

Το Imperia Online είναι μεταφρασμένη σε 30 γλώσσες. Η γλώσσα μπορεί να αλλαχθεί από το μενού στην κορυφή της αρχικής σελίδας ή από το μενού γλωσσών στην κατώτερη δεξιά γωνία του χάρτη του χωριού, επιλέγοντας την αντίστοιχη σημαία της χώρας προέλευσης.

Γραμμή  

Η τοποθεσία στο πεδίο μάχης διαιρείται σε γραμμές. Οι μονάδες σε επιδρομή είναι τοποθετημένες σε τεσσάρες γραμμές. Οι μονάδες σε Πολιορκία είναι τοποθετημένες σε τρεις γραμμές.

Γραμμή Πυροβολικού  

Γραμμή πυρός  

Γραφειοκράτης  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει την Αποδοτικότητα της επαρχίας (μέχρι 100%). Επίπεδο 1: +4% Αποδοτικότητα· Επίπεδο 2: +6% Αποδοτικότητα· Επίπεδο 3: +10% Αποδοτικότητα· Επίπεδο 4: +14% Αποδοτικότητα· Επίπεδο 5: +20% Αποδοτικότητα·

Γραφειοκρατία  

Μια έρευνα που δίνει στον κυρίαρχο τη τεχνογνωσία για την αύξηση της αποδοτικότητας των προσαρτημένων επαρχιών. Κάθε επίπεδο χορηγεί 5%. Η αποδοτικότητα δεν μπορεί να υπερβεί 100%. Χωρίς την επίδραση της γραφειοκρατίας, κάθε ακόλουθη προσαρτημένη επαρχία είναι 10% λιγότερο αποδοτική σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη της (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τον τροποποιητή γραφειοκρατίας των κύκλων επαρχιών), ο 11η προσαρτημένη επαρχία έχει αποδοτικότητα 0%, και κάθε επόμενη επαρχία που προσαρτάται μετά της είναι 10% λιγότερο αποδοτική, αντιπροσωπεύοντας την αντίστοιχη αρνητική αξία.

Γύρος  

Μέρος, επίπεδο, θραύσμα της μάχης. Όλες οι μάχες διαιρούνται σε γύρους, στους οποίους οι μονάδες επιφέρουν και πάθουν ζημιές ανάλογα με τις δικές τους επίθεση και πόντους ζημίες και του αντιπάλου τους. Όσο περισσοτέρους γύροι έχει μια μάχη, τόσο περισσότερες μονάδες και Ηθικό χάνονται.