גבייה  

יבוא  

"מזון" לאוכלוסייה, אשר מיובא מהחוות עם עודף של מזון באימפריה, לחוות החקלאיות שבהם המזון שאינו מספיק.

יהלומים  

משאב מיוחד "באנשים האדירים" שנרכשו בכסף אמיתי או שהתקבלו בחינם. היהלומים יכולים לשמש עבור מגוון רחב של שירותים והקלות במשחק. הם עשויים להיות כאלה שנרכשו, שהתקבלו או בעלי זמן מוגבל.

למידע נוסף על היהלומים במשחק, ראה כאן.

יהלומים בעלי זמן מוגבל  

יהלומים עם תאריך תפוגה. ניתן להשתמש ביהלומים זמניים לפרק זמן מסוים מרגע קבלתם. יש הגבלות על השימוש בהן:
- אתה יכול לקנות פריטים זמניים בלבד, בתנאי שיש לך יהלומים זמניים.
- יהלומים בעלי זמן מוגבל לא ניתן לתרום או להעביר לעולם אחר.
- משאב מיוחד יהלומים לא מעניק לך בונוס לכמות היהלומים הזמניים שנרכשו עם הצעה מיוחדת.
- יהלומים זמניים שנקנו עבור חבר נטענים בחשבון רק עם הכניסה של בעל החשבון.
- יהלומים זמניים לא מועברים לעונה החדשה.

יהלומים שנרכשו  

יורש  

יחידה מובחרת  

יחידה צבאית עם מעמד האליטה. מגינה ותוקפת בקלות רמות 7, 8, 9 של מבצר.
יחידות האליטה הן: קשתים מובחרים, פלנקסים, לוחמי משמר, פלאדינים וטרבושות.

יחידת הובלה  

הציג עגלת משא.

יחסי שוק  

מחקר שמשפיעה לטובה על ההוצאות שלך בשוק. כל רמה מפחיתה עם 2% את עמלת הסחר מתוך 40%.

ייצור  

יצוא  

"מזון" לאוכלוסייה, אשר מיוצא מהחוות עם עודף של מזון באימפריה, לחוות החקלאיות שבהם המזון שאינו מספיק.

ירושה אוטומטית  

בחירה אוטומטית של יורש חדש לקיסר על ידי המערכת לאחר מותו.

למידע נוסף על הירושה האוטומטית, ראה כאן.

ירושה באופן ידני  

מועצת המנהלים  

בכל יום בשעה מסוימת מתכנסת באימפריה מועצת המנהלים כדי לדון בשאלה האם האוכלוסייה היא מאושרת מהניהול שלך ומחליטה האם להתחיל או להפסיק מהומות או מרד.

קולוניאליזם