ضدجاسوسی  

1. از تلاش جاسوسان دشمن برای نفوذ به امپراطوریتان ممانعت می کند یا جاسوسانی را که در حال حاضر نفوذ کرده اند را تعقیب می کند. هر چه تعداد جاسوسان بیشتر و سطوح ضدجاسوسی که تحقیق شده بالاتر باشد، احتمال بیشتر* برای اجازه ندادن به دشمنتان برای گرفتن اطلاعات از امپراطوری خود و ترکیب آرایش ارتش.

*توجه! احتمال 100% برای یک ضدجاسوسی موفقیت آمیز تنها در صورتیکه سطح ضدجاسوسی شما بیشر از سطح جاسوسی بازیکنی که توسط او جاسوسی شده اید باشد، بدست می آید. در تمام حالات دیگری که سطح ضدجاسوسی شما بالاتر بوده و جاسوسان شما بیشتر می باشند، احتمال موفقیت بیشتری در عدم اجازه به نفوذ دشمن می دهد یا در تعقیب کردن جاسوسانی که نفوذ کرده اند، اما از آنجاییکه احتمال نمی تواند 100% باشد مگر اینکه 5 سطح اختلاف بین تحقیقات جاسوسی باشد، هنوز احتمال شکست وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره ضدجاسوسی چگونه کار می کند اینجا کلیک کنید.

2. یک تحقیق که توانایی هوشی فرمانروا را در زمان دفاع گسترش می دهد. احتمال تعقیب جاسوسان دشمن را افزایش می دهد و همچنین، ترکیب آرایش سربازان دشمن را زودتر از حمله متوجه می شود. یک بازیکن فقط برای یکبار بطور غیر واقعی، 3 سطح ارتقا برای ضدجاسوسی خود دریافت می کند البته زمانیکه جاسوسی شده باشد.

ضریب اختلاف  

هر نقطه اعشاری روی محدوده مجاز x2 می باشد.
مثلا:اگر مهاجم 250000 امتیاز دارد و مدافع 96000 امتیاز، محدوده ارزش خالص امتیازات ( 250000/96000) x2.6 می باشد و ضریب اختلاف -(2 -6. 2) 6. 0 .

ضریب سرعت  

سرعت واحدها در امپراطوران آنلاین، جدا از مایل امپراطوری می توانند با یک ضریب سرعتی هم ارائه شوند که زمانی که شما ارتش خود را به یک ماموریت می فرستید را نشان می دهد. ضریب سرعت 1= 80 مایل امپراطوری تقسیم بر ساعت.

ضمیمه سازی صلح آمیز  

تسخیر یک سرزمین بدون استفاده از زور. در امپراطوران آنلاین شما می توانید زمینهای آزاد، شهرهای مستقل و تبعه ها را بطور مسالمت آمیز ضمیمه کنید. زمینهای آزاد داخل منطقه انحصاری شما فقط می تواند بطور مسالمت آمیز ضمیمه شود و شما برای سکنی گزینی در سرزمین جدید باید تا 25000 روستایی ارسال کنید و منابع لازم برای ساختمان اولیه را بپردازید.
هنگامی که ضمیمه کردن تبعه ها و شهرهای مستقل بطور مسالمت آمیز انجام شد، شما فقط مجبور به پرداخت منابع هستید که قیمتشان برابر است با قیمت این سازه ضربدر 1.5

برای اطلاعات بیشتز درباره ضمیمه سازی اینجا کلیک کنید.