Dovolenkový režim  

Zakazuje všetky útoky na Vašu Ríšu, kým nebude pozastavený. Ak existuje útok, ktorý je už vyslaný k Vám, dokonca aj ak ste aktivovali Dovolenkový režim, tento útok bude uskutočnený. Dovolenkový režim POZASTAVÍ dolovanie všetkých surovín, výživu armády a prírastok obyvateľstva a 168-hodinovú dobu splatenia úveru, ako aj doba na vklad bude pozastavená do deaktivovania režimu. Začaté stavby a výskumy zostávajú aktívne kým nebudú ukončené. Premium členstvo sa nepredlžuje. Dovolenkový režim,ktorý je aktivovaný, nemôže byť zastavený počas prvých minimálne 24/48 hodín (v závislosti od rýchlosti sveta). K použitiu tejto služby potrebujete 1700 diamantov.

* Môžete aktivovať Dovolenkový režim a Sviatočnú ochranu len v prípade, ak Vaša armáda nie je na misii, s výnimkou obchvatu a pohybu medzi majetkami. Vezmite prosím na vedomie, že armáda na obchvate počas dovolenkového režimu naďalej dostáva výživné.

Palác  

Miesto kde žijú všetci Slávni ľudia. So zvýšením jeho úrovní môžete prijať viac šľachticov do Imperiálneho dvora. Palác má dve krídla - Centrálu a Guvernérsku centrálu, ktoré sú nutné na platený výcvik guvernérov a generálov pre nové úrovne skúsenosti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Paláca stlačte tu.

Paladin  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň kavalérie
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 22, Bojové kone 16, Brnenie 22, Vojenský výcvik 15, Centralizácia 11

• Druh: Boj zblízka, Kavaléria
• Prednostné rozloženie: Krídlo (Pedná línia)

+ Prudkosť: Táto jednotka bojuje s prednosťou počas útoku - Útok x 1.2
+ Sila útoku: Táto jednotka bojuje s prednosťou v prvom kole bitky - Útok x 2
+ Boj zblízka: Útok x 4 proti Lukostrelcom
+ Jazdecká bitka: Útok x 2 proti Šermiarom
+ Manévrovateľnosť: Táto jednotka bojuje s prednosťou na Krídle - Útok x 1.1, Životné body x 1.1

- Zraniteľní proti Kopijníkom: Proti tejto jednotke všetci Ťažkí Kopijníci a Ozbrojenci bojujú so zvýšeným Útokom
- Krátka zbraň: Útok x 0.17 proti Kopijníkom
- Jazdec: Táto jednoka nemôže útočiť počas Útoku na pevnosť
- Nevýhody v tesných priestoroch: Táto jednotka dostáva tresty počas rozkrádania Pevnosti - Útok x 0.5, Životné body x 0.5

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte tu.

Pamiatka  

Ekonomická budova.
Druh: Miestna
Maximálna úroveň: 15

Každá úroveň Pamätník poskytuje +2 každodennú prémiu k Šťastiu v Majetku.

Pechota  

Všeobecný názov pre všetky ľudské vojenské jednotky špeciálne vycvičené na boj peši.
Pechotné jednotky sú: šermiari, kopijníci a lukostrelci.

Pechotný Veliteľ  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Útok všetkých Kopijníkov a Šermiarov. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Pevná provízia  

Provízia na zverejňovanie ponuky, strhnutá počas zverejňovania. Základná pevná provízia je 10%. Môže byť znížená ak hráč je Dôstojník Finančník a pri dobývaní špeciálnej suroviny Koreniny.

Pevnosť  

Hlavné obranné zariadenie majetku.
- Pevnosť určuje maximálnu kapacitu surovín v provincii, ktoré môžu byť uložené.
- Každá úroveň zvyšuje produkciu surovín.
- Ak je zničená, môže byť opravená za tú istú cenu ako predchádzajúca úroveň napr. 25% ceny súčasnej úrovne. Kým je zničená môžete objednávať budovy a výskumy, ale prémia z výnosu a životných bodov je nižšia - zodpovedajú predchádzajúcej úrovni.
- Jej životné body sa zvyšujú úrovňami Fortifikácie.

Pevnostné Obranné Zariadenia  

Špeciálne pevnostné budovy, ktoré zosilňujú obranu a pomáhajú hráčom pod útokom zachrániť časť dostupných surovín a obyvateľstvo.

Píla  

Ekonomická budova.
Druh: Miestna, Výrobná
Nevyhnutné výskumy: Аrchitektúra 1
Maximálna úroveň: 35

Poskytuje výrobu suroviny Drevo. Každá úroveň zvyšuje Kapacitu robotníkov v budove.

Platené zvýšenie skúsenosti  

Rýchlejší spôsob zvýšiť úroveň skúsenosti vašich generálov a governérov. Aby ste mohli uskutočňovať výcviky potrebujete vybudovať nutné úrovne Guvernérskej centrály a Centrály, pretože povolená úroveň výcviku je priamo súvisiaca s úrovňami týchto budov. Výcvik sa platí v štyroch surovín.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne plateného výcviku stlačte tu.

Platenie pôžičky  

Množstvo zlata, ktoré Ríša spláca automaticy banke každú hodinu.

Plienenie  

Spôsobuje škody nepriateľskému civilnému obyvateľstvu. Ak existuje obranná poľná armáda, najskôr musí byť zničená, aby sa až potom mohlo uskutočniť plienenie, t.j. Poľná bitka sa uskutočňuje pred vyplienením. Získava sa zlato za každého zabitého dedinčana. Trestá sa s poklesom Česti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Plienenia kliknite tu, tu a tu.

Plieniteľ  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Silu plienenia armády. Úroveň 1: +4% Sila plienenia; Úroveň 2: +6% Sila plienenia; Úroveň 3: +10% Sila plienenia; Úroveň 4: +14% Sila plienenia; Úroveň 5: +20% Sila plienenia

Plnoletosť  

Vek, v ktorom všetci Slávni ľudia dosiahnu dospelosť. Pri dosiahnutí 16 rokov všetci Slávni ľudia sa stávajú plnoprávny členovia spoločnosti Imperia Online a vy ich môžete zosobášiť, posielať do iných ríš ako Kandidáti na manželstvo, vymenovať ich za guvernérov a generálov rôznych majetkov, poslať do útoku, vybrať ich zručnosti atd.

Plukovník  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 100 000-149 999 vojenskými bodmi.

PN (Pakt o neútočení)  

Vylučuje útoky a vojny medzi obidvoma alianciami.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne paktu e neútočení kliknite tu.

Podplukovník  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 75 000-99 999 vojenskými bodmi.

Podporučík  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 7 500-14 999 vojenskými bodmi.

Pokladňa  

Menu, ktoré sa otvára pomocou tlačidla v hornej pravej časti Hlavnej obrazovky. Všetky truhlice, ktoré dostávate počas hry sa ukladajú do Pokladni včítane truhlíc z Pozvať cez Facebook, nákupy Diamantov, ničenie Barbarských táborov a odmeny z Lotárie.
Hocikedy máte prístup k Pokladni a môžete obdržať obsah truhlice. Avšak každý deň môžete otvoriť len jednu truhlicu určitého druhu.
Pokladňa nemá limit obsahu. Obsah Pokladni je nedostupný pre nepriateľské útoky a nemôže byť stratený.

Poľná armáda  

Vojsko, nasadené na poli pred Pevnosťou.

Poľná bitka  

Tento útok posiela vojsko do boja len s poľnou armádou nepriateľa bez obliehania pevnosti, alebo plienenia civilného obyvateľstva. Poľná bitka nie je na vyplienenie surovín, ani nezabíja dedinčanov. Jediný zisk pre útočníka sú vojenské body na zničenie nepriateľských jednotiek a body česť v prípade, že on stratí najmenej 10% zo svojho vlastného vojska.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Poľnej bitky kliknite tu a tu.

Poľné fortifikácie  

Budova aliančného zámku. Každá úroveň dáva +5% životných bodov obranným poľným armádam.

Poľné spravodajstvo  

1. Špeciálna špiónska misia, ktorá vám dovoľuje dostávať správy ohľadne polohy rôznych druhov objektov z Globálnej mapy (špeciálne suroviny, kolónie, obchodné a vojenské objekty, zhromaždišťa).

2. Výskum, ktorý zvyšuje možnú vzdialenosť z Ríše, ktorú môžu dosiahnuť spravodajské misie. Každá úroveň zvyšuje o 5 Imperiánskych míľ maximálnu vzdialenosť.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Poľného spravodajstva stlačte [military#military_193]tu].

Poľný liečiteľ  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Obnovenie [[28jednotiek] po bitke. Úroveň 1: +2%; Úroveň 2: +4%; Úroveň 3: +6%; Úroveň 4: +8%; Úroveň 5: +12%

Poľný taktik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Životné body Poľnej armády. Úroveň 1: +1% Životné body; Úroveň 2: +2% Životné body; Úroveň 3: +4% Životné body; Úroveň 4: +6% Životné body; Úroveň 5: +10% Životné body

Ponuka na trhu  

Množstvo surovín, ktoré hráč zverejňuje na predaj na trhu. Je možné odvolať ponuku z trhu do 1 minúty po jej zverejnení, ale nedostanete naspäť províziu za jej zverejnenie. Ponuka je platná na 5 hodín po jej zverejnení a sa objaví po 5 - 10 minút po jej zverejnení na trhu ak je jedna z 5 najlacnejších ponúk. Ak ponuka vyprší, vráti sa svojmu majiteľovi do provincie, z ktorej bola zverejnená.

Populačný rast  

Zvýšiť počet obyvateľstva. Ovplyvňuje sa úrovňou Medicíny a odomknutím Premiumu.

Základný populačný rast: 1 x súčasný počet obyvateľstva/1000+50 znásobené rýchlosťou sveta.

Statky technicky nezvyšujú rast; oni znižujú hodnotu populačných strát na hodinu a prakticky zvyšujú rast v neskoršej fáze rozvoja provincie, keď počet obyvateľstva je niekoľkokrát väčší než kapacita statkov a straty sú naozaj podstatné.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne rastu kliknite tu.

Populačný rast  

Celková suma zo strát obyvateľstva a populačného rastu. Ak čistý rast obyvateľstva má pozitívnu hodnotu, obyvateľstvo pokračuje v raste. Ak je negatívna, počet obyvateľstva začína progresívne klesať každú hodinu, kým úrovne statkov skrátia rozdiel medzi kapacitou statkov a počtom obyvateľstva.

Porážka  

Prehrať bitku.

Porážka v obrane  

Prehrať bitku v obrane.

Porušenie dynastického mieru  

Špionáž alebo útok na hráčov, s ktorými ste uzavreli dynastický mier vedú k jeho porušeniu a získavaniu črty Hanebný pre Cisára. Užívateľ, ktorý poruší dynastický mier sa trestá aj s odňatím -10 bodov česti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne prerušenia dynastického mieru stlačte tu.

Posledná špiónska správa  

Je k dispozícii na obrazovke špionáží a predstavuje stav provincie/kolónie/nezávisleho mesta/vojenského objektu od momentu, v ktorom bola špehovaná, preto je možné, že posledná špiónska správa neposkytne aktuálnu informáciu.

Postavenie (Vojenské postavenie)  

Vojenský titul, ktorý sa udeľuje hráčom s určitým množstvom vojenských bodov. Postavenie je viditeľné v profile hráčov, ako aj v rebríčku.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne vojenského postavenia kliknitetu.

Potrestaný hráč  

Užívateľ, ktorý dočasne stratil schopnosť zaútočiť alebo obchodovať v svojom účte kvôli využívaniu chyby, alebo porušeniu pravidiel. Trest môže pokračovať 24 hodín, 168 hodín alebo celý rok. Potrestaní hráči sú sprevádzaní ikonkou s červeným X a môžu na nich útočiť.

Povstanie  

Stav pri anektovaných provinciách a kolóniách, spôsobený nespokojnosťou obyvateľstva kvôli nízkym hodnotám Šťastia. Keď Šťastie klesne pod 20, existuje šanca, zvyšujúca sa progresívne o 2% na každý bod Šťastia (napr. pri 19 bodov o 2%, pri 18 bodov o 4% atď.), na povstanie, ktoré vedie k dočasnému zastaveniu produkcie, žiadne prenajímanie a žiadne budovanie, kým sa Šťastie znovu zvýši.

Požičiavanie  

Znižuje úrokové percento na pôžičiek, zobratých z banky, o 2% na úroveň.

Pôžička  

Bankový kredit. Určité množstvo zlata, ktoré banka požičiava sa musí splatiť za dobu vami vybranú alebo rovnakými splátkami každú hodinu, alebo pred termínom. Nemôžete vziať novú pôžičku ak máte pôžičku, ktorú ste ešte nesplatili. Výška pôžičky záleži na produkcii Ríše a úrovne banky. Výskum Požičiavania znižuje úrokové percento pôžičiek, ktoré sú z banky.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne pôžičiek kliknite tu.

Pozitívna bilancia zlata  

Keď je hodnota príjmov vyššia než nákladov a zlato sa vyrába a pribúda.

Pracovné miesta  

Počet dedinčanov, ktorí môžu byť prenajatí v jednej bani.

Pracovníci  

Obyvateľstvo, prenajaté v baniach, aby vyrábalo drevo, železo a kameň a bolo taxované v zlate.

Predmety  

Bustery so želaným pozitívnym vplyvom na rôzne moduly v hre. Niektoré predmety majú dobu použitia.
Môžete vyhrať predmety nasledujúcim spôsobom:

- pri víťazstve v útoku alebo v obrane proti inému hráčovi alebo barbarský tábora pri úspešnom útoku na nezávislých miest
- z turnajov
- z Aliančné Prémium
- zo špeciálnych ponúk na diamanty v hre
- ako darček pri špeciálnych prípadoch
- zo splnenýchRiadiacich záležitostí
- za účasť v prechodnej sezóne toho istého sveta
- za hodnotenie v top 100 počas Globálnych udalostí
- ako odmena za rozvoj priateľa, ktorého Vy ste pozvali do hry

Okrem toho predmety môžu byť zakúpené z Imperiálneho obchodu, ktorého ikona sa nachádza v pravej časti mapy dediny. Všetky predmety budú uložené v menu Inventár, podmenu Predmety. Tam sa nachádza aj opcia, nazvaná Zlúčenie predmetov. Zlúčenie mnohých drobných predmetov jedného a toho istého typu dáva možnosť, aby ste mali k dispozícii menší počet predmetov toho istého typu, ale s väčším efektom. Aby ste videli menu pre zlučovanie, nevyhnutné je mať k dispozícii minimálny počet predmetov. Nepoužité predmety, ktoré nie sú dočasné sa prenášajú do nasledujúcej sezóny.

Predná línia  

Bojová línia.
Tak ako útočiace vojská pre boj zblízka, tak aj tie, ktoré sú v obrane, tvoria frontovú líniu vo všetkých druhoch bitiek. Táto línia je prvá, ktorá sa zráža v nepriateľskej frontovej línii v boji zblízka.

Počas poľnej bitky, frontová línia je úplne vpredu. Rozdeľuje sa na tri divízie: stred a dva boky. Celé jazdectvo a pechota pre boj zblízka sú umiestnené na frontovej línii, pričom v ideálnom prípade tieto obsadzujú divíziu zodpovedajúcu ich prioritnému umiestneniu.

Počas útoku na pevnosť, celá pechota pre boj zblízka, jazdectvo a baranidlá útočiaceho sú súčasťou frontovej línie bez divízií. Vojská tejto línie ale nemôžu útočiť priamo na nepriateľskú pevnosť. Namiesto toho sa formuje útočná línia spomedzi pechoty pre boj zblízka a baranidlami na frontovej línii. Pechota pre boj zblízka a baranidlá, ktoré sú naviac nad kapacitu útočnej línie, zostávajú na frontovej línii čakajúc, v pohotovosti nahradiť straty v útočnej línii v nasledujúcom kole bitky.

Počas útoku na pevnosť, celá pechota a jazdectvo v garnizóne obrancu tvoria zostavu frontovej línie bez divízií. Len lukostrelci obrancu môžu útočiť na nepriateľa a len útočiaci lukostrelci môžu strieľať po frontovej línii obrancu, s 20% zo svojho útoku.

Počas Bitky v garnizóne, obidve frontové línie sú bez divízií. Pre útočiaceho frontová línia je zostavená z celej jeho pechoty pre boj zblízka a jazdectva; pre obrancu je zostavená z celej jeho pechoty a jazdectva.

Prednostné umiestnenie  

V bitke každá Bojová jednotka má svoje Prednostné umiestnenie, ktoré určuje jej pozíciu na bojovom poli. Možné umiestnenia sú: Predná línia, Strelecká línia a Delostrelecká línia. Predná línia sa rozdeluje na: Krídlo a Stred.
Keď začne bitka formácia, ktorú ste zvolili rozmiestni čo najviac jednotiek podľa ich prednostnému rozloženia. Kým bojové línie nemajú obmedzenie v počte jednotiek, z ktorých sú zložené, Krídla a Stred majú obmedzenie,tzn., že jednotka bude umiestnená na jej Prednostnom rozložení len v prípade, že v patričnej Divízii existuje voľné miesto. Ak prioritný Stred a Krídla už boli obsadené inými jednotkami, zostávajúce jednotky, ktoré nemôžu byť roztriedené na ich Prednostné rozmiestnenie budú roztriedené na Prednej línii, ktorá je k dispozícii.

Napríklad:Vchádzate do bitky s armádou 60% Kopijníci a 40% Šermiari v Balančnej formácii. Kopijníci majú Prednostné rozloženie na Krídlach; Balančná formácia, ale, umiestňuje len 30% svojho vojska na Krídlach (15% na každom Krídle). To znamená, že obidve Krídla budú zložené z Kopijníkov, ale zostávajúcich 30% Kopijníkov budú roztriedení v Strede, kde oni trpia trestami.

Vždy sa musíte snažiť bojovať vo Formácii, v ktorej všetky bojové jednotky budú roztriedené na ich Prednostnom rozložení!
Všetky jednotky na Boj zblízka majú svoje Prednostné rozloženie na Prednej línii.
Všetci Šermiari majú svoje Prednostné rozloženie na Prednej línii - Stred.
Všetky jednotky Kavalérie majú svoje Prednostné rozloženie na Prednej línii - Krídla.
Ľahkí a Ťažkí Kopijníci majú svoje Prednostné rozloženie na Prednej línii - Krídla; Falangy majú svoje Prednostné rozloženie na Prednej línii - Stred.
Všetci Lukostrelci majú svoje Prednostné rozloženie na Streleckej línii.
Všetky Obliehacie stroje okrem Baranidiel majú svoje Prednostné rozloženie na Dalekonosnej línii.

Predpoveď počasia  

Systém pre klimatické počasie, ktorý má kladné aj záporné efekty na všetky ríše so zmenami každých 24 hodín. Podrobnejšiu informáciu môžete prečítať tu.

Premiestnenie armády  

Poslať jednotky z jednej provincie/kolónie/[513]vojenského objektu] do druhej. Existujú dva spôsoby premiestnenia armády: prostredníctvom tlačidiel „Premiestniť do garnizóny" a „Premiestniť na pole". Prvé tlačidlo posiela vybrané jednotky v zostupnom poradí podľa ich výživy, zaplňuje automaticky garnizóny vybraných provincií/kolónií. Druhé tlačidlo rozmiestňuje vybrané jednotky proporcionálne po poliach vybraných provincií/kolónií/[513]vojenských objektov]. Druhé tlačidlo rozmiestňuje vybrané jednotky proporcionálne po poliach vybraných provincií/kolónií/[513]vojenských objektov].

Poznámka: Obranca nemôže premiestňovať vojsko do a z provincie pod útokom, keď do zrážky zostáva menej ako 5 sekúnd.

Premiestnenie ríše  

Opcia je k dispozícii v podmenu Imperia v menu Nastavenia. Aby ste ju využili, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

• Nesmiete mať iné majetky okrem hlavné mesto;
• Žiadne aktívy misieakéhokoľvek druhu;
• Vaša Impéria nesmie byť pod útokom;
• Nové umiestnenie je úplne ľubovoľné, nemôže sa vyberať od hráča;
• Nové premiestnenie impérie je možné nie skôr ako jeden týždeň po poslednom.

Premiestniť a Postaviť  

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje vyžadované suroviny na vybudovanie budovy v anektovanej provincii/kolónii/obchodnom vojenskom objekte priamo z hlavného mesta a štartuje stavbu okamžite kliknutím na jediné tlačidlo. Musia byť splnené nasledujúce podmienky: potrebné suroviny musia byť k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice v hlavnom meste musí byť dostatočná na ich prenos naraz, alebo dosiahla maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii, keď je Ríša pod nepriateľským útokom.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Preniesť & Prenajať  

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje nevyhnutné suroviny na prenajímanie armády do anektovanej provincie z hlavného mesta a štartuje výcvik okamžite len jedným kliknutím na tlačidlo ak sú splnené nasledujúce požiadavky: potrebné suroviny sú k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice hlavného mesta stačí na ich prepravovanie naraz, alebo dosiahla maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii kým je Ríša pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Prenos diamantov  

Prenos zakúpených diamantov z jedného sveta do druhého, ktorý je časť vášho globálneho účtu, v ktorom sa prihlasujete s tým istým užívateľským menom a heslom. Táto možnosť je k dispozícii v podmenu "Prenos diamantov" v menu Premium.

Prenos zlata  

Poslať zlata spojencovi. Avšak je to obmedzené. Hráči môžu poslať alebo obdržať nie viac než 10% ich čistých bodov v zlatom ekvivalente. Prenos sa zdaňuje. Čím bližšie k svojmu limitu je hráč, tým viac zlata stratí počas prenosu. Zlato sa posiela so zásobovacími vozmi a bude obdržané v Nákladovej stanici.

Poznámka! Aby ste úspešne preniesli zlato, potrebujete Nákladovú stanicu azásobovacie vozy. Zlato sa posielajá z menu Transfer zlata Nákladovej stanice.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne prenosu zlata, kliknite tu.

Prepravovanie & Zlepšenie  

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje nevyhnutné suroviny na zlepšenie jednotiek armády v anektovanej provincii z hlavného mesta a štartuje výcvik hneď len jedným kliknutím na tlačidlo ak sú splnené nasledujúce požiadavky: potrebné suroviny sú k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice hlavného mesta stačí na ich premiestnenie naraz, alebo dosiahla maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii, kým je Ríša pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Priemerné šťastie  

Hodnota Šťastia, platná pre celú Ríšu a určená počtom obyvateľstva a lokálných súčasných hodnôt Šťastia.

Obyvateľstvo v prvej provincii х Šťastie v prvej provincii + obyvateľstvo v druhej provincii х Šťastie v druhej provincii (atď. ak existujú iné provincie) / celé obyvateľstvo v Ríši = priemerná úroveň Šťastia v Ríši

Príjem  

To, čo Ríša získavá prostredníctvom produkcie, daní, úrokov, vypaľovania, plienenia atď.

Produkcia  

1. Vygenerovanie dreva, železa a kameňa ako výsledok prenajímania dedinčanov v baniach. Čím viac obyvateľstva má jedna provincia, tým väčšie hodnoty produkcie bude mať. Základná výroba na 100 civilných: 50 dreva / 50 železa / 50 kameňa, ktoré môže byť zlepšené Premiumom, prémiami z terénu, úrovňami pevnosti, Byrokraciou a aliančným výskumom Produkcia.

2. Aliančný výskum, ktorého úrovne pridávajú ešte 2% k produkcii všetkých členov aliancie.

Profil  

Profil hráča obsahuje informáciu o vojenských záležitostiach, medailách, úrovni účtu, ako aj o pozícii v hodnotení.
Profil je dostupný cez menu Informácia pre hráča.

Profil Slávnej osoby  

Každý portrét Slávnej osoby v Paláci vedie k jeho/jej profilu. Z obrazovky profilu môžete skontrolovať rodinný stav, úroveň skúsenosti, vrodené talenty a už nadobudnuté zručnosti. Môžete ich vymenovať ako dedič trónu alebo poslať ako kandidáti na manželstvo iným hráčom. Voľba zručností a Platené zvýšenie skúsenosti sa tiež uskutočňuje v profile Slávnej osoby.

Provincia  

Základná administratívna jednotka v Slávni ľudia. Je to všeobecné slovo pre všetky územia v zóne okolo hlavného mesta, ktoré hráč môže dobyť.

Prvý Dôstojník  

Splnomocnenec vodca so všetkými právami a prémiami vodcu okrem práva vyhodiť z aliancie samotného vodcu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv prvého dôstojníka kliknite tu.