Vaardigheden  

Speciale eigenschappen die de Groten der Aarde krijgen wanneer ze een nieuw ervaringsniveau bereiken op de positie van gouverneur en generaal. Wanneer een gouverneur/generaal een volgend ervaringsniveau bereikt, wordt de keuze van een nieuwe vaardigheid mogelijk gemaakt en kan de speler kiezen tussen twee vaardigheden. Alle vaardigheden hebben 5 graden (of niveaus), dus na het verwerven van de eerste vaardigheid voor de positie, brengen de volgende twee keuzes altijd een upgrade van een al verworven vaardigheid en een nieuwe met zich mee.
Gouverneurs en generaals kunnen sneller ervaring opdoen door betaalde training als u in het Paleis de nodige niveaus van Hoofdkwartier van de gouverneur en Hoofdkwartier bouwt.
Er zijn drie categorieën van vaardigheden: vaardigheden van de generaal, vaardigheden van de gouverneur en vaardigheden waarover enkel de Keizer beschikt.
Alle vaardigheden van een Grote der Aarde kunnen door de speler worden gereset voor de prijs van 3400 diamanten.

Klik op here voor meer informatie over vaardigheden. U kunt alle soorten vaardigheden zien op here.

Vaardigheden van de generaal  

Vaardigheden die beschikbaar zijn voor alle generaals.

De volledige lijst met vaardigheden van de generaal vindt u op here.

Vaardigheden van de gouverneur  

Vaardigheden die beschikbaar zijn voor alle gouverneurs.

De volledige lijst met vaardigheden van de gouverneur vindt u op here.

Vaardigheden van de Keizer  

Vaardigheden die enkel voor de Keizer beschikbaar zijn.

De volledige lijst met vaardigheden van de Keizer vindt u op here.

Vakantiebescherming  

Een optie die geactiveerd kan worden door elke speler, maar enkel op vooraf door het Imperia Online Team aangekondigde vakantiedagen en voor beperkte periodes die door Imperia Online worden bepaald. Wanneer geactiveerd, kan de account niet worden aangevallen en kan ze geen aanvallen sturen. Het leger kan geen aanvallen ontwijken. Ondertussen is de account wel toegankelijk, kunnen erGebouwen worden gebouwd, Technologieën worden onderzocht, kan er een leger worden gerekruteerd enz. Alle aanvallen die voor de activatie naar het betreffende Rijkgestuurd zijn, zullen nog worden uitgevoerd. Alliantiegevechten vallen niet onder de beschermingsregels. Aanvallen op onafhankelijke steden om grondstoffen te plunderen en aanvallen op barbarenkampen zijn ook niet mogelijk. Aanvallen op hetDuistere Fort, de Wonderschedel, de Toren van Kennis en de Stenen Gevangenis zijn mogelijk. Legeronderhoud zal niet worden afgehouden, hoewel het er in het menu Statistieken uit zal zien alsof het is afgehouden (legeronderhoud zal echter wel worden afgehouden als u het Duistere Fort, de Wonderschedel, de Toren van Kennis of de Stenen Gevangenis aanvalt).

* Zowel de vakantiemodus als de vakantiebescherming kunnen enkel worden geactiveerd wanneer u geen leger op een missie heeft gestuurd, behalve als het een ontwijkingsmissie of een verplaatsing tussen vestigingen betreft. Hou er rekening mee dat het legeronderhoud blijft lopen wanneer het op ontwijkings- en verplaatsingsmissie is tijdens een vakantiemodus.

Vakantiemodus  

Verbiedt alle aanvallen op uw Rijk. Als er al een aanval op uw Rijkis ingezet, wordt deze nog gewoon uitgevoerd, ook al activeert u de vakantiemodus. De vakantiemodus STOPT de productievan alle grondstoffen, de Onderhoudskosten van het leger en de bevolkingsgroei, en de periode van 168 uur voor het afbetalen van leningen en de stortingsperiode worden op pauze gezet tot de vakantiemodus weer wordt uitgeschakeld. Alle Gebouwen en Technologieën in ontwikkeling worden verder afgewerkt.[218]Premium]lidmaatschap wordt niet verlengd. De vakantiemodus wordt voor minimaal 24/48 uur geactiveerd (afhankelijk van de snelheid van de speelwereld). Om gebruik te kunnen maken van deze dienst heeft u 1700 diamanten nodig.

* Zowel de vakantiemodus als de vakantiebescherming kunnen enkel worden geactiveerd wanneer u geen leger op een missie heeft gestuurd, behalve als het een ontwijkingsmissie of een verplaatsing tussen vestigingen betreft. Hou er rekening mee dat het legeronderhoud blijft lopen wanneer het op ontwijkings- en verplaatsingsmissie is tijdens een vakantiemodus.

Vaste commissie  

Commissie voor de publicatie van de aanbieding, die in mindering wordt gebracht op het moment dat u ze publiceert. De standaard vaste commissie is 10%. Ze kan worden verlaagd als de speler Financieel officier is en door het veroveren van het terrein met de speciale grondstof Kruiden.

Vazal  

Één van de administratieve eenheden van de Wereldkaart. Alleen onafhankelijke steden kunnen worden veroverd en tot vazal gemaakt. U moet ten minste één Centralisatieniveau hebben om ze tot vazal te kunnen maken. De bevolking van een vazal groeit niet en blijft constant tot u hem annexeert. Vazallen betalen tribuut in goud dat wordt geïnd van de hele bevolking. U kunt de vazal op een bepaald moment vrijlaten of hem annexeren als het gebied grenst aan één van uw reeds geannexeerde provincies. Dit vereist ook een vrij Centralisatieniveau. Om een onafhankelijke stad verder van uw exclusieve zone tot vazal te kunnen maken, moet u Vazallogistiek onderzoeken. Blijf alert, want andere spelers kunnen uw vazallen veroveren.

Klik op here voor meer informatie over vazallen.

Vazallentribuut  

Belasting in goud die wordt geïnd van de hele bevolking van een vazal. Goud van vazallen wordt niet automatisch opgeslagen in de schatkist, maar moet manueel worden opgehaald.

Vazallogistiek  

Een technologie die de mogelijke afstand van uw imperium tot de locatie van een vazalvergroot. Het 1ste level geeft u een straal van 10 keizerlijke mijlen van de Hoofdstad, waar onafhankelijke steden tot vazal gemaakt kunnen worden. Elk volgende level verhoogt het effect van het vorige level met 8% en voegt 5 Mijlen toe aan de straal.

Veldfortificaties  

Een gebouw in het Alliantiekasteel. Elk niveau voegt + 5% bij de raakpunten van het veldleger.

Veldleger  

Troepen die worden [96]opgesteld] in het veld voor het Fort.

Veldslag  

Deze aanval stuurt troepen om alleen te vechten met het veldleger van de tegenstander, zonder het Fort te belegeren of de burgerbevolkingte plunderen. Een veldslagleger plundert geen grondstoffen en doodt geendorpelingen. De enige winst voor de aanvaller zijn militaire punten voor het verpletteren van de vijandelijke eenheden en eerpunten indien hij ten minste 10% van zijn eigen troepen verliest.

Klik op here en herevoor meer informatie over de Veldslag.

Veldtacticus  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het aantal Raakpunten van het Veldleger. Niveau 1: +1% Raakpunten; Niveau 2: +2% Raakpunten; Niveau 3: +4% Raakpunten; Niveau 4: +6% Raakpunten; Niveau 5: +10% Raakpunten

Verantwoordelijke voor een militaire post  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de limiet voor de legering van troepen in een Militaire Post. Niveau 1: +2% limiet; Niveau 2: +4% limiet; Niveau 3: +6% limiet; Niveau 4: +10% limiet; Niveau 5: +15% limiet

Verbanning  

Een optie waarmee u een edele kunt verbannen indien u niet tevreden over hem bent. De Keizer/Keizerin kan niet worden verbannen. Verbanning van een edele zorgt ervoor dat u geen gebruik meer kunt maken van diens vaardigheidsbonussen. Edelen die kandidaat zijn voor een huwelijk of uitnodigingen hebben voor het Keizerlijk Hof, evenals edelen onder de 16 jaar, kunnen niet worden verbannen.

Verbreking van de dynastieke vrede  

Het bespioneren of aanvallen van spelers met wie u dynastieke vrede heeft gesloten leidt ertoe dat de vrede wordt verbroken en de Keizer de karaktereigenschap Schandelijk verwerft. De gebruiker die de dynastieke vrede verbreekt wordt ook bestraft met -10 eerpunten.

Klik op here voor meer informatie over verbreking van de dynastieke vrede.

Verdediger  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Moreel van het leger tijdens de verdediging. Niveau 1: +2 Moreel; Niveau 2: +4 Moreel; Niveau 3: +6 Moreel; Niveau 4: +8 Moreel; Niveau 5: +12 Moreel

Verdedigingsfaciliteiten van het Fort  

Speciale Fortgebouwen die de verdediging bevorderen en aangevallen spelers helpen om een deel van de beschikbare grondstoffen en bevolking te behouden.

Verdedigingstacticus  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Versterkt de Aanval van alle eenheden in het verdedigende leger. Niveau 1: +1% Aanval, niveau 2: +2% Aanval, niveau 3: +4% Aanval, niveau 4: +6% Aanval, Niveau 5: +10% Aanval

Vergrendelende aanval  

Dit is een aanval die de verdediger verhindert om gebruik te maken van zijn Premiumopties, zoals onmiddellijk transport, onmiddellijk onderzoek, onmiddellijke bouw enz. Als het goudequivalent van het aanvallende leger minstens 5% is van het goudequivalent van de nettowaarde van de verdediger, kan de verdediger geen grondstoffen transporteren en zijn leger onmiddellijk verplaatsen. Als het goudequivalent van het aanvallende leger minstens 10% is van het goudequivalent van de nettowaarde van de verdediger, kan de verdediger geen premiumopties gebruiken en meer dan één onderzoek/gebouw tegelijkertijd laten uitvoeren/bouwen, in eender welke vestiging. De vergrendeling gebeurt enkel in de laatste 30 minuten voor speelwerelden met snelheid x4 en 10 minuten in speelwerelden met snelheid x10 waarin de aanval zichtbaar is, voor de impact. In alliantieaanvallen moet het goudequivalent van het aanvallende leger minstens 1% zijn van het goudequivalent van de verdedigende alliantie (de alliantiewaarde vermenigvuldigd met 1000), waarbij het aantal eenheden dat door de aanvaller wordt gestuurd minimum 50 000 moet zijn. De vergrendeling vindt enkel plaats in de laatste 30 minuten voor speelwerelden met snelheid x4/10 minuten voor snelheid x10 voor het gevecht in plaats van gedurende de hele periode waarin de aanval zichtbaar is.

* Vergrendelende aanvallen op het hoofdimperium (hoofdstad en geannexeerde provincies) vergrendelen de Premiumopties in alle vestigingen. Vergrendelende aanvallen op afgelegen vestigingen (kolonie, handelspost of militaire post) verhinderen niet dat de verdediger zijn Premiumopties gebruikt in het hoofdimperium of een andere afgelegen vestiging van een ander type dan die wordt aangevallen. Een vergrendelde aanval die naar een kolonie wordt gestuurd, blokkeert bijvoorbeeld de Premiumopties in alle kolonies, maar ze zullen beschikbaar zijn in het hoofdimperium, handelsposten en militaire posten.
Tijdens globale evenementen zijn, in het geval van een vergrendelende aanval op een vestiging, de opties voor onmiddellijke aanvallen met diamanten en gereduceerde reistijd met items niet beschikbaar voor de missies die tegen het globale evenement worden verzonden.

Verkenning  

1. Speciale spionagemissie waarmee u rapporten over de locatie van de verschillende soorten objecten (speciale grondstoffen, kolonies, handelsposten en militaire posten, verzamelpunten) op de Wereldkaart kunt ontvangen.
2. Een Technologie die de mogelijke afstand voor verkenningsmissies vanuit uw Rijk doet toenemen. Elk niveau doet de maximale afstand die de spionnen kunnen afleggen met 5 Keizerlijke mijlen toenemen.

Klik op here voor meer informatie over Verkenning.

Verkenningsagent  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Vergroot de verkenningsradius: Niveau 1: +4 Keizerlijke mijlen, Niveau 2: +6 Keizerlijke mijlen, Niveau 3: +10 Keizerlijke mijlen, Niveau 4: +15 Keizerlijke mijlen, Niveau 5: +25 Keizerlijke mijlen

Verkiezingen  

Het kiezen van een leider via nominatie en een stemperiode van 24 uur met de nettowaardepunten van de leden. Elke bondgenoot kan zich tot 4 keer nomineren.

Klik op here voor meer informatie over verkiezingen.

Verlaten rijk  

Een Rijk dat toebehoort aan een inactieve speler die gedurende 120 uur niet heeft ingelogd op zijn account. Verlaten rijken zijn onderverdeeld in twee soorten: verlaten rijken die nog steeds grondstoffen produceren - gemarkeerd met een kist vol goud, en rijken in verval - gemarkeerd met een lege kist. Alle verlaten rijken met een actieve productie worden rijken in verval wanneer er 120 uur zijn verstreken na het begin van hun inactiviteit. Rijken in verval stoppen met het produceren van grondstoffen.
De reistijd naar een verlaten rijk kan niet korter zijn dan 2.5 minuten.
Er zijn geen beperkingen wat betreft het bereik van nettowaardepunten voor aanvallen op verlaten rijken. Er kunnen echter onder geen omstandigheden militaire punten en/of eerpunten worden gewonnen.
Als uw account verandert in een verlaten rijk, denk dan niet dat het zinloos is om op een gegeven moment terug te keren. Iedere speler die na een afwezigheid van ten minste 2 weken terugkeert naar zijn Rijk ontvangt de volgende gulle welkomstgeschenken, zodat hij gemakkelijk kan verdergaan waar hij gebleven was:
- alle vernietigde forten worden automatisch herbouwd;
- alle huidige tevredenheidswaarden worden op maximum gezet;
- het Rijk geniet Welkomstbescherming, wat inhoudt dat u gedurende 48 uur niet kan worden aangevallen en ook geen aanvallen kunt uitvoeren op andere spelers ;
- u heeft het unieke recht om de 48 uur-productie van uw Rijk gratis op te nemen.

Veroveraars  

Een Barbaarse Stam.
De Veroveraars zijn een nomadenvolk dat vreemde gebieden binnenvalt, de bevolking onderwerpt of uitmoordt en de overblijfselen van het veroverde koninkrijk gebruikt om hun eigen nederzettingen te stichten.
De Veroveraars hebben een legersamenstelling die gericht is op het innemen van vijandelijke forten en steden, met weinig
Cavalerie en een overvloed aan Infanterie.
De beloning voor een overwinning op een Kamp van Veroveraars is grondstoffen.

Verovering  

Het verkrijgen van de volledige controle, met alle impliciete rechten, over een bepaald gebied na het leveren van een zegevierend aanvallend gevecht in een Fortbelegering. In de speelwerelden van Imperia Online kunt u het volgende veroveren: onafhankelijke steden, lege terreinen van uw exclusieve zone of in de buurt ervan, en alliantiekastelen.

Verplaatsing van een rijk  

De optie is beschikbaar in de tab Rijk in het venster Instellingen. Om ze te kunnen gebruiken, moet er voldaan zijn aan de volgende vereisten:

• Behalve de hoofdstad zijn er geen andere vestigingen;
• Er zijn geen actieve missies;
• Er is geen aanval ingezet op uw rijk;
• De nieuwe locatie is volledig willekeurig, ze kan niet gekozen worden door de speler;
• Een verplaatsing van het rijk kan pas een week na de vorige verplaatsing

Verzamelen  

Verplaats alle eenheden van de provincies naar één provincie.

Verzamelpunt  

Op deze plaats, gelegen op de Wereldkaart, komen alliantielegers samen. Hier vertrekken ook militaire missies voor de verovering van een kasteel of een bestorming van een vijandelijk alliantiekasteel/verzamelpunt.

Klik op here voor meer informatie over verzamelpunten.

Veteraan  

Algemene benaming voor alle gewone leden in het tweede en derde loyaliteitsstadium.

Vijandigheid  

Deze status maakt een oorlogsverklaring mogelijk zonder gevolgen voor de Eer. Vijandigheid wordt onmiddellijk na haar verklaring actief.

Vluchteling  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert de kans dat de Generaal wordt gedood als u het gevecht verliest. Niveau 1: -5% kans; Niveau 2: -10% kans; Niveau 3: -20% kans; Niveau 4: -30% kans; Niveau 5: -50% kans

Vluchten  

Het slagveld ontvluchten als gevolg van een lage Moreelwaarde. De kans op vluchten neemt progressief toe met 2% bij elk Moreelpunt onder 50. Het garnizoen kan niet vluchten omdat het geen Moreel heeft. Vluchten impliceert altijd dat het gevecht verloren is en veroorzaakt verlies van militaire eenheden - nog eens 20% van de resterende troepen. De rest van het leger keert terug naar de provincie van waaruit het op een missie werd gestuurd.

Vredestijd  

Een periode zonder [185]oorlog] of vijandelijke aanval.

Vredesverdrag  

Type alliantieovereenkomst in Imperia Online. Impliceert de afwezigheid van aanvallen en oorlogen tussen beide allianties en een belastingvrije oorlogsverklaring voor één van de bondgenoten als de andere betrokken is geweest bij een oorlog als verdediger.

Klik op here voor meer informatie over het vredesverdrag.

Vreedzame annexatie  

Het veroveren van een gebied zonder geweld te gebruiken. In Imperia Online kunt u vrije terreinen, onafhankelijke steden en vazallen vreedzaam annexeren. Vrije terreinen binnen uw exclusieve zone kunnen enkel vreedzaam worden geannexeerd en u kunt tot 25 000 dorpelingen sturen om het nieuwe grondgebied te bevolken en de nodige grondstoffen te betalen voor de eerste gebouwen.
Wanneer u vazallen en onafhankelijke steden vreedzaam annexeert, dient u enkel grondstoffen te betalen die overeenkomen met de prijs van alle gebouwen in de vestiging, vermenigvuldigd met x1,5.

Klik op here voor meer informatie over annexatie.