Účet  

Hromadné slovo pre profil, registráciu a Ríšu. Účty sú výlučne intelektuálnym a technickým vlastníctvom Imperia Online a len dočasne sa ponúkajú na použitie hráčom, ktorí sa registrujú v hre. Všetky osobné údaje sú prísne chránené tajomstvo a žiadnym spôsobom nemôžu byť rozširované, alebo zneužívané.

Účet spojený s Facebookom  

Ak spojíte váš účet s vašim Facebook profilom môžete hrať priamo z Facebooku, pozývať kamarátov, aby hrali spolu s vami a dostávať špeciálne odmeny.

Univerzita  

Symbol vedomosti a osvietenstva spolu s Vojenskou univerzitou a Akadémiou Vied. Univerzita, k dispozícii len v hlavnom meste je budova, v ktorej sa vyvíjajú všetky ekonomické výskumy. Jej úrovne znižujú dobu, ktorá je nutná pre výskum o 0,5-krát na úroveň zo základnej doby a ich cenu o 0,02-krát na jednu úroveň. Úroveň 20 dovoľuje vybudovanie Akadémie vied.

Úroveň skúsenosti  

Skúsenosť, ktorú guvernéri a generáli získavajú na svojich postaveniach je rozdelená do dvoch úrovní. Existuje 20 úrovní pre všetkých guvernérov (dodatočných 10 je k dispozícii pre Cisára). Úrovne skúseností generálov fungujú tým istým spôsobom.

Nutné body skúsenosti pre každú úroveň nájdete tu.

Úrovne globálnych účtov  

Tieto úrovne sa vzťahujú na všetky svety, v ktorých hráč má účet s tým istým užívateľským menom. Oni nikdy nezmiznú a nikdy ich nebude menej. Skúsenosť pre účet sa získava niekoľkými spôsobmi:
- zvýšenie čistých bodov;
- zvýšenie vojenských bodov;
- zničenie nepriateľských špiónov.
Za každé novonarodené šľachtické dieťa dostávate 20% prémiu ku skúsenosti pre účet na 6 hodín v patričnom svete.
Po dosiahnutí určitej úrovni účtu získavate rôzne extry, prémie a odmeny v hre.

Utečenec  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Znižuje šancu na zabitie nepriateľského Generála ak stratíte bitku. Úroveň 1: -5% šanca; Úroveň 2: -10% šanca; Úroveň 3: -20% šanca; Úroveň 4: -30% šanca; Úroveň 5: -50% šanca

Útek  

Utiecť z bojového poľa kvôli nízkej hodnote Morálky. Možnosť pre útek sa zvyšuje progresívne s 2% s každým bodom Morálky pod 50. Garnizóna nemôže utiecť, pretože nemá Morálku. Útek predpokladá bezprostredne hroziacu stratu bitky a spôsobuje straty vojenských jednotiek - dodatočne 20% zostávajúceho vojska]. Zvyšok armády sa vracia do provincie, z ktorej bola odoslaná na misiu.

Útočná línia  

Bojová línia.
Útočná línia sa tvorí len počas útoku na pevnosť. Je zložená z baranidiel a pechota pre boj zblízka, ktorí sa pokúšajú zničiť nepriateľskú stenu pevnosti, kým sú ostreľovaní posádkami lukostrelcov a veží и ].

Pechota pre boj zblízka, ktorá môže útočiť súčasne na útočnej línii, je objekt [[589
Limitu útoku zblízka]: limit, ktorý zodpovedá 3-násobku základnej posádky napadnutej pevnosti. Pechota pre boj zblízka pod tento limit je umiestnená na frontovej línii, kde čaká na nahradenie strát z útočnej línie.

Kompozícia pechoty na útočnej línii dáva prednosť šermiarom pred kopijníkmi; jednotky rovnakého typu sú uprednostňované v zostupnom poradí podľa sily útoku. Jazda sa nikdy nepripojí k útočnej línii.

Baranidlá, ktoré môžu útočiť súčasne na útočnej línii, sú objekt Limitu demolačných útokov: limit, ktorý zodpovedá 3-násobku základnej posádky napadnutej pevnosti, delený výpočtom útočiacich obliehacích strojov. Baranidlá pod tento limit sa nachádzajú na frontovej línii, kde čakajú na nahradenie strát z útočnej línie.

Jednotky z útočnej línie sú objekt trestu k životným bodom, príslušne na úrovni priekopy nepriateľa.

Útočná a frontová línia majú jednu a tú istú morálku; ak odstúpi útočná línia, s ňou odstúpi aj celá frontová línia. Ak je nepriateľská pevnosť zničená, začne rabovanie pevnosti: všetky ostatné jednotky z pechoty útočnej línie sa pripoja k frontovej línii, všetky ostatné baranidlá sa vracajú na delostreleckú líniu.

Útočná porážka  

Prehrať bitku v útoku.

Útočník  

1. Hráči, ktorí za posledných 12 hodín za rýchlosť x4/5 hodín za rýchlosť x10 útočili na vás alebo na niekoho, s ktorým ste uzavreli dynastický mier, ale vy ste na nich neútočili za posledných 12 hodín za rýchlosť x4/5 hodín za rýchlosť x10. Prvý Váš útok proti takýmto hráčom vám nespôsobí odňatie [[87česti]. Pri Plienení sa vždy odoberajú 4 body česti.


2. Aliancia zodpovedná za vyhlásenie vojny.

Útočník  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Morálku armády v útoku. Úroveň 1: +2 Morálka; Úroveň 2: +4 Morálka; Úroveň 3: +6 Morálka; Úroveň 4: +8 Morálka; Úroveň 5: +12 Morálka

Útočný taktik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Útok všetkých jednotiek v útočnej armáde. Úroveň 1: +1% Útok; Úroveň 2: +2% Útok; Úroveň 3: +4% Útok; Úroveň 4: +6% Útok; Úroveň 5: +10% Útok

Útok  

1. Vojenská interakcia medzi dvoma hráčmi, medzi dvoma aliančnými armádami, alebo medzi hráčom a nezávislým mestоm. Útok, odoslaný jedným hráčom a zamierený na iného hráča predpokladá uskutočnenie troch druhov bitiek: Obliehanie pevnosti, Poľnú bitku a Plienenie a je viditeľná pre obrancu hneď po jej spustení, ak trvá menej ako 60 minút, 60 minút pred útokom, ak doba misie je viac ako 1 hodinu. Útok, odoslaný vodcom niektorej aliancie a zamierený na inú aliančnú armádu, predpokladá vykonanie Obliehania pevnosti, alebo Poľnej bitky a je viditeľný pre obrannú alianciu hneď po jeho spustení. Útok odoslaný jedným hráčom a zamierený na jeho vlastné nezávisle mesto, sa delí na tri druhy podľa konečného cieľa útoku: útok pre anektovanie, vazalovanie a obliehanie pevnosti c cieľom plienenie.

Poznámka: Útočiaci nemôže odvolať svoju armádu ak zostáva menej ako 5 sekúnd do nárazu.

2. Parameter jednotiek, rozhodujúci o sile a pôsobení škody jednej jednotky. Útok určitej jednotky sa zvyšuje v súlade s triedou - ľahká, ťažká, elitná, a zvyšuje sa úrovňami výskumu Strelecký útok a Útok z blízka a Premium. Jednotky s najvyššími hodnotami útoku nezávisle od triedy sú všetky obliehacie stroje.

Útok s cieľom anektovania  

Opcia, ktorá je dostupná kliknutím na príslušné nezávisle mesto na Globálnej mape len v prípade, že existuje voľná úroveň Centralizácie. Posiela vojsko bojovať v bitke pre Obliehanie pevnosti proti stenám pevnosti nezávislého mestaa garnizóny s cieľom dobyť provinciu a získať nad ňou plné práva.

Poznámka: Aby ste mohli vytvoriť víťazné zostavenie armády, špehujte nezávisle mesto, premiestnite údaje do Simulátora bitky v Pevnosti a vykonajte niekoľko simulácií až kým nedosiahnete víťazný výsledok s čo najmenšími stratami.

Útok s cieľom stať sa vazalom  

Posiela vojsko bojovať v Obliehaní pevnosti proti pevnostným stenám a garnizóny nezávislého mesta s cieľom donútiť jej obyvateľstvo stať sa pravidelnými daňovými platníkmi Ríše.

Poznámka! Aby ste mohli vytvoriť víťazné zostavenie armády, skontrolujte armádu nezávislého mesta predtým ako pošlete svoje vojsko.

Útok zblízka  

1. Výskum, ktorý zvyšuje útoky všetkých jednotiek bojujúcich tvárou v tvár a maximálna úroveň, ktorú treba vziať do úvahy je 50 (celková suma individuálnych a [[149]aliančných úrovní).

2. Bitka tvár proti tváre.

Uzavretá provincia  

Vnútorná provincia, ktorá zdieľa hranice len s anektovanými provinciami a tým nie je súčasťou vonkajšej hranice ríše. Označuje sa s tehlovou stenou na Globálnej mape. Obkľúčenie spôsobuje 20 bodov straty Morálky pre útočiaceho. Provincia nemôže byť obkľúčená dvakrát.

Užívateľské meno  

Meno, s ktorým sa hráč registruje, ktoré sa automaticky stáva meno jeho Ríše. Raz vytvorené, užívateľské mená nemôžu byť zmenené. Zaregistrovanie užívateľského mena v jednom svete v Imperia Online vám dáva právo používať to isté užívateľské meno vo všetkých svetoch a nikto ho nemôže použiť.