חפיר  

מבנה צבאי.
סוג: מקומי, הגנה נוספת, מבנה הגנתי
תנאים נדרשים: התבצרות ברמה 1, אדריכלות צבאית ברמה 3, מבצר ברמה 4
רמה מרבית: 10

הרחבת מבצר. במהלך תקיפת מבצר, במהלך תקיפה של מבצר, כל רמה של החפיר מקטינה עם 2% את נקודות החיים של כל היחידות האויב בקו החזית.

תבוסה  

הפסד של קרב.

תגבורת של בעלות הברית  

מכניקה של הברית, המאפשרת לשחקנים לשלוח צבא שיעזור לבני בריתם. הצבא שנשלח נלחם אוטומטית לצד המקבל את הכוחות.

 • ניתן לשלוח כוח תגבורת רק בין החברים בברית. החברים החדשים שהצטרפו לברית אינם יכולים לשלוח או לקבל תמיכה עד שהם יהפכו לחברים עם זכויות מלאים.
 • ניתן לשלוח תגבורת עד מחוזות ומושבות ובהתאם רק ממחוזות.
 • תחזוקת התגבורת משולמת על ידי המקבל אותה כאשר היחידות נמצאות כבר בברית שלו. בזמן הנסיעה התחזוקה משולמת על ידי מי ששלח אותה.
 • כוחות התגבורת מצטרפות לצבא שמקבל אותם (אם קיים) ומשתתפות איתו בקרב. לא ניתן לשלוח [[great_persons # great_persons_58]הגנרלים] כתגבורת לחיזוק.
 • בקרב שיש כוחות התגבורת, נלקחים בחשבון מחקרי הלחימה של הנמען. אין דרישה כלפי המקבל להחזיק יחידות עם רמות הגבוהות יותר, שיישלחו אליו תגבורת.
 • אובדן של כוח תגבורת נחשב ביחס לחיילים המשתתפים של המקבל לחיילים המשתתפים בתגבורת. דוגמה: בקרב המשתתפים 1000 לוחמי חרב של המקבל ו-2000 לוחמי חרב כתגבורת, בסך הכל 3000 נושאי חרב. בקרב נהרגים בסה"כ 600 לוחמי חרבות, מהם 200 הם של השחקן שקיבל אותם ו-400 הם מהתגבורת.
 • התאוששות יחידות מהתגבורת, מחושבת על פי שיעורי ההחלמה של הנמען.
• מקבל התגבורת אינו יכול להעביר את היחידות לרשות מלבד שאליה הם נשלחים, או להשתמש בהם להתקפה. לא ניתן יהיה למקם את כוח התגבורת בחיל המצב.
• אפשר להחזיר בחזרה את הצבא בתגבורת על ידי השולח בכל עת. החיזוק יכול להיות מוחזר על ידי הנמען בכל עת. אם נותרו פחות מחמש שניות עד לקרב, לא ניתן לתת פקודה לחזור או להחזיר צבא בתגבורת.
 • התגבורת מוחזרת אוטומטית לשולח במקרים הבאים:
    - אם למקבל אין מספיק זהב לתחזוקה (או נמצא במאזן שלילי של זהב);
    - אם הנמען או השולח עוזב את הברית;
    - אם הנמען מפעיל מצב חופשה;
    - אם הנמען או השולח חסומים;
    - אם הרשות שבו נמצאת התגבורת נהרסת.
 • החיזוקים נראים בדוחות תוכנות ריגול, אך השולח שלהם אנונימי.

ניתן לשלוח תגבורת מכל שחקן בברית מהאפשרויות של תפריט הברית -> חברים. לאחר מכן תוכל לנהל אותם ממרכז הפיקודי.

תגובה  

הודעה קצרה שפורסמה בפרופיל של שחקן או של שחקן אחר. ניתן לדווח הערות פוגעות ומחבריהם יענשו עם שתיקה.

תוקפן  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מעלה את מורל הצבא בהתקפה. רמה 1: +2 למורל; רמה 2: +4 למורל; רמה 3: +6 למורל; רמה 4: +8 למורל; רמה 5: +12 למורל

תחבורה קולוניאלית מיידית  

תחבורה קיסרית מיידית  

תחבורה של האימפריה  

תחזית מזג האוויר  

מערכת מזג אוויר בתוך המשחק, המעניקה בונוסים חיוביים ושליליים על כל האימפריות של השחקנים, שמשתנה כל 24 שעות. לקבלת מידע נוסף, קרא את כאן.

תחנת הובלה  

תמונת פרופיל  

התמונה שמייצגת את המשתמש במשחק ונמצאת בפרופיל. אווטרים פוגעניים ובלתי הולמים יכולים להיות מדווחים על ידי שחקנים אחרים (לפחות 3) ואם יש אשמה, הם ייענשו על ידי אדמיניסטרטור. משתמש שנענש בפעם הראשונה על אווטאר פגוע לא יכול להעלות אווטאר למשך 24 שעות ,אם הוא נענש בפעם השנייה למשך 168 שעות, ובפעם השלישית - למשך שנה שלמה. אמצעי זה יינקט במקרים הבאים - תוכן עם פורנוגרפיה, עירום, גזענות, פשיזם, צלב קרס או כל תמונה אחרת שעלולה לפגוע בכבודו של המשתמש.

תרומות ברית  

השקעות מרצון, אשר, עם זאת, מוגבלות. ממשל פדרלי קובע את הסכום המרבי לתרומת משאבים שכל שחקן יכול לתרום. ככל שהרמה גבוהה יותר, כך יותר יכולים לתרום החברים בברית. שיעור התרומות מתחיל עם 5% מערך הזהב של נקודות הנטו הנוכחיות שלהם ברמה 1 ומגיע ל-33% ברמה 15.

חברים רשאים גם לתרום יהלומים לאוצר הברית. התרומה מוגבלת, כאשר המספר המרבי של יהלומים שאפשר לתרום הוא 340,000 ליום. ניתן לתרום יהלומים קנויים וגם [622]יהלומים זמניים] בלבד. לאחר התרומה, היהלומים שנרכשו הופכים להיות זמניים לתקופה של 336 שעות. יהלומים זמניים נתרמים עם משך הזמן הנוכחי שלהם.

למידע נוסף על תרומות הברית ראה כאן.

תת אלוף  

דרגה צבאית, המוענקת לשחקן עם 150 000-224 999 נקודות צבאיות.