درآمد  

آنچه امپراطوری از طریق تولید، مالیات، سود بانکی، غارت و غیره بدست می آورد.

درآمد جنگ  

آن به چوب و آهن تا 24 ساعت بعد از اتمام جنگ، به آن دسته از بازیکنان، بخشی از برنده اتحاد، که در نبرد شرکت کرده اند داده می شود. درآمد جنگ برابر با 50% معادل طلای* ارتش منهدم شده دشمن در زمان جنگ می باشد. تا زمانیکه بازیکن هنوز بخشی از همان اتحاد باشد موعد مقرری برای گرفتن درآمد وجود ندارد.

*
معادل طلای دریافت شده از ارزش خالص امتیازات برای استخدام آن واحدها، با معادل طلای دریافت شده از منابع برای استخدام آنها یکی نیستتند.

توجه! قلعه نابود شده و جمعیت غارت شده درآمد جنگ محسوب نمی شوند.

درآمد مطلوب  

دکمه ای که در منوی "استخدام کارگران در تمام ایالات" قرار گرفته است. آن ابتدا همه جمعیت را استخدام می کند و منابع را با بالاترین پاداش تولید می کند؛ اگر میزان پاداشها برابر باشند، جمعیت، ابتدا برای تولید آهن، سپس سنگ و نهایتا چوب استخدام می شود.

درمانگاه  

ساختمانی که در آن بازیکن می تواند واحد های از دست رفته خود در نبرد را نجات دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد درمانگاه به اینجا مراجعه کنید.

دزد  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. ظرفیت حمل ارتش را افزایش می دهد. سطح 1: +4٪ ظرفیت حمل؛ سطح 2: +6٪ ظرفیت حمل؛ سطح 3: +10٪ ظرفیت حمل؛ سطح 4: +14٪ ظرفیت حمل؛ سطح 5: +20٪ ظرفیت حمل

دستاوردهای روزانه  

ویزگی که وظایف مختلف با دشواریهای متفاوتی را آماده می کند و برای پیشرفت منحصر بفرد هر اکانت مناسب است. بازیکنان باید همه وظایفی که برای یک روز تعیین شده را کامل کنند. برای هر وظیفه تکمیلی موفق تعداد مشخصی امتیاز داده می شود. بر اساس امتیاز جمع شده جوایز متنوعی اعظا می شود مانند: منابع و حق چرخاندن چرخ شانس. هر نیمه شب (زمان سرور) وظایف جدیدی تولید می شوند و متعاقبا وظایف تکمیل نشده از دست می روند و همه جوایزی که برای این قسمت در نظر گرفته شده نیز از دست خواهند رفت. هر دوشنبه امتیازات بازیکنان جمع شده و بر طبق میزانشان یک جایزه اضافی به شکل صندوقچه ای از منابع داده می شود. این ویزگی در کاروانسرا موجود بوده و برای همه بازیکنان که اکانت سراسریشان سطح 6 یا بالاتر است قابل دسترسی می باشد.

دستورات فرماندهی  

دستورات فرماندهی یک ویژگی است که در نسخه وب بازی برای همه بازیکنان موجود است. ملزومات: هر 6 ساعت یکبار اقدامات حاکمیت جدیدی دریافت می کنید. هر چه زمان بیشتری برای تکمیل یک عمل بکار ببرید منبع بزرگتری به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد. با هر عملی که کامل می کنید شما علاوه بر منابع، شانس دریافت یک آیتم را خواهید داشت. بخشی از اتحاد بودن و فعال کردن پرمیوم دسته های اضافی برای دریافت پاداشها را باز می کند. پرمیوم، تعداد اعمال در دسته های فردی و اتحاد را افزایش می دهد. شما می توانید یک عمل یک دسته را در یک زمان تکمیل کنید.

دولت: امپریالیسم  

دولت امپریالیسم دارای اثرات زیر است:
اثرات مثبت:

ساختمان های اقتصادی 15٪ سریع تر و ارزان تر است
15٪ ظرفیت خانه ها 15٪ بیشتر است
تاسیس مستعمره 75٪ ارزانتر است
طلا از تبعه ها و پتانسیل تجاری ضربدر 8 است
رضایتمندی به خاطر سازه های دور افتاده کم نمی شود
ظرفیت بازار 200٪ بیشتر است
بازدهی مستعمره 10٪ بیشتر است
ظرفیت ایستگاه نقل و انتقال 100٪ بیشتر است
پاداش تدارکات مایل امپراطوری 100 است
تاثیر همه منابع ویژه به جز برای چوب کمان، زغال سنگ، نعل اسب، گرانیت و الماس 100% بیشتر است

اثرات منفی:

ساختمان های نظامی 15٪ کندتر و گرانتر است
هزینه نگهداری ارتش 20% بیشتر است
سطح ضدجاسوسی -5 است
بازدهی ایالت 20٪ پایین تر است

دولت: بربریت  

دولت بربریت دارای اثرات زیر است:
اثرات مثبت:

فن آوری های نظامی 10% سریعتر و ارزانتر است
رشد جمعیت 50% بیشتر است
هزینه نگهداری ارتش 20% کمتر است
ظرفیت ارتش 50% بیشتر است
آموزش واحد 25% سریعتر است
هنگام استخدام رضایتمندی کم نمی شود
منابع از صندوقچه بربرها 50٪ بیشتر است
کم شدن افتخار 50% کمتر است
طلا از غارت و قطار ذخیره 4 برابر است
سفر ارتش 20% سریعتر است

اثرات منفی:

فن آوری های اقتصادی 10% گرانتر و کندتر است
سطح جاسوسی 5 است
ظرفیت خانه ها 30% کمتر است
بدون خراج از تبعه ها

دولت: بیطرف  

دولت بیطرف تاثیر مثبت یا منفی روی پیشرفت امپراطوری شما ندارد.

دولت: سلطنتی  

دولت سلطنتی دارای اثرات زیر است:
اثرات مثبت:

ساختمان های نظامی 20٪ سریع تر و ارزان تر است
امتیاز روحیه در حمله 20 امتیاز بیشتر است
سطح جاسوسی 5 است
تأثیر استعدادها و مهارت های فرماندار 150% بیشتر است
تجربه ژنرال 100٪ بیشتر است
1 استعداد ذاتی اضافی (حداکثر 4)
ضمیمه کردن با زور سطوح ساختمان ها را کاهش نمی دهد
ظرفیت ایستگاههای نظامی ضربدر 10 است
امتیاز رشد پس از حمله به یک شهر مستقل 3 است
هزینه نگهداری ارتش 10% پایین تر است

اثرات منفی:

ساختمان های اقتصادی 10٪ کندتر و گران تر است
ظرفیت مزرعه 5% پایین تر است
منابع حفاظت شده 10٪ کمتر است
-5 روحیه کمتر در دفاع

دولت: فئودالیسم  

دولت فئودالیسم دارای اثرات زیر است:
اثرات مثبت:

فن آوری های اقتصادی 10% سریعتر و ارزانتر است
سطح ضدجاسوسی 10 است
ظرفیت مزرعه 15% بیشتر است
ضمیمه کردن 20% ارزانتر است
ظرفیت استقرار در پادگان 100% بیشتر است
آموزش واحد 25% سریعتر است
مرمت قلعه ها در ایالات رایگان است
منابع تولید شده 50٪ بیشتر است
ضربه به قلعه در تولید ئر ایالات 50% بیشتر است
نقاط ضربه قلعه 10% بیشتر است
تجربه فرمانروا 100% بیشتر است

اثرات منفی:

هزینه نگهداری ارتش 10% بیشتر است
فن آوری های نظامی 10% گرانتر و کندتر است
سفر ارتش 20% کندتر است
تاسیس مستعمره 100% گرانتر است

دولتها  

یک ویژگی که به بازیکنان اجازه می دهد تا از بین 4 نوع دولت برای خود دولتی انتخاب کنند.

- هر نوع دولت تعدیل کننده مثبت و منفی خود را در جنبه های مختلف بازی به همراه دارد
- آنها در سبکهای متفاوت بازی هدفمند شده اند - تهاجمی، دفاعی، غیره
- دولتها می توانند تغییر داده شوند اما این عمل موقتاً امپراطوری را به سمت غوطه ور شدن در دوره ای که هرج و مرج نامیده می شود سوق می دهد مدت زمان هرج و مرج 12 ساعت برای قلمرو با سرعت x4 و 6 ساعت برای قلمرو با سرعت x10 است و می تواند توسط پاداش "مجری قانون" سطح اکانت کاهش داده شود
- شما می توانید بیطرفی را انتخاب کنید که امپراطوریتان بوسیله هیچ تعدیل کننده ای تحت تاثیر قرار نگیرد
- دولتها در متمرکزسازی 1 باز می شوند و در رتبه بندی قابل مشاهده هستند

دیده بانی  

1. ماموریت جاسوسی ویژه ای که شما را مجاز می کند در مورد محل انواع مختلف موضوعات (منابع خاص، مستعمرات، تجارت و ایستگاههای نظامی، اردوگاهها) روی نقشه سراسری گزارش دریافت کنید.

2. تحقیقاتی که فاصله ممکن برای ماموریت دیده بانی از امپراطوری شما را افزایش می دهد. هر سطح حداکثر فاصله جاسوسان را 5 مایل امپراطوری افزایش می دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره دیده بانی اینجا کلیک کنید.

دیوار نامرئی  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، توسعه، ساختار دفاعی
تحقیقات پیش نیاز: استحکام 1، معماری نظامی 3، قلعه 4
حداکثر سطح: 1

ماژول اضافه شده قلعه که به نقاط ضربه پذیری قلعه 5% پاداش اعطا می کند.

وقتی که قلعه به روز رسانی می شود، دیوار نامرئی از دست دمی رود. 50 درصد از منابع صرف شده در دیوار نامرئی از هزینه های سطح بعدی قلعه کم می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره دیوار نامرئی، اینجا کلیک کنید.

دیوار نیزه  

توانایی واحد.

توانایی دیوار نیزه قابلیت شتاب انواع واحد سواره نظام را خنثی می کند.
واحدهای موجود با توانایی دیوار نیزه عبارتند از:

- نیزه دار سنگین
- زره پوش