Hanebný  

Speciální vlastnost, získaná Císařem při porušení dynastického míru a přinášející trest -5 morálky při každé bitvě. Císař může být prohlášen Hanebným více než jednou a v těchto případech se účinek sčítá. Vlastnost není dědičná při následnictví trůnu.

Heslo  

Klíč k Říši. Heslo je výhradně osobní a nesmí být sdíleno s nikým, bez ohledu na to, jak je důvěryhodný a blízký. Čím složitějším je heslo (nejméně 10 znaků, kombinace malých a velkých písmen, číslice a speciálních symbolů), tím bezpečnější je účet.

Hladomorna  

Každá polní bitva, obléhání pevnosti a vypalování zahrnuje šanci, že generál prohrávající strany bude zajat protivníkem. Přesná šance záleží na faktorech, jako rozsah bitvy a množství generálských zkušeností, generovaných oběma soupeřícími stranami. Čím větší je součet hodnoty zkušeností, tím vyšší je šance na upadnutí do zajetí.

Poté co je generál zajat, upadá na určitý čas do zajetí, v závislosti na své vzácnosti. Zajatý generál je neaktivní a nemůže být použít hráčem - na portrétu generála se zobrazí mříže a místo guvernéra/generála, které zaujímal je uvolněno. Jestliže je zajat císař, jeho bonus jako guvernér je vynulován, ale jeho místo mu stále náleží. Zajatí nepřátelští generálové se nacházejí v nové části paláce"Hladomorna".

Zajatý generál může být osvobozen zaplacením výkupného v diamantech - částka záleží na jeho vzácnosti. 30% výkupného je vypláceno únosci a generál je okamžitě navrácen svému původnímu majiteli. Generál, který není vykoupen dříve než uplyne určená lhůta automaticky umírá. Generál stárne i v době svého zajetí.

V závislosti na výsledku bitvy jsou uplatňovány denní modifikátory [251]štěstí]: -5 štěstí za každého ztraceného generála a +5 štěstí za každého zajatého nepřátelského generála. Tento modifikátor je uplatňován ve všech panstvích.

Hlavní důstojník  

Společný název pro všechny důstojníky ve třetí etapě loajality.

Hlavní kasárna  

Základní posádka je velikost posádky určená úrovní pevnosti, bez zohlednění bonusů za výzkumy a dovednosti.

Posádka určuje limity pro boj zblízka i průbojný limit pro útočící nepřátelské vojsko, když je pevnost pod útokem.

Hodnoty základní posádky pro různé úrovně pevnosti jsou následující:

Pevnost úrovně 1: 50 základní posádky
Pevnost úrovně 2: 100 základní posádky
Pevnost úrovně 3: 200 základní posádky
Pevnost úrovně 4: 400 základní posádky
Pevnost úrovně 5: 800 základní posádky
Pevnost úrovně 6: 1 600 základní posádky
Pevnost úrovně 7: 3 200 základní posádky
Pevnost úrovně 8: 6 400 základní posádky
Pevnost úrovně 9: 12 800 základní posádky

Hlavní město  

První a hlavní provincie, kterou hráč vlastní. Hlavní město má bonus k efektivitě statků, takže je tam lehčí udržet pozitivní populační růst. Používá také 10% bonus k produkci všech surovin, 20 bonusových bodů k limitu Štěstí a každodenní bonus 20-ti bodů Štěstí, 20% k životním bodům vojenských jednotek v obraně,  30% bonus k životním bodům pevnosti a bonus +10 bodů Morálky v obraně. Je to také místo, kde se ukládá zlato a jediné místo, kde se objednávají výzkumy.

Hodnocení "Mí přátelé"  

Hodnocení, které ukazuje rozvoj Vašich Facebook přátel. Můžete zvát své přátele, aby se připojili a získávat tak odměny.

Hodnota Aliance  

Současná čistá hodnota všech alliancí tj. zlatý ekvivalent vložený do všech ] aliančních zařízení a vlastnictví: [[177výzkumy], budovy a vojáci /1000.

Horník  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje těžbu Železa. Úroveň 1: +2% těžby; Úroveň 2: +4% těžby; Úroveň 3: +6% těžby; Úroveň 4: +8% těžby; Úroveň 5: +12% těžby

Hospoda  

Budova, přístupná ve všech anektovaných provinciích, koloniích, obchodních stanicích a strážnicích, kde je možno hrát hazardní hry, a vyhrát zlato.

Hospoda se zobrazí ve vesnici ihned po dokončení Tutorialu.

Hra štěstí  

Nachází se v Hostinci. Můžete se zúčasnit hry Štěstí s lístky, zakoupenými zlatem, které se rovnjí 1 hodině výroby nebo 850 diamantům. Počet zakoupených losů je neomezen. Šťastný los je vylosován každou hodinu, jeden pro všechny světy. Vítěz získá odměnu ve zlatě, které se rovná 100 hodinové výrobě. Odměna ze Hry Štěstí může být obdržena otevřením speciální truhlice v menu "Inventář" / podmenu Trezor. Pokud máte více než jednu odměna ze hry Štěstí, můžete otevřít jednu truhlici denně.

Hradba z kopí  

Bojové schopnosti.
Schopnost Hradba z kopí neutralizuje schopnost Bojový zápal jednotek typu Kavalerie.

Jednotky se schopností Hradba z kopí jsou:
- Těžký kopiník
- Bojové šiky

Hradní příkop  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Přídavné zařízení, Obranná struktura
Podmínky: Fortifikace 1, Vojenská architektura 3, Pevnost 4
Maximální úroveň: 10

Přídavné zařízení Pevnosti. Během Útoku na pevnost, snižuje každá úroveň Hradního příkopu Životní body všech jednotek v nepřátelské Bojové linii o 2%.

Hromadění předmětů  

Funkce, která umožňuje sjednocení množství předmětů s malým účinkem stejného druhu do jednoho (nebo několika) předmětů s větším účinkem. Předměty, které lze hromadit jsou ve 3 skupinách:
- předměty pro zkrácení času – platí pro předměty s 1, 5 a 10 minutovým zkrácením;
- předměty za zkušenosti – platí pro předměty se 100, 200 a 500 body zkušeností;
- předměty za premium – platí pro předměty s 15 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h.
Aby se objevila funkce pro hromadění (v menu Inventář), je nutné, aby hráč disponoval minimálním počtem předmětů z každé skupiny:
- celkový čas předmětů pro zkrácení času musí být minimálně 1 h.
- celkový počet bodů předmětů za zkušenosti musí být minimálně 2000
- celková doba trvání předmětů za premium musí minimálně 24 ч.