Major  

En militär grad tilldelad spelare med 50 000-74 999 militära poäng.

Manuell tronföljd  

Att utse Kejsarens tronföljare görs manuellt av spelaren.

För mer information om tronföljden, klicka
här.

Marknadsförhållanden  

En Forskning, som har en positiv påverkan på dina kostnader på Marknadsplatsen. Varje nivå reducerar med 2% den grundläggande handelskommissionen av 40%.

Marskalk  

En militär grad tilldelad spelare med 750 000- + ∞ militära poäng.

Medalj  

En militär orden som tilldelas spelare med egna militära prestationer under en viss säsong av ( Dagens krigare), till spelare från de 3-i-topp allianserna i slutet av en viss värld, för deltagande och prestationer i speciella evenemang. Medaljer för prestationer inom alliansen utdelas också.

Menig  

En militär grad tilldelad spelare med 150-249 militära poäng.

Militär byggare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig för Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den förkortar de militära byggnadernas byggtid. Nivå 1: -1% byggtid; Nivå 2: -2% byggtid; Nivå 3: -4% byggtid; Nivå 4: -6% byggtid; Nivå 5: -10% byggtid

Militär ekonom  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den minskar underhållet av alla arméer. Nivå 1: -1% underhåll; Nivå 2: -2% underhåll; Nivå 3: -4% underhåll; Nivå 4: -6% underhåll ; Nivå 5: -10% underhåll

Militär förvaltning  

En forskning som ökar antalet fort som du kan grundaVärldskartan. Varje nivå tillåter att du skapar ett fort till.

Militär logistik  

En Teknologi som ökar avståndet till Imperiet på vilket du får anlägga ett fort. Den 1:a nivån tillåter ett avstånd på 20 Kejserliga mil från huvudstaden. Varje nästa nivå ger en 8% ökning från föregående nivå och ytterligare 5 mil till radiet.

Militär träning  

En forskning som ökar begynnelsemoralen i försvar och i attack.

Militär vetenskapsman  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den minskar forskningstiden vid Militäruniversitetet. Nivå 1: -1% Forskningstid; Nivå 2: -2% Forskningstid; Nivå 3: -4% Forskningstid; Nivå 4: -6% Forskningstid; Nivå 5: -10% Forskningstid

Militära alliansmeddelanden  

Ett meddelande som kan informera om en alliansarméns attack mot någon av fiendens besittningar eller en fientlig attack mot någon av alliansens besittningar och alliansarméernas framkomst. De militära alliansmeddelandena kommer fram i ett rosa kuvert och bevaras i fliken System i menyn Meddelanden med etikett Militära alliansmeddelanden.

Militära poäng  

Måttenhet för de militära framgångarna och spelarnas befälsförmågor. De militära poängen tjänas i strider med andra aktiva spelare samt i försvar mot barbarläger. Den dödade armén till värde av 5000 motsvarande värde i guld ger 1 militärt poäng. Förstörelsen av olika nivåer fästning ger också vissa militära poäng. Skövlingen av befolkningen ger militära poäng men bara i krig och räknas bara till resultatet av kriget. Vid attack av en förstörd fästning och en oberoende stad vinner inte angriparen militära poäng.

För mer information om militära poäng klicka här.

Militärbas  

En speciell byggnad som befinner sig i forten. Varje nivå av forten tillåter att man utplacerar där 120 000 fältarmé.

Militäruniversitet  

Symbolen för vetenskap och upplysning tillsammans med Universitetet och Vetenskapsakademien. Militäruniversitetet, som bara är tillgänglig i huvudstaden är byggnaden där alla militära forskningar utvecklas. Nivåerna Militäruniversitetet förkortar forskningstiden med 0.5 gånger per nivå från den grundläggande tiden och forskningspriset med 0.02 gånger. Nivå 20 möjliggör att man bygger upp en Akademi för militärvetenskap.

Mina prestationer  

Undermenyn av rankningen efter netto poäng som gör det möjligt att jämföra kontots aktuella ställning efter olika indikatorer, en särskild dag, efter början på säsongen och den högsta prestationen efter samma indikatorer under de föregoende erorna i världen. De 5 indikatorerna är:
- netto poäng;
- militära poäng;
- byggnadspoäng;
- forskningspoäng;
- inkomst.

Minnesmärke  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Lokal,
Högsta nivå: 15

Varje nivå av Minnesmärken förser dig med +2 daglig Lyckobonus i Besittningen.

Mobilisering  

Låt de redan utbildade enheterna gå ut ur kasernerna och placeras på fältet eller i garnisonen. Om utbildningsgrupperna inte har mobiliserats manuellt, kommer de att mobiliseras automatiskt när det har paserat 18 timmar sedan utbildningens slut vid första inloggningen.

OBS! De mobiliserade enheterna placeras i provinsen som de harrekryterats ifrån och inte i provinsen som de mobiliseras ifrån.

Modifiering av den Dagliga Lyckan  

En faktor med en positiv eller negativ effekt på Lyckan, tillämpas varje dag och fördelas för hela perioden av 24 timmar mellan två migrationer.

För att se hela listan över de dagliga lyckomodifierarna, klicka här.

Moral  

Arméns kämpaglöd beror på spelarens totala beteende. De båda arméerna börjar strida mot varandra men grundläggande moral 100.

Moralеn kan höjas med nivåer Militära färdigheter, alliansens dagliga bonus för Ledare, Första Officerare och befallningsmän och positiv Heder och kan minskas genom negativ Heder och attacker utanför omfång. Med varje omgång sjunker Moralen på grund av trötthet och skador och när det sjunker under 50 finns en gradvis ökande chans för armén att rymma från slagfältet.

För mer information om Moral klicka här, här och här.

Mördare av generaler  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar chansen för att fiendegeneralen dräps om du besegrar i striden. Nivå 1: +5% chans; Nivå 2: +10% chans; Nivå 3: +20% chans; Nivå 4: +30% chans; Nivå 5: +50% chans

Mörkrets fästning  

Ett globalt evenemang i världarna av Imperia Online. Du får veta mer om Globala evenemang här.

Motsvarighet i guld  

Det konverterade värdet av ett föremål där alla resurser som använts till dess framställning omräknas i förhållande till guld; 1 guld = 1 trä = 1 järn = 1 sten.

Murbräcka  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Verkstaden för belägringsvapen
Förutsättningar: Militär utbildning 1

• Typ: Närstridsattack, Belägringsvapen , Rivningsenheter
• Prioritetsarméförläggning : Frontlinje

• Jagare: Den här enheten kan bara attackera Fästningar; när det inte utförs något angrepp mot Fästningen, stationeras enheten i Artilleriets linje.
• Stöd till infanteriet: Under ett angrepp mot Fästningen, stationeras den här enheten i Angreppslinjen och attackerar tillsammans med resten av infanteriet; antalet enheter som kan attackera samtidigt är lika med det angripande Infanteriets gräns, delad med enheternas beräkningar.
• Beräkning: Den kräver 35 sysslolösa människor som kommer att utbildas; upptar 35 lediga platser i Garnisonen.

För mer detaljer, klicka här.

Myndighetsålder  

Åldern, vid vilken alla Fina människor blir myndiga. När de har fyllt 16 år blir Det fina folket fullfjädrade medlemmar i Imperia Online och du kan gifta bort dem eller skicka dem iväg till andra imperier som friare, att utse dem till guvernörer och generaler för olika besittningar, skicka dem i attack, välja deras färdigheter o.s.v.