Šermíř  

Univerzální pěchota, která se lehce vypořádá s většinou ostatních jednotek. Šermíři (lehkooděnci a těžkooděnci) jsou obzvlášť účinní při Obléhání pevnosti. Během Útoku na pevnost se tito zocelení bojovníci jako první vrhají na zdi nepřátelské Pevnosti a jsou více než způsobilí je dobýt, zejména jestliže jsou podporováni solidním množstvím Obléhacích strojů.

Proti Šermířům je nejúčinnější Kavalerie

Všichni Šermíři jsou Jednotky pro boj z blízka.
Všichni Šermíři jsou Jednotky pěchoty.
Všichni Šermíři jsou Přednostně rozmístěni na Frontové linii - v Centru.
Všichni Šermíři cvičí v Kasárnách pěchoty.

Bojové dovednosti:

+ Útočné vojsko
+ Boj z blízka

- Zranitelní proti Kavalerii

Seznam jednotek Šermířů:

- Lehkooděnec
- Těžkooděnec
- Strážce

Pro více informací o Šermířích , klikněte zde.

Škoda  

Úbytek životních bodů jednotky způsobený útokem nepřátelských jednotek.

Šlechta  

Členové Císařského dvora. Jsou to lidé, kteří projevili výjimečnou odvahu v bitvě, nebo takoví, kteří se stali známými ve společnosti díky svým urozeným vlastnostem. Hráči mohou ženit/vdávat své Šlechtice za členy Císařské rodiny, ale nemohou je vysílat mimo území, a uzavírat tak [462]dynastický mír].

Pro více informací o Šlechtě klikněte zde

Špion  

Speciální jednotka.
Budova: Špionská škola
Potřebné výzkumy: Špionáž 1

Činnosti Špiónů jsou přístupné v Operačním středisku, menu Špionáž

Seznam činností:

- Kontrašpionáž
- Špionážní mise
- Mise Polní špionáž

Dovednosti jednotky:

+ Protiopatření: Každý Špión v daném Panství zvyšuje šance na odražení nepřátelské Špionážní mise nebo na vyhnání již infiltrovaných Špiónů
+ Špiónská síť: Každý Špión v dané Špionážní misi zvyšuje šanci na vyhnutí se protivníkových Protiopatření
+ Zvěd: Každý Špión v dané Polní špionážní misi snižuje dobu trvání Mise

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Špionáž  

1. Infiltrování špionů do nepřátelské Říše s cílem úspěšné získat špionské zprávy, které odhalí dostupné suroviny a armády v příslušné provincii/kolonii/nezávislém městě/strážnici. Čím více špionů a čím vyšší úroveň výzkumu Špionáže máte, tím vyšší je šance* kontrolovat nepřítele.

Špionáž funguje podle vzorce, který dává stejné šance na úspěch při shodné úrovni výzkumu a shodném počtu špionů.

Pro více informací o špionáži klikněte zde.

2. Výzkum, který rozvíjí špionážní schopnosti panovníka a jeho poddaných. Zvyšuje šanci na úspěšné získání špionské zprávy a také i pravděpodobnost, že složení vaší armády v útoku zůstane obránci utajeno.

Špionážní zpráva  

Informace, kterou špioni předávají dokud jsou infiltrováni. Zahrnuje armádu, úrovně pevnosti a surovin, které jsou k dispozici v špehované provincii/kolonii /strážnici.

Špionážní zpráva  

Špionážní zpráva, může oznámit neúspěšný nepřátelský pokus infiltrace nebo chycení Vašich špionů, infiltrovaných v nepřátelské provincii/kolonii. Špionážní zprávy jsou doručovány v bílé obálce a jsou uloženy v tabu Systém, v menu Zpráv, se štítkem Špionáž.

Šťastná daň  

Tlačítko se nachází v menu Daně. Určí daně všech anektovaných provincií nebo kolonií na takové sazbě, aby balance štěstí byla pozitivní.

Štěstí  

Statistika, která ukazuje, jak je šťastná populace za vlády  panovníka. Existuje hodně faktorů, každodenních a jednorázových, které způsobují zvýšení nebo snížení štěstí a musí být pečlivě promyšleny, aby se zabránilo neočekávaným nepříjemným výsledkům. Hlavním výsledkem nízkého štěstí (nedoporučuje se) jsou Emigrace, vzpoury a povstání. Čím blíže je štěstí limitu v provincii/kolonii, tím šťastnější je populace a tím menší je pravděpodobnost Emigrace a vzpoury.

Pro více informací o Štěstí klikněte zde.