Kalkulator technologiczny  

Za pomocą kalkulatora możesz obliczyć cenę wyższego poziomu. Musisz tylko wpisać bieżący poziom badania/budynku i poziom Architektury/Uniwersytetu/Akademii Nauk. Kalkulator znajduje się w Drzewie technologicznym.

Kalkulator technologiczny sojuszu  

Tutaj możesz wpisać aktualny poziom jakiegoś budynku sojuszu albo badania sojuszu i poziom Architektury Oficera-budowniczego/ poziom Uniwersytetu Naukowcy aby obliczyć ceny następnego lub wyższego poziomu. Znajduje się w Drzewie technologicznym.

Kamień  

Wyprodukowany przez wynajętych w Kamieniołomie pracowników. Kamień jest podstawowym zasobem do budowy twierdz i potrzebny do innych budynków i badań.
Równowartość złota: 1 kamień = 1 złoto.

Kamieniarz  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Zwiększa ona wydobycie kamienia. Poziom 1: +2% do wydobycia; Poziom 2: +4% do wydobycia; Poziom 3: +6% do wydobycia; Poziom 4: +8%; Poziom 5: +12%

Kamieniołom  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Miejscowy, Do produkcji
Wymagane badania: Architektura 1
Maksymalny poziom: 35

Budynek, w którym wydobywany jest kamień. Każdy poziom zwiększa miejsca pracy w Kamieniołomie.

Kamienne Więzienie  

Globalne wydarzenie w królestwach Imperii Online. Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniach globalnych przeczytaj tutaj.

Kandydaci do małżeństwa  

Członkowie rodziny królewskiej, którzy nie zawarli małżeństwa oraz członkowie kategorii 'Inni krewni' mogą być wysłani do innego Imperium w ramach propozycji zawarcia dynastycznego pokoju. Propozycja jest aktywna przez 24 godziny i może zostać zaakceptowana, odrzucona bądź po prostu zignorowana. Możesz wysłać Wielkiego Człowieka jeżeli : osiągnął pełnoletność; nie wchodził wcześniej w związek małżeński; nie został wysłany na misje; nie jest właśnie poddawany treningowi w celu podniesieniu jego poziomu doświadczenia.

Po więcej informacji na temat kandydatów do małżeństwa kliknij tutaj.

Kandydat do dworu  

Szlachcic, który jeszcze nie został dodany do Dworu cesarskiego w Pałacu.

Kandydat Oficer  

Stopień wojenny, nadawany graczom mających 3 000-7 499 punktów wojennych.

Kapitan  

Stopień wojskowy, nadawany graczom mających 35 000-49 999 punktów wojennych.

Kapitulacja  

Pozwala danemu imperium bronić się przed atakami innego imperium na okres 42 godzin, podczas którego ani obrońca, ani agresor mogą wysyłać sobie na wzajem ataki.
Kapitulacja jest dostępna jeżeli nie napadłeś/łaś gracza, od którego teraz chcesz skapitulować, w ciągu ostatnich 12 godzin, a on cię atakował w ostatnich 12 godzin. Lista z wszystkimi graczami, przed którymi możesz skapitulować znajdziesz w zakładce "Kapitulacja" w menu Inne w Centrum dowodzenia w twierdzy.

Więcej informacji odnośnie Kapitulacji znajdziesz tutaj.

Kapral  

Stopień wojenny, nadawany graczom mających 250-499 punktów wojennych.

Kara do ataku  

Spad w parametru ataku, sprowokowany atakiem poza zasięgiem – 3% za każde 0,1 różnicy
poza dozwolonym zasięgiem punktów ekonomicznych x2, ważne tylko w wypadkach kiedy agresor posiada większe konto.

Karawana towarowa  

Budynek, w którym jest realizowany imperialny transport i gdzie jest realizowany transfer złota od i do sojuszników. Możesz przenieść wszystkich dostępnych zasobów na raz. Jeżeli jesteś atakowany i atak blokuje Twoje opcje premium, stosowany jest limit. Tutaj wózki transportowe do Kolonialnego transportu są ładowane. Pojemność karawany towarowej może być zwiększona poprzez aktywacji Premium.

Kartografia  

Badanie z wpływem nad prędkością. Zmniejsza czas podróży. Lecz nawet i z najwyższym poziomem, czas jednej misji nie może być krótszy niż 2.5 minut.

Katapulta  

Jednostka armii.
Szkolony w: warsztat oblężniczy
Wymagania wstępne: Trening wojskowy 8 Modernizacja machin oblężniczych 10, Władza scentralizowana 6

• Typ: Do walki na dystans, Machina oblężnicza, Artyleria
• Pierwszeństwo wdrożenia: linia artylerii

Umiejętności:
+ Dalekiego zasięgu: Ta jednostka ma 2 dodatkowe Ataki w Bitwie Polowej lub Ataku Twierdzy, zanim rozpocznie się walka wręcz
• Niedokładne: Atak x 0.3 vs. Piechota, Kawaleria i przeciw machinom oblężniczym
• Scattershot: podczas bitwy na polu oraz oblężeniu twierdzy atak jednostki jest proporcjonalnie rozdzielany pomiędzy wszystkie linie wroga, flanki i centra (rezerwa jest odporna)
+ Załoga operacyjna: do trenowania wymaga 50 bezrobotnej populacji; zajmuje 50 wolnych miejsc w garnizonie

Po więcej informacji kliknij tutaj.

Kawaleria  

Najsilniejsza jednostka polowa. Wszystkie jednostki konne walczą skutecznie przeciwko miecznikom (atak x2) i łucznikom (atak x4). Żadna jednostka konna nie atakuje twierdzy – podczas oblężenia twierdzy ich atak jest dwa razy mniej efektywny, a punkty życia – 2 razy mniejsze. Wszystkie jednostki konne mają bonus do uderzenia w zależności od ich kategorii.
Zwykła konnica jest podzielona na trzy kategorie: lekka, ciężka i elitarna.

Więcej informacji o kawalerii znajdziesz w Poradniku, w koszarach kawalerii albo tutaj.

Kierownik bazy wojskowej  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższeniu poziomu doświadczenia generalskiego. Zwiększa limit jednostek, których można wprowadzić do bazy wojskowej. Poziom 1: +2%; Poziom 2: +4%; Poziom 3: +6%; Poziom 4: +10%; Poziom 5: +15% do limitu

Kolejka  

Opcja, która daje dodatkowe miejsca do inwestowania zasobów. Są kolejki dla badań, budynków i wojska.

Kolejka do armii  

Jeżeli nie macie wolnych miejsc w koszarach, ale są wolne roczniki do szkolenia i wolny poziom Umiejętności wojennych możecie zrobić kolejkę. Roczniki w kolejceszkolone jeden po drugim i czas ich szkolenia się gromadzi. Jeżeli posiadacie wystarczającą ilość zasobów i ludności, możecie rekrutować i/lub ulepszyć wszystkie pozostałe wolne roczniki na raz, ale nie zapominajcie, że pojawi się kolejka. Pierwszy rocznik w kolejce w jednej prowincji i w jednym koszarze, może zostać natychmiast wyszkolony diamentami. Jeżeli do pomyślnego ukończenia szkolenia jednego rocznika, pozostało mniej niż 6 godzin, może on być natychmiast wyszkolony, płacąc 170 diamentów. Czas pozostałych roczników w trakcie szkolenia zostanie ponownie obliczony, jeżeli skorzystamy z opcji natychmiastowego wyszkolenia.

Uwaga! Kolejka nie jest dostępna, gdy Imperium jest atakowany*.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Kolejka do badań  

Gracze mają możliwość zamówić do 4 badań jednocześnie (4 gospodarcze i 4 wojenne), które są w kolejce i automatycznie są badane jedno za drugim. Wszystkie badania, które są w kolejce, oprócz pierwszego, są w trybie gotowości - liczniki są statyczne i zaczną się zmniejszać, od razu po zbadanie pierwszego. Badanie w trybie gotowości może zostać przesunięte na pierwszym miejscu w kolejce, a postęp badania, które było przedtem realizowane się zachowa. Każde badanie w trakcie realizacji może zostać anulowane i wtedy gracz otrzyma z powrotem 50% wydanych zasobów. W kolejce można dodać dwóch kolejnych poziomów tego samego badania, ale tylko ostatni zamówiony poziom może być anulowany. Każde badanie może być natychmiast zbadane diamentami, jeżeli pozostało mu mniej niż 6 godzin.

Uwaga! Kolejka i anulowanie badań nie są dostępne, gdy Imperium jest atakowane*. Anulowanie badań i przesuwanie je w kolejce są opcje, dostępne dla konta powyżej 7 poziomu.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Kolejka na budynki  

Gracze mają możliwość zamówienia na raz do 4 budynki (budynki gospodarcze i wojenne liczą się oddzielnie), które są w kolejce i automatycznie są budowane jeden za drugiego. Wszystkie budynki w kolejce, oprócz pierwszego są w trybie gotowości - ich liczniki zaczną się zmniejszać, od razu po zakończeniu pierwszego budynku w kolejce. Budynek w trybie gotowości może zostać przeniesiony na pierwszym miejscu w kolejce, a postęp budynku, który był przedtem budowany się zachowa. Każdy budynek w trakcie budowania może zostać anulowany i wtedy gracz otrzyma z powrotem 50% wydanych zasobów. W kolejce można dodać dwóch kolejnych poziomów tego samego budynku, ale tylko ostatni zamówiony poziom może być anulowany. Każdy budynek, do którego zbudowaniu pozostają mniej niż 24 godzin może zostać natychmiast zbudowany korzystając z diamentów.

Uwaga! Kolejka i anulowanie budynków nie są dostępne, gdy Imperium jest atakowane*. Anulowanie budynków i przesuwanie ich pozycji w kolejce stają się dostępne dla konta powyżej 7 poziomu.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Kolonia  

Jeden ze sposobów do terytorialnego rozszerzenia Imperium na Mapie Globalnej.
Kolonie posiadają podstawową strukturę anektowanych prowincji - ludność, przyrost ludności, twierdza, bronie defensywne, niektóre budynki gospodarcze i wojenne, rozmieszczenie i rekrutacja armii, wydobycie i transport zasobów, Zadowolenie.

- Największym modyfikatorem z negatywnym efektem do zadowolenia kolonii, to jej odległość od Imperium – im większa jest odległość, tym większe są straty dziennego Zadowolenia.
- Największa korzyść kolonii są tereny ze specjalnym surowcem, które dają różne ekstra bonusy, wpływające nad całym Imperium.

Więcej informacji odnośnie kolonii znajdziesz tutaj.

Kolonialna biurokracja  

Badanie zwiększające efektywność kolonii. Każdy poziom zwiększa efektywność kolonii o 5%, jednakże nie może ona zostać zwiększona ponad 100%.
Po więcej informacji na temat Kolonialnej biurokracji kliknij tutaj.

Kolonizacja  

Założenie kolonii na Mapie Globalnej.

Więcej informacji o procesie kolonizacji możecie znaleźć
tutaj.

Kolonizacja  

Badanie, które daje suwerenowi wiedzy i umiejętności rozszerzenia Imperium za pomocą kolonizacji nowych terytoriów. Każdy poziom pozwala założenia jednej kolonii na Mapie Globalnej.

Kolonizator  

Umiejętność dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia gubernatorskiego. Poziomy tej umiejętności zmniejszają czas potrzebny do przekształcenia się kolonii w niezniszczalną. Poziom 1: -4%, Poziom 2: -6%, Poziom 3: -10%, Poziom 4: -14%, Poziom 5: -20%

Kolonizatory  

Chłopi, wysłani od anektowanej prowincji lub innej kolonii do wybranym miejscu na mapie globalnej, nosząc potrzebnych zasobów do założenia. One budują pierwsze budynki w kolonii i są pierwsza ludność w niej.

Komentarz  

Krótka wiadomość, opublikowana na własnym profilu albo na profilu innego gracza. Obraźliwe komentarze mogą być zgłaszane. Autor tych komentarzy zostanie ukarany milczeniem.

Konnica  

Badanie, które zwiększa prędkość jednostek kawalerii. +3% na poziom i do pędu +2% na poziom.

Konto  

Nazwa ogólna dla profilu, rejestracja lub imperium. Konta są wyłącznie intelektualną i techniczną własnością Imperia Online i są dawane do korzystania graczom, którzy zarejestrują się w grze. Dane osobowe są ściśle chronioną tajemnicą i nie mogą być ujawniane.

Konto globalne  

Korzystanie z tej samej nazwy użytkownika, e-mail do rejestracji i hasła we wszystkich światach w Imperia Online, co oznacza że po pierwszej rejestracji nazwa użytkownika i e-mail stają się na zawsze zastrzeżone. Jeżeli gracz ma już konta i chce się zarejestrować w innym świecie, korzystając z tych samych informacji, to musi kliknąć na link „Masz już konto?” w formie rejestracyjnej. Jeżeli zmieniasz hasła to zmiana dotyczy wszystkich kont, powiązanych z globalnym kontem.

Konto związane z Facebook  

Jeśli połączysz Twoje konto z kontem na facebook-u, będziesz mógł/mogła grac bezpośrednio w Facebook, dostępna będzie również opcja zaproszenia znajomych do gry, oraz możliwość otrzymania specjalnych nagród.

Kontrwywiad  

1. Schwytanie wrogich szpiegów, którzy chcą się wdrążyć w Imperium, albo wygnanie już wdrożonych szpiegów. Im więcej szpiegów posiadasz i im wyższy jest poziom Kontrwywiadu, tym większa jest szansa* do niedopuszczenia przeciwnika do zaglądania do Twojego imperium jak i również wcześniejsze wykrycie składu atakującego wrogiego wojska.

Jeśli poziomy badań są równe i równa jest posiadana ilość szpiegów, szansa do pomyślnego szpiegostwa lub niedopuszczenia szpiegostwa też będzie taka sama i dla szpiegującego i dla szpiegowanego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

2. Badanie, które rozwija wywiadowcze umiejętności suwerena i jego poddani w obronie. Zwiększa szansę na zapobieganie wrogiego szpiegostwa, jak również wcześniejsze odkrycie składu wrogiej armii. Gracz dostaje jednorazowo +3 sztuczne poziomy kontrwywiadu, dopóki jest szpiegowany.

Kopalnia  

Ogólna nazwa wszystkich budynków, w których są produkowane zasoby.

Kopalnia żelaza  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Miejscowy, Do produkcji
Wymagane badania: Architektura 1
Maksymalny poziom: 35

Budynek, w którym jest produkowane żelazo. Każdy poziom zwiększa miejsca pracy w Kopalni żelaza.

Koszara  

Nazwa dla wszystkich budynków, w których są rekrutowane i szkolone jednostki.

Pojemność koszar się zwiększa o 20% aktywując Premium.

Koszary Kawalerzystów  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Do szkolenia
Wymagane: Umiejętności wojenne 1, Walka wręcz 1, Walka na dystans 1, Pancerz 1, Trening wojenny 1, [[334 ]Konnica] 1
Maksymalny poziom: 20

Pozwala szkolić jednostek kawalerii. Każdy poziom zwiększa ilość jednostek, których można szkolić w tym samym czasie.

Jednostki, które mogą być szkolone:
- Lekka kawaleria
- Ciężka kawaleria
- ]Paladyn

Koszary piechoty  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Do szkolenia
Wymaga: Umiejętności wojenne 1, Walka wręcz 1
Maksymalny poziom: 20

Pozwala szkolić oraz ulepszać mieczników oraz włóczników. Każdy poziom zwiększa ilość jednostek, których można szkolić w tym samym czasie.
Jednostki, które mogą być szkolone:
- Lekki włócznik
- Ciężki włócznik
- Pikinier
- Lekki miecznik
- Ciężki miecznik
- Gwardzista

Koszary Strzelców  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Do szkolenia
Wymaga: Umiejętności wojenne 1, Walka na dystans 1
Maksymalny poziom:20

Pozwala szkolić oraz ulepszać jednostki strzeleckie. Każdy poziom zwiększa ilość jednostek, których można szkolić w tym samym czasie.
Jednostki, które można szkolić:
- Lekki łucznik
- Ciężki łucznik
- Elitarny łucznik

Koszty  

To, co Imperium wydaje – utrzymanie armii, podatek sojuszu, raty kredytu, budowle, badania, rekrutacja armii, festiwale, założenie kolonii, darowizny sojuszu, naprawa twierdz.

Kredyt  

Kredyt bankowy. Pewną kwotę złota, którą bank Ci pożycza. Musisz go spłacić za wybrany okres w równych płatnościach za godzinę. Możesz go również spłacić z góry. Nie możesz wziąć kolejnej pożyczki, jeśli nadal jesteś zadłużony w banku. Wysokość pożyczki zależy od Imperium produkcji ] i poziomu [[584banku]. Technologia Pożyczki obniża oprocentowanie pożyczek zaciąganych w banku.

Aby uzyskać więcej informacji o pożyczkach, kliknij tutaj.

Krypta królewska  

Miejsce w Pałacu gdzie zgromadzeni są wszyscy władcy, którzy rządzili Imperium w czasie trwania obecnego sezonu.

Kupione diamenty  

Diamenty, które zostały przez Państwa zakupione za pośrednictwem naszych metod płatniczych, które są wymienione w menu "Kup diamenty" w menu Premium. Kupione diamenty mogą być wykorzystane dla wszystkich dodatków, za którymi płaci się diamentami, mogą być podarowane sojuszowi, do wysyłania prezentów w postaci diamentów innemu graczowi podczas sesji z prezentami i mogą być przeniesione z jednego konta, do drugiego, które jest częścią konta globalnego.

Kwatera gubernatora  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Stołeczny, Pawilon
Wymagania wstępne: Pałac 1
Maksymalny poziom: 16

Dodatek. Pozwala ci płacić za zasoby, aby wyrównać swoich gubernatorów. Każdy poziom po pierwszym z centrali Gubernatorii zwiększa otrzymane doświadczenie ze szkolenia o 5%. Każde 2 poziomy pozwalają na jednoczesne szkolenie dodatkowej wspaniałej osoby. Na poziomie 16 można jednocześnie szkolić do 8 wielkich osób.

Możesz trenować swoich wspaniałych ludzi poprzez ich zakładkę Profile i Treningi w zakładce Governors in the Palace.

Kwatera główna  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Stołeczny, Pawilon
Wymagania wstępne: Pałac 1
Maksymalny poziom: 16

Pałac Dodatek. Pozwala ci płacić za zasoby, aby wyrównać swoich generałów. Każdy poziom po pierwszym z Centrali zwiększa otrzymane doświadczenie z treningu o 5%. Każde 2 poziomy pozwalają na jednoczesne szkolenie dodatkowej wspaniałej osoby. Na poziomie 16 Kwatery Głównej można trenować jednocześnie do 8 wielkich osób.

Możesz trenować swoich Wielkich Ludzi poprzez ich zakładkę Profile i Treningi w zakładce Generałowie Strażnicy w Pałacu.

Kwestie zarządzania  

Kwestie zarządzania to moduł dostępny dla wszystkich graczy web wersji.
Co 6 godzin będziecie otrzymywali nowe zadania. Im więcej czasu wymaga jedno zadanie tym większą nagrodę nagrodę (zasoby) otrzymacie za jego spełnienie. Za spełnienie każdego zadania możesz otrzymać i nagrodę w postaci przedmiotu. Bycie częścią sojuszu oraz premium członkiem daje dostęp do dodatkowych kategorii zadań. Uaktywniony premium zwiększa zadania dostępne w kategoriach "Personalne" oraz "Sojusz". Możesz jednocześnie pracować nad spełnieniem jednego zadania z każdej kategorii.

Ranking sojuszowy  

Ranking sojuszu według 4 parametrów: punkty (suma punktów ekonomicznych wszystkich członków), punkty wojenne ( wygrane podczas wojny i bitew sojuszu), wartość sojuszu (zainwestowana złota równowartość w badaniach sojuszu, darowane wojsko i budynkach / 1000) i według kontrolowanego terytorium na Mapie Globalnej.