Kako igrati?  

Službene upute Imperia Online igre. Sadrži detaljne informacije o svemu što igraču može zatrebati, posložene u module i teme.

Kalkulator tehnologija  

Simulator u koji možete ubaciti trenutni nivo određene građevine / istraživanja i arhitekture / sveučilišta/ Akademije znanstvenika, kako bi izračunali cijenu višeg nivoa. Nalazi se u tehnološkom stablu.

Kalkulator tehnologija saveza  

Modul u koji možete unijeti trenutni nivo određenog istraživanja/građevine saveza i nivo sveučilišta znanstvenika/nivo arhitekture časnika izgradnje kako bi izraćunali cijenu višeg nivoa. Nalazi se u Tehnološkom drvu.

Kamate u banci  

Postotak zlata koji igrač prima ukoliko položi zlato u banku. Kamate se povećavaju nivoom Polaganja. Maksimalna kamata za kratkoročni depozit je 10%, a za dugoročni depozit - 20%.

Kamen  

Proizvode ljudi koji rade u kamenolomu. Kamen je glavni resurs u izgradnji utvrda te je potreban za većinu građevina i istraživanja.
Zlatni ekvivalent: 1 kamen = 1 zlato

Kameni zatvor  

Globalan događaj u svjetovima Imperije Online. Više informacija o globalnim događajima možete pročitati ovdje.

Kamenolom  

Ekonomske zgrade.
Tip:Lokalna, Proizvodnja
Potrebna pred istraživanja: Arhitektura 1
Maksimalni nivo :35
Omogućuje proizvodnju kamena. Svaki nivo povećava kapacitet radnika koji mogu biti zaposleni.

Kapacitet farme  

Broj seljaka koje provincija može uzdržavati bez gubitaka na sat. Farme su potrebne za blagostanje populacije. Svaki nivo farmi ima određeni kapacitet. Što je kapacitet farmi niži u usporedbi sa populacijom, to su veći populacije, jer nema dovoljno farmi za cjelokupnu populaciju.

Kapacitet nošenja  

Parametar jedinice koji određuje količinu resursa koju može nositi jedna jedinica, vojnik ili opskrbna kola iz neprijateljske provincije/kolonije ili neovisnog grada.

Kapitulacija  

Omogućava obranu od napada na 42 satа/i. Tijekom tog vremena, carstvo koje je kapituliralo i carstvo pred kojim je kapituliralo se ne mogu međusobno napadati. Kapitulacija je moguća samo ako niste napali tog igrača u posljednjih 12 sati i ako Vas je taj igrač napao u posljednjih 12 sati. Svi igrači pred kojima možete kapitulirati se nalaze u kartici Kapitulacija u komandnom centru utvrde.

Za više informacija o kapitulaciji kliknite ovdje.

Kartografija  

Istraživanje koje utječe na brzinu vojske. Smanjuje vrijeme putovanja vojske, ali čak i sa najvišim nivoom, vrijeme misije ne može biti kraće od 2.5 minuta.

Katapult  

Vojna jedinica.
Građevina: Radionica opsadnih sprava
Potrebna istraživanja: Vojna obuka 8, Poboljšanja opsadnih sprava 10, Centralizacija 6

• Tip: dalekometna, opsadna sprava, artiljerija
• Prioritet raspoređivanja: linija artiljerije

Vještine:

+ Dalekometna: Ova jedinica ima dva dodatna napada tijekom bitke na polju ili juriša na utvrdu prije početka bliske borbe.

• Netočna: Napad x 0.3 protiv pješadije, konjice i opsadnih sprava.
• Zona poraza: Prilikom bitke na polju i napada na utvrdu napad ove jedinice je proporcionalno raspoređen između svih neprijateljskih linija, bokova i centra (rezerva je imuna).
• Prateća posada: Zahtijeva 50 broja nezaposlenog stanovništva za regrutaciju; zauzima 50 slobodnih mjesta u garnizonu.

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Kazna kod napada  

Zbog napada van dometa, gubi se snaga napada - 3% za svakih 0,1 koeficijenta razlike van dopuštenog x2 dometa. Vrijedi samo kad je napadač veći račun.

Kažnjeni igrači  

Igrač kojem je privremeno onemogućen pristup tržištu i/ili ima zabranu napada na aktivne igrače zbog iskorištavanja bugova ili kršenja pravila. Kazna može trajati 24 sata, 168 sati, 720 sati ili cijelu godinu. Kažnjeni igrači imaju ikonu sa crvenim znakom X i mogu biti napadnuti.

Klesar  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Povećava Proizvodnju kamena . Nivo 1: +2% Proizvodnje; Nivo 2: +4% proizvodnje; Nivo 3: +6% proizvodnje; Nivo 4: +8% proizvodnje; Nivo 5: +12% proizvodnje.

Koeficijent brzine  

Brzina jedinica, osim u carskim miljama, može se izraziti koeficijentom brzine, koji se prikazuje kad šaljete vojsku na misiju. Koeficijent brzine 1 = 80 IM/h.

Koeficijent razlike  

Razlika van dozvoljenog x2 dometa.

Primjer: Ako napadač ima 250 000 bodova i branitelj 96 000, domet ekonomskih bodova je x2,6 (250000/96000) i koeficijent razlike je 0,6 (2,6 - 2).

Kolo sreće  

Generiranje nagrada u igri. Svakih 12 sati se pojavljuje kolo koje Vam donosi različite nagrade i jedno okretanje. Svako okretanje daje Vam 1 bod. Kada skupite određeni broj bodova, možete uzeti nagradu u škrinji ili nastaviti sakupljati bodove za veću nagradu. Neotvorene škrinje se prenose u sljedeću sezonu. Ako prilikom okretanja kola, osvojite nagradu u obliku dijamanata, oni će biti privremeni s rokom valjanosti od 168 sati.

Kolonija  

jedan od načina širenja Vašeg carstva na Globalnoj mapi.
U Velikanima kolonije su poput provincija. Imaju – populaciju koja raste. Većinu ekonomskih i vojnih građevina. Utvrdu, obrambene objekte. Možete regrutirati i raspoređivati vojsku, proizvoditi i transportirati resurse.


- Najveći negativni modifikator zadovoljstva je udaljenost od carstva - što je veća udaljenost, veći je dnevni gubitak zadovoljstva.
- Glavna prednost kolonije je bonus od posebnog terena, koji daje razne bonuse cijelom carstvu.

Za više informacija o kolonijama kliknite ovdje.

Kolonijalizam  

Istraživanje koje Vladaru omogućava širenje carstva koloniziranjem nove teritorije. Svaki nivo omogućava osnivanje jedne kolonije.

Kolonijalna birokracija  

Istraživanje koje povećava efikasnost kolonije. Svaki nivo povećava efikasnost svih kolonija za 5&,ali ne može preći 100%.


Za više informacija o Kolonijalnoj birokraciji, kliknite ovdje.

Kolonijalna logistika  

Istraživanje koje povećava udaljenost od carstva do lokacije gdje kolonija može biti osnovana. Prvi nivo omogućava osnivanje kolonije na udaljenosti od 20 carskih milja od prijestolnice. Svaki slijedeći nivo je za 8% efikasniji od prethodnog i povećava radijus za 5 carskih milja.

Kolonijalni ured  

Građevina koja je dostupna samo u kolonijama. Svaki nivo smanjuje za 4 boda gubitak zadovoljstva izazvan udaljenošću kolonije od carstva.

Kolonizacija  

Osnivanje kolonije na globalnoj mapi.

Za više informacija o kolonizaciji kliknite ovdje.

Kolonizator  

Jedna od vještina dostupna Guvernru prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme potrebno da kolonija postane neuništiva. Nivo 1: -4% Vrijeme pretvaranja; Nivo 2: -6% Vrijeme pretvaranja; Nivo 3: -10% Vrijeme pretvaranja; Nivo 4: -14% Vrijeme pretvaranja; Nivo 5: -20% Vrijeme pretvaranja.

Kolonizatori  

Seljaci poslani iz pripojene provincije ili druge kolonije na izabrano mjesto sa Globalnoj mapi koji nose potrebne resurse za osnivanje kolonije, grade prve građevine u koloniji i postaju njena početna populacija.

Komentar  

Kratka poruka objavljena na igračevom profilu. Uvredljivi komentari mogu biti prijavljeni i njihov autor ušutkan.

Konjica (vrsta vojne jedinice)  

Konjičke jedinice koje su izuzetno učinkovite u bici na polju, ali s ograničenim učinkom prilikom opsade utvrde. Sve konjičke jedinice su jake protiv [10]mačevaoca] i strijelaca, ali ne mogu napadati utvrdu tijekom juriša na utvrdu i trpe kaznu tijekom napada na utvrdu.

Konjičkim jedinicama se najbolje suprotstavljaju kopljanici.

Sve konjičke jedinice su bliskoborbene jedinice.
Sve konjičke jedinice imaju svoj prioritet raspoređivanja na bokovima prednje linije.
Sve konjičke jedinice se treniraju u vojarni konjice.

Osnovne karakteristike jedinice:

+ Juriš
+ Bliska borba
+ Konjička borba
+ Pokretljivost

- Ranjivi protiv kopljanika
- Kratak domet
- Jahač
- Mana pretjerane bliskosti

Konjičke jedinice:

- Laka konjica
- Teška konjica
- Paladini

Za više informacija o ovim jedinicama, kliknite ovdje.

Kontrašpijunaža  

1. Presretanje protivničkih špijuna koji se pokušavaju infiltrirati u carstvo te protjerivanje već infiltriranih špijuna. Što imate veći broj špijuna i veći nivo kontrašpijunaže, to su veće šanse da Vam protivnici neće moći saznati informacije o carstvu te da ćete saznati kompoziciju napadačke vojske prije.

Špijunaža funkcionira po formuli: ako napadač i branitelj imaju isti nivo špijunaže i isti broj špijuna, imaju jednake šanse za uspjeh.

Za više informacija o špijunaži kliknite ovdje.

2. Istraživanje koje razvija obavještajne sposobnosti vladara i njegovih podanika. Povećava šanse za uspješno hvatanje neprijateljskih špijuna, kao i šanse da vidite sastav vojske u napadu. Klikom na gumb Kontrašpijunaža koji se nalazi pokraj infiltriranih špijuna, igrač dobiva jednokratno +3 nivoa na kontrašpijunažu kada ga špijuniraju.

Kopljanik (vrsta vojne jedinice)  

Pješadijske jedinice, jeftine i pouzdane, s odličnom snagom porobljavanja i kapacitetom nošenja. Imaju sposobnost razbijati neprijateljski juriš konjice. One su također efikasne prilikom obrušavanja na zidove utvrde tijekom opsade utvrde.

Jedinicama kopljanika se najbolje suprotstavljaju strijelcima.

Sve jedinice kopljanika su bliskoborbene jedinice.
Sve jedinice kopljanika su pješadijske jedinice.
Laki i teški kopljanici imaju svoj prioritet raspoređivanja na bokovima: falange imaju svoj prioritet raspoređivanja u centru prednje linije.
Sve jedinice kopljanika se treniraju u vojarnama pješadije.

Opće karakteristike jedinice:

+ Koplje

- Ranjivi protiv strijelaca
- Mana prilikom borbe prsa u prsa

Vrste jedinica kopljanika:

- Laki kopljanik
- Teški kopljanik
- Falanga

Za više informacija o ovim jedinicama, kliknite ovdje.

Korisničko ime  

Korisničko ime pod kojim se igrač registrira i koje automatski postaje ime njegovog carstva. Registracijom korisničkog imena u jednom od svjetova Imperije Online igrač zadržava pravo korištenja tog imena u svim svjetovima.

Krčma  

Građevina koja je dostupna samo u svim pripojenim prijestolnicama, kolonijama, trgovačkim i vojnim postajama gdje možete kockati i osvojiti zlato.

Kako biste imali krčmu, morate završiti tutorial.

Kršenje dinastičkog mira  

[128]Špijuniranje] ili napadanje igrača sa kojima ste potisali mir između dinastija dovodi do toga da Vladar. stječe osobinu Nečastan. Igrač koji prekine mir između dinastija također se kažnjava sa gubljenjem 10 bodova časti.

Za voše informacija o prekidanju mira između dinastija kliknite ovdje.

Kuće  

Građevina u kojoj žive seljaci. Njezin nivo povećava limit populacije.

Kupljeni dijamanti  

Dijamanti koje ste kupili pomoću metoda u izborniku Premium - kupi dijamante. Kupljeni dijamanti se mogu koristiti za sve usluge u igri, uključujući doniranje u riznicu saveza, slanje dijamanata u poklonima i prijenos dijamanta između globalnih računa.