Často kladené otázky  

Oficiálny zoznam často kladených otázok v Imperia Online. Zoznam obsahuje podrobné a jasné odpovede na všetky otázky, na ktoré by sa hráč mohol pýtať tématicky rozdelené do niekoľko veľkých skupín.

Celkové priemerné šťastie  

Priemerné šťastie jednej migračnej skupiny, vypočítané prostredníctvom spočítania individuálnych hodnôt priemerného šťastia a delením výsledku na počet ríš, ktoré patria do skupiny.

Centrála  

[301]Ekonomická budova].
Druh: Hlavné mesto, Prístavba
Nevyhnutná podmienka: Palác 1
Maximálna úroveň: 16

Prístavba Paláca. Dovoľuje zvýšenie úrovní Generálov za suroviny. Každá úroveň po prvej úrovni Generálskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne sa dovoľuje paralelne výcvik ešte jedného slávneho človeka, pričom na 16-tej úrovni sa môžu vycvičovať do 8 ľudí paralelne.

Možnosť pre výcvik Slávnych ľudí je prístupná cez ich profil a podmenu Výcviky v podmenu Generáli obrancovia Paláca.

Centralizácia  

Výskum, ktorý poskytuje vládcovi know-how o rozšírení Ríše s anektovaním nových území. Každá úroveň dáva prístup k 1 anektovanej provincii a 2 vazalom.

Česť  

Štatistika, ktorá ukazuje vojenské správanie hráča podľa toho či hráč vedie rovnocenné bitky a bojuje civilizovane. Česť sa získava v bitkách s aktívnymi hráčmi, ale len v prípade, že sú splnené nasledujúce požiadavky: strata aspoň 10% vašich vlastných jednotiek a ak útok je v rámci povoleného rozsahu х2. Všetci hráči dostávajú každodenne +2 body Česť, a Dôstojníci diplomati - dodatočne +1 bod Česť každý deň. Česť sa tratí pri plieneniach, útokoch mimo rozsahu a pri odvolaní armády po 15 minútach, alebo viac po spustení útoku. Pozitívna a negatívna Česť ovplyvňuje morálku armády a Šťastie v ríši.

Poznámka: Odňatie Česti kvôli vyplieneniu sa uskutočňuje až po vykonaní bitky a preto sa nachádza aj vo vojenskej správe. Odňatie Česti kvôli útoku mimo rozsahu, ale sa uskutočňuje hneď po spustení útoku a preto nikdy nie je vo vojenskej správe a Česť sa vždy odpočítava aj keď je útok odvolaný.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Česti, kliknite tu.

Chmúrna pevnosť  

Globálna udalosť vo svetoch Imperia Online. Podrobnejšiu informáciu o globálnych udalostiach môžete prečítať tu.

Chrám  

Náboženský úkryt obyvateľstva. Je to miesto, ktoré môžete navštevovať každý deň stretávať sa s vôľou bohov voči vašej Ríši kde dostanete alebo možno nie, darček maximálne Šťastie, skrátenie doby výskumu, zlato,suroviny alebo armádu, ktorých množstvo sa rovná 1/2 - 32-hodinovej produkcie Ríše bez zlata. Hráč môže otvoriť 1 darček zadarmo každý deň. Ak hráč už zobral darček zadarmo z Chrámu aspoň 3-krát bude mať možnosť otvoriť druhý darček za deň so 4 diamantmi. Ak už zobral darček so 4 diamantami aspoň 3-krát, bude mať možnosť otvoriť tretí darček s 15 diamantami. Ak už zobral darček s 15 diamantami aspoň 3-krát, bude mať možnosť otvoriť štvrtý darček s 25 diamantami. Ak už zobral darček s 25 diamantami aspoň 3-krát, má možnosť otvoriť piaty darček s 49 diamantami. Ak už zobral darček so 49 diamantami aspoň 3-krát, má možnosť otvoriť šiestý darček s 99 diamantami.

Cisár  

1. Cisár je najslávnejší medzi všetkými Slávnymi ľuďmi a je vládca celej ríše ako aj guvernérom hlavného mesta od samotného začiatku. Cisár môže byť aj generál v útoku a obrane. Ako generál v obrane môže brániť hociktorú provinciu, kolóniu alebo vojenský objekt. Ako generál v útoku ho môžete posielať útočiť proti iným hráčom alebo nezávislým mestám. Keď je na týchto pozíciách, dostáva prémie, ktoré nikto iný v ríši nemôže dostať.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne cisára stlačte tu.


2. Talent, ktorý výlučne vlastní cisár. Poskytuje prémiu +10 morálky v každej bitke a +10 bodov šťastie v hlavnom meste (Cisár je vždy governérom hlavného mesta.).

Cisárske zručnosti  

Zručnosti k dispozícii len pre Cisára.

Plný zoznam cisárskych zručností nájdete tu.

Čisté body  

Zobrazujú súčasnú silu hráča. Získavajú sa keď sa stavajú budovy, robia sa výskumy a prenajímajú sa vojaci. Počítajú sa podľa množstva a druhu minutých surovín:
- 1 čistý bod = 1000 zlata / 1000 dreva / 1000 železa / 1000 kameňa, minutých na budovy a výskumy.
- 1 čistý bod = 500 zlata / 500 dreva / 500 železa / 500 kameňa, minutých na prenajímanie armády.

Civilné obyvateľstvo  

Robotníci a nezamestnané obyvateľstvo. Celé obyvateľstvo okrem vojenských jednotiek.

Civilný staviteľ  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výstavbu Ekonomických budov. Úroveň 1: -1% doba výstavby; Úroveň 2: -2% doba výstavby; Úroveň 3: -4 doba výstavby; Úroveň 4: -6% doba výstavby; Úroveň 5: -10% doba výstavby

Civilný vedec  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na Výskumy v Univerzite. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba

CM  

Imperiálna míľa - jednotka vzdialenosti v Imperia Online.