Celkové průměrné Štěstí  

Průměrné štěstí jedné Migrující skupiny vypočítané jako součet jednotlivých hodnot průměrného Štěstí a po té vydělené součtem počtu Říší, které jsou součástí skupiny.

Centralizace  

Výzkum, který poskytne panovníkovi znalosti a dovednosti k rozšíření Říše o nová anektovaná území. Každá úroveň otevře přístup k 1 anektované provincii a 1 vazalovi.

Chrám  

Náboženské útočiště populace. Toto je místo, které můžete navštěvovat každý den a kde se setkáte s Boží vůlí vůči svéŘíši. Můžete zde dostat nebo také nedostat dárek formou maximálního Štěstí, zkrácení doby výzkumu, zlata, surovin nebo armády, jejichž množství se rovná 1/2 - 32 hodinové produkci Říše bez zlata. Hráč může otevřít 1 dárek zdarma každých 12h. Pokud již hráč zdarma otevřel dárek v Chrámu alespoň 3-krát, bude mít možnost otevřít druhý dárek za den za cenu 680 diamantů. Pokud již otevřel dárek za cenu 680 diamantů alespoň 3-krát, bude mít možnost otevřít třetí dárek za cenu 2550 diamantů. Pokud již otevřel dárek za cenu 2550 diamantů alespoň 3-krát, bude mít možnost otevřít čtvrtý dárek za cenu 4250 diamantů. Pokud již otevřel dárek za cenu 4250 diamantů alespoň 3-krát, má možnost otevřít pátý dárek za cenu 8330 diamantů. Pokud již otevřel dárek za cenu 8330 diamantů alespoň 3-krát, má možnost otevřít šestý dárek za cenu 16830 diamantů.

Císař  

1.Císař je největší ze všech Velkých lidí. Je vládcem celé říše a také, guvernérem hlavního města od samého začátku. Císař může zaujímat i pozici generála v útoku a obraně. Jako Generál v obraně může bránit kteroukoliv provincii, kolonii nebo vojenskou stanici. Jako generál v útoku jej můžete vyslat do útoku proti jiným hráčům nebo nezávislým městům. Když je císař na některé z těchto pozic, získává speciální bonusy, dostupné pouze jemu.

Císařská cesta  

Zvláštní součásti infrastruktury, které spojují všechny anektované provincie a nezničitelné kolonie (mají funkci anektovaných provincií). Každá úroveň přidává 10% dosahovanému obchodnímu potenciálu mezi dvěma sousedními provinciemi.

Císařská krypta  

Místo v paláci, na kterém jsou uctěni všichni Císaři, kteří vládli Vaší Říši v průběhu běžící sezony.

Císařská rodina  

Hlavní osoby v Paláci tvoří Císařskou rodinu. Zahrnuje císařskou manželskou dvojici (Císaře a Císařovnu), jejich děti, spolu se zeti a snachami, a také vnuky a pravnuky - do třetího kolena přímých následníků.

Pro více informací o Císařské rodině klikněte zde.

Císařské dovednosti  

Dovednosti přístupné pouze Císaři.

Úplný seznam císařských dovedností naleznete zde.

Císařské hry  

Tento turnaj má 3 vydání – jarní, letní a zimní. Aliance, které se her účastní, soutěží v množství disciplín, které pokrývají různé aspekty hry. Disciplíny nejsou předem ohlášeny, ale ohlašují se před začátkem každé z nich. Jestliže spojenec opustí alianci, jeho výsledek v probíhající disciplíně se odečítá z výsledku opuštěné aliance. Jestliže se hráč přidá do jiné aliance, jeho výsledek je připočten k výsledku této nové aliance. Na konci každé disciplíny získá 10 nejlépe umístěných aliancí body. Vítězem je aliance, která získá nejvíce bodů ve všech disciplínách. Odměny z turnaje jsou diamanty a speciální medaile.

Více informací a kompletní pravidla Císařských her naleznete na тук.

Císařský obchodník  

Možnost na trhu, která umožňuje okamžitý prodej dřeva, železa a kamene za zlato a provizi - 5 diamantů. Kapacita Císařského obchodníka je globální, což znamená, že pokud máte 10 provincií s kapacitou Trhu 1 milion každá, můžete najednou prodat 10 000 000 z jedné provincie. Kapacita Císařského obchodníka je ale i konkrétní, což znamená, že pokud máte kapacitu Trhu 20 000 a zveřejnil/a jste nabídku k prodeji 10 000 surovin, můžete pomocí Císařského obchodníka prodat 20 000, namísto 10 000. Tato možnost není dostupná, pokud je Říše pod nepřátelským Útokem.*

*Existuje následující výjimka: Volba je dostupná při útoku, kdy existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Civilní architekt  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje čas potřebný na stavbu Hospodářských budov. Úroveň 1: -1% času; Úroveň 2: -2% času; Úroveň 3: -4% času; Úroveň 4: -6% času; Úroveň 5: -10% času

Civilní populace  

Pracující a nezaměstnaná populace. Celá populace kromě vojenských jednotek.

Civilní vědec  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje čas potřebný na Výzkumy na Univerzitě. Úroveň 1: -1% času; Úroveň 2: -2% času; Úroveň 3: -4% času; Úroveň 4: -6% času; Úroveň 5: -10% času