Centralizimi  

Kërkim që i jep sovranit njohuritë dhe aftësitë për zgjerimin e Perandorisë në kufinjtë e hartës Imperiale. Çdo nivel i centralizimit lejon aneksimin nga një provincë dhe transformimin e dy provincave të aneksuaravasal.