Kalaja  

Pajisja mbrojtëse kryesore e pronësisë.
- Kalaja përcakton kapacitetin maksimal të burimeveprovincën, që mund të ruhen atje.
- Çdo nivel rrit prodhimin e burimeve.
- Nëse shkatërrohet, mund të riparohet për çmimin e nivelit të saj të mëparshëm, dmth 25% nga çmimi i nivelit të tanishëm. Kur është e shkatërruar mund të urdhëroni ndërtesa dhe kërkime, por bonusi nga prodhimi dhe pikët e jetës është më i ulët- ai i korrespondon atij të nivelit të mëparshëm.
- Pikët e jetës të saj rriten nga nivelet e Fortifikimit.

Kalorësi  

Njësi kavalerie, që janë jashtëzakonisht efektiv gjatë një Beteje në fushë, por janë të kufizuar në Rrethim Kalaje. Të gjitha njësitë tip Kalorësi janë të fortë kundër [10]Shpatarëve] dhe Shigjetarëve, por nuk mund të sulmojnë Kalanë gjatë një Goditjeje Kalaje dhe luftojnë me dënime në treguesit e tyre gjatë Grabitjes të Kalasë.

Kundërvepruesit më të mire të Kalorësisë janë Heshtarët.

Të gjitha njësitë tip Kalorësi janë Njësi varg.
Të gjitha njësitë tip Kalorësi kanë Vendodhje prioritare nëpër Krahët e Linjës frontale.
Të gjitha njësitë tip Kalorësi stërviten në Kazermat e Kalorësisë.

Aftësi të përbashkëta për njësitë:

+ Ngarkesë
+ Ndeshje e afërm
+ Ndeshje kalorësiake
+ Manovrim

- Të prekshëm për Heshtarët
- Armë e shkurtër
- Kalorës
- Pengesë në hapësirë të ngushtë

Lista e njësive Kalorësi:

- Kolorësi e lehtë
- Kolorësi e rëndë
- ]Paladin

Për detaje mbi treguesit e njësive tip Kalorësi, klikoni këtu.

Kalorësi e Lehtë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Kalorësisë
Parakushte: Sulm Varg 1, Kuaj lufte 1, Doktrinë Ushtarake 2

• Tip: Varg, Kalorësi
• Vendodhje prioritare: Krahë (Linja frontale)

+ Ngarkesë: Në raundit e parë të betejës, kjo njësi lufton me përparësi – Sulm x 1.2
+ Ndeshje e afërm: Sulm x 4 kundër Shigjetarëve
+ Ndeshje kalorësiake: Sulm x 2 kundër Shpatarëve
+ Manovrim: Kjo njësi lufton me përparësi një një Krahë – Sulm x 1.3, Pikë jete x 1.3

- Të prekshëm për Heshtarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Heshtarët luftojnë me Sulm të rritur
- Armë e shkurtër: Sulm x 0.17 kundër Heshtarëve
- Trupat e lehta: Kjo njësi vuan dëme kur lufton në një Qendër - Sulm x 0.8, Pikë jete x 0.8
- Kalorës: Kjo njësi nuk mund të sulomoj gjatë Goditjes të Kalasë
- Pengesë në hapësirë të ngushtë: Kjo njësi vuan dëme gjatë Grabitjes të Kalasë – Sulm x 0.5, Pikë jete x 0.5

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Kalorësi e Rëndë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Kalorësisë
Parakushte: Sulm Varg 10, Kuaj lufte 10, Armatura 10, Përgatitje ushtarake 8, Centralizim 6

• Tip: Varg, Kalorësi
• Vendodhje prioritare: Krahë (Linja frontale)

+ Ngarkesë: Në raundit e parë të betejës, kjo njësi lufton me përparësi – Sulm x 1.5
+ Ndeshje e afërm: Sulm x 4 kundër Shigjetarëve
+ Ndeshje kalorësiake: Sulm x 2 kundër Shpatarëve
+ Manovrim: Kjo njësi lufton me përparësi një një Krahë – Sulm x 1.2, Pikë jete x 1.2

- Të prekshëm për Heshtarët: Kundër kësaj njësie, Heshtarët e rëndë dhe Falagët luftojnë me Sulm të rritur
- Armë e shkurtër: Sulm x 0.17 kundër Heshtarëve
- Kalorës: Kjo njësi nuk mund të sulomoj gjatë Goditjes të Kalasë
- Pengesë në hapësirë të ngushtë: Kjo njësi vuan dëme gjatë Grabitjes të Kalasë – Sulm x 0.5, Pikë jete x 0.5

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Kamp ushtarak  

Një ndërtesë speciale e disponushme nga postet ushtarake, e cila siguron dislokimin e ushtarëve në pronësi. Çdo nivel Kamp ushtarak lejon dislokimin e 120 000 ushtri fushore.

Kandidat i oborrit  

Një Fisnik i cili akoma nuk është pranuar në Oborrin perandorak të Kështjellës.

Kandidat për Oficer  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 3 000-7 499 pikë ushtarake.

Kandidatët për martesë  

Kapacitet i peshëmbajtjes  

Parametri i [[28 njësive]] që përcakton sasinë e burimeve që një njësi, ushtar ose vagon furnizimi mund të plaçkisë nga një krahinë/koloni armike ose një krahinë e pavarur.

Kapaciteti i fermave  

Numri i banorëve që një provincë mund të përballojë pa humbje të popullsisë në orë. Fermat janë të nevojshme për mirëqenien e popullsisë. Çdo nivel i Fermave ka një kapacitet të caktuar. Sa më i ulet është kapaciteti i fermave në krahasim me numrin e popullsisë, aq më të larta do jenë humbjet, sepse fermat atëherë nuk do të jenë të mjaftueshme për të përballojnë gjithë popullsinë.

Kapaciteti maksimal i burimeve  

Sasia maksimale e secilit lloj burimi, që një provincë/koloni mund të ruajë para se prodhimi të ngrijë. Përcaktohet nga niveli i Kalasë. Kur arrihet kapaciteti maksimal provinca/kolonia mund të mbledhi sasi edhe më të mëdha, por ajo thjesht ndalon së prodhuari derisa sasia të bie nën limitin ose në një nivel të ri të [[116 ]Kalasë] është ndërtuar dhe aktivizuar.

Për më shumë informacion në lidhje me kapacitetin maksimal të burimeve, kliko këtu.

Kapiten  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me35 000-49 999 pikë ushtarake.

Kapitullim  

I lejon një perandorie të caktuar të mbrohet nga sulmet e një perandorie tjetër për një periudhë prej 17 orësh. Gjatë kësaj periudhe, as Perandoria e kapitulluar as Perandoria Sulmuese, mund të kryejnë sulme mes tyre. Kapitullimi është i mundur vetëm në qoftë se nuk ke sulmuar lojtarin, para të cilit dëshiron të kapitullosh në 5 orët e fundit, por, ai të ka sulmuar në 5 orët e fundit. Lista me të gjithë lojtarët para të cilëve mund të kapitullosh në moment, ndodhet në nënmenunë Kapitullimet në Qendren e komandës të Kalasë.

Kartografia  

Një kriter kërkimi që ndikon në shpejtësinë e ushtrisë. Zvogëlon kohën e transferimit të ushtrisë, por edhe në nivelin më të lartë të misionit koha nuk mund të jetë më pak se 40 minuta paqeje dhe 10 minuta lufte .

Katapultë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Punishte Armë rrethimi
Parakushte: Përgatitje ushtarake 8, Sulm Shigjetar 10, Centralizim 6

• Tip: Njësi e largët, Makineri rrethimi, Artileri
• Vendodhje prioritare: Linja e artilerisë

Aftësi luftarake:

+ Rreze e largët: Kjo njësi ka 2 Sulme shtesë në Betejën në fushë ose Goditjen e Kalasë, përpara se të filloj vargu

• I pasaktë: Sulm x 0.3 kundër Këmbësorisë, Kalorësisë dhe Makinerive rrethuese
• Zona e dëmeve: Në Betejë në fushë dhe Grabitje të Kalasë, Sulmi i kësaj njësie shpërndahet proporcionalisht midis Linjave, Krahët dhe Qëndrat armiqësore (Rezerva është e paprekur)
• Ekipazhi drejrues: Kërkon 50 popullsi të papunë për stërvitje; merr 50 vende në Garnizon.

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Kazermat  

Emër i përbashkët për të gjitha ndërtesat ku njësitë rekrutohen dhe stërviten.

Aktivitizimi i abëtarësisë Premium rrit kapacitetin e kazermave me 20%.

Kazermat e Këmbësorisë  

[300]Ndërtesë ushtarake].
Tip: Lokale, Stërvitëse
Kërkime të nevojshme: Doktrinë Ushtarake 1, Sulm Varg 1
Niveli maksimal: 20

Lejon stërvitjen dhe përmirësimin e Shpatarëve dhe Heshtarëve. Nivelet 1-4 rrisin Kapacitetin stërvitës me 100 vende për nivel. Nivelet 5 e sipër rrisin Kapacitetin stërvitës me 400 vende për nivel.
Njësitë qe mund të stërviten përfshinë:
- Heshtar i lehtë
- Heshtar i rëndë
- Falangë
- Shpatar i lehtë
- Shpatar i rëndë
- Gardian

Kazermat e Këmbësorisë  

[300]Ndërtesë ushtarake].
Tip: Lokale, Stërvitëse
Kërkime të nevojshme: Doktrinë Ushtarake 1, Sulm Varg 1, Sulm Shigjetar 1, Armatura 1, Përgatitje ushtarake 1, Kuaj lufte 1
Niveli maksimal: 20

Lejon stërvitjen dhe përmirësimin e Kalorësisë. Nivelet 1-4 rrisin Kapacitetin stërvitës me 100 vende për nivel. Niveli 5 e sipër rrisin Kapacitetin stërvitës me 400 vende për nivel.
Njësitë qe mund të stërviten përfshinë:
- Kalorës i lehtë
- Kalorës i rëndë
- ]Paladin

Këmbësori  

Emërtimi i përbashkët i të gjitha llojeve të njësive ushtarake njerëzore të stërvitura specikfikisht për të luftuar në këmbë.
Njësitë e Këmbësorisë janë: shpatarë,heshtarë dhe shigjetarë.

Kërkim  

Tregon të gjitha aktivitetet teknologjike/aftësitë/njohuritë në epokën e Pushtimeve, në të cilën zhvillimi është i ndarë në nivele. Çdo nivel zhvillon efektet e kërkimit, të cilat janë
globale. Sa më shumë nivele të ketë një kërkim, aq më i zhvilluar është.
Kërkimet janë urdhëruar në Universitet ose në Akademinë e Shkencave.

Kërkim ekonomik  

Emërtimi i të gjitha kërkimeve të lidhura me aspektin ekonomik të Perandorisë.

Kërkim i menjëhershëm  

Lejon përfundimin e shpejtë të një kërkimi. Ky opsion ka kosto në diamante dhe është i vlefshëm vetëm për kërkime me një kohëzgjatje më të vogël se 3 orë*.
Një kërkim prej një ore kushton 3 Diamant. Ky opsion nuk është në dispozicion, kur Perandoria është nën sulm.

* Ky është një limit bazë. Sa më i madh të jetë zhvillimi, pikët neto dhe numri i
Diamantëve të shpenzuara për kërkim të menjëhershëm, aq më i lartë bëhet limiti.

Kërkim ushtarak  

Emërtimi i të gjitha kërkimeve të cilat ushtrojnë ndikim mbi aspektin ushtarak të
Perandorisë.

Kërkimet e Aleancës  

Urdhërohen nëpërmjet katër llojeve të burimevethesarit të aleancës. Kërkimet e Aleancës japin nivele shtesë mbi nivelet e kërkimeve personale të gjithë anëtarëve. Çmimi dhe koha e kërkimeve të aleancës shkrutohet nga niveli i UniversitetitOficerit të Shkencave.

Për më shumë informacion rreth kërkimeve të Aleancës, klikoni këtu.

Këshilli i Kryetarëve  

Çdo ditë në një orë të caktuar në Perandoria zhvillohet Këshilli i Të parëve, i cili argumenton sa i mirëpritur është sovrani dhe qeveria për popullsinë dhe vendos nëse do të fillojë ose do të ndalojë një protesta ose rebelim.
Ky është vendi ku mund të lëvizësh orën e Këshillit të të Parëve deri në 23 orë për çdo 48 orë.

Kështjella  

Kështjellë e Aleacës  

Një kështjellë me ndërtesa të saja në dispozicion pas mureve, e pavarur ose që i përket një aleance. Kështjella mund të pushtohet vetëm nga ushtritë e aleancës të dërguara nga një pikë tubimi ose një tjetër kështjellë. Shërben për të zgjeruar ndikimin kulturor dhe ushtarak në Hartën globale, dhe në këtë mënyrë të çon në pjesëmarrje në betejën për fitimin e mbretërisë.

Për më shumë informacion mbi keshtjellat e aleancave, kliko këtu, këtu, këtu, këtu dhe këtu.

Kështjellë e Pavarur  

Një Kështjellë e pakontrolluar nga ndonjë aleancë. Kështjella e pavarur ka
fortesa 8, harkëtarëgarnizon dhe ushtri në fushë, të dukshme në një Tooltip, dhe asnjë kërkim ushtarak. Niveli i Kështjellës nuk bie me një pas secilit sulm të suksesshëm, ajo mbetet 8. Kështjella pushtohet, kur më pak se 1000 njësi ushtarake të mbetura në të.Fortesakështjellën e pushtuar duhet të ndërtohet duke filluar nga niveli 1.

Për më shumë informacion rreth Kështjellave të pavarura dhe pushtimit të tyre kliko këtu.

Klan  

Popull Barbar specifik, kultura e të cilit diferencohet nga të gjitha Klanet e tjera. Çdo Klan ka përbërjen e tij prej ushtri dhe shpërblime të cilat merren në fitore ndaj tij.

Klanet e tanishme janë:
- Shkatërrues
- Pushtues
- Tregtar skllavërish
- Indigjen

Klasifikimi i Aleancave  

Klasifikimi i aleancave në bazë të katër parametrave: pikë (shuma totale e pikëve neto e të gjithë anëtarëve), pikë ushtarake (të fituara në luftërat dhe në betejat ndërmjet aleancave), vlera e aleancës (ekuivalenti në ar i burimeve të investuara në kërkimet e aleancës, ushtritë e dhuruara dhe ndërtesa / 1000 ), dhe territor i kontrolluar në Hartën Globale.

Koeficienti i diferencës  

Çdo pikë dhjetore mbi rrezes e lejuar x2.

Shembull: Nëse sulmuesi ka 250 000 pikë dhe mbrojtësi ka 96 000, rrezja e rezultatit neto është x2, 6 (250 000 / 96 000), dhe koeficienti i diferencës - 0.6 (2.6 -2).

Koefiçienti i shpejtësisë  

Shpejtësia e njësive përveç në Miljet Imperiale, mund të shfaqet në koeficient shpejtësie i cili duket kur dërgon ushtrinë tënde në mision. Koeficienti i shpejtësisë 1 = 80 IM/orë.

Kolonel  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 100 000-149 000 pikë ushtarake.

Koloni e pashkatërrueshme  

Kolonia  

Një nga mënyrat pët zgjerim territorial të PerandorisëHartën Globale.
Në "Njerëzit e Mëdhenj" kolonitë kanë të njëjtën strukturë themelore të provincave të aneksuara. Ato kanë popullsi që rritet. Shumica e ndërtesave ekonomike dhe ushtarake, kalaja dhepajisjet mbrojtëse janë të pranishme. Mund të rekrutoni dhe dislokoni ushtri, të prodhoni dhe trasportoni burime. Kolonitë gjithashtu kanë faktorin Lumturi.

- Modifikuesi më i madh me efekt negativ mbi Lumturisë e kolonisë është largësia e saj nga Perandoria - sa më e madhe është distanca, aq më të larta janë humbjet e Lumturisë ditore.
- Avantazhi kryesor i kolonive janë terrenet mbi burime speciale që sigurojnë ekstra bonuse për të gjithë Perandorinë.

Për më shumë informacion mbi kolonitë, kliko këtu.

Kolonializëm  

Një kërkim që i ofron Sovranit statusin aktual të zgjerimit të Perandorisëhartën Globale. Çdo nivel lejon themelimin e një kolonie.

Kolonizim i menjëhershëm  

Opsioni që ndalon menjëherë udhëtimin e kolonizatorëveterrenin e dëshiruar në shkëmbim për 3 diamantë për një orë në qoftë se perandoria nuk është nën
sulm armik.

Kolonizimi  

Themelimi i një koloniehartën globale.

Për më shumë informacion mbi procesin e kolonizimit, kliko këtu.

Kolonizuesit  

Banorët e dërguar nga një provincë e aneksuar në një koloni, të cilët mbartin burimet e nevojshme për themelimin, ndërtimin e ndërtesave të para në
koloni, dhe të cilët përbëjnë popullsinë fillestare.

Komandant i kalorësisë  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Sulmin e të gjitha njësive Kalorësi. Niveli 1: +2% Sulm; Niveli 2: +4% Sulm; Niveli 3: +6% Sulm; Niveli 4: +10% Sulm; Niveli 5: +15% Sulm

Komandant i këmbësorëve  

Komandant i shigjetarëve  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Sulmin e të gjitha njësive Shigjetar. Niveli 1: +2% Sulm; Niveli 2: +4% Sulm; Niveli 3: +6% Sulm; Niveli 4: +10% Sulm; Niveli 5: +15% Sulm

Komisioni fiks  

Komisioni për propozimin e një oferte, zbritet në kohën e propozimit. Baza e e taksës fikse është – 10%.
Mund të reduktohet në qoftë se lojtari është Oficer Financiar.

Për më shumë informacion mbi tregun dhe komisionet kliko
këtu.

Komisioni i Tregut  

Komisioni mbi shitjet, të vlefshme vetëm kur oferta është shitur. Komisioni mbi bazën e transaksionit është -20%, por ulet me 2% për çdo nivel të kërkimeve tregtare.

Për më shumë informacion mbi tregun dhe komisionet, kliko këtu.

Krahu i liderit  

Struktur e Aleancës e cila përfshin Krerët dhe Zyrtarin e parë. Anëtarët e krahut të liderit kanë bonuse të veçanta individuale.

Krahu i oficerëve  

Struktura e Aleancës duke përfshirë të gjithë oficerët. Anëtarët e krahut të Oficerëve kanë bonuse të veçanta individuale.

Kryeqyteti  

Provinca kryesore e aneksuar. Kryeqyteti ofron një bonus ndaj efektit të fermave, ndaj është më lehtë për të mbajtur një bilanc pozitiv të rritjes neto të popullsisë.
Përfiton gjithashtu nga një bonus 10% për Prodhimin e të gjitha burimeve, 20 pikë bonus mbi limitin e Lumturisë, 20 pikë bonus ditor lumturie prej 10% mbi
pikët e jetës në mbrojtjen kundër të gjithë njësive ushtarale dhe 10 pikë bonus
moral në mbrojtje. Është vendi ku transportohet ari dhe ku ata mund të porositen
kërkimet.

Kuaj lufte  

Një kërkim që rrit shpejtësinë e të gjitha njësivekalorësisë me +3% për nivel dhe Vrullin me +2% për nivel.

Kujdestaria  

Ndihmë legale nga një shok në zhvillimin tënd ekonomik pa pasur nevojë që të ketë fjalëkalimin, ose të dhënat e tua personale, pa rrezikuar të pezullohet nga administratorët e Imperia Online.

Për më shumë informacion në lidhje me kujdestarinë, kliko këtu.

Kullat  

[300]Ndërtesë ushtarake].
Tip: Lokale, Shtesë, Strukturë mbrojtëse
Parakushte: Shih më poshtë
Niveli maksimal: 24

Shtesë e Kalasë. Gjatë një Goditjeje kalaje, çdo Kullë sulmon njësitë armike. Një Kullë ka Sulm 3000 dhe nuk ka Pikë jete të sajat. Sulmi i Kullës shpërndahet proporcionalisht midis të gjithave objektivave të vëna në prioritet.

Nëse Kalaja shkatërrohet, kullat shkatërrohen gjithashtu. Nëse niveli i Kalasë së shkatërruar riparohet, Kullat riparohen gjithashtu.

Çdo Kullë vë në prioritet njësitë armike si vijon:
- Linja e sulmit; nëse dëmet e mbrojtësit janë të mjaftueshme për të shkatërruar Linjën e sulmit të armikut, pjesa tjetër e dëmeve do jetë mbi Dashët dhe Këmbësorisë Varg në Linjën frontale.
- Linja e artilerisë
- Linja e shigjetarëve
- Kalorësia në Linjën frontale

Çdo Kala mund të ketë numër maksimal Kullash në varësi të nivelit së saj, si vijon:

Kalaja Niveli 3 – 1 Kullë
Kalaja Niveli 4 – 2 Kulla
Kalaja Niveli 5 – 4 Kulla
Kalaja Niveli 6 – 6 Kulla
Kalaja Niveli 7 – 12 Kulla
Kalaja Niveli 8 – 18 Kulla
Kalaja Niveli 9 – 24 Kulla

Kur Kalaja përmirësohet, të gjitha Kullat e saj humbasin.

Për më shumë informacion mbi Kullat, klikoni [[military # military_56] këtu].

Kunëdr-spiunazhi  

1. Përgjimi i spiunëve armik duke u përpjekur për tu infiltruar në Perandorinë tuaj ose në përpjekje për të kapur tashmë spiunë armiq të infiltruar. Sa më shumë spiunë të keni dhe sa më i lartë të jetë niveli i kërkimeve të Kundër-spiunazhit, aq më i madh është shansi* për të mos lënë kundërshtarët tuaj të marrin informacion në lidhje me Perandorinë tuaj dhe për të ditur përbërjen e ushtrisë sulmuese më herët.

*NB! 100% shans për kundër-spiunazh të suksesshëm është i garantuar VETËM nëse niveli juaj i Kundër-spiunazhit është 5 nivele më i lartë sesa niveli i Spiunazhit të lojtarit nga i cili jeni spiunuar. Në të gjitha rastet e tjera, kur niveli i kundër-spiunazhit tuaj është më i lartë dhe spiunët tuaj janë më të shumtë në numër, kjo gjë siguron një mundësi relativisht të madhe për të parandaluar spiunët armik të infiltrojnë në Perandorinë tuaj ose aftësia për të ndjekur spiunët e infiltruar, por duke qënë se kjo mundësi nuk mund të arrijë 100%, përveç nëse ka 5 nivele diferencë mes niveleve të spiunazhit, gjithmonë ekziston mundësia e dështimit.

Për më shumë informacion mbi kundër-spiunazhin, kliko këtu.

2. Një kërkim i cili zhvillon aftësitë e inteligjencës në mbrojtje të sovranit. Rrit shansin për kapjen e spiunëve armiq, si dhe për të kapur më shpejt Trupat e një armiku sulmues. Një lojtar merr një herë të vetme +3 nivele artificiale të Kundër-spiunazhi gjatë kohës që spiunohet.

Rreshter i Lartë  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 1 500-2 999 pikë ushtarake.