Maarschalk  

Militaire rang voor een speler met 750 000 - + ∞ militaire punten.

Majoor  

Militaire rang voor een speler met 50 000-74 999 militaire punten.

Maker van belegeringswapens  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert de Trainingstijd voor alle Belegeringswapeneenheden. Niveau 1: -5% Trainingstijd; Niveau 2: -10% Trainingstijd; Niveau 3: -15% Trainingstijd; Niveau 4: -20% Trainingstijd; Niveau 5: -30% Trainingstijd

Man-tegen-mangevechten (Type legereenheid)  

Legereenheden van het Type man-tegen-mangevecht dienen zich in de onmiddellijke nabijheid van de vijand te bevinden om een Aanval te kunnen uitvoeren. Wanneer ze elkaar tegenkomen op het slagveld, beginnen de Eenheden voor man-tegen-mangevechten van beide legers elkaar tegelijkertijd te bevechten.
In een gevecht strijden de Eenheden voor man-tegen-mangevechten in de Frontlinie, de Flank of het Centrum van een formatie, afhankelijk van hun Prioritaire Opstelling.

Manuele opvolging  

Manuele benoeming door de speler van een opvolger van de Keizer.

Klik op here voor meer informatie over troonopvolging.

Marktaanbieding  

De hoeveelheid grondstoffen die een speler tegen een bepaalde prijs te koop aanbiedt op de Marktplaats. Het is mogelijk om de aanbieding tot 1 minuut na verzending in te trekken, maar in dat geval krijgt u de publicatiecommissie niet terug. De aanbieding is 3 uren geldig. Enkel als ze één van de 5 goedkoopste aanbiedingen is, verschijnt ze tussen de 5 en 10 minuten na verzending op de Marktplaats. Als de aanbieding vervalt zonder dat iemand ze heeft gekocht, worden de grondstoffen teruggegeven aan de eigenaar in de provincie van waaruit ze werd gepubliceerd.

Marktplaats  

Economisch Gebouw.
Type: Plaatselijk
Vereiste Technologieën: Handel 1, Marktverhoudingen 1
Maximaal Level: 10

Maakt het mogelijk om Marktaanbiedingen te plaatsen om grondstoffen te verkopen die u niet nodig heeft, of om grondstoffen te kopen die u nodig heeft en die andere spelers op de Markt hebben gebracht. De hoeveelheid grondstoffen die u kunt kopen wordt beperkt door uw Marktcapaciteit.

Laat u toe om handel te drijven met de Keizerlijke Koopman.

Elk Marktlevel maakt het u mogelijk om een bijkomende Marktaanbieding te plaatsen.

Marktlevels 1-5 verhogen de Marktcapaciteit met 50 000 per level. De levels 6 en hoger verhogen de Marktcapaciteit met 150 000 per level.

Standaard is de Marktcapaciteit van het Imperium de som van de Capaciteiten van alle Marktgebouwen. Wanneer een Provincie wordt aangevallen, is elk Marktgebouw in het Imperium echter beperkt tot zijn eigen Marktcapaciteit.

Markttolerantie  

Een eigenschap van de Marktplaats. Hiermee kan de gebruiker handmatig (Via het menu Marktplaats >> tab Instellingen) het verschil tussen de prijzen van de potentieel gekochte aanbieding en de huidige op de markt instellen zonder dat er een venster met een waarschuwing over de prijswijziging verschijnt. Dit verschil kan gaan van 1% tot 50% of zelfs worden ingesteld om eender welke aanbieding te kopen ongeacht de prijs. Hoe hoger het markttolerantiepercentage, hoe groter de kans om een duurdere aanbieding te kopen.

Voorbeeld: Als de huidige laagste prijs voor ijzer 2 is en uw markttolerantie standaard is ingesteld op 10%, zult u ijzer ononderbroken aan een prijs van maximaal 2,2 goud kopen zonder door het systeem te worden gewaarschuwd voor elke prijswijziging. Als u de tolerantie instelt op 1%, zal het systeem u onmiddellijk op de hoogte brengen als de ijzerprijs boven 2,02 goud stijgt wanneer u aan het kopen bent.

Marktverhoudingen  

Een Technologie die een positief effect heeft op uw uitgaven op de Marktplaats. Elk niveau verlaagt de basishandelscommissie van 40% met 2%.

Maximale bevolkingslimiet  

De bevolkingslimiet wordt weergegeven in het scherm Boerderijen en toont het maximale bevolkingsaantal waarvoor de Bevolkingsgroei per uur niet negatief is.

Maximale grondstoffencapaciteit  

De maximale hoeveelheid van elke grondstof die een provincie/kolonie kan opslaan voordat de productie wordt bevroren. Ze wordt bepaald door het Fortniveau. Wanneer de maximale capaciteit is bereikt, kan de provincie/kolonie nog grotere hoeveelheden verzamelen, maar ze stopt met produceren tot de hoeveelheid terug onder de limiet daalt of tot er een nieuw Fortniveau is gebouwd en geactiveerd.

Klik op here voor meer informatie over de maximale grondstoffencapaciteit.

Medaille  

Een militaire orde toegekend aan spelers met persoonlijke militaire prestaties tijdens een bepaald seizoen (Krijger van de dag), aan spelers van de beste 3 allianties aan het einde van een bepaalde speelwereld, voor deelname en prestaties in speciale toernooispeelwerelden, voor deelname aan speciale evenementen. Medailles voor prestaties binnen de alliantie worden ook uitgereikt.

Meerderjarigheid  

De leeftijd waarop alle Groten der Aarde de volwassenheid bereiken. Op de leeftijd van 16 jaar worden alle Groten der Aarde volwaardig lid van de Imperia Online samenleving en kunt u hen laten trouwen, naar het buitenland sturen als Huwelijkskandidaten, benoemen als Gouverneurs en Generaals van verschillende vestigingen, laten aanvallen, hun vaardigheden kiezen, enz.

Migratie  

Een van de belangrijkste gevolgen van de Tevredenheidswaarde. Als u minder dan 100 tevredenheidspunten heeft, zult u altijd bevolking verliezen. Als u echter meer dan 100 tevredenheidspunten heeft, is er geen positief effect -
de bevolking zal niet naar uw rijk migreren.

Klik op here voor meer informatie over migratie.

Migratiegroep  

Een groep van een aantal Rijken (actief in de afgelopen 168 uur en met hetzelfde of ongeveer hetzelfde aantal nettowaardepunten en tijdstip van registratie), die elke minuut wordt gevormd om op basis van een vergelijking van de gemiddelde Tevredenheid te bepalen welke Rijk bevolking zal winnen en verliezen op het moment van de dagelijkse migratie.

Mijn  

Algemene benaming voor alle gebouwen waar grondstoffen worden geproduceerd.

Mijn prestaties  

Submenu klassering volgens nettopunten, waarmee een vergelijking kan worden gemaakt tussen de huidige ontwikkelingsstatus van de account volgens verschillende indicatoren, op een bepaalde dag, sinds het begin van het seizoen, en de hoogste prestatie met dezelfde indicatoren tijdens de vorige seizoenen van de speelwereld. De 5 indicatoren zijn:
- nettopunten;
- militaire punten;
- bouwpunten;
- technologische punten;
- inkomsten.

Mijnwerker  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de IjzerProductie. Niveau 1: +2% Productie; Niveau 2: +4% Productie; Niveau 3: +6% Productie; Niveau 4: +8% Productie; Niveau 5: +12% Productie

Militair alliantiebericht  

Een bericht dat informatie geeft over de aanval van een geallieerd leger tegen een vestiging van de vijand of een invasie van de vijand in een van de vestigingen van uw alliantie; legerdonaties en aankomst van een geallieerd leger. Militaire alliantieberichten komen aan in een roze briefomslag en worden bewaard in de tab Systeem van het menu Berichten, onder het label Alliantie militair.

Militair bericht  

Een bericht bevat een gevechtsrapport. Alle gevechtsrapporten, defensief en offensief, komen aan in rode briefomslagen en worden bewaard in de tab Systeem van het menu Berichten, onder het label Militair.

Militair gebouw  

Algemene benaming voor alle gebouwen die het militaire aspect van het Rijk beïnvloeden.

Militair kamp  

Een speciaal gebouw in militaire posten dat het legeren van soldaten in de vestiging mogelijk maakt. Elk niveau van het Militaire kamp maakt de legering van een 120 000 soldaten tellend veldleger mogelijk.

Militair onderzoek  

Algemene benaming voor alle Technologieën die het militaire aspect van het Rijk beïnvloeden.

Militaire administratie  

Een Technologie die het aantal militaire posten die u kunt oprichten op de Wereldkaart verhoogt. Elk niveau maakt de oprichting van nog een militaire post mogelijk.

Militaire architectuur  

Een onderzoek dat effect heeft op Forten. Vermindert de benodigde tijd voor het bouwen van Forten met 15% per niveau en vergroot het garnizoen met 10% ten opzichte van het basisaantal.

Militaire bouwer  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Vermindert de bouwtijd van Militaire Gebouwen. Niveau 1: -1% bouwtijd; Niveau 2: -2% bouwtijd; Niveau 3: -4% bouwtijd; Niveau 4: -6% bouwtijd; Niveau 5: -10% bouwtijd

Militaire doctrine  

Een onderzoek dat de soeverein de mogelijkheid geeft om verschillende gelijktijdige aanvallen uit te voeren en verschillende trainingsgroepen tegelijkertijd te rekruteren. Elk onderzoeksniveau verhoogt het aantal gelijktijdig gestuurde aanvallen met 1 en het aantal tegelijkertijd gerekruteerde trainingsgroepen met 3.

Militaire econoom  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Vermindert de Onderhoudskosten van alle troepen. Niveau 1: -1% Onderhoud; Niveau 2: -2% Onderhoud; Niveau 3: -4% Onderhoud; Niveau 4: -6% Onderhoud; Niveau 5: -10% Onderhoud

Militaire eenheid  

Algemene benaming voor eenheden, soldaten en belegeringswapens die deelnemen aan een gevecht en schade kunnen toebrengen.

Militaire geneeskunde  

Een onderzoek dat de soeverein de know-how geeft om meer gedode eenhedenterecupereren na het gevecht. Verhoogt het percentage gerecupereerde eenheden na een gevecht met 1% per level. Maximaal recupereerpercentage - 75%.

Militaire logistiek  

Een technologie die de mogelijke afstand vergroot van uw Imperium tot de plaats waar een militaire postkan worden opgericht. Het 1ste level geeft u een afstand van 20 Keizerlijke mijlen van de Hoofdstad. Elk volgende level verhoogt het effect van het vorige level met 8% en voegt 5 Mijlen toe aan de straal.

Militaire post  

Een vestiging die 1 punt bezet (1x1 IM) op de Wereldkaart en overal buiten de exclusieve zones kan worden opgericht, met uitzondering van onafhankelijke steden of terreinen met een speciale grondstof. Zijn functie is het beschermen van de handelsposten, omdat die geen verdedigend leger hebben. Om deze functie te vervullen, moet de militaire post een gemeenschappelijke grens hebben met de handelspost. Op die manier moet de vijand eerst de militaire post vernietigen alvorens hij de handelspost kan aanvallen. Militaire posten kunnen naast andere vestigingen worden gebouwd, maar hebben enkel op handelsposten een verdedigend effect.

Klik op here voor meer informatie over militaire posten.

Militaire punten  

Meeteenheid voor de militaire prestaties en leidinggevende capaciteiten van spelers. Militaire punten worden verdiend in gevechten met andere actieve spelers en in de verdediging tegen barbarenkampeb. Een vernietigd leger met een waarde van 5000 goudequivalent is gelijk aan 1 militair punt. Verschillende vernietigde Fortniveaus leveren ook een bepaalde hoeveelheid militaire punten op. Geplunderde bevolking levert ook militaire punten op, maar alleen in een [oorlog[185]] en enkel voor het resultaat van de oorlog. Het aanvallen van een verwoest fort en een onafhankelijke stad levert de aanvaller geen militaire punten op.

Klik op here voor meer informatie over Militaire punten.

Militaire universiteit  

Het symbool van kennis en verlichting, samen met de Universiteit en de Academie van Wetenschappen. De Universiteit, enkel beschikbaar in de Hoofdstad, is het gebouw waar alle militaire technologieën worden ontwikkeld. Haar niveaus verminderen de Onderzoekstijd 0,5 keer per niveau ten opzichte van de basistijd en de prijs 0,02 keer per niveau. Niveau 20 maakt de bouw van een Academie van Militaire Wetenschappen mogelijk.

Militaire wetenschapper  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Vermindert de Onderzoekstijd in de Militaire Universiteit. Niveau 1: -1% Onderzoekstijd; Niveau 2: -2% Onderzoekstijd; Niveau 3: -4% Onderzoekstijd; Niveau 4: -6% Onderzoekstijd; Niveau 5: -10% Onderzoekstijd

Missie  

Mars van troepen op weg naar het doel of op de terugweg naar het Rijk van herkomst. Een leger op een missie is een bewegend leger dat klaar is voor de aanval of al heeft aangevallen. De missietijd wordt korter door Cartografie en niveaus van Oorlogspaarden (indien het leger enkel bestaat uit eenheden cavalerie) en de Speciale grondstof 'Paarden', maar geen enkele missie kan minder dan 0.66666666666667 minuten duren in vredestijd, en minder dan 10 minuten in een oorlog.

Mobiliseren  

De al getrainde eenheden uit de kazerne laten en inzetten op het slagveld of in het garnizoen. Als trainingsgroepen niet manueel gemobiliseerd zijn, worden ze bij de eerste login automatisch gemobiliseerd als er 3 uur voorbij is na de training.

NB! De gemobiliseerde eenheden worden ingezet in de provincie waar ze zijn gerekruteerd, NIET in de provincie waar ze zijn gemobiliseerd.

Modificator  

Een factor die door het wijzigen van de basiswaarden een negatief of positief effect heeft op een bepaalde statistiek of functie.

Modificator met globaal effect  

Een dagelijkse of eenmalige modificator met een effect op het hele Rijk, ongeacht de provincie/kolonie waarop hij werd toegepast.

Klik op here om de hele lijst van modificatoren met globaal effect te zien.

Modificator met plaatselijk effect  

Dagelijkse of eenmalige modificator met enkel effect op de provincie/ kolonie waarop hij werd toegepast.

Klik op here om de hele lijst van modificatoren met lokaal effect te zien.

Monddood gemaakte speler  

Een gebruiker die tijdelijk het recht heeft verloren om berichten te sturen en profielcommentaren te posten wegens een of meerdere berichten met een beledigende inhoud gerapporteerd door de betreffende ontvanger(s). Een speler kan monddood worden gemaakt voor 24u (voor het eerste beledigende bericht/commentaar), 168u (voor het tweede beledigende bericht/commentaar) en voor een heel jaar (voor het derde beledigende bericht/commentaar). Monddood gemaakte gebruikers worden op de Globale kaart en in het menu Ranglijst gemarkeerd met een mute-pictogram.

Monument  

Economisch Gebouw.
Type: Plaatselijk
Maximaal Level: 15

Elk Monumentlevel voegt +2 dagelijkse bonus toe aan de Tevredenheid in de Vestiging.

Moord  

Keizers die de karaktereigenschap Schandelijk hebben verworven, kunnen worden gedood door de speler, wat betekent dat de opvolger onmiddellijk de troon zal bestijgen. Er is nog een voorwaarde voor de activering van de optie: de Keizer moet minstens één kleinkind hebben.

Moreel  

De vechtlust van het leger, die afhankelijk is van het algemene gedrag van de speler. Twee legers beginnen te vechten tegen elkaar met een basismoreel van 100.
Het moreel kan stijgen door hogere niveaus vanLegertraining, een dagelijkse alliantiebonus voor Leiders, Eerste Officieren en Bevelhebbers en positieve Eer, en het kan dalen door negatieve Eer en aanvallen buiten bereik. Elke ronde daalt het Moreel als gevolg van vermoeidheid en schade en wanneer het onder 50 daalt, wordt de kans dat het leger zal [90]vluchten] steeds groter.

Klik op here, here en here voor meer informatie over Moreel.

Multi  

Populaire benaming voor een speler die gebruikmaakt van multiaccounting.

Multiaccounting  

Het gebruik van meer dan één account in dezelfde speelwereld met het doel om op een illegale manier te interageren en voordeel te halen. Multiaccounting is totaal verboden en wordt streng gesanctioneerd met tijdelijke of blijvende ontzegging van de toegang tot de respectievelijke accounts.

De rapportage van vermeende multiaccounts gebeurt via e-mail: support@imperialsupport.org. De rapporterende speler wordt altijd onderzocht vóór de gerapporteerde speler.

NB! Vergelijkbare gebruikersnamen kunnen GEEN aanleiding vormen voor multiaccountbeschuldigingen en zijn zeker GEEN plausibel en redelijk bewijs.