Babysitten  

Legale hulp van een vriend bij uw economische ontwikkeling zonder dat u uw paswoord of persoonlijke gegevens dient te geven, en zonder dat u het risico loopt om te worden verbannen door de administratie van Imperia Online.

Klik op here voor meer informatie over babysitten.

Bank  

Economisch Gebouw.
Type: Hoofdstad
Vereisten: Lenen 1, Storten 1
Maximaal niveau: 30

Heeft invloed op de hoeveelheid goud die de speler kan lenen en/of storten.

Bankier  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Verhoogt de rente van Deposito's bij de bank. Niveau 1: +1% rente; Niveau 2: +2% rente; Niveau 3: +4% rente; Niveau 4: +6% rente; Niveau 5: +10% rente

Bankrente  

Het percentage extra goud dat een speler krijgt als hij gouddeponeert in de bank. De rente wordt verhoogd door het niveau van Deponeren te verhogen. De maximale rente voor een kortetermijndeposito is 10% en voor een langetermijndeposito 20%.

Barbarenkamp  

Neutrale nederzettingen op de Globale Kaart.
Barbarenkampen kunnen behoren tot een van verschillende Stammen, waarvan elke stam specifieke eigenschappen heeft.
Aan elk Barbarenkamp wordt een niveau van 1 tot 15 toegekend, dat de totale macht van de stam weergeeft; hoe later in een seizoen de stam is ontstaan, hoe hoger het niveau. Het niveau heeft invloed op een aantal attributen van het Kamp, waaronder beloningen en legersterkte.
Elk Barbarenkamp kan Bespioneerd en Aangevallen worden, zoals elke vijandelijke vestiging. Het Kamp heeft echter geen Fort en een aanval tegen het Kamp resulteert altijd in een Veldslag. Wanneer een Barbarenkamp is verslagen in een gevecht, wordt het verwijderd van de Globale Kaart.
Elke speelwereld wordt bevolkt door een vast aantal Barbarenkampen, met een willekeurige vertegenwoordiging van de verschillende Stammen. Wanneer spelers de Kampen vernietigen, wordt de speelwereld om de 24 uur herbevolkt met genoeg Kampen om terug tot het oorspronkelijke aantal te komen, waarbij de nieuwe Kampen ontstaan vlakbij de plaats waar de vernietigde Kampen stonden.
Barbarenkampen ontstaan meestal bij plaatsen waar Speciale Grondstoffen te vinden zijn, en tot ze vernietigd worden hinderen ze het oprichten van Handelsposten of Kolonies op hun gebied.

Voor meer informatie over Barbarenkampen klikt u hier op[[global_map#globalmap_22]].

Basisgarnizoen  

Het basisgarnizoen is de grootte van het garnizoen van een bepaald Fortniveau, voordat technologieën en vaardigheden worden toegepast.

Het garnizoen bepaalt de Infanterie- en Sloopstormlimieten voor de aanvallende vijandelijke troepen wanneer het Fort wordt aangevallen.

De waarden van het basisgarnizoen voor de verschillende fortniveaus zijn de volgende:

Fort van niveau 1: 50 basisgarnizoen
Fort van niveau 2: 100 basisgarnizoen
Fort van niveau 3: 200 basisgarnizoen
Fort van niveau 4: 400 basisgarnizoen
Fort van niveau 5: 800 basisgarnizoen
Fort van niveau 6: 1600 basisgarnizoen
Fort van niveau 7: 3200 basisgarnizoen
Fort van niveau 8: 6400 basisgarnizoen
Fort van niveau 9: 12 800 basisgarnizoen

Beginnersbescherming  

Een optie die door elke speler met minder dan 1000 nettowaardepuntengeactiveerd kan worden als hij wordt aangevallen, wanneer een activatieknop verschijnt in het gevechtsrapport en in een van de taken van de Handleiding. Accounts onder beginnersbescherming kunnen niet worden aangevallen. Als u een aanval stuurt, wordt uw Beginnersbescherming opgeheven. Dit betekent dat andere spelers u dan kunnen aanvallen. Spelers onder beginnersbescherming worden in de ranglijst weergegeven met een pictogram van een kinderwagen. De optie verloopt automatisch wanneer de account 1000 nettowaardepunten bereikt of wanneer er 168 uur voorbij zijn sinds de activatie.

Belasting  

De manier waarop goud wordt verdiend. Wordt geïnd van de tewerkgestelde bevolking en heeft een grote impact op de dagelijkse Tevredenheidsbalans. Hoe hoger het belastingtarief, hoe groter het verlies van Tevredenheid.

Belastinginner  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de hoeveelheid Goud uit belastingen. Niveau 1: +2% Goud; Niveau 2: +4% Goud; Niveau 3: +6% Goud; Niveau 4: +8% Goud; Niveau 5: +12% Goud

Belastingtarief  

Belastingniveau of de per uur gevorderde hoeveelheid [205]goud]. Er zijn zes belastingtarieven in "De Groten der Aarde".

Belastingvrij  

Eerste belastingniveau. Er wordt geen goud verdiend. +5 Tevredenheid per 24 uur.

Belegerings werkplaats  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Training
Vereiste Technologieën: Militaire Doctrine 1, Aanval met lang bereik 1
Maximaal niveau: 20

Maakt de training en upgrade van Belegeringswapens mogelijk. Elk niveau verhoogt de Trainingscapaciteit van het gebouw.
Eenheden die getraind kunnen worden zijn o.a.:
- Stormram
- Katapult
- Ballista
- Slingerblijde

Belegeringsspecialist  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de limiet van Belegeringswapens die een Fort gelijktijdig kunnen aanvallen. Niveau 1: +2% limiet; Niveau 2: +4% limiet; Niveau 3: +6% limiet; Niveau 4: +10% limiet; Niveau 5: +15% limiet

Belegeringsupgrades  

Een militair [%302$donderzoek] dat de sterkte van de aanval en de [%44$draakpunten] van [%21$dbelegeringswapens] met +3% verhoogt. Noodzakelijk voor meer [%31$delite-eenheden].
Maximaal in aanmerking genomen niveau - 50 (totale som van de individuele niveaus en de alliantieniveaus).

Bepantsering  

Een onderzoek dat de raakpunten van alle eenheden (met uitzondering van belegeringswapens) doet toenemen. + 5% per niveau, waarbij het hoogste in aanmerking komende niveau 50 is (totale som van de individuele niveaus en de alliantieniveaus).

Bereik van de nettowaardepunten (bereik)  

Het verschil tussen de nettowaardepunten van twee spelers. Aanvallen op Rijken buiten bereik x5 (5 keer groter of kleiner op basis van nettowaardepunten) zijn verboden. Aanvallen op Rijken buiten bereik x2 veroorzaken een afname van moreel, eer en aanvalskracht per 0,1 coëfficiënt verschil buiten het toegestane bereik. De aanvalskracht zal niet afnemen als de aanvaller buiten bereik x2 minder nettowaardepunten heeft dan de verdediger.

Klik op here voor meer informatie over aanvallen buiten bereik.

Bereik van een eenheid  

Bereik van de Schutterseenheden.

Bericht  

De voornaamste manier van communicatie tussen spelers van dezelfde speelwereld. Het is een korte tekst, gezonden van een bron naar een ontvanger. Er zijn tien categorieën van berichten in het spel: Transacties, Alliantie, Spelmeester, Alliantie militair, Tribune,Persoonlijk, Militair, Spionage, Mededelingen en Andere. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt verschijnt dit naast de profielfoto boven de [356]Kaart van het dorp] in een briefomslag met een andere kleur. U kunt alle berichten daarna terugvinden in de verschillende secties van het menu Berichten. Alle berichten ouder dan 2 weken worden automatisch gewist.

Beschermer van burgers  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het aantal beschermde burgers dat wordt toegestaan door het Fortniveau. Niveau 1: +10% burgers; Niveau 2: +20% burgers; Niveau 3: +30% burgers; Niveau 4: +40% burgers; Niveau 5: +60% burgers

Beschermer van grondstoffen  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de hoeveelheid beschermde grondstoffen die wordt toegestaan door het Fortniveau. Niveau 1: +10% grondstoffen; Niveau 2: +20% grondstoffen; Niveau 3: +30% grondstoffen; Niveau 4: +40% grondstoffen; Niveau 5: +80% grondstoffen

Besturen  

Een functie die het spelers mogelijk maakt om te kiezen uit 4 types van bestuur voor hun rijken.

- Elk type bestuur heeft zijn eigen positieve en negatieve modificatoren die invloed hebben op verschillende aspecten van het spel
- Ze zijn gericht op verschillende speelstijlen - offensief, defensief, etc.
- Besturen kunnen worden gewijzigd, maar hierdoor komt het rijk tijdelijk in een overgangsperiode genaamd Anarchie. De duur van Anarchie is 12 uur voor speelwereldsnelheid x4/6 uur voor speelwereldsnelheid x10 en kan worden verminderd door de bonus voor accountniveau "Wetshandhaver".
- U kunt ook voor Neutraliteit kiezen, wat ervoor zorgt dat uw rijk niet beïnvloed wordt door modificatoren
- De besturen worden geactiveerd op Centralisatie 1 en zijn zichtbaar in het Klassement

Betaalde ervaringsupgrade  

Een snellere manier om het ervaringsniveau van uw generaals en gouverneurs te verhogen. Om een training te geven dient u de nodige niveaus van het Hoofdkwartier van de gouverneur en het Hoofdkwartier te bouwen, aangezien het toegestane trainingsniveau direct gerelateerd is aan het niveau van dit gebouw. De training wordt betaald in de vier grondstoffen.

Klik op here voor meer informatie over betaalde ervaringsupgrade.

Bevolking  

De werk- en gewapende krachten in Imperia Online.

Klik op here voor meer informatie over bevolking.

Bevolkingsgroei  

Toename van het bevolkingsaantal. Het wordt beïnvloed door het Geneeskundeniveau en de activering van Premium.

Basisbevolkingsgroei: 1 х huidige bevolkingsaantal/1000+50 vermenigvuldigd met de snelheid van de speelwereld.

Boerderijen doen de groei technisch gezien niet toenemen; ze verlagen de waarde van het bevolkingsverlies per uur en doen de groei eigenlijk toenemen in de latere stadia van de ontwikkeling van de provincie, wanneer het bevolkingsaantal veel groter is dan de boerderijcapaciteit en het bevolkingsverlies echt groot is.

Klik op here voor meer informatie over groei.

Bevolkingsgroei op boerderijen  

De totale som van het bevolkingsverlies en de bevolkingsgroei. Als de nettobevolkingsgroei een positieve waarde heeft, blijft de bevolking groeien, als ze negatief is, begint het bevolkingsaantal elk volgend uur progressief te dalen tot de boerderijniveaus het verschil tussen de boerderijcapaciteit en het bevolkingsaantal reduceren.

Bevolkingslimiet  


Het maximale bevolkingsaantal dat een provincie kan hebben, afhankelijk van het Huizenniveau.

Klik op here voor meer informatie over de bevolkingslimiet.

Bevolkingsverlies  

Verlies van bevolking per uur vanwege onvoldoende boerderijcapaciteit.

Bevrijde bevolking  

De Bevrijde bevolking wordt verkregen als beloning voor een overwinning op een Barbaars Kamp van Slavenhandelaars. Ze verschijnt in uw Schatkamer, waar ze onmiddellijk of op een later tijdstip in ontvangst kan worden genomen.
Wanneer u ervoor kiest om de Bevrijde bevolking in ontvangst te nemen, wordt deze toegevoegd aan de Plaatselijke bevolking van uw op dat moment geselecteerde vestiging.

Boer  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Boerderijcapaciteit. Niveau 1: +2% capaciteit; Niveau 2: +4% capaciteit; Niveau 3: +6% capaciteit; Niveau 4: +8% capaciteit; Niveau 5: +12% capaciteit +

Boerderijcapaciteit  

Het aantal dorpelingen dat een provincie kan onderhouden zonder elk uur bevolkingsverlies te lijden. Boerderijen zijn vereist voor het welzijn van de bevolking. Elk boerderijniveau heeft een bepaalde capaciteit. Hoe lager de boerderijcapaciteit is in vergelijking met het bevolkingsaantal, hoe groter het verlies zal zijn, omdat er dan niet genoeg boerderijen zullen zijn om de gehele bevolking te onderhouden.

Boerderijen  

Het gebouw dat in het levensonderhoud van de bevolking van de provincie voorziet en goederen produceert die normale leefomstandigheden mogelijk maken. Een te laag boerderijniveau zorgt ervoor dat u elk uur bevolking verliest. Elk niveau vermindert het bevolkingsverlies als het bevolkingsaantal in de provincie meer dan 10 000 dorpelingen groter is dan de huidige boerderijcapaciteit. Hoe groter het verschil tussen het bevolkingsaantal en de boerderijcapaciteit, hoe hoger het bevolkingsverlies.

Let op! Er zijn een aantal relatief zeldzame gevallen waarin de bouw van het volgende boerderijniveau het bevolkingsverlies elk uur niet vermindert. Verlies wordt onderverdeeld in verschillende fases, bepaald door het verschil tussen de boerderijcapaciteit en het huidige bevolkingsaantal. Overgaan naar de volgende fase van kleiner verlies vereist soms meer dan één boerderijniveau.

Voorbeeld: Als het verschil tussen uw bevolkingsaantal en uw boerderijcapaciteit 18 000 is, dan bevindt uw verlies zich in de tweede fase (van 10 000 tot 20 000 verschil tussen uw bevolkingsaantal en uw boerderijcapaciteit), waarin u 10 dorpelingen per uur verliest. De bouw van slechts één boerderijniveau verhoogt uw boerderijcapaciteit dus niet genoeg om het verschil tussen het bevolkingsaantal en de boerderijcapaciteit onder 10 000 te krijgen en dus ook het verlies onder 10 per uur.

Bondgenoot  

1. Een lid van dezelfde alliantie.

2. Eenalliantie in NAP of een Federatie.

Boogschuttercommandant  

Een van de vaardigheden die beschikbaar zijn voor Generaals wanneer hun niveau wordt verhoogd. Versterkt de aanval van Boogschutterseenheden. Niveau 1: +2% Aanval; Niveau 2: +4% Aanval; Niveau 3: +6% Aanval; Niveau 4: +10% Aanval; Niveau 5: +15% Aanval

Boogschutterslinie  

Gevechtslinie.
De boogschutterslinie is de prioritaire opstelling van alle boogschutters. Ze wordt altijd achter de Frontlinie opgesteld en eenheden in deze linie hebben 1 tot 3 voorbereidende aanvallen voordat het meleegevecht begint.

Tijdens een Veldslag is de boogschutterslinie verdeeld in drie divisies: centrum en twee flanken. Verschillende soorten boogschutters worden proportioneel opgesteld in de drie divisies.

Troependivisies in de boogschutterslinie kunnen alleen in een melee worden ingezet nadat de frontlinie voor hen is vernietigd. Het vernietigen van een boogschuttersliniedivisie van een speler met uw meleetroepen geeft u de mogelijkheid tot een flankaanval tegen zijn resterende frontliniedivisies.

Tijdens zowel een Fortbestorming als een Gevecht met het garnizoen, vormen de aanvallende boogschutters een boogschutterslinie zonder divisies.

Tijdens zowel een Fortbestorming als een Gevecht met het garnizoen, vormen de verdedigende boogschutters geen boogschutterslinie, maar maken ze deel uit van de frontlinie van de verdediger.

Boogschutters die hun munitie hebben opgebruikt, behouden hun positie in de boogschutterslinie en gaan pas weer de strijd aan als ze worden aangevallen door vijandige melee-eenheden.

Bouwersgilde  

Een Technologie die de bouwtijd van alle gebouwen met 1,2 keer per niveau vermindert (ten opzichte van de basistijd). Het bouwersgilde is 4 keer efficiënter dan Architectuur wat betreft het verminderen van de bouwtijd. Het 1ste niveau van het Bouwersgilde vereist het 20ste niveau van Architectuur.

Bouwofficier  

De positie in de alliantie die belast is met de bouw van de alliantiegebouwen in de kastelen. Speciale bonus - 20% snellere bouw, maar de werkelijke omvang is afhankelijk van de loyaliteitsstatus.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de bouwofficier.

Brigadegeneraal  

Militaire rang voor een speler met 150 000-224 999 militaire punten.

Bureaucraat  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Efficiëntie van de provincie (tot 100%). Niveau 1: +4% Efficiëntie; Niveau 2: +6% Efficiëntie; Niveau 3: +10% Efficiëntie; Niveau 4: +14% Efficiëntie; Niveau 5: +20% Efficiëntie

Bureaucratie  

Een onderzoek dat de soeverein de know-how geeft om de efficiëntie van de geannexeerde provincies te verhogen. Elk niveau geeft +5%. De efficiëntie kan niet hoger zijn dan 100%. Zonder het Bureaucratie-effect wordt elke volgende geannexeerde provincie 10% minder efficiënt in vergelijking met de vorige, de 11e geannexeerde provincie heeft dan 0% efficiëntie, en elke provincie die daarna wordt geannexeerd is 10% minder efficiënt onder 0.

Burgerbevolking  

Werkers en werkloze bevolking. De hele bevolking behalve de militaire eenheden.