Račun  

Zajedničko ime za profil, registraciju i carstvo. Računi su isključivo intelektualno i tehničko vlasništvo Imperia Online i samo su dani na privremeno korištenje igračima igre. Svi osobni podaci igrača se strogo čuvaju i ne mogu biti korišteni niti zlouporabljeni na bilo koji način.

Radijus  

Jedinica dometa utjecaja. 1 radijus = 1 carska milja

Napomena: U Imperiji Online radijus je jedinica dužine, koja mjeri udaljenost od središta do krajnje točke utjecaja dvorca saveza i ne odnosi se na geometrijski termin istog imena.

Radionica opsadnih strojeva  

Vojna građevina.
Tip: Lokalna, treniranje
Potrebna istraživanja: Vojno umijeće 1, Streličarstvo 1
Maksimalni nivo: 20

Omogućauje treniranje i unapređenje opsadnih sprava. Svaki nivo radionice povećava kapacitet treniranja.

Jedinice koje se mogu trenirati su:
- Ovan
- Katapult
- Balista
- Trebuše

Radna mjesta  

Broj seljaka koji može biti zaposlen u rudniku.

Radnici  

Stanovništvo koje radi u rudnicima kako bi proizvelo drvo, željezo ili kamen i plaćalo porez u zlatu.

Radnik u carstvu  

Vještina koja je dostupna guverneru prilikom napredovanja. Povećava limit zadovoljstva. Nivo 1: +2 na limit zadovoljstva; Nivo 2: +4 na limit zadovoljstva; Nivo 3: +6 na limit zadovoljstva; Nivo 4: +8 na limit zadovoljstva; Nivo 5: 12% na limit zadovoljstva.

Raspon ekonomskih bodova  

Razlika između ekonomskih bodova dvaju igrača. Napadi na carstva van x5 dometa (5 puta većih ili manjih po ekonomskim bodovima) su zabranjeni. Napadi na carstva van x2 dometa uzrokuju gubljenje morala, časti i snage napada za svakih 0,1 koeficijenta razlike van dozvoljenog raspona. Napadi na carstva izvan x2 dometa ne uzrokuju gubitak snage napada, ako napadač ima više ekonomskih bodova od branitelja.

Za više informacija o napadima van dometa kliknite ovdje.

Raspored  

Raspoređivanje jedinica na određenu bojnu zonu ili obrambenu poziciju kao što je bojno polje, garnizon, tornjevi.

Raspuštanje  

Raspuštanje vojnika. Vraća 50% potrošenih resursa.
U roku od 8 sata od trenutka posljednjeg raspuštanja vojske, možete raspustiti vojsku čija vrijednost ne nadmašuje 25% vrijednosti raspoložive vojske. U slučaju da ste raspustili manje od ovog postotka, vrijednost svake dodatne vojske koju primite u ovom periodu, dodat će se trenutnoj vojsci te uzimati u obzir do dostizanja limita raspuštanja.

Rast populacije  

Povećanje populacije za osnovni rast rase, medicinu i Premium.

Osnovni rast populacije: 1 * trenutna populacija/1000 + 50 pomnoženo za brzinom svijeta.

Farme tehnički ne povećavaju rast, već smanjuju gubitak populacije na sat te povećavaju rast populacije u kasnijim fazama razvijanja provincija , kada je broj stanovnika puno iznad kapaciteta farmi i gubici su izraženi.

Za više informacija o rastu populacije kliknite ovdje.

Rast stanovništva u fermama  

Ukupna suma gubitaka i rasta populacije. Ako je ukupan rast pozitivan, populacije raste. Ako je negativan, populacije pada sve dok se ne smanji razlika između kapaciteta farmi i broja stanovnika.

Rat  

Ratni sukob između saveza koji traje 168 h i daje vojne bodove i ratni prihod.

Za više informacija o ugovoru o ratu, uvjete i ciljevima kliknite ovdje.

Ratni konji  

Istraživanje koje povećava brzinu konjice za 3% po nivou i juriš za 2% po nivou.

Ratni prihod  

Daje se u drvu i željezu unutar 24 sata nakon završetka rata, igračima koji su dio pobjedničkog saveza i koji su sudjelovali u bitkama. Ratni prihod je jednak vrijednosti 50% zlatnog ekvivalenta* uništene neprijateljske vojske tijekom rata. Savez koji izgubi rat također će dobiti vojni prihod jednak 25% zlatnog ekvivalenta ubijenih neprijateljskih jedinica. Nema krajnjeg roka za uzimanje ratnog prihoda, sve dok je igrač član istog saveza.

* Zlatni ekvivalent odgovara izgubljenim ekonomskim bodovima dobivenih za regrutaciju tih jedinica vojske, ne zlatnom ekvivalentu resursa potrošenih na njihovu regrutaciju.

Napomena: Za uništavanje utvrda i porobljavanje populacije se ne dobiva ratni prihod.

Ratnik dana  

Dnevna nagrada koja se dodjeljuje za iznimna vojna postignuća. Svaki igrač ocjenjuje se prema bitkama protiv ostalih aktivnih igračau dometu x2. Uzimaju se u obzir osvojeni vojni bodovi, porobljeno stanovništvo, razlika u bodovima sudionika u bici i iznos gubitaka. Kako bi se nagrada dodijelila, potrebno je udovoljiti određeni minimalni broj bitaka u svijetu. U protivnom slučaju, nagrada se ne dodjeljuje. Igrač koji osvoji najviše odlikovanja "Ratnik dana" tijekom sezone, primit će medalju na kraju sezone.

Razine globalnih računa  

Razine se odnose na sve svjetove u kojima se igrač prijavljuje istim korisničkim imenom i šifrom. One nikad neće nestati ili smanjiti se. Iskustvo se može steći na nekoliko načina:
- podizanjem ekonomskih bodova;
- podizanjem vojnih bodova;
- uništavanje neprijateljskih špijuna.
Za svako novorođenče dobivate 20% bonusa na iskustvo računa u roku od 6 sati u odgovarajućem svijetu.
Nakon dostizanja određene razine računa osvajate različite bonuse i nagrade.

Razvoj  

U istoimenom izborniku u Prijestolju[[343 možete pratiti napredak svog računa. Tamo se prikazuju statistički podaci o Vašem računu po danima. Informacije su na temelju Vaših radnji u trenutnoj sezoni svijeta.

Razvoj saveza  

Modul koji omogućuje članovima saveza da formiraju unutarnje skupine i rade zajedno kako bi ostvarili različite bonuse koje mogu iskoristiti svi članovi saveza! Za više informacija pogledajte ovdje.

Red čekanja  

Opcija koja daje dodatne slotove za ulaganje resursa. Postoje redovi čekanja za građevine, istraživanja i vojsku.

Red čekanja građevina  

Igrači mogu istovremeno dodati do 4 građevine u red čekanja (ekonomske i vojne građevine su odvojene) koje se automatski grade jedna iza druge. Sve građevine u redu čekanja, osim prve, su u modu čekanja - njihovi brojači vremena se pokreću kad postanu prve u redu čekanja. Građevinu u redu čekanja možete premjestiti na prvo mjesto te se izgradnja prethodne građevine pauzira. Možete otkazati izgradnju građevine i dobiti natrag 50% uloženih resursa. Možete pokrenuti više od jednog nivoa iste građevine ali samo nivo koji je zadnji pokrenut može biti otkazan. Svaka građevina sa preostalim vremenom izgradnje manjim od 6 sati može biti završena odmah za dijamante.

Napomena: Red čekanja građevina i njihovo otkazivanje nije dostupno, ako je carstvo pod napadom.* Premještanje građevina u redu čekanja je dostupno za račune iznad 7. razin.

* Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Red čekanja istraživanja  

Igrači mogu istovremeno dodati do 4 građevine u red čekanja (ekonomske i vojne građevine su odvojene) koje se automatski grade jedna iza druge. Sve građevine u redu čekanja, osim prve, su u modu čekanja - njihovi brojači vremena se pokreću kad postanu prve u redu čekanja. Građevinu u redu čekanja možete premjestiti na prvo mjesto te se izgradnja prethodne građevine pauzira. Možete otkazati izgradnju građevine i dobiti natrag 50% uloženih resursa. Možete pokrenuti više od jednog nivoa iste građevine ali samo nivo koji je zadnji pokrenut može biti otkazan. Svaka građevina sa preostalim vremenom izgradnje manjim od 1.5 sati može biti završena odmah za dijamante.

Napomena: Red čekanja građevina i njihovo otkazivanje nije dostupno, ako je carstvo pod napadom.* Premještanje građevina u redu čekanja je dostupno za račune iznad 7. razin.

* Iznimka: Opcija je dostupna pod napadom, ako postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Red čekanja vojske  

Dodavanje grupa za treniranje u red čekanja u slučaju da u vojarnama nema slobodnih mjesta, ali još uvijek postoje slobodne grupe za treniranje zbog nivoa vojnog umijeća. Grupe u redu čekanja se treniraju jedna iza druge i vrijeme regrutacije se zbraja. Ako imate dovoljno resursa i stanovnika, možete regrutirati i/ili unaprijediti sve grupe odjednom, ali ne zaboravljajte da će i dalje biti u redu čekanja. Prva grupa u redu čekanja u istoj provinciji i istoj vojarni se može trenirati odmah za dijamante. Svaka grupa kojoj je preostalo manje od 6 sata/i košta 170 dijamanata. Trenutno treniranje jedne grupe pokreće ponovni izračun vremena treniranja ostalih grupa u redu čekanja.

Napomena: Red čekanja nije dostupan ako je carstvo pod napadom*.

*Iznimka: Opcije je dostupna, u slučaju kada postoji drastična razlika između zlatnog ekvivalenta napadačke vojske i zlatnog ekvivalenta ekonomskih bodova branitelja.

Regrutacija  

Naručivanje treniranja jedinica u odgovarajućoj vojarni. Regrutacija zahtijeva određeni iznos drva i željeza, koji raste sa klasom vojnika - laka, teška ili elitna i nezaposlenu populaciju - jedan seljak po vojniku. Opsadne sprave zahtijevaju više seljaka za konstrukciju.

Resurs  

Dobra koja radnici proizvode u rudnicima u carstvu i porez koji se prikuplja od stnovništva. Svi resursi mogu biti uloženi u građevine, istraživanja i vojsku.

Rezerva  

Služi za popunjavanje prednjih zona u slučaju da je bilo koji bok ili centar poražen. Ako dvije zone izgube istovremeno od protivničke vojske, rezerva nasumično popunjava jednu od njih.

Riznica saveza  

Mjesto gdje se akumuliraju sva 4 tipa resursa, bilo donirani od članova saveza ili prikupljeni porezom.

Ručno nasljeđivanje  

Postavljanje nasljednikavladaru ručno od strane igrača.

Za više informacija o nasljeđivanju prijestolja kliknite ovdje.

Rudar  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Povećava Proizvodnju željeza . Nivo 1: +2% Proizvodnje; Nivo 2: +4% proizvodnje; Nivo 3: +6% proizvodnje; Nivo 4: +8% proizvodnje; Nivo 5: +12% proizvodnje.

Rudnik  

Zajedničko ime za sve građevine gdje se proizvode resursi.

Rudnik željeza  

Ekonomske zgrade.
Tip:Lokalna, Proizvodnja
Potrebna pred istraživanja: Arhitektura 1
Maksimalni nivo :35
Omogućuje proizvodnju željeza. Svaki nivo povećava kapacitet radnika koji mogu biti zaposleni.

Runda  

Dio borbe. Sve bitke se vode u rundama, u kojima jedinice nanose i primaju štetu, ovisno o vlastitom napadu i životnim bodovima protivnika. Što više rundi traje bitka, više jedinica i morala se gubi.

Rušilački limit juriša  

Rušilački [588]limit juriša] određuje maksimalan broj opsadnih strojeva na [115]jurišnoj liniji] koji mogu istovremeno napadati utvrdu tijekom napada na utvrdu.

Svaki opsadni stroj u artiljeriji popunjava kapacitet rušilačkog limita juriša jednakog njegovoj pratećoj posadi.

Rušilački limit juriša jednak je 3 puta [587]osnovnog garnizona] napadnute utvrde:

Utvrda nivo 1: limit 150
Utvrda nivo 2: limit 300
Utvrda nivo 3: limit 600
Utvrda nivo 4: limit 1 200
Utvrda nivo 5: limit 2 400
Utvrda nivo 6: limit 4 800
Utvrda nivo 7: limit 9 600
Utvrda nivo 8: limit 19 200
Utvrda nivo 9: limit 38 400

Rušitelj zidova (vrsta vojne jedinice)  

Rušilačke jedinice su opsadne sprave koje tijekom opsade utvrde napadaju neprijateljsku utvrdu u bliskoj borbi. Pridružuju se pješadiji koja napada na jurišnoj liniji; ali ipak imaju odvojen limit napada od pješadije.
Rušilački limit napada je jednak osnovnom garnizonu pomnoženom sa 3 utvrde koja se napada, podijeljeno sa pratećom posadom opsadnih sprava koje napadaju.
Tijekom bitke na polju ili napada na utvrdu, rušilačke jedinice su pozicionirane na liniji artiljerije i ne mogu napadati druge neprijateljske jedinice. One će vjerojatno biti uništene ukoliko neprijateljska pješadija dopre do njih.
Trenutno postojeće rušilačke jedinice su:

- Ovan