Efektívnosť  

Merá, či anektované provincie аlebo kolónia vyrába s plnou kapacitou.
Každá nasledujúca anektovaná provincia vyrába o 10% menej surovín v porovnaní s predchádzajúcou. To znamená, že vyrába o 10% menej surovín. Aby bolo možné využívanie všetkých provincií s ich plnou kapacitou, je nutné skúmanie Byrokracie. Každá úroveň Byrokracie zvyšuje efektívnosť produkcie o 5%, bez toho, že by bolo prevýšených 100%. Na druhej strane, prvá základná kolónia má 90% efektivitu a každá nasledujúca kolónia je o 10% menej efektívnejšia. K percentám sa pridáva aj polovica trestu kvôli vzdialenosti. Výskum Koloniálna byrokracia zvyšuje efektívnosť výroby o 5% bez toho, aby prevyšovalo 100%. Možná vzdialenosť medzi vašou ríšou a kolóniou je obmedzená od skúmaných úrovní Koloniálnej logistiky.

Ekonomická budova  

Všeobecný názov pre všetky budovy, ktoré ovplyvňujú ekonomický aspekt Ríše.

Ekonomická štatistika  

Ekonomické správy spojencov, ktoré všetci dôstojníci a vodcovia vidia v menu Aliancia, podmenu Členovia.

Ekonomický výskum  

Všeobecný názov pre všetky výskumy, ktoré ovplyvňujú ekonomický aspekt Ríše.

Elitná jednotka  

Еlitná trieda vojenskej jednotky. Bráni a útočí najľahšie elitné pevnostné úrovne - 7, 8, 9.
Elitné jednotky sú: elitní lukostrelci, falangy, strážci, paladiny a trebuchety.

Elitný lukostrelec  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň lukostrelcov
Nevyhnutné podmienky: Strelecký útok 20, Centralizácia 11

• Druh: Ďalekonosné, Pechota, Lukostrelec
• Prednostné rozloženie: Strelecká línia

Schopnosti jednotiek:

+ Ďaleký rozsah: Táto jednotka má 3 dodatočné Útoky v Poľnej bitke, alebo v Útoku na pevnosť predtým ako začne boj zblízka
+ Výhodná pozícia: V garnizóne táto jednotka bojuje s prednosťou počas Útoku na pevnosť - Útok x 4
+ Potlačujúci oheň: Počas Útoku na pevnosť táto jednotka môže zaútočiť na obrancov garnizóny s Útokom x 0.2
+ Dážď šípov: Útok x 3 proti Kopijníkom

- Zraniteľní proti Šermiarom: Proti tejto jednotke všetci Šermiari bojujú so zvýšeným Útokom
- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.33 proti šermiarom
- Protipechotné: Útok x 0.25 proti Obliehacím strojom
- Slabá morálka: Útok x 0.33 keď je napadnutá jednotkou bojujúcou zblízka
- Tulec: 18 striel; keď munície sú minuté táto jednotka zostáva na svojej pozícii kým na ňu nebude zaútočené v boji zblízka

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Emigrácia  

Strata určitého počtu obyvateľstva v čase migrácie.

Evolúcia  

Je umiestnená v menu Trónna sála. Tam môžete sledovať evolúciu vášho účtu. Tam dostávate štatistiky o rôznych aspektoch Vášho účtu rozdelené na dni. Informácia sa zakladá na vašich činoch vykonaných len v súčasnej sezóne sveta.