IAP (Icke-angreppspakt)  

Uteslutar attacker och krig mellan två allianser.

För mer information om icke-angreppspakten klicka här.

IM  

Kejserliga mil - Imperia Online enhet för avstånd.

Imperia Online Battle Royale  

Det är en helt individuell turnering där det viktigaste målet är att bara en spelare blir kvar på slutet. Turneringen är indelad i rundor och varje runda är indelad i fredstid och krigstid. Spelarna får inte attackera varandra under fredstid. Attacker mellan spelare är tillåtna endast under krigstid. Det unika med denna turnering är att provinserna kan förstöras och andra spelare kan utplånas. En provins kan förstöras när ett tillräckligt antal lyckade attacker har utförts mot provinsen som kommer att sänka nivån på provinsens fästning till 0. En förlorad provins får annekteras igen men dess utveckling blir nollställd. En spelare räknas som utplånad om nivån på fästningen i spelarens huvudstad blir 0. Hans konto blir blockerad och angriparen som utkämpat striden som lett till utplånandet, belönas med en poäng för mord. Elimineringen av spelarna görs automatiskt av systemet beroende på spelarnas position i rankningen. Spelarna känner till de eliminerade positionerna för varje runda innan turneringen börjar. Huvudrankningen baseras på nettopoäng. Vinnarna i turneringen kommer att få diamanter och speciella medaljer i belöning.

För flera upplysningar och för att läsa den fulla versionen av reglerna till Battle Royale, vänligen klicka here.

Imperiespelen  

Denna turnering har 3 utgåvor - vår-, sommar- och vinterutgåva. Allianserna som deltar i spelen tävlar i olika discipliner som återspeglar spelets olika aspekter. Disciplinerna är inte kända i förväg och annonseras kort före sin början. Om en medlem lämnar alliansen kommer medlemmans poäng att dras bort from alliansens resultat för den aktuella disciplinen. Om samma medlem blir med i en annan allians kommer hans poäng att läggas till den nya alliansens resultat. I slutet av varje disciplin får de 10-i-topp allianserna poäng. Spelets mästare är den allians som vunnit flest poäng från alla discipliner. Vinnarna i turneringen får diamanter och speciella medaljer som belöning.

För flera upplysningar och för att läsa den fullständiga versionen av Imperiespelen, vänligen klicka på här.

Import  

"Föda" för befolkningen som importeras från Gårdar med livsmedelöverskott till Gårdar som lider brist på "föda".

Infanteri  

Ett samlingsbegrepp för alla militärenheter med mänsklig natur, särskilt tränade att slåss till fots.
Infanteri enheterna är: svärdsmän, spjutmän och bågskyttar.

Infanteri angreppsgräns  

Infanteri angreppsgränsen avgör det högsta antalet närstrids infanterienheter i angreppslinjen som får attackera en viss fästning samtidigt under ett angrepp på fästning.

Infanteri angreppsgränsen sätter en högre prioritet på Svärdmän än på Spjutmän; och enheter av samma typ prioriteras i nedstigande grad på Attackens rankning.

Infanteri angreppsgränsen är lika med 3 gånger basgarnisonen av den attackerade fästningen, enligt nedan:

Nivå 1 Fästning: 150 Infanteri angreppsgräns
Nivå 2 Fästning: 300 Infanteri angreppsgräns
Nivå 3 Fästning: 600 Infanteri angreppsgräns
Nivå 4 Fästning: 1,200 Infanteri angreppsgräns
Nivå 5 Fästning: 2,400 Infanteri angreppsgräns
Nivå 6 Fästning: 4,800 Infanteri angreppsgräns
Nivå 7 Fästning: 9,600 Infanteri angreppsgräns
Nivå 8 Fästning: 19,200 Infanteri angreppsgräns
Nivå 9 Fästning: 38,400 Infanteri angreppsgräns

Infanterikasern  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Närstridsattack 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar och förbättrar sina Svärds-och Spjutmän. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Lätt spjutman
- Tung spjutman
- Falang
- Lätt svärdsman
- Tung svärdsman
- Gardist

Infiltrering  

Spioner passerar gränserna av fiendens Imperium och får tag på spionrapporten framgångsrikt.

Inflytande  

Ett territorellt utryck för alliansinflytandet.

Infödda barbarer  

Barbarisk stamfolk.
De infödda barbarerna är vildar som bebor ett imperiums exklusiva zon. Inom varje exklusiva zon finns det bara ett infött Stamfolk. Om det förintas, kommer detta Stamfolk att återuppstå varje dag tills inget ledigt utrymme är kvar i Zonen eller tills spelaren når 1 miljon poäng.
De infödda barbarerna har en armésammansättning som är inriktad mot att erövra fientliga fort och städer, med ett litet antal Kavalleri och ett stort antal Infanteri.
Belöningen för att ha besegrat De infödda barbarerna är resurser.

Insättning  

Höjer räntaninsättningar med 0,5 % per nivå för kortfristiga insättningar och med 1 % per nivå för långfristiga insättningar. Höjer den skyddade mängden av insatt guld i fall av attack med 2 % per nivå, från 7 % vid nivå 1.

Iver  

Stridsfärdighet.
Färdigheten Fart ökar enhetens Attack i Närstridsattackens första omgång.

Forskningen Stridshästar ökar effekten på Farten för alla enheter från Kavalleriet.

Enheterna som har färdigheten Fart är:
- Falang
- Lätt kavalleri
- Tungt kavalleri
- Paladin