Zablokowany gracz  

Użytkownik, który jest obiektem dochodzenia ze strony administracji gry, albo gracz który stracił wszelkie prawa nad własnym kontem na nieokreślony czas, z powodu eksploatacji błędu lub przekroczenia zasady gry. Zablokowani gracze są oznaczani ikonką z łańcuchem i nie mogą być atakowani przez innych graczy.

Zadowolenie  

Statystyka, która pokazuje poziom zadowolenia ludności od władzy. Istnieje dużo czynników, dzienne i jednorazowe, które wywołują wzrost lub spadek bieżącego zadowolenia i muszą być dokładnie obliczone aby nie było nieoczekiwanych nieprzyjemnych rezultatów. Główną konsekwencją niskiego zadowolenia jest emigracja, zamieszki i rebelie. Im bliżej jest do limitu Zadowolenia jedna prowincja/kolonia, tym bardziej jest zadowolona ludność i tym mniejsza jest szansa emigracji oraz zamieszek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zakładka  

Zakładki są skróty do określonych obiektów na Mapie globalnej. Obiekt na mapie może zostać zaznaczony jako "zakładka" poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki i wybranie ostatniej opcji z listy jaka się pojawi. Zaznaczone obiekty są dostępne z menu Zakładki w dolnym lewym rogu Mapy wioski. Gracze mogą stworzyć 20 zakładek. Sojusznicy mogą udostępniać swoje zakładki i tak mają dostęp do więcej niż 20 zakładek.

Zamach  

Władcy którzy otrzymali cechę Haniebny mogą być zabici przez gracza. Rozumiane przez to jest to, że spadkobierca natychmiastowo przejmie tron. Aby odblokować tę opcję wymagane jest, aby Władca posiadał przynajmniej jednego wnuka.

Zamek sojuszu  

Zamek, posiadający własne budynki, dostępne za murami, niezależny albo już należący do któregoś sojuszu. Zamek sojuszu może być opanowany tylko przez wojska danego sojuszu, wysłane z Centrum zgromadzenia albo innego zamku. Służy do rozszerzania kulturalnego i wojennego wpływu na Mapie Globalnej, tym pozwalając danemu sojuszowi wygrać świat.

Więcej informacji znajdziesz tutaj, tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj.

Zamieszki  

Sytuacja, sprowokowana poprzez niskie wartości Zadowolenia ludności w anektowanych prowincjach i koloniach. Kiedy Zadowolenie spadnie pod 50 szansa do powstania zamieszek zwiększa się progresywnie o 2% dla każdego punktu Zadowolenia. Ludność przestanie wpłacać podatki do powtórnego zwiększenia zadowolenia. (Przykład: przy 49 pkt zadowolenia, szansa wzrasta o 2%, przy 48 pkt. zadowolenia o 4% i t.d.)

Zaopatrzenie  

Ilość złota, odpowiadająca 24 godzinnemu utrzymania w złocie straconej armii, które zwycięzca w bitwie otrzymuje. Do złota z zaopatrzenia nie jest potrzebna pojemność aby było transportowane od pola bitwy do Imperium. Zniszczenie wrogich wózków towarowych nie daje zaopatrzenia.

Zapytaj gracza  

Miejsce, gdzie gracze zgłaszają problemy, nieprawidłowego działania, mogą zadawać pytania i wyjaśniać niejasności.

Zarobione diamenty  

Diamenty, które otrzymali Państwo nie korzystając z naszych metod płatniczych, które są wymienione w menu "Weź diamenty" w menu "Premium". Zarobione diamenty mogą być wykorzystane dla wszystkich płatnych dodatków w grze, oprócz wysyłania prezentów w postaci diamentów innemu graczowi podczas sesji z prezentami, jeżeli macie mniej niż 10 000 punktów ekonomicznych nie można ich podarować sojuszowi i nie można ich przenieść z jednego konta do drugiego gdy są one częścią jednego konta globalnego.

Zarobione diamenty są:

- diamenty, otrzymane z Samouczka lub z osiągnięć;
- diamenty otrzymane jako prezent od innego gracza podczas sesji z prezentami;
- diamenty, pobrane z skarbca sojuszu;
- diamenty wygrane z koła fortuny.

Zasięg  

Jednostka dla zasięg wpływu. 1 promień = 1 Mila imperialna.

Uwaga! W Imperia Online termin promień nie ma tego samego znaczenia jak w matematyce. W Imperia Online to jest jednostka długości, mierząca odległość między centrum i każdy punkt z obszaru wpływu jednego zamka sojuszu.

Zasięg jednostki  

Odległość strzału strzeleckich jednostek.

Zasięg punktów ekonomicznych(zasięg)  

Różnica w punktach dwóch graczy. Ataki na Imperia poza zasięgiem x5 (czyli 5 razy większe lub mniejsze punktowo) są zabronione. Ataki poza zasięgiem x2 powodują zmniejszenie wartości Morału, Honoru oraz siłę ataku o 0,1 punktów współczynnika różnicy. Atakowanie graczy, którzy są poza zasięgiem punktowym x2 nie doprowadzą do zmniejszenia siły ataku, jeśli atakujący posiada mniejszą ilość punktów ekonomicznych niż obrońca.Więcej informacji o ataki poza zasięgiem kliknij tu.

Zasięg wpływu  

Przestrzenny wyraz dla wpływu sojuszu na mapie globalnej.

Zasoby  

Dobra, produkowane w kopalniach albo uzyskiwanych z podatków, płaconych przez pracowników. Zasoby wykorzystywane są do opłacania budowy budynków, badań oraz do rekrutacji wojska.

Założenie  

Posiadanie wszystkich praw i kontrolę nad określonym terytorium, który jest rozlokowany na Mapie globalnej i założenie podstaw jednostki administracyjnej albo wojennej, gotowych do eksploatacji. W Imperii Online mogą być założone kolonie, targowiska, bazy wojskowe i centra zgromadzenia.

Zdobywcy  

Plemię barbarzyńskie.
Zdobywcy to naród nomadzki, który lubi podbijać cudze posiadłości, uprowadzając lub mordując ludność, a swoje osady budują na ruinach podbitych miast.
Armia tych barbarzyńców składa się przeważnie z machin oblężniczych i piechoty, a jednostki kawalerii są rzadko używane.
Jeśli zniszczysz wioskę zdobywców otrzymasz w nagrodę zasoby.

Zerowa stawka podatku  

Pierwszy poziom opodatkowania. Nie jest dostawane złoto. +5 Zadowolenie na 24h.

Zmiana miejsca imperium  

Opcja zmiany lokalizacji imperium jest dostępna w Ustawieniach. Opcja będzie aktywna jeśli:

- imperium musi składać się tylko z jednej prowincji - stolica;
- nie masz aktywne misje (transportowe, wojenne);
- nie jesteś atakowany;
Nowe miejsce jest losowo wybierane przez system. Kolejna zmiana będzie możliwa za 7 dni.

Zmniejsz o 10 minut  

Przycisk Zmniejsz o 10 minut daje możliwość zmniejszyć czas aktualnie budowanej budowy lub czas realizacji badania o 10 minut na godzinę.

Zrzut ekranu  

Zdjęcie mapy globalnej, którego zrobisz klikając na ikonkę z aparatem fotograficznym w górnym prawym rogu mapy. Zrzut automatycznie zachowuje się w komputerze.

Zwycięstwo  

Wygranie bitwy.

Zwycięstwo w ataku.  

Wygranie bitwy w ataku.

Zwycięstwo w obronie  

Wygranie bitwy w obronie.

Zwykły członek  

Sojusznik, który nie ma specjalnych praw w sojuszu i nie ma specjalnych bonusów.

Zwykły teren  

Teren kolonii bez bonusu. Nie daje żadnych specjalnych przywilejów swemu założycielowi, ale ponieważ ataki poza zasięgiem x5 są zabronione, a te poza zasięgiem x2 zmniejszają morale, honor i parametr ataku agresora, według zasad każdego zwykłego ataku, zabezpieczają pokój suwerenowi.

Zysk  

To, co Imperia otrzymuje przez: wydobycia, podatków, plądrowania, odsetki i t.d.

Złoto  

Waluta gry. Złoto jest generowane poprzez płacenie podatków, nałożonych na ludność pracującą. Istnieją 6 poziomy opodatkowania. Złoto gromadzi się w skarbcu w stolicy Imperium, czyli zebrane podatki wpłacane są bezpośrednio do skarbca. W ten sposób złoto ze skarbca wykorzystuje się do budowli budynków, do zamawiania ]badań i do [[43utrzymania] wojska bez potrzeby mieścić go ręcznie.