Första Officer  

Vice ledare med alla rättigheter och bonusar som ledaren har, förutom att kunna driva bort själva ledaren från alliansen

För mer information om första officerens rättigheter och förmåner, klicka här.

Offensiv general  

En av de två varianterna av befattningen General. Man kan anställa general i attack, när man skickar sin armé i attack. Varje Fin människa, som har nått myndig ålder kan anställas på den här befattningen , inklusive Kejsaren.
Generalerna i attack leder armén vid offensiva uppdrag mot andra spelare eller oberoende städer och kan bara skickas på ett uppdrag samtidigt. Som befallningsmän för armén ger generalerna i attack speciella bonusar från sina färdigheter under en strid.

När en general i attack förlorar vid en Fästningsbelägring, Fältstrid eller Skövling, finns det 60% chans att han stupar i slaget.

För mer information om generalerna i attack, klicka här.

Offensiv taktiker  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar enheternas Attack i den attackerande armén. Nivå 1: +1% Attack; Nivå 2: +2% Attack; Nivå 3: +4% Attack; Nivå 4: +6% Attack; Nivå 5: +10% Attack

Officer  

Ett samlingsbegrepp för alla officerare i andra lojalitetsskede.

Officersflygel  

Allians enhet bestående av alla officerare. Medlemmarna i officersflygeln har individuella speciella bonusar.

Oförstörbar koloni  

En koloni, som inte kan ödeläggas av fientliga attacker. För att din koloni blir oförstörbar, behöver du uppgradera din Fästning till nivå 8 för att försvara din besittning från ödeläggelse i 1.4 dagar.
När kolonin har blivit oförstörbar har den samma funktionerna som de annekterade provinserna. Vid en framgångsrik fientlig belägring minskar fästningen inte med 1 nivå. Du kan bygga om den genom att betala de nödvändiga resurserna istället för att bygga upp nivån igen.

Anmärkning: De oförstörbara kolonierna kan dock ödeläggas av sin ägare.

Omedelbar konstruktion  

Den fullbordar omedelbart byggnadens konstruktion och möjligör att meddetsamma börja använda den. Det här alternativet betalas med diamanter och är endast giltigt för [[295byggnader] med färre än 6 byggtimmar kvar. En byggtimme kräver 170 diamanter. Alternativet är otillgängligt när Imperiet är under fiendeattack*.

*Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en drastisk skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omedelbar träning  

Omedelbart fullbordande av enheternas utbildning. Om antalet enheter i utbildning och antalet soldater som ägs vid ögonblicket är under 5000 kan man använda alternativet gratis. Annars betalas alternativet med diamanter. Bara första utbildningsgrupp i kön (i en provins och en kasern) kan utbildas omedelbart. Varje grupp under 6 timmar kvarstående tid kräver 170 diamant. Att utbilda en grupp omedelbart innebär att utbildningstiden av de andra grupperna i väntekön, kommer att omräknas. Omedelbar utbildning är inte möjligt när Imperiet är under attack*.

*Följande undantag gäller: Alternativet låsas upp under attack när det finns en drastisk skillnad mellan den attackerande arméns motsvarande värde i guld och det motsvarande värdet i guld av försvararens nettopoäng.

Omflyttning av imperiet  

Alternativet är tillgängligt i fliken Imperium i menyn Inställningar. För att kunna använda det, måste följande kraven vara uppfyllda:

• Du måste inte ha andra besittningar förutom huvudstad;
• Inga aktiva uppdrag av vilket som helst slag;
• Ditt imperium ska inte vara under attack;
• Den nya platsen är helt slumpmässig, det får inte väljas av spelaren;
• En annan omflyttning av Imperiet är möjlig inte tidigare än en vecka efter den senaste omflyttningen.

Omgång  

Del, nivå, fragment av striden. Alla strider underindelas i omgångar där enheterna tillfogar och lider skador i enlighet med sin egen och motståndarens attack och livspoäng. Ju flera omgångar en strid har, desto flera enheter och Moral förloras.

Omringad provins  

En provins som omrings av alla fyra sidor av annekterade provinser och har således ingen yttre gräns. Den markeras med en tegelmur på Världskartan. Omringningen kostar angriparen 20 poäng Moral. En provins kan inte omringas dubbelt .

Ömsesidig hjälp inom alliansen  

I fall du deltar i en allians, en gång i timmer får du be dina allierade om hjälp för en snabbare byggande/forskning av 1 byggnad eller 1 forskning som pågår för ögonblicket. Var och en av dina allierade ska kunna förkorta med 1 minut byggnads/forskningstiden av den önskade byggnaden/forskningen. Den ömsesidiga hjälpen är begränsad inom alliansen så du inte skulle kunna hjälpa spelare utanför alliansen. Du kan hitta alternativet i Stadshus.

Överfurir  

En militär grad tilldelad spelare med 750-1 499 militära poäng.

Övergivna imperier  

Ett Imperium tillhörande en inaktiv spelare som inte har loggat in på sitt konto på 60 timmar. Övergivna imperier indelas i två typer: de som fortfarande tillverkar resurser är markerade med en ask full av guld och förfallna imperier - markerade med en tom ask. Alla övergivna imperier med aktiv produktion förvandlas till förfallna när 60 timmar har gått efter startpunkten för deras inaktivitet. Förfallna imperier upphör att tillverka resurser
Restiden till ett övergivet imperium får inte vara kortare än 0.66666666666667 minuter.
Det finns inga begränsningar på nettopoängens omfång när det gäller attacker mot övergivna imperier. Militära poäng och/eller heder poäng får man dock under inga som helst omständigheter.
Om ditt konto förvandlas till ett övergivet imperium tro inte att det skulle vara meningslöst att återvända där någon gång i framtiden. Varje spelare som har återvänt till sitt Imperium efter att ha varit borta i minst 2 veckor får följande generösa välkomstgåvor så att han/hon kan ta vid med sin utveckling där han/hon lämnat det:
- Alla förstörda fästningar repareras automatiskt;
- Alla nuvarande Lyckovärden sätts på den högsta nivån;
- Imperiet är under Välkommen-tillbaka-skyddet vilket innebär att du varken får attackera eller attackeras av andra spelare i 48 timmar;
- Du har den enastående chansen att hämta 48 timmarsproduktionen av sitt Imperium gratis.

Överste  

En militär grad tilldelad spelare med 100 000-149 000 militära poäng.

Överstelöjtnant  

En militär grad tilldelad spelare med 75 000-99 999 militära poäng.

Övervakning  

Laglig hjälp från en vän med din ekonomiska utveckling utan att behöva ge ditt lösenord eller några som helst personliga uppgifter eller riskera att bestraffas av Imperia Online-administrationen.

För mer information om övervakning klicka här.