Ofertë tregu  

Burimet që një lojtar ekspozon për shitje në treg. Është e mundur për të tërhequr ofertën nga tregu brenda 1 minute pas publikimit, duke marrë parasysh se komisioni nuk do të kthehet. Oferta zgjat 48 orë dhe do të paraqitet në procesverbalin e tregut 5-10minuta, pasi të jetë dërguar në qoftë se është një nga 5 më të përballueshmet. Nëse oferta mbaron, ajo i kthehet pronarit të provincës i cili e kishte dërguar.

Për më shumë informacion mbi tregun dhe ofertat, kliko këtu.

Oficer  

Emërtimi i përbashkët për të gjithë zyrtarët në të dytën fazë të Besnikërisë.

Oficer i Ndërtimit  

Pozicioni në aleancë që merret me ndërtimin e ndërtesave të Aleancëskështjella. Gëzon një bonus të veçantë - 20% në shpejtësinë e ndërtimit, edhe nëse vlera aktuale e tij varet nga statusi i besnikërisë.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat dhe përfitimet e oficerit të ndërtimeve, kliko këtu.

Oficeri i Financave  

Posti i aleancës i cili është në krye të fondeve dhe investimeve të aleancës. Gëzon një bonus special - 50% komision fiks më të ulët, por vlera aktuale varet nga statusi i Besnikërisë.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat dhe përfitimet e Oficerit të Financave, kliko këtu.

Oficeri i Komandës  

Pozicioni i aleancës që është përgjegjës për trajnimin ushtarak të anëtarëve të zakonshëm, duke i ndihmuar në rekrutimin e ushtrisë dhe në zhvillimin e betejave në një mënyrë kompetente. Është gjithashtu në krye të lëvizjes së të gjitha trupave të aleancës. Gëzon një bonus - prej 10 Morali, edhe nëse vlera aktuale e saj varet nga gjendja e Besnikërisë.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat dhe përfitimet e Oficerit të Komandës, kliko këtu.

Oficeri i Shkencave  

Posti i aleancës i cili merret me Kërkimet e Aleancës. Bonus special - 20% kërkim më i shpejtë, por vlera aktuale e saj varet nga statusi i besnikërisë.

Për më shumë informacion rreth të drejtave dhe përfitimeve të oficerit të shkencave, kliko këtu.