Walka  

Bitwa między dwiema silami zbrojnymi, rozpoczęta po rozkazie ataku. Rodzaje bitew w Wielkich ludzi są trzy, według mechaniki, według stosowanych jednostek i korzyści dla napastnika: Oblężenie twierdzy, Bitwa polowa i Plądrowanie.

Walka na dystans  

Badanie, które poprawia atak wszystkich strzeleckich jednostek (bez machin oblężniczych). Maksymalny poziom, który okazuje wpływ jest 50 (suma własnych poziomów i poziomów sojuszu).

Walka wręcz  

1. Badanie, które poprawia atak wszystkich jednostek, walczących wręcz. Maksymalny poziom, który ma wpływ jest 50(suma własnych poziomów i poziomów sojuszu).

2. Walka twarzą w twarz.

Walka z garnizonem  

Część oblężenia twierdzy, kiedy mury są wzburzone i wojsko atakujące zaczyna bitwę z garnizonem atakowanego (jeżeli obrońca posiada takie i jeżeli zostały), według reguł bitwy polowej. Wojska zaczynają z wartości morale, z których wyszli z fazy wzburzenia murów, czyli morale się nie restartują dla bitwy z garnizonem. Oblężenie jest skuteczne tylko kiedy skończy się bitwa z garnizonem.

Warsztat machin oblężniczych  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Do szkolenia
Wymagane: Umiejętności wojenne 1, Walka na dystans 1
Maksymalny poziom: 20

Pozwala szkolić oraz ulepszać machin oblężniczych. Każdy poziom zwiększa ilość jednostek, których można szkolić w tym samym czasie.
Jednostki, które można szkolić:
- Tarany
- Katapulty
- Balisty
- Trebusze

Wartość sojuszu  

Bieżąca wartość sojuszu w punktach ekonomicznych, czyli złota równowartość zainwestowana w posiadłości sojuszu: badania, budynki i wojsko / 1000.

Wasal  

Jednostka administracyjna Mapy globalnej. Ludność wasalna nie przyrasta, pozostaje stała, dopóki prowincja nie zostanie anektowana. Wasale płacą tylko podatki, które są obowiązkowe dla całej ludności. Podatki są wypłacane w złocie i wpływają na zadowolenie w ten sam sposób jak w anektowanych prowincjach i koloniach. Aby stać się wasalem jest potrzebny przynajmniej jeden poziom Władzy scentralizowanej. Aby usunąć wasala, musi być anektowany, co oznacza, że jest potrzebny wolny poziom Władzy scentralizowanej i maksymalne zadowolenie u danego wasala.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wasalna logistyka  

Badanie zwiększające możliwy dystans lokacji Twojego wasala od głównego imperium. Pierwszy poziom zapewnia dystans 10-ciu mil imperialnych promienia na mapie globalnej, gdzie niezależne miasta mogą stać się wasalami. Każdy następny poziom jest o 8% bardziej efektywny od poprzedniego, dodając 5 mi do dystansu.

Wał  

Wyposażenie obronne, dostępne tylko w bazach wojskowych. Każdy poziom zwiększa o 2% punktów życia wojska polowego, rozlokowanego w posiadłości.

Wdrożenie  

Przekroczenie granic wrogiego Imperium ze strony szpiegów i pomyślne otrzymanie raportu szpiegowskiego.

Weteran  

Nazwa dla wszystkich zwykłych członków w drugim i trzecim stanie lojalności.

Wiadomość  

Jeden ze sposobów komunikacji graczy tego samego świata. To jest krótka informacja wysłana przez nadawcy do odbiorcy. Istnieją 10 różne rodzaje wiadomości w grze: Prywatne, Wojenne, z Sojuszu, Szpiegowskie, Wojenne sojuszu, Transakcje, Administrator, Inne, Ogłoszenia i Trybuna. Każda z tych wiadomości, po jej otrzymaniu pojawia się w postaci koperty o różnych kolorach w lewym górnym rogu, do zdjęciu profilu, nad mapą wioski i są przechowywane w różnych sekcjach w menu Wiadomości. Wszystkie wiadomości są usuwane po dwóch tygodniach automatycznie.

Wiadomość o transakcji  

Wiadomość, która informuje o rezultatach z handlowych transakcji takich jak pomyślnie sprzedaną ofertę lub wygasłą ofertę. Informuje także o rezultatach z transferu złota takich jak pomyślny transfer złota do sojusznika lub pomyślne otrzymanie złota od sojusznika. Wiadomości o transakcjach są dostarczane w szarej kopercie i są przechowywane w menu Systemowe, które jest częścią menu Wiadomości z etykietką Transakcje.

Wiadomość wojenna  

Wiadomość zawierająca raport wojenny. Wszystkie raporty wojenne w ofensywie i defensywie są dostarczane w czerwonej koperty i są przechowywane w menu Systemowe, które jest częścią menu Wiadomości, z etykietką Wojenne.

Wiadomość z sojuszu  

Wiadomość, która może dotyczyć wszystkie aspekty sojuszu - zaproszenia do sojuszu, wiadomości informujące o zmianie w stosunkach sojuszu albo zmiana w stawkę podatkową sojuszu, sojuszniczy raport wojenny, przemieszczanie wojsk sojuszniczych, darowanie wojska, bonusy z zasięgu wpływu, wybory na lider i informowanie o bezpłatnych wojnach. Wiadomości sojusznicze są dostarczane w niebieskiej kopercie i są przechowywane w menu Systemowe, które jest częścią menu Wiadomości z etykietką Sojusz.

Wiadomości  

Bieżące zmiany, aktualizacje, ogłoszenia albo zgłoszenia ze strony ekipy IO, które informują graczy. Kiedy są nieprzeczytane wiadomości, ikonka wiadomości po lewej stronie menu Profile, się włącza. Każda wiadomość może być oznaczona jako przeczytana , co spowoduje wygaśnięcie ikonki.

Wielka świątynia  

Specjalny budynek zamka sojuszu, który zwiększa zasięg wpływu kulturalnego i wojennego o określonym zasięgiem na poziom. Zwiększenie ma zanikający charakter, czyli z każdym następnym poziomem różnica między dwoma poziomami staje się mniejsza i mniejsza w porównaniu do poprzednich dwóch poziomów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj i tutaj.

Wielki człowiek  

Przedstawiciel klasy rządzącej w Imperium. Każde imperium ma swoich wielkich ludzi - władca, rodzina królewska, szlachta. Wielcy ludzie mieszkają w Pałacu. Wielki człowiek może spełniać rolę gubernatora oraz generała. Kiedy wielki człowiek jest generałem lub gubernatorem danej posiadłości, będzie Ci on zapewniał bonusy, wpływające na rozwój gospodarczy i wojenny imperium. Możesz wysyłać swoich wielkich ludzi do innych imperiach w celu zawarcia małżeństwa i oczywiście pokoju między imperiami. Jeśli nie spodoba Ci się dany szlachcic możesz wysłać go na wygnanie. Opcja jednak nie jest dostępna dla Cesarza oraz Cesarzowej.

Wielki festiwal  

Jednorazowy lub o stopniowym efekcie modyfikator zadowolenia, mający pozytywny globalny efekt nad bieżącej lokalnej wartości Zadowolenia. Jest organizowany na Placu centralnym i jest płatny - kosztuje 340 diamentów. Wielki festiwal może być zorganizowany we wszystkich prowincjach i wtedy cena jest tańsza. Podstawowy efekt jest +2 Zadowolenie i jest zwiększany o 2 za każdy poziom Centralnego placu. Tylko jeden wielki festiwal może być organizowany na 24h.

Wielki generał  

Umiejętność, dostępna tylko dla cesarza, gdy on podniesie swój poziom doświadczenia gubernatorskiego. Zwiększa ona doświadczenie wszystkich generałów. Poziom 1: +2% do doświadczenia, Poziom 2: +4%, Poziom 3: +6%, Poziom 4: +10%, Poziom 5: +15%

Wieża Wiedzy  

Globalne wydarzenie w królestwach Imperii Online. Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniach globalnych przeczytaj tutaj.

Wieże  

Budynek obronny.
Rodzaj: miejscowy, budynek, budynek obronny
Wymagania: zobacz poniżej
Maksymalny poziom: 24

Budynek twierdzy. Podczas oblężeniu twierdzy, każda wieża ostrzeliwuje wrogie jednostki. Wieża ma atak 3000, ale nie ma własnych punków żywotności. Atak wieży dzieli się proporcjonalnie między celami.

Jeżeli twierdza zostanie zdobyta, wieże zostają zniszczone, ale mogą zostać naprawione po odbudowaniu twierdzy.

Podczas bitwy wieże ostrzeliwują cele w następującej kolejności:
- linia szturmująca - jeśli szkody, zadawane przez broniącego są wystarczające by zniszczyć pierwszą linię atakującego, wtedy wieże zaczynają atakować taranów oraz piechotę w pierwszej linii
- linia artylerii
- linia łuczników
- kawaleria w pierwszej linii

Każda twierdza może mieć określoną ilość wież w zależności od poziomu twierdzy:

poziom twierdzy 3 - 1 wieża
poziom twierdzy 4 - 2 wieże
poziom twierdzy 5 - 4 wieże
poziom twierdzy 6 - 6 wieże
poziom twierdzy 7 - 12 wieże
poziom twierdzy 8 - 18 wieże
poziom twierdzy 9 - 24 wieże

Gdy twierdza zostaje rozbudowana, wszystkie aktualnie posiadane wieże są tracone.

Po więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.

Wioska barbarzyńska  

Niezależne posiadłości, rozmieszczone na globalnej mapie.
Barbarzyńskie wioski mogą należeć do jednego z plemion. Każde plemię ma swoje cechy charakterystyczne.
Wioska barbarzyńska ma swój własny poziom, który określa rozwój i potęgę wioski. Ten poziom może wynosić od 1 do 15. Czas pojawienia się wioski na mapie określa jej siłę - im później się ona pojawi, tym silniejsza ona będzie. Poziom osady określa również rozmiar nagrody oraz skład wojska.
Posiadłości takie można szpiegować i grabić, ale nie mogą być one zdobywane. W przeciwieństwie do pozostałych posiadłości, osada ta nie posiada twierdzy, dlatego walki zawsze prowadzone są w polu. Po pokonaniu wioski barbarzyńskiej znika ona z mapy.
W każdym świecie ilość wiosek jest stała, ale sam ich rodzaj nie jest określony. Co 24 godziny system tworzy nowe wioski tak aby ich liczba się uzupełniła do tej określonej ale lokalizacja ich jest za każdym razem inna.
Bardzo często wioski barbarzyńskie pojawiają się przy specjalnych surowcach blokując możliwość budowania przez graczy targowisk.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Wojenne wiadomości sojuszu  

Wiadomość, która informuje o atakach armii sojuszu przeciw posiadłości wroga lub o atakach wroga przeciw posiadłości waszego sojuszu; darowizna armii i przybyłe wojska sojuszu. Wojenne wiadomości sojuszu dostarczane są w różowej koperty i są przechowywane w menu Systemowe, które jest częścią menu Wiadomości z etykietką Wojenne sojuszu.

Wojna  

42-godzinna konfrontacja militarna między dwoma sojuszami. Daje punkty wojenne i wojenny przychód.

Więcej informacji odnośnie regulaminów i warunek wojny znajdziesz tutaj.

Wojownik dnia  

Dzienna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcie militarne. Każdy gracz jest oceniany na podstawie jego bitew przeciwko innym aktywnym graczom. Zdobyte punkty wojskowe, splądrowana ludność, różnica punktowa pomiędzy uczestniczącymi stronami i wielkość strat są brane pod uwagę. Ta nagroda wymaga minimalnego zestawu unikalnych bitew w świecie lub nie zostanie przyznana. Gracz z największą liczbą nagród "Warrior of the Day" w sezonie otrzyma medal po jego zakończeniu.

Wojsko polowe  

Wojska, rozmieszczone na polu do Twierdzy.

Wojskowy dochód  

Jest wypłacany w postaci drewna i żelaza do 24h. po ukończeniu wojny graczom, którzy są częścią zwycięskiego sojuszu i którzy brali udział w bitwach. Wojenny zysk równa się 50% złotej równowartości* zasobów wykorzystanych do stworzenia straconej armii. Nie ma określonego terminu do wypłaty dochodu, dopóki gracz jest członkiem tego samego sojuszu.

*Złota równowartość punktów ekonomicznych, wykorzystanych do stworzenia tych jednostek, a nie złota równowartość wydanych zasobów, wykorzystanych do ich wynajęcia.

Uwaga! Nie otrzymasz wojennego zysku dla zniszczonych twierdz i splądrowaną ludność.

World Cup  

World Cup Imperia Online jest największym turniejem w grze i tym, którego ilość graczy uczestników jest największa. Aby otrzymać najbardziej pożądaną nagrodę sojusze biorące udział w turnieju muszą być świetnie przygotowane, oddane grze i być w stanie rozwinąć odpowiednią strategię, która doprowadzi ich na sam szczyt. Turniej podzielony jest na 3 części: kwalifikacje, faza grupowa i finały.

Kwalifikacje

Gracze walczą tylko regionalnie, każdy kraj ma swój ranking. Każdy gracz może mieć maksymalnie 9 prowincji: Stolicę i 8 anektowanych prowincji. Gracze nie mogą anektować bądź tworzyć wasali poza swoją ekskluzywną strefą. Ataki pomiędzy graczami nie są dozwolone. Ataki generowane przez system, zwane falami są wysyłane na graczy zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w grze. Atakujące armie różnią się w zależności od ilości punktów posiadanych przez danego gracza. Gracze posiadający większą ilość punktów atakowani są przez silniejsze fale. Nomadzi nie posiadają właściwości aby przetransportować surowce ale zawsze zabierają maksymalną ilość surowców jakie posiada gracz. Jeśli atakująca armia wygra oblężenie wszystkie poziomy posiadanych budynków spadają o jeden poziom a stosowna ilość punktów jest odliczana z konta gracza. Za każdą wygraną potyczkę gracz otrzymuje równowartość 50% surowców z jakich powstała zniszczona przez niego armia z fali w złocie podzielona po równo na żelazo i drewno. Ranking obejmuje tylko punkty wartości konta. Gracze z TOP 30 mają prawo wziąć udział w turnieju World Cup jako przedstawiciele drużyny narodowej kraju z który został wybrany jako kraj rejestracji.

Faza grupowa

Wszystkie kraje mają przynajmniej 5 zarejestrowanych użytkowników z kwalifikacji. Drużyny narodowe rozlokowane zostają pomiędzy 9 grup. Każda drużyna narodowa reprezentowana jest przez sojusz noszący nazwę danego kraju. Wszystkie drużyny rywalizują pomiędzy sobą o to aby zagrać w finałach. Mapa globalna podzielona jest na 9 kwadratów. Każda grupa umieszczona jest w innym. Drużyny z jakiejkolwiek grupy mogą sprawdzać całą mapę globalną jednakże nie mogą oni ani szpiegować ani atakować graczy spoza swojego kwadratu. Lider i Pierwszy Oficer mogą nominować graczy do wydalenia tylko w przypadku gdy w sojuszu jest przynajmniej 20 członków. Jeśli dany gracz zostanie usunięty z turnieju nie może on dołączyć do innego sojuszu. Sojusze mogą wymieniać graczy na rezerwowych tylko przez kilka pierwszych godzin od startu fazy grupowej. Zamki zwiększają swój obszar wpływów poprzez budowę wielkiej świątyni, jednakże ich punkty wpływu nie są dodawane jako procent mapy na jaki wpływ ma zamek. 1 konto /ekskluzywny zasięg/ ze stolicą w strefie wpływu Zamku Sojuszu = 1 Punkt Wpływu. Punkty Wpływu z czasem kumulują się. Jeśli dany sojusz utraci kontrolę nad Zamkiem Sojuszu wciąż zatrzyma zgromadzone punkty. Dokonywanie zmian w zamku sojuszu może być dokonywane poprzez moduł wierności. Oblężenia zakończone sukcesem nie sprawiają, że poziom budynków spada o 1 poziom ni mniej jednak dany sojusz, który straci zamek straci także i współczynnik wierności. Każdy zamek ma maksymalny współczynnik w zależności od poziomu fortecy. Wierność rośnie wraz z upływem czasu. Jeśli oblężenie na dany zamek powiedzie się odpowiednia ilość punktów wierności jest przez dany zamek tracona. Dokładna ilość punktów zależy od badania Zdobywca. Im wyższy poziom tego badania tym więcej punktów wierności może zostać z danego zamku zabrana podczas jednego ataku. Zamek uznaje się za zdobyty jeśli ilość punktów spadnie do 0. Niepodległe zamki nie mają punktów wierności i są zdobywane jeśli ilość jednostek w nich spadnie poniżej 1000. Zamki kontrolowane przez sojusze są przedmiotem ataku nomadów co jakiś czas. Zamki mogą być atakowane również przez inne sojusze. Porażka z nomadami oznacza również utratę zamku z automatu. Wszystkie TOP 3 drużyny z każdej z grup awansują do finału. Ekipy z 4 miejsc (czyli ostatni ze swoich grup) są łączeni i 3 drużyny z największą ilością punktów kontynuują grę.

Finały

Sojusze TOP 30 z fazy grupowej awansują do finału gdzie kontynuują walkę o tytuł Zwycięzcy Imperia Online. Zasady finałów są takie same jak fazy grupowej poza poniższym: postęp kont jest resetowany, wszyscy mają dostęp do całej mapy i wszystkich 36 zamków. W wydarzeniu z pozostałymi rezerwami lider czy pierwszy oficer mogą wydalić sojusznika jeśli sojusz ma co najmniej 20 członków. Walka o punkty wpływu ma miejsce na całej mapie. Zasięg wpływu, punkty itd są indywidualnie liczone dla wszystkich 36 zamków osobno. Sojusz z największą ilością punktów zostaje Zwycięzcą. Sojusze z 2 i 3 miejsca otrzymują stosowne medale.

Nagrody

Zwycięzca World Cup otrzymuje diamenty. Nazwa sojuszu jest podawana na pucharze. Gracze z sojuszu TOP 3 otrzymują również medale.

Aby otrzymać więcej informacji kliknij tutaj: For more information and to read the complete rules of the World cup click here.

Wózek towarowy  

Jednostka wojskowa.
Budynek: Machiny oblężnicze

Wózek transportowy może być wysłany wraz innymi jednostkami na misję. Ładowność jednostki znacznie zwiększa ilość zrabowanych zasobów.

• Rodzaj: Wsparcie
• Położenie jednostek: Brak

Umiejętności:

- Jeśli bitwa zostanie przegrana, jednostka ta zostanie zniszczona

Po więcej informacji kliknij tutaj

Wpływ sojuszu  

Wyjątkowa cecha zamku sojuszu. Wpływ kulturowy i wojenny, który rozszerza swój terytorium poprzez budynek Wielkiej świątyni. Wpływ sojuszu oznacza bonusy i korzyści dla alianckich Imperiów, które znajdują się w zakresie wpływu, kary dla wrogów podczas wojny i symboliczne panowanie nad Mapy globalnej, co gwarantuje wygranie świata.

Więcej informacji znajdziesz tutaj, tutaj oraz tutaj.

Wrogość  

Stosunki, które pozwalają wypowiedzenie wojny bez żadnych konsekwencji dla honoru. Wrogość jest aktywna natychmiast po jej wypowiedzeniu.

Wsparcie sojusznicze  

Jeśli jesteś częścią sojuszu, co godzinę możesz skorzystać z opcji wsparcia przez sojuszników, co pozwoli Ci szybciej zakończyć przeprowadzane badania bądź budowle Każdy z sojuszników może przyspieszyć realizację danego badania/budynku o 1 min. Członkowie sojuszu mogą pomagać w ten sposób tylko swoim sojusznikom. Opcja znajduje się Budynku magistrackim.

Współczynnik prędkości  

Prędkość jednostek może być określana nie tylko w Mile Imperialne, ale może być wyrażona poprzez współczynnik prędkości, który się ujawnia przy wysyłaniu wojsk na misję. Współczynnik prędkości 1 = 80 IM/h.

Współczynnik różnicy  

Każde 0,1 nad dozwolonego zasięgu x2.

Przykład:
Jeżeli napastnik ma 250 000 pkt., a obrońca posiada 96 000, to zasięg punktów ekonomicznych jest x2,6 (250 000/96 000), a współczynnik różnicy - 0,6 (2,6 - 2).

Wybory  

Wybory na lidera. Każdy gracz w sojuszu może zgłosić swoją kandydaturę na lidera(nie więcej niż 4 razy), po czym następują wybory trwające 24h z punktami ekonomicznymi każdego gracza.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wydobycie  

1. Generowanie drewna, żelaza i kamienia jako rezultat wynajęcia chłopów w kopalniach. Im więcej ludności posiada jedna prowincja, tym większe wartości wydobycia będzie miała. Podstawowe wydobycie na 100 cywilów: 20 drewno / 20 żelazo / 20 kamień, które może być wzmocnione poprzez Premium, bonusów terenu, poziomów twierdzy, Biurokracji i badania sojuszu Wydobycie.

2. Badanie sojuszu, które dodaje poprzez poziomów jeszcze 2% do wydobycia wszystkich członków [[149]sojuszu.

Wygasające diamenty  

Diamenty z datą ważności. Wygasające diamenty mogą być używane w ograniczonym czasie od momentu ich otrzymania. Istnieją ograniczenia dotyczące ich użycia:
- Możesz dokonać zakupu tylko wygasających przedmiotów przy pomocy tych diamentów.
- Wygasające diamenty nie mogą zostać przeniesione do innego świata.
- Specjalny surowiec Diament na mapie nie daje bonusu do wygasających diamentów o ile zakupione są w specjalnej ofercie.
- Wygasające diamenty widoczne są tylko w momencie zalogowania się właściciela konta.
- Wygasające diamenty nie są przenoszone na kolejny sezon.

Wygnanie  

Opcja, za pomocą której pozbędziesz się arystokratów. Władca nie może być wygnany. Jeśli skorzystasz z opcji nie będziesz mógł korzystać z bonusów wygnanych wielkich ludzi. Opcja nie jest dostępna dla wielkich ludzi, znajdujących się w zakładkach "Kandydaci do małżeństwa" oraz "Kandydaci do dworu" oraz dla takich, którzy nie ukończyli 16 lat.

Wypowiedzenie wojny
 

Przejście od stanu Neutralność albo Wrogość do stanu wojny.

Wysoka stawka podatku  

Piąty poziom opodatkowania. 100 złoto za każdych 100 pracowników na godzinę. Zabiera 50 Zadowolenia na 24 godziny.

Wyzwolona ludność  

Wyzwolona ludność to nagroda za pokonanie barbarzyńskiej wioski handlarzy niewolników. Nagroda pojawi się w Skarbcu, a ty możesz zadecydować kiedy otrzymać ludność.
Jak otworzysz nagrodę wyzwolona ludność dołączy do ludność w wybranej przez ciebie posiadłości.

Wzrost ludności  

Zwiększenie liczbę ludności poprzez podstawowy wzrost Medycyny i dostępność Premium.

Podstawowy wzrost: 1x chwilowa liczba ludności/1000+50 pomnożone przez szybkość świata.

Farmy nie wzmacniają przyrost, one zmniejszają godzinnych strat ludności i zwiększają przyrost ludności na późniejszym etapie rozwoju prowincji, kiedy liczba ludności jest o wiele razy większy niż pojemność farm i straty są naprawdę istotne.

Więcej informacji odnośnie przyrostu znajdziesz tutaj.

Wzrost Sojuszu  

Moduł sojuszu umożliwiający członkom sojuszu założenie grup i tworzenie bonusów dla reszty sojuszników. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Władza scentralizowana  

Badanie, które daje suwerenowi umiejętność i wiedza rozszerzenia Imperium za pomocą aneksji nowych terytoriów. Każdy poziom daje możliwość anektowania 1 prowincji i 1 wasala.

Włócznik  

Jednostka piechoty stosowana do oblężenia twierdzy, ale zawsze jest lepiej być stosowana razem z miecznikami i/albo taranami. Wszyscy włócznicy, nie zwracając uwagę na klasyfikację, walczą skutecznie przeciw lekkiej kawalerii (atak х2). Przeciw mieczników włócznicy walczą 2 razy mniej efektywnie. Włócznicy są zagrożone przez łuczników, którzy mają zwiększony atak x3. Istnieją trzy kategorie włóczników: lekki, ciężki i pikinier.

Więcej informacji o włócznikach, znajdziesz w Poradniku, w grze w Koszarach piechoty albo tutaj.