Ignorování  

Seznam všech hráčem ignorovaných uživatelů.

Ignorovaný hráč  

Uživatel, který nemůže posílat soukromé zprávy hráči, který jej ignoruje. Ignorovaní hráči jsou viditelní ve hře v menu Nastavení >> Ignorovaní.

IM  

Císařská míle - jednotka vzdálenosti v Imperia Online.

Imeria Online Battle Royale  

Toto je zcela individuální turnaj, jehož cílem je, aby na konci zůstal pouze jeden hráč. Turnaj je rozdělen na kola, a každé kolo je rozděleno na čas války a čas míru. V čase míru na sebe hráči nemohou útočit, to je možné pouze v čase války. Jedinečné na tomto turnaji je to, že provincie jsou zničitelné a ostatní hráči mohou být také zničeni. Pro zničení provincie je potřeba, aby na ni bylo vysláno dostatečné množství úspěšných útoků, které sníží úroveň její pevnosti na 0. Ztracená provincie může být opět anektována, ale v počátečním stavu svého rozvoje. Hráč je považován za zničeného, když úroveň pevnosti v jeho hlavním městě dosáhne 0. Účet je blokován, a útočící hráč, který provedl bitvu, kterou zničil obránce, dostane odměnou body za zabití. Eliminace hráčů je prováděna i automaticky systémem, podle jejich momentálního umístění v žebříčku. V každém kole vědí hráči dopředu na jakém místě v žebříčku musí být, aby nebyli automaticky eliminováni. Hlavní hodnocení je podle čistých bodů. Odměny z turnaje jsou diamanty a speciální medaile.

Více informací a kompletní pravidla Battle Royale naleznete na тук.

Imperialistická doprava  

Přemístění surovin mezi anektovanými provinciemi v rámci hranic Říše ( exkluzivní zóny hráče). Provádí se prostřednictvím Nákladového nádraží. Množství nakládaných surovin závisí na kapacitě Nákladového nádraží výchozí provincie. Při dosažení maximální úrovně Nákladového nádraží můžete přemístit veškeré suroviny najednou. Pouze dřevo, železo a kámen mohou býttransportovány; zlato se shromažďuje pouze v hlavním městě a nemůže být přesunováno. V mírové době může císařská doprava být uskutečněna okamžitě, ale pod útokem* trvá 2.5 minut mezi přímo sousedícími provinciemi a pro každou vzdálenější provincii se připočítává 2.5 minut.

*Existuje následující výjimka: Okamžitá doprava se odemyká při útoku, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a ]zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Infiltrování  

Překročení hranice nepřátelské Říše špióny a získání úspěšně špionážní zprávy.

Instruktor kavalerie  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Snižuje Čas potřebný na výcvik všech jednotek Jezdectva. Úroveň 1: -5% Času výcviku; Úroveň 2: -10% Času výcviku; Úroveň 3: -15% Času výcviku; Úroveň 4: -20% Času výcviku; Úroveň 5: -30% Času výcviku

Instruktor pěchoty  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Snižuje Čas potřebný na výcvik všech Kopiníků a Šermířů. Úroveň 1: -5% Času výcviku; Úroveň 2: -10% Času výcviku; Úroveň 3: -15% Času výcviku; Úroveň 4: -20% Času výcviku; Úroveň 5: -30% Času výcviku