Zon  

1:a och 3:e linjen i Fältstriden fördelas i zoner - vänster Flank, Centrum och höger Flank.