Ζημία  

Πτώση στους πόντους ζημιάς μιας μονάδας λόγω της επίθεσης των εχθρικών μονάδων που εφαρμόζεται σε αυτούς.

Ζώνη  

Η 1η και η 3η γραμμή σ'ένα επιδρομή, διαιρούνται σε ζώνες - αριστερό άκρο, κέντρο και δεξιό άκρο.