Oficer i Diplomacisë  

Posti i aleancës i cili është i përgjegjshëm për marrëdhëniet midis aleancave dhe marrëdhëniet diplomatike me aleancat e tjera, qoftë aleatët ose armiqtë. Bonus special - +1 pikë Nder të përditshëm por vetëm në fazën e dytë dhe të tretë të statusit të besnikërisë.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat dhe përfitimet e Oficerit rë Diplomacisë, kliko këtu.

Oficer i Parë  

Zëvendës kryetar me të gjitha të drejtat dhe bonuset që gëzon kryetari, përveçse të shkarkojë vet kryetarin.

Për më shumë informacion në lidhje me të drejtat dhe përfitimet e Oficer të Parë, kliko këtu.

Zbulim fushor  

Zgjedhjet  

Përzgjedhja e kryetarëve nëpërmjet emërimeve dhe 24 orë periudhës së votimeve me
pikët neto. Çdo aleat mund të emërojë veten deri në 4 herë.

Për më shumë informacion mbi zgjedhjet, kliko këtu.

Zhvendosja e ushtrisë  

Dërgimi i njësive nga një provincë/koloni në një tjetër. Ushtria mund të zhvendoset në dy mënyra: me anë të butonave "Sposto në garnizon" dhe "Sposto në fushë". Butoni i parë i dërgon njësitë e përzgjedhura në rendin zbritës për mirëmbajtjen e tyre, duke mbushur automatikisht garnizonet e provincave/kolonive/[513]posteve ushtarake] të përzgjedhura. Butoni i dytë shpërndan njësitë e përzgjedhura në mënyrë proporcionale në fushat e provincave/kolonive/[513]posteve ushtarake] të përzgjedhura.

Zjarrvënës  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Fuqin e zjarrit të ushtrisë. Niveli 1: 4% Fuqi zjarri; Niveli 2: 6% Fuqi zjarri; Niveli 3: 10% Fuqi zjarri; Niveli 4: 14% Fuqi zjarri; Niveli 5: 20% Fuqi zjarri

Zona  

Linja e parë dhe e tretë në Betejë fushore është e ndarë në zona - Anë e majtë, Qendër dhe Anë e djathtë.

Zonë ekskluzive  

Zonë neutrale  

Një zonë ku mbivendosen rrezet e influencës të dy kështjellave të Aleancës me të njëjtin nivel të Tempullit të Madh.Rrezja totale e një zone neutrale është e ndarë në dy pjesë të barabarta dhe i shtohet çdo rrezeje ndikimialeancës, dhe të gjitha fuqive të vendosura në fushat e tyre përkatëse humbin shpërblimet e tyre të përditshme për Prodhimin, Moralin dhe Lumturinë.

Zyra guvernatore  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale, Shtesë
Parakushte: Kështjella 1
Niveli maksimal: 16

Shtesë e Kështjellës. Lejon rritjen e niveleve të Guvernatorëve kundrejt burimeve. Niveli 1 i Zyrës guvernatore lejon stërvitjen e Guvernatorëve deri në nivelin Përvojë guvernatori 5. Çdo nivel në vijim të Zyrës guvernatore ju lejon të stërvisni një Përvojë guvernatori më të lartë.

Opsioni për stërvitje të Njerëzve të mëdhenj është në dispozicion nëpërmjet profilit tyre.

Zyra qendrore  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale, Shtesë
Parakushte: Kështjella 1
Niveli maksimal: 16

Shtesë e Kështjellës. Lejon rritjen e niveleve të Gjeneralëve kundrejt burimeve. Niveli 1 i Zyrës qendrore lejon stërvitjen e Gjeneralëve deri në nivelin Përvojë gjenerali 5. Çdo nivel në vijim të Zyrës qendrore ju lejon të stërvisni një Përvojë gjenrali më të lartë.

Opsioni për stërvitje të Njerëzve të mëdhenj është në dispozicion nëpërmjet profilit tyre.

Zyrtar i Ri  

Emri i përbashkët i të gjithë zyrtarëve në të parën Fazë të Besnikërisë.

Zyrtari i Lartë  

Emërtimi i përbashkët për të gjithë zyrtarët në të tretën status Besnikërie.