Zablokovaný hráč  

Uživatel, který je dočasně prověřován administrativou hry, nebo uživatel, který ztratil všechny práva nad svým účtem na neomezenou dobu kvůli zneužití chyby ve hře nebo porušení pravidel. Blokovaní hráči jsou zobrazováni s ikonou se zámkem a nemůžou být napadáni jinými hráči.

Začátečnická ochrana  

Základ  

Získání plné kontroly se všemi příslušnými právy nad určitým územím na Globální mapě a založení administrativní jednotky nebo vojenského zařízení, připraveného na využití k různým účelům. V Imperia Online je možné založit: kolonii, obchodní stanici, strážnici a shromaždiště.

Zakoupené diamanty  

Diamanty, které jste obdržel/a pomocí jedné z platebních metod v podmenu "Získejte diamanty" v menu Premium. Získané diamanty mohou být použity pro všechny placené příplatky a funkce neomezeně, včetně darů do alianční pokladny, zasílání diamantů jako dárek jinému hráči v době kdy trvá Série dárků a přenášení v rámci globálního účtu.

Záložka  

Zkratka pro přístup k určitému objektu na Globální mapě. Objekt může být přidán kliknutím levým tlačítkem myši a výběrem poslední možnosti výběru v menu. Všechny objekty, ke kterým je vytvořena zkratka jsou dostupné v menu Záložka, které se nachází v levé části obrazovky. Můžete si uložit až 20 záložek. Spojenci mohou sdílet záložky mezi sebou, takže prakticky mají přístup k více než 20 objektům označeným záložkou.

Zásobovací vozy  

Množství zlata, odpovídající 24 hodinové údržbě zničené armády ve zlatě, které získá vítěz v bitvě. Zlato ze zásobovacího vozu nevyžaduje nosnost, aby mohlo být dopraveno z bojového pole do výchozí říše. Za zničené nepřátelské nákladní vozy nezískáte zásobovací vozy.

Zásobovací vuz  

Bojová jednotka.
Budova: Obléhací stroje

Zásobovací vůz může být vyslán na Misi spolu s dalšími Bojovými jednotkami. Jeho vysoká Nosnost podstatně zvyšuje množství surovin, se kterými se vojsko vrátí z vyhrané bitvy.

• Typ: Vojenské vozatajstvo
• Přednostní rozmístění: Není

Bojové dovednosti:

- Vedlejší škody: Jestliže prohrajete bitvu, tato jednotka je zničena

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Zběhnutí  

Útěk z bitvy kvůli nízké hodnotě morálky. Pravděpodobnost zběhnutí se zvyšuje progresivně o 2% s každým bodem Morálky pod 50. Posádka v pevnosti nemůže utéct, protože nemá Morálku. Útěk znamená bezprostředně prohru bitvy a způsobuje ztráty vojenských jednotek - dodatečných 20% zbývajících armád. Zbylá armáda se vrací do provincie, ze které byla odeslána na misi.

Ziskané diamanty  

Diamanty které jste obdržel/a jiným způsobem než nákupem pomocí jedné z platebních metod v podmenu "Získejte diamanty" v menu Premium. Získané diamanty mohou být použity pro všechny placené příplatky a funkce neomezeně, s výjimkou darů do alianční pokladny, zasílání diamantů jako dárek jinému hráči v době trvání Série dárků, dokud máte méně než 10 000 čistých bodů a také s výjimkou přenášení v rámci globálního účtu.

Získané diamanty jsou:

- diamanty získané od Rádce nebo za Úspěch;
- diamanty obdržené darem od jiného hráče v době trvání Série dárků;
- diamanty získané odměnou ze hry Kolo štěstí
- diamanty vybrané z alianční pokladny.

Zkrácení o 10 minut  

Tlačítko Zkráceni o 10 minut vám dává možnost snížit dobu trvání stavby budovy / výzkumu o 10 minut.

Zkušený obchodník  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje Obchodní potenciál panství. Úroveň 1: +4% Obchodního potenciálu; Úroveň 2: +6% Obchodního potenciálu; Úroveň 3: +10% Obchodního potenciálu; Úroveň 4: +14% Obchodního potenciálu; Úroveň 5: +20% Obchodního potenciálu

Zkušený špión  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Otevírá další úrovně Špionáže. Úroveň 1: +1 úroveň; Úroveň 2: +2 úrovně; Úroveň 3: +3 úrovně; Úroveň 4: +4 úrovně; Úroveň 5: +5 úrovní

Zlato  

Měna hry, získávána z daní vyměřených pracující populaci, podle 6-ti odlišných daňových sazeb. Zlato se generuje a používá z centrální pokladnice, umístění výhradně v hlavním městě Říše. To znamená, že vybrané daně se přesouvají  přímo do pokladnice, stejně jako zlato vyžadované na budování, výzkumy nebo údržbu armády se automaticky získává z pokladnice, aniž by bylo potřeba manuální dopravy.

Zlatý důl  

Hovorové pojmenování opuštěné říše.

Zlatý Ekvivalent  

Konverze tří typů surovin - dřevo, železo a kámen do peněžní jednotky zlato, je prováděna podle rovnice: 1 zlato = 2 dřevo = 0,4 železo = 1 kámen.

Změna uživatelského jména  

Volba v menu Nastavení, která umožňuje změnit jméno vašeho účtu v současné sezoně v daném světě. Změna je možná po dobu prvních 3 dnů od začátku sezony ve světech s rychlostí x4 a v prvních 12 hodinách ve světech s rychlostí x10. Podmínky, za kterých je změna uživatelského jména možná jsou následující:
- Nové jméno musí být volné, tzn. neexistuje jiný účet se stejným jménem.
- Změna je zpoplatněna diamanty.
- O změnu může požádat pouze majitel účtu. Funkce není přístupná dohlížejícím.
- Zvolené jméno musí být schváleno administrátorem Imperia Online, a poté se objeví ve hře.
- V případě, že požadované jméno bude zamítnuto, diamanty zaplacené při podání požadavku, budou vráceny na účet a obdržíte systémovou zprávu od administrátora.

Zóna  

1. a 3. linie v polní bitvě se dělí na zóny - levé Křídlo, Centr a pravé Křídlo.

Zpráva  

Důvěrné stručné informace.

Typy zpráv v Imperia Online: Vojenská zpráva, Špionská zpráva.

Zpráva  

Jeden z prostředků komunikace mezi hráči jednoho světa. Je to krátká informace, zaslaná odesílatelem adresátovi. Ve hře existuje deset různých druhů zpráv: Transakce, Alianční, Administrátor, Alianční vojenské, Tribuna, Osobní, Vojenské, Špionážní, Oznámení a Jiné. Každá z nich, po svém doručení, je zobrazena v poštovní obálce různé charakteristické barvy vedle profilu nad Mapou vesnice. Později můžete najít všechny zprávy v různých částech v menu Zprávy. Všechny zprávy starší dvou týdnů se mažou automaticky.

Zpráva o Transakci

 

Zpráva, která informuje o výsledcích obchodních transakcí jako například: úspěšný prodej nabídky nebo vypršení doby nabídky, o výsledku přenosu zlata jako například: úspěšný přenos zlata spojenci nebo úspěšně přijaté zlato od spojence. Zprávy o transakcích přicházejí v šedé obálce a ukládají se v podmenu Systémové v menu Zprávy s etiketou Transakce.

Ztráty populace  

Hodinové ztráty populace z důvodu nedostatečné kapacity statků.