Väderprognos  

Ett vädersystem som ger både positiva och negativa bonusar för alla imperier som ändras en gång om 24 timmar. För mer upplysningar läs här.

Val  

Val av ledare via nominering och 24-timmars undersökningsperiod med medlemmarnas egna nettopoäng. Varje allierad kan nominera sig själv upp till 4 gånger.

För mer information om val klicka här.

Vallgrav  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Tillbyggnad, Defensiv struktur
Förutsättningar: Fortifikation 1, Militär arkitektur 3, Fästning 4
Högsta nivå: 10

Fästningstillbyggnad. Under en Fästningsbelägring minskar Vallgraven livspoängen av alla enheter i den fientliga Angreppslinjen med 2 % per nivå.

Världsmästerskap  

Imperia Online Mästerskapet är den största turneringen i spelet och det mest efterlängtade evenemanget i årskalendern. För att få den så eftertraktade utmärkelsen måste de deltagande lagen vara välförberedda, hängivna och förmå utveckla lämpliga strategier som skulle leda dem till toppen. Turneringen är indelad i 3 delar: kvalspel, gruppfas och slutspel.

Kvalspel

Spelarna tävlar endast mot sina landsmän, d.v.s. - varje land har sin separata rankning. Det maximala antalet provinser som en spelare får ha är 9: Huvudstad + 8 annekterade provinser; spelare får varken annektera eller ta vasaller utanför sina exklusiva zoner. Attacker mellan spelare är inte tillåtna. Datorgenererade attacker, så kallade vågor, skickas mot spelarna efter ett tidsschema. Tidschemat över alla vågor är tillgängligt i spelet. De attackerande arméernas styrka beror på den attackerade spelarens nettovärde; spelare med ett större antal nettopoäng utsätts för attacker av kraftigare vågor. Nomadenheter har ingen bärförmåga; de plundrar alltid alla resurser under en belägring. Om den angripande armén vinner en Fästningsbelägring ska spelarens alla byggnader förlora 1 nivå och deras kostnad i nettopoäng ska dras från spelarens nettopoäng. För varje lyckad defensiv seger ska varje spelare få en militär inkomst som är lika med 50 % av de ödelagda fiendearméernas värde fördelad jämnt i trä och järn. Rankningen sker endast efter nettopoäng. Spelarna som rankat hos 30-i-topp är berättigade att delta i VM turneringen som medlemmar i landslaget av det land som de registrerats från.

Gruppfasen

Alla nationer som har lyckats registrera minst 5 konton i Kvalificeringarna, bildar landslag som indelas i 9 grupper. Varje landslag representeras av en allians som bär namnet på motsvarande land. Varje lag tävlar mot resten av lagen i gruppen om chansen att få spela i VM-slutspelet. Väldskartan är indelad i 9 kvadranter. Varje grupp placeras i en separat kvadrant. Lagen i vilken som helst grupp kan se hela kartan; dock de får endast attackera, spionera eller erövra slott inom sin egen kvadrant. Det finns 4 alliansslott i varje kvadrant. Ledaren och Första officeren får nominera medlemmar, bara om Alliansen består av minst 20 spelare. När en spelare väl tagits bort från turneringen får de inte delta i en annan allians. Allianser har möjligheten att byta medlemmar för reservspelare bara inom de första timmarna av gruppfasen. Slotten utvidgar sitt inflytandeomfång genom uppbyggande av Stora templet; deras inflytandeomfång redovisas dock inte som en procent av kartområdet som blivit behållen, utan som ackumulerade poäng Inflytande istället. 1 konto/ exklusiv zon/ huvudstad inom ett slotts inflyttandeomfång = 1 poäng Inflytande. Poängen Inflytande ackumuleras med tiden. Om en allians mister kontrollen över ett av sina alliansslott får den ändå behålla poängen Inflytande som har ackumulerats dittills. Ockupationen av ett alliansslott sker via modulen lojalitet. Lyckade fästningsbelägringar mot en allians slott medför inte förlust av nivåer från dess fästning utan hellre tar bort poäng från lojalitetsindikatorn. Varje slott skall ha en högsta tillåtna lojalitet beroende på sin fästnings nivå. Lojaliteten växer endast som tiden går. När en allians genomför en lyckad fästningsbelägring mot ett slott, tas en viss mängd lojalitet bort från slottet. Den exakta mängden lojalitet som tas bort skall bero på allians forskningen Erövrare. Ju högre dess nivå är, desto fler poäng lojalitet kan tas vid ett enda slag. Ett slott räknas som tagen när en allians lyckas sänka ner dess lojalitet till 0. Självständiga slott har ingen lojalitet. Ett självständigt slott erövras när mindre än 1000 militära enheter är kvar på det. Slott som kontrolleras av allianser blir utsatta för stigande nomadattacker om vissa tidsintervaller. Slotten får attackeras av andra allianser på samma tid. Förlusten av en nomadattack medför en automatisk förlust av slottet. De 3-i-Topp lagen från varje grupp efter poängen Inflytande tävlar vidare i slutspelet. Lag som rankas som 4:e i de 9 rankningarna (de sista efter poäng inflytande i sin grupp eller med de flesta nettopoäng i sin grupp, efter de tre vinnarna som redan rankats) jämförs med varandra och de 3 lagen med flest poäng inflytande får tävla vidare.

Slutspelen

De 30-i-Topp landslagen från gruppfasen kvalificerar sig till slutspelet där tävlar vidare för den ultima titeln - Imperia Online mästare. Reglerna som gäller för slutspelet är samma som för gruppfasen, med följande undantag: utvecklingen av alla konton och allianser nollställs; lagen har åtkomst till hela världskartan och alla de 36 slotten. Om det finns reserver kvar, får ledare och första officeren utnämna medlemmar till utvisning i fall det är minst 20 spelare kvar i alliansen. Kampen för inflytande sker över världskartans territorium. Slottens inflytandeomfång, fördelningen av inflytande och poängberäkningen sker individuellt för alla 36 slott. Mästare blir den allians som har flest inflytandepoäng. Allianserna på 2:a och 3:e platsen efter inflytandepoäng får respektive silver- och bronsmedaljer.

Belöningar

VM Mästarlaget får diamanter. Namnet på segraralliansen graveras på en silverskylt på nedre delen av Den endes pokal. Dessutom får alla spelare i de 3-i-Topp allianserna speciella medaljer.

För flera upplysningar och för att läsa den fullständiga VM-reglerna, klicka på här.

Vasallogistik  

En forskning som ökar det möjliga avståndet till Ditt Imperium till nya vasaller. Den första nivån Vasallogistik förser dig med en radie av 10 kejserliga mil på från Imperiet där de oberoende städerna kan förvandlas till vasaller. Varje ytterligare nivå är 8% effektivare än den föregående och tilllägger 5 mil till radien.

Vedhuggare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Träproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion

Verkstad för belägringsvapen  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Distansattack 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar och förbättrar Belägringsvapen. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Murbräcka
- Katapult
- Ballista
- Blida

Vetenskapsakademi  

En symbol för kunskap och upplysning tillsammans med Universitetet. Vetenskapsakdemien är bara tillgänglig i huvudstaden och dess första nivå kan byggas efter att man har byggt upp 20:e nivå Universitetet. Den minskar forskningstiden med 2 gånger från den grundläggande tiden per nivå , följaktligen har 1 nivå Vetenskapskademi effekt på forskningstiden som 4 nivåer Universitetet. Samma forskningar, som du beställer från byggnaden av Universitetet kan du också beställa från byggnaden av Vetenskapsakademien, men med 50% dyrare och med 2 gånger kortare forskningstid och för hälften av nettopoängen spenderade för resurser. Nivåerna Vetenskapskademi av forsknings- och vetenskapsministern påverkar inte alliansforskningarna.

Veteran  

Ett samlingsbegrepp för alla ordinarie medlemmar i andra och tredje lojalitetsskede.