Vakáció mód  

Lehetetlenné teszi a Birodalmad elleni Támadásokat. Ha már elindítottak egy támadást a Birodalmad felé, a Vakáció mód bekapcsolása nem fogja leállítani azt. A Vakáció mód befagyasztja a Nyersanyagok termelését, a hadsereg Fenntartását és a Népesség növekedését is, valamint felfüggeszti 168 órára a Hitel törtesztését is a periódus lejáratáig. Az összes Építést és Technológiát igénylő művelet tovább folytatódik. A Prémium tagság nem kerül meghosszabításra. A Vakáció mód legalább 48 órára lesz aktiválva. A szolgáltatás igénybe vételéhez, 1700 Gyémántra van szükséged.

* A Vakáció, illetve Ünnepi mód csak akkor aktiválható, ha nincsen bevetésen lévő sereged, kivéve kitér és a tartományok közötti mozgás esetén. Kérjük, vedd higyelembe, hogy a kitérés esetén is seregfentartási költség kerül felszámolásra, még akkor is, ha a vakációs mód van kiválasztva.


Vakáció védelem  

Egy olyan opció, amelyet bármely játékos igénybe vehet, de csakis azon ünnepek alatt, amelyeket az Imperia Online csapata előzőleg meghirdetett; és ugyanakkor IO által meghatározott korlátolt időszakokra. Ha aktiválásra kerül, a fiók nem támadható meg, de nem is kezdeményezhettámadást. A hadsereget nem lehet Kitérésre küldeni. Időközben, a fiók elérhető, az Épületek tovább építhetőek, a Technológiák tovább kutathatóak, a hadseregek tovább toborozhatóak, stb. Az aktiválás előtt indított támadások lefolynak. A szövetségi csaták viszont nem kerülnek semmiféle protekciós szabályok alá. Az önálló városok elleni nyersanyagzsákmányolások, illetve a barbár táborok elleni támadások sem lehetségesek. A Sötét Erőd és a Csodák Koponyája elleni támadások lehetségesek. A seregfenntartás nem kerül behajtásra, habár az ellenkezőt láthatjuk majd a Statisztikák menüben (a seregfenntartás behajtásra kerül a Sötét erőd és a Csodák koponyája elleni támadások esetén).

*Mindkét, Vakáció- illetve Ünnepi védelem, csak akkor aktiválható, ha nincsen bevetésen lévő sereged, kivéve kitér és a tartományok közötti mozgás esetén. Kérjük, vedd higyelembe, hogy a kitérés esetén is seregfentartási költség kerül felszámolásra, még akkor is, ha a vakációs mód van kiválasztva.

Választások  

Egy vezér kiválasztása és a tagok 24 órán keresztül tartó saját nettó értékű pontjaik alapján történő szavazása. Minden szövetségi tag 4-szer jelölheti önmagát.

A választásokról itt találhatsz további infót: itt.

Vándorlás  

Egy főhatás, amely a Boldogságot befolyásolni tudja. Ha a boldogsági pontjaid 100 alatt vannak, mindig lakosságveszteséggel kell szembenézned. Ha ezek a pontok meghaladják a 100-at, pozitív hatása lesz - a lakosság be fog vándorolni a birodalmadba.

A migrációval kapcsolatban ide kattintva találhatsz több infót: ide.

Várárok  

[300]Katonai Épület].
Típus: Helyi, Kiegészítések, Védekező struktúra
Szükséges feltételek: Erődítmény 1, Katonai építészet 3, Erőd 4
Maximális szint: 10

Az Еrőd kiegészítése. Az Erőd ostroma alatt, minden egyes Várárok 2%-al csökkenti az ellenséges Támadási vonalon lévő összes egység Életerő pontjait.

Városháza  

Az a hely, ahol az Épuletek felépítésre kerülnek.

Vas  

A vasbányából, felfogadott lakosság által termelt javak. A vasra nagyobb mennyiségben a sereg toborzásakor, valamint a Katonai Technológia során van szükség.
Arany megfelelője: 1 vas = 1 arany

Vasbánya  

Gazdasági Épület.
Típus: Helyi, Termelés
Technológiai Előfeltételek: Építészet 1. szint
Maximális szint: 35

Megengedi a Vas nyersangyag kitermelését. Minden következő szint elérése megnöveli az épület Munkásbefogadó Képességét.

Vazallus  

One of the Global map’s administrative units. Only independent cities can be conquered and turned into vassals. You need at least one Centralization level in order to be able to turn it into vassal. Vassal’s population doesn’t grow, it stays constant until you annex it. Vassals pay a tribute in gold exacted from the whole population there. You can either release the vassal at some point, or annex it if it is adjacent to one of your already annexed provinces. This also requires a vacant Centralization level. In order to be able to turn into vassal an independent city further from your exclusive zone, you need to research Vassal logistics. Stay alert because other players may conquer your vassals.

For more information about vassals click here.

Vazallusi felajánlás  

Egy olyan adó, amely aranyban kerül egy vazallus egész lakosságától levonásra. A vazallustól való behajtott arany nem kerül automatikusan a kincstárba, manuálisan kell kivenni azt.

Vazallusi Logisztika  

Egy olyan tehnológia, mely növeli a lehetséges távolságot a birodalmad és egy vazallus helyétől. A Vazallusi logisztikák 1.szintje 10 Birodalmi Mérföld hatósugarat adnak a Fővárostól, ahol a független városok vazallusokká alakíthatóak át. Minden következő szint egy 8%-os növekedést biztosít az előző szinthez képest és egy további 5 mérföldet a hatósugárhoz.

Védekezési győzelem  

Egy csata védekezésben való megnyerése.

Védekezési vereség  

Egy csata védekezésben való elvesztése.

Védekező  

Egy a Tábornoki képességek közül fejlődéskor. Növeli a Morált védekezéskor.
1. Szint: +2 Morál;
2. Szint: +4 Morál;
3. Szint: +6 Morál;
4. Szint: +8 Morál;
5. Szint: +12 Morál;

Védekező Taktikus  

A Tábornokok által megkapott készségek egyike amikor előrelépnek egy szintet. Növeli az összes egység támadását a védekező hadseregben. 1. Szint: +1% Támadás, 2. Szint: +2% Támadás, 3. Szint: +4% Támadás, 4. Szint: +6% Támadás, 5. Szint: +10% Támadás

Vereség  

Egy csata elvesztése.

Veterán  

A második és harmadik lojalitási stádiumban található összes közönséges tag gyűjtőneve.

Vezérőrnagy  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 225 000-324 999 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Vezető  

1. A szövetség főparancsnoka. A szövetségi struktúra által lehetővé tett összes joggal rendelkezik. A speciális bónusza 10 Hangulat, de a tényleges nagyságot a lojalitási státusza határozza meg.

Bővebb információkért a vezető jogairól és járulékairól kattints ide.

2. Egy közös szó a 2. lojalitási státusszal rendelkező vezetőkre.

Világkupa  

Az Imperia Online Világkupa a játék legnagyobb bajnoksága és az évben a legjobban várt is. Ahhoz, hogy a legnagyobb kívánt eltérést elérje, a részvevő csapatoknak jól fel kellesz készülni, elszántnak kellesz lenniük és képeseknek kellesz lenniük egy megfelelő stratégia kidolgozására, amely majd a topba helyezheti őket. A bajnokság 3 részből áll:

Selejtezők

A játékosok csak a honfitársaik ellen harcolnak, vagyis, minden ország rendelkezik a saját rangsorával. A játékos által birtokolt tartományok száma maszimum 9 lehet: a Főváros + 8 Csatolt Taromány; A játékosok nem csatolhatnak vagy igázhatnak le olyan tartományokat, amelyek az exklúzív zónán kívülre esnek. A játékosok közötti támadások ne lehetségesek. A számítógép által generált, úgynevezett hullámokra kerül sor, amelyek a megtámadott játékos nettó értékű pontjaitól függnek; minnél nagyobb ez az érték, annál erősebbek lesznek a hullámok is. A nomád egységek nem rendelkeznek szállítási kapacitással; mindig kifosztják az összes erőforrást az ostromuk alatt. Ha a támadó sereg megnyeri az erődostromot, minden játékos épületeinek szintje 1-gyel csökkeni fog és ezek értéke levonódik a játékos pontjaiból. Minden sikeres védelem esetén, minden játékos háborús bevételben részesül, amely a megsemmisített sereg értékének 50%-a fa és vas képében. A rangsor csakis a nettó értékű pontok alapján kerül felállításra. A top 30-ban helyet foglaló játékos elnyeri a Világkupában való szereplési jogát és résztvevője lesz a regisztrált ország Nemzeti Csapatának.

Csoportselejtező

Minden ország legalább 5 regisztrált taggal fog részvenni a Selejtező nemzeti csapatában; a menzeti csapat 9 csoport között kerül kiosztásra. Minden nemzeti csapat egy szövetség által kerül képviselésre, amely a szóbanforgó ország nevét fogja viselni. Minden csapat a Csoportjában szereplő csapat ellen versenyzik azért, hogy a Döntőbe kerülhessen. A globális térkép az összes csapat között kerül kiosztásra és 9 Negyedre kerül elosztásra. Minden Csoport egy külön Negyedbe kerül kihelyezésre. Bármely Csoport csapata az egész Globális Térképet szemügyre veheti; ennek ellenére, csak kémkedhet bennük, támadni és Kastélyt legyőzni csak a saját Negydében fog majd tudni. Minden Negyed 4 Szövetségi Kastéllyal rendelkezik. Csak a Vezér és az Elsőtiszt tudja a játékosokat kiutasításra jelölni, de csak akkor, ha a legalább 20 tagja van a Szövetségben. Amint egy játékos kiutasításra kerül a bajnokságból, nem csatlakozhat másik szövetséghez. A Szövetségek csak a Csoportselejtező első néhány órájában tudnak majd tagokat cserélgetni,. A Kastélyok növelik a befolyásukat egy Naptemplom megépítése által; ennek ellenére, a hatásuk nem lesz a térképen megfigyelt százalékban mérhető hanem, a befolyási pontok mennyiségének növelésével. 1 fiók / Exklúzív Zóna / Főváros a Szövetségi Kastély befolyási területen belül = 1 Befolyási Ponttal. A befolyási pontok idővel összegyűjtésre kerülnek. Ha a Szövetség elveszíti a befolyását egy Syövetségi Kastély felett, akkor is megtarthatja az addig összegyűjtött befolyási pontjait. Egy szövetségi kastély elfoglalására a Hűséges modulban kerülhet sor. Az erődostrom sikeres támadása esetén, az erődszint nem fog csökkeni, hanem a hűségindikátor fog sínylődni. Minden kastély egy meghatározott hűséggel rendelkezhet attól függően, hogy milyen szintű az erődje. A hűség csak az idő teltével tud növekedni. Amikor egy szövetség sikeresen lefolytatott egy várostromot, egy adott mennyiségű hűségpont levonására kerül sor. A hűség pontos mennyisége a szövetség Hódító technológiájától függ. Minnél magasabb ennek a szintje, annál több pont kerül majd levonásra minden egyes találat során. Egy kasély akkor kerül meghódításra, amikor egy szövetségnek sikerül a hűségét 0-ra csökkenteni. Az önálló kasélyok nem rendelkeznek hűséggel, így ezt akkor lehet meghódítani, amikor kevesebb, mint 1000 katonai egység marad benne. A szövetség által irányított kastélyok is meghódíthatóak, amelyet az időről-időre kiküldött nomád inváziók követhetik el. A kasélyokat akár egyszerre is meg lehet támadni különböző szövetségeknek. Egy nomád támadás elvesyítése a kasély automatikus elvesyítéséhez vezet. Minden Csoport top 3 csapata, a Befolyási pontjaiktól függően, folytetni fogja a Döntőben. A 4. helyezést elérő csapat a 9 rangsorból (a csoportjukban szereplő befolyási pontok alapján vagy a csoportjukban a legmagasabb nettó értékű pontjaik alapján, a 3 nyertes felállítását követően) összehasonlításra kerül és a 3, a legtöbb befolyási ponttal rendelkező csapat fogja folytetni.

Döntő

A top 30 csapat, amely a Csopotfázisből a Döntőbe került, ahol folytatni tudják a harcot a végső címért - az Imperia Online Bajnoka. A Döntőben uralkodó szabályok megegyeznek a Csopotselejtező szabályaival, a következők kivételével: az összes fiók és Szövetség fejlesztése lenullázódik; a csapatoknak teljes hozzáférésük van az egész térképhez és mind a 36 kastélyhoz. Abban az esetben, ha még rendelkeznek tartalékokkal, a vezér és az elsőtiszt kijelölhet játékosokat a kitíltásra de csak akkor, ha legalább 20 szövetségi taggal rendelkezik. A befolyásért való küzdelem a teljes térképre kiterjed. a kasélyok befolyási hatótávolsága, a befolyások felosztása és a beszámítható pontok számítása mind a 36 kasély esetén külön-külön történik. A legtöbb befolyási ponttal rendelkező szövetség lesz majd a Bajnok. A 2. ás 3. helyezést elérő szövetség az ezüst és a bronzérmet fogja megkapni.

Jutalmak

A Világkupa Bajnoka gyémántokban fog részesülni. A nyertes szövetség neve felírásra kerül a kupa lábánál található ezüstlapocskára. Valamint, a top 3 szövetség érmeket is fog majd kapni.

A Világkupa teljes szabálykönyvét és bővebb információt ide kattintva találhatsz.

Világtérkép  

Azok a területek, ahol a Nagy Emberek világa található. Ez a térkép a világ összes játékosa számára elérhető és mindenki által látható. Itt található meg az összes Birodalom, kolónia, szövetségi vár és találkozási pont, illetve itt mennek végbe az összes katonai interakciók a játékosok és a szövetségek között, mint például a támadások és a kémkedések. A Világtérkép négyzetterületének a mértékegysége 1 pont = 1 birodalmi mérföld. A teljes térkép mérete 2000x2000 pont. Megtalálhatod a függőleges bal oldali menüben, a Földgömb ikonra kattintva.

Visszavonulás  

Olyan parancs, amelyet a Katonai helyőrséget elfoglaló csoportoknak lehet kiadni. Azok a seregek, amelyek Visszavonuló parancsot kaptak, nem vehetnek részt semmilyen Katonai Helyőrség támadása megvédésében.