Acemi  

1. 0-149 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

2. İttifaktaki birinci sadakat aşamasında bulunan olağan üyelerin ortak ismi.

Ağır birim  

Orta seviyeli askeri birim. Ağır seviyelerdeki kaleleri - 4. ,5. ve 6. - büyük kolaylıkla savunur ve saldırır.
Ağır birimler şunlardır: ağır okçular, ağır mızraklılar, ağır kılıçlılar, ağır süvari, mancınık ve balista.

Ağır kılıçlı  

- Ağır sınıf kılıçlı.
- Özellikler: savunmada dayanıklılığı 1.2 kat daha büyük; okçulara karşı saldırısı gücü 2 kat daha büyük.
- Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [10], Zırh [10], Merkezi yönetim [6].

Ağır kılıçlı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Piyade barakalarındaki kılıçlıların tanımı.

Ağır mancınık  

Ordu Birimi.
Eiğitim Binası: Kuşatma Silahları Atölyesi
Eğitim gereksinimleri: [[336
Talim] 15, Kuşatmada gelişmeler 20, Merkezi Yönetim 11

• Birim türü: Uzun Menzilli, Kuşatma silahları, Topçu
• Öncelikli Dağıtım: Topçu Hattı

+ Kalelerin yıkılmasına tahsis edilen özel birimler. Kaleye 1.5 bonus ile saldırır.
+ Uzun Menzil: Bu birim, yakın dövüşmeden önce Meydan savaşında veya Kale Kuşatmasında 3 Ekstra Saldırıya sahiptir
+ Piyade, Süvari ve Kuşatma Silahlarına karşı x 0.15 saldırı
+ Hasar verdiği bölge: Meydan Savaşında ve Kale Kuşatmasında bu birimin saldırısı tüm düşman hatları, Desteklenmiş yanlar ve Merkezler arasında orantılı olarak dağıtılır (Yedeklere dokunulmaz)
+ Eğitim için gereken nüfus - 75; Garnizon'da 75 boşluğu işgal ediyor.

Detaylı birim bilgileri için buraya tıklayın.

Ağır mızraklı  

Ordu birimi.
Eğitim: Piyade barakası
Önkoşullar: Yakın Dövüş Saldırısı 1, Merkezi Yönetim 6, Talim 8

- Tip: Yakın Dövüş, Piyade, Mızraklı
- Öncelikli Konuşlanma: Kanat (Ön Hat)

+ Sırıklı Silah: Süvariye Karşı Saldırı x 2
+ Mızrak Duvarı: Bu birim Süvarilerin Saldırı için Hücum bonusuna karşı bağışıktır

- Okçulara Karşı Savunmasız: Bu birime karşı tüm Okçuların Saldırısı artar
- Elden Ele Dezavantaj: Kılıçlılara Karşı Saldırı x 0.5
- Hafif Birlik: Bu birim bir Merkezde savaşırken cezalara maruz kalır - Saldırı x 0,9, Vuruş Puanı x 0,9

Ayrıntılı birim istatistikleri için buraya tıklayın.

Ağır okçu  

- Ağır sınıf okçu.
- Eğitim gereksinimleri: Saldırı menzili [10], Merkezi yönetim [6].

Ağır okçular hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Okçu barakalarındaki Okçuların tanımı.

Ağır süvari  

- Ağır sınıf süvari.
- Özellikler: birinci rauntta vurma gücü 1.5 kat daha büyüktür. Yüksek hızı ve yağmalama gücü yüzünden köy baskını için çok yararlıdır.
- Eğitim gereksinimleri: Piyade saldırısı [10], Süvari saldırısı [10], Zırh [10, Talim [8, Merkezi yönetim [6].

Ağır süvari hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Süvari barakalarındaki süvarinin tanımı.

Aile ağacı  

İmperialı ailenin 4 nesli arasındaki aile ilişkilerini gösteren tablo

Akıncı  

Ordu birimi.
Eğitim: Piyade barakası
Önkoşullar: Yakın Dövüş Saldırısı 1, Talim 15, Merkezi yönetim 11, Zırh 18

- Tip: Yakın Dövüş, Piyade, Mızraklı
- Öncelikli Dağıtım: Merkez (Ön Cephe)

+ Sırıklı Silah: Süvariye Karşı Saldırı x 2
+ Mızrak Duvarı: Bu birim Süvarilerin Saldırı için Hücum bonusuna karşı bağışıktır
+ Hücum: Bu birim çatışmanın ilk turunda güçlendirilir - Saldırı x 1.2
+ Sayıların Gücü: Her 1000 Phalanx için Saldırı ve İsabet puanlarına +%0,5 eklenir (maks. %100)

- Okçulara Karşı Savunmasız: Bu birime karşı tüm Okçuların Saldırısı artar
- Elden Ele Dezavantaj: Kılıçlılara Karşı Saldırı x 0.5
- Ağır Birlik: Bu birim bir Yan Cephede savaşırken cezalara maruz kalır - Saldırı x 0.8, dayanıklılık puanı x 0.8
- Saldırgan Ruh: Eğer garnizonda bulunuyorsa, bu birim Kale Yağmalama sırasında ceza alır - Saldırı x 0,5

Ayrıntılı birim istatistikleri için buraya tıklayın.

Aktif savaşlar  

Diyarda halen aktif durumda olan savaşlar ve onların geçici sonucu. Aktif savaşlar görüntüsü köy haritasının altındaki sayfa altlığında bulunmaktadir.

Alan istihbarat ajanı  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Alan istihbaratının radyusunu arttırır - Seviye 1: 4 İМ, Seviye 2: 6 İM, Seviye 3: 10 İM, Seviye 4: 15 İM, Seviye 5: 25 İM

Alan istihbaratı  

Alan ordusu  

Kalenin önündeki alan üzerinde konuşlandırılmış ordular.

Albay  

100 000-149 000 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Altın  

Çalışan nüfus üzerine uygulanmış ve 6 vergi oranına göre belirlenmiş vergi vasıtasıyla elde edilen para birimi. Biriktirilmiş vergi İmparatorluğun ana eyaletinde bulunan hazinede saklanır ve binaların ile araştırmaların yapılması bir de ordunun bakım masrafının ödenmesi için gereken altın hazineden otomatik olarak kesilir.

Altın aktarımı  

Bir müttefiğe altın göndermek. Oyuncular güncel net puanının altın eşdeğerinin %10una kadar eşit altın miktarını gönderebilir. Altın transferine vergi uygulanır. Bir oyuncu o limite ne kadar yakınsa, yolladığı altında o kadar fazla kayıp olacak. Altın aktarımı yük arabaları vasıtasıyla taşınır ve Yük ambarı binasına gelir.

NOT: Altın transfer etmeniz için Yük ambarı, yük arabaları mevcut olmalıdır. Altin, Yük ambarı binasının Altın aktarımı sekmesinden gönderilmektedir.

Altın aktarımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Altın dengesi  

Gelirlerden giderleri çıkararak kalan fark. Altın dengesi pozitif veya negatif olabilir.

Altın eşdeğeri  

Odun, demir ve taş kaynaklarının birinin altın eşdeğerinde şu formüle göre dönüştürmesi: 1 altın = 2 odun = 0,4 demir = 1 taş.

Ana eyalet  

İlhak edilmiş olan ana eyalet. Ana eyaletteki Çiftlik etkisinin bonusu var, o yüzden ana eyaletteki nüfusun net artışının devam ettirilmesi daha kolaydır. Ana eyalet şu bonuslardan da faydalanmaktadır: tüm kaynakların üretimi %10 daha büyük, Mutluluk limiti 20 puan daha yüksek, günlük 20 puan Mutluluk puanı alınır, savunan askeri birimlerin dayanıklılık puanı %10 daha fazla, savunmada Morale 10 puan verilir. Ana eyalet, altının saklandığı ve araştırmaların araştırıldığı yerdir.

Animasyonlar  

Köy haritası üzerinde hareket eden ve eyalet nüfüsünün güncel hayatını resimleyen küçük adamcıklar. Animasyonlar Kale binasının sağ yanında bulunan sarı kare ile ifade edilen görüntüden aktif hale getirilebilir/kaldırılabilir.

Anket  

Imperia Online oyununun kuralları, mekanizmaları veya oyunla alaksı olmayan konular ile igili sorgu. Oyuncular her zaman cevap vermeme hakkına sahiptir. Anket simgesini oyunun Genel Ayrları menüsünde bulabilirsiniz.

Araştırma  

Teknolojilerin ortak ismi. Her seviye araştırmanın etkisini arttırır. Araştırmalar Üniversitede yapılır.

Araştırmalar kuyruğu  

Оyuncular ardarda otomatikman inşa edilecek 4 ekonomik ve 4 askeri olmak üzere 8 araştırma kadar kuyrukta sıralayabilir. Kuyruktaki birincisi dışında tüm araştırmalar bekleme durumundadır - kuyrukta en başta olunca süreleri azalmaya başlayacak. Kuyrukta olan bir araştırmanın yeri ilk araştırmanın yeri ile değiştirilebilir. Bu işlem yeri değiştirilmiş [296]araştırmanın] gelişimini sıfırlamaz, sadece durdurur. Gelişmede bulunan her araştırma iptal edilebilir. Bu işlemle verilen kaynağın %50si hesaba iade edilir. Bir kuyrukta aynı araştırmanın birden fazla seviyesi bulunabilir, fakat yalnız son başlatılmış seviyenin araştırması iptal edilebilir Araştırma süresinin bitmesine kadar 1.5 saatten daha az zaman kalan araştırmalar elmas karşılığında hemen aktif hale getirilebilir.

Not: Araşıtrmalar kuyruğu ve araştırmaın iptal edilmesi, imparatorluk saldırı altındayken kullanılamaz. Kuyruktaki araştırmaların yer değişmesi denen özellik sadece hesabın seviyesi 7 ya da daha yüksek olan oyuncular tarafından kullanılabilir.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Arazi  

Bir idari birimin kurulduğu veya ele geçirildiği yer. Arazinin, sahip olduğu değiştiriciler, bonuslar ve cezalar yüzünden ekonomik ve askeri gelişim için büyük önemi vardır. Oyuncu, 19 eyaletten hangisini ilhak etmesine ya da koloniyi hangi nokta üzerine kurmasına karar verirken arazi seçme çok önemlidir.

Artillery (Askeri birim türü)  

Aşamalı etkisi olan festivaller  

Aşamalı etkisi olan küçük ya da büyük festivalin aktif hale getirilmesi festivalin etkisi Mutluluk oranına 24 saat içinde bölümlenip yansıtılacağı anlamına geliyor.

Asker  

Tüm insani askeri birimlerin ortak ismi. Asker tipleri şunlardır: okçular, mızraklılar, kılıçlılar ve süvari.

Askere almak  

Birimlerin ilgili askeri barakalarda eğitime alınması. Eğitimin; odun ve demir karşılığında olan ve birimlerin sınıfına göre değişen fiyаtı var: hafif, ağır, seçkin, bir de boş nüfusa göre - bir askerin eğitimi için bir köylü gerekli, fakat 1 kuşatma silahı için 1 köylüden fazla gereklidir.

Askeri araştırma  

İmparatorluğun askeri gelişimini etkileyen araştırmaların ortak ismi.

Askeri bilgin  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Askeri Üniversitede gerçekleşen araştırmaların süresini azaltır. Seviye 1: 1% azaltma; Seviye 2: 2% azaltma; Seviye 3: 4% azaltma; Seviye 4: 6% azaltma; Seviye 5: 10% azaltma

Askeri bina  

İmparatorluğun askeri gelişimini etkileyen askeri binaların ortak ismi.

Askeri birim  

Savaşa katılan ve zarar veren askerlerin ve kuşatma silahlarının ortak ismi.

Askeri ekonomi uzmanı  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Tüm ordu için daha az bir ordu bakım masrafı sağlar. Seviye 1: %1 azaltma; seviye 2: %2 azaltma; seviye 3: %4 azaltma; seviye 4: %6 azaltma; seviye 5: %10 azaltma

Askeri inşaatçı  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. Askeri binaların inşa süresini kısaltır. Seviye 1: -%1 süre; Seviye 2: -%2 süre; Seviye 3: -%4 süre; Seviye 4: -%6 süre; Seviye 5: -%10 süre

Askeri kamp  

Askeri Karakoldan erişilebilen ve askeri karakola askerlerin konuşlandırılmasını sağlayan özel bir bina. Askeri kampın her seviyesi 120 000 alan ordusunun konuşlandırılmasına izin verir.

Askeri Karakol Yöneticisi  

General seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Askeri karakola konuşlandırılabilen birim limitini arttırır. Seviýe 1: +%2 limit; Seviýe 2: +%4 limit; Seviýe 3: +%6 limit; Seviýe 4: +%10 limit; Seviýe 5: +15% limit.

Askeri lojistik  

Bir oyuncunun askeri karakol kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını arttıran bir araştırma. Birinci seviye, İmparatorluktan 20 İmperial mil mesafede bulunan alan üzerine bir askeri karakolun kurulmasına izin verir. Her seviye, önceki seviyeye göre %8 daha etkilidir ve mesafeyi 5 imperia mil arttırır.

Askeri mesaj  

Savaş sonrası askeri raporları saklayan mesajlar kutusudur. Askeri mesajlar kırmızı zarfta ulaşır.

Askeri Mimari  

Daha büyük kalelerin inşaatı için gerekli araştırma. Kalenin inşa süresini seviye başına %15 azaltır. Garnizon kapasitesini temel kapasitesinden %10 arttırır. Maksimum seviye - 40.

Askeri olmayan birim  

Barakalarda eğitim gören, eğitim fiyatı, eğitim süresi, saatlik bakım masrafı ve hızı olan ve düşman tarafından yok edilebilen ancak zarar veren askeri birimler gibi savaşlara katılmayan birimlerin ortak ismidir. Askeri olmayan birimler istihbarat (casus) ve nakil (yük arabaları) birimleridir.

Askeri puanlar  

Oyuncunun askeri kabiliyetlerini yansıtır. Askeri puan sadece oyuncular arasında düzenlenen savaşlardan ve Barbar Ordugahlara karşı savunmada kazanılır. Öldürülmüş ordunun 5000 altın eşdeğeri 1 askeri puan kazandırır. Yıkılmış Kale seviyeleri bir de savaş sırasında ve sadece savaş sonucuna sayılan yağmalanmış nüfus askeri puan kazandırır. İmha edilen kaleye ve bir bağımsız şehre saldırmak, saldırgana herhangi bir askeri puan kazandırmaz.

Askeri puanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Askeri Sağlık  

İmparatora savaştan sonra öldürülen birimlerden daha fazlasını kurtarma becerisini veren bir araştırma. Bir savaş sonrasında kurtarılan birim yüzdesini, seviye başına saldırganlar için %0,5/savunanlar için %1 artırır.
Maksimum kurtarma yüzdesi - %65.

Askeri Talim  

Seviye başına saldırı/savunmadaki başlangıç [88]Moralini] 1 puan arttırır. Seçkin birimlerin eğitimi için gereklidir. Maksimum seviye - 15.

Askeri Yetenekler  

Aynı anda gerçekleştirilebilen saldırının ve barakalarda eğitilebilen askerler grupların sayısını 1 arttırır. Maksimum seviye - 40.

Askeri yönetim  

Global harita üzerinde kurabileceğiniz Askeri karakol sayısını arttıran bir araştırma. Her seviye, bir askeri karakolun inşaatına izin verir.

Asteğmen  

7 500-14 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Avantajlı konuşlandırma  

Avatar  

Bir oyuncunun başkaları tarafından kolayca tanınması için oyun içinde kullandığı bir resim. Bu resim profil'de bulunur. Oyuncular mevcut 19 profil resmi arasından seçim yapabilir veya kendi avatarlarını yükleyebilirler. Yüklenen resim en az 165 piksel genişliğinde ve 165 piksel yüksekliğinde olmalıdır. Taciz edici avatarlar diğer oyuncular tarafından rapor edilebilir (en az 3) ve yönetim tarafından yasaklanabilir. İlk kez küfürlü avatar nedeniyle yasaklanan bir kullanıcı 24 saat boyunca, ikinci kez yasaklanırsa 168 saat boyunca ve üçüncü kez yasaklanırsa bir yıl boyunca yeni bir avatar yükleyemez. Taciz içeren avatarlar aşağıdaki genel durumlar olarak kabul edilir - pornografi, çıplaklık, ırkçılık, faşizm, gamalı haç ve birinin onurunu zedeleyebilecek diğer görüntüler.