Administrátor  

Symbolická prítomnosť v hre administrácie Imperia Online, ktorá sa vyskytuje ako zdroj systémovej správy. Všetky správy od administrátora obsahujú oficiálne oznámenia menom tímu Imperia Online v súvislosti s novými udalosťami, novinkami alebo úspešným zakúpením diamantov. Prichádzajú v oranžovej obálke a ukladajú sa do podmenu Systémové v menu Správy s etiketou Administrátor.

Poznámka!: Nepomýľte si ozajstné systémové správy od administrátora s náhodnými zlomyseľnými správami, odoslanými od obyčajného hráča s menom, ktoré sa podobá na administrátora, gamemaster, admin, administration, Imperia Online atď. obdržané v zelenej obálke a uložené v schránke osobných správ, ktorá má za cieľ obdržať osobnú informáciu ako heslo, alebo uviesť do omylu hráčov povzbudzovaním odosielania podozrivých sms-iek o neexistujúcich diamantoch. Vždy majte na mysli, že Imperia Online sa vás nikdy nebude pýtať na osobné údaje a nebude viesť propagandu na zakupovanie diamantov prostredníctvom osobnej správy.

Tím Imperia Online doporučuje ihneď oznámiť o všetkých zlomyseľných správach tohto typu a sa angažuje zablokovať navždy podobných užívateľov, ktorí sú za to zodpovední.

Akadémia Vied  

Symbol vedomosti a osvietenia spolu s Univerzitou. Akadémia Vied je k dispozícii len v hlavnom meste a jej prvá úroveň môže byť vybudovaná po 20-ej úrovni Univerzity. Skracuje dobu pre výskum dvojnásobne za každú úroveň zo základnej doby, takže 1 úroveň Akedémie Vied pôsobí ako 4 úrovne Univerzity na dobu výskumu. Tie isté výskumy, ktoré objednávate v budove Univerzity môžu byť objednané v budove Akadémie Vied, ale sú o 50% drahšie, za 2-krát kratšiu dobu výskumu a za polovicu čistých bodov za minuté suroviny. Úrovne Akadémie Vied Dôstojníka Vedcu neovplyvňujú aliančné výskumy.

Akadémia vojenských vied  

Symbol vedomosti a osvietenia spolu s Vojenskou univerzitou. Akadémia vojenských vied je k dispozícii len v hlavnom meste a jej prvá úroveň môže byť vybudovaná po 20-ej úrovni Vojenskej univerzity. Skracuje dobu pre výskum dvojnásobne za každú úroveň zo základnej doby, takže 1 úroveň Akedémie vojenských vied pôsobí ako 4 úrovne Vojenskej univerzity na dobu výskumu. Tie isté vojenské výskumy, ktoré objednávate v budove Vojenskej univerzity môžu byť objednané v budove Akadémie vojenských vied, ale sú o 50% drahšie, za 2-krát kratšiu dobu výskumu a za polovicu čistých bodov za minuté suroviny. Úrovne Akadémie vojenských vied Dôstojníka Vedcu neovplyvňujú aliančné výskumy.

Ako hrať?  

Oficiálny kompletný manuál Imperia Online. Obsahuje celú podrobnú informáciu, ktorú hráč môže potrebovať v určitom okamihu, tematicky organizovaný do modulov.

Aktívne vojny  

Všetky vojny, ktoré sa momentálne uskutočňujú vo svete, spolu s ich dočasnými výsledkami. Ikonka s aktívnymi vojnami sa nachádza na ľavej dolnej strane obrazovky.

Aliancia  

Skupina hráčov, ktorá zdieľa medzi sebou rovnakú stratégiu. Členovia aliancie zbierajú spoločné suroviny, ktoré investujú do aliančných výskumov, s efektivitou na všetkých členov, viesť vojny, stavba aliančných budov, expanzia kultúrného a vojenského vplyvu. Spojenci sa môžu navzájom podporovať v ekonomickom a vojenskom smere, resp. transferom zlata. Aliancie sa hodnotia v oddelenom Rebríčku na základe celkového počtu čistých bodov všetkých členov.

Poznámka: Hráč sa môže pridať k tej istej aliancii len dvakrát.

Aliančná administrácia  

Každá úroveň umožňuje [195]založenie] dvoch Zhromaždišť ak aliančné body sú najmenej 5 000 000. Aliančná administrácia určuje množstvá surovín, ktoré členovia môžu darovať. Percentá darovania začína od 5% čistých bodov hráča v zlatom ekvivalente, pri úrovni 1 a dosahuje do 33% pri úrovni 15. Maximálna úroveň - 15.

Aliančná armáda  

Vojsko, zhromaždené v Zhromaždišti, alebo v aliančnom zámku a darované aliančnými členmi. Raz darované, vojenské jednotky nemôžu byť odvolané naspäť. Prenajímanie armády predpokladá vzostup v čistých bodoch, a darovanie armády - pád.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne aliančného vojska kliknite tu.

Aliančná pokladnica  

Miesto, kde sa zhromažďuje kapitál zo všetkých štyroch druhov surovín, čo je dôsledkom dane členov, alebo obmedzených dobrovoľných vkladov.

Aliančná Prémia  

Balík bonusov, ktorý sa doručuje na mesačnom základe a môže byť aktivovaný nezávisle od toho, či ste časť aliancie, alebo nie. Cez Aliančnú Prémiu dostávate vzácne výhody pred svojimi oponentami. V prípade, že ste časťou aliancie, dostávate bonusy, dokonca aj ked nemáte aktívnu Aliančnú Prémiu, stačí aby aspoň jeden spojenec bol predplatiteľom. Avšak s predplatením, zvyšujete celkový počet aliančných predplatiteľov a príslušne množstvo a výšku bonusov. Čím viac predplatiteľov, tým väčšie výhody pred oponentami. Aliančná Prémia je na mesačnom základe a raz aktivovaná, táto sa obnovuje automaticky každých 30 kalendárnych dní. Môžete ju prerušiť v každom čase, ale v tom prípade Vám budú znížené alebo celkom prerušené bonusy po dátume ktorý nasleduje po dátume splatnosti. Pri zmene aliancie, vaša Aliančná Prémia zostáva aktívne vo Vašej ríši a pridá sa/odoberie z celkového počtu aliančných predplatiteľov,čo príslušne zväčšuje/znižuje obdržané od všetkých bonusy.

Pri najvyššej úrovni bonusov, balík zahrňuje nasledujúce:

- percentuálny bonus k obrane
- každodenný bonus k šťastiu
- percentuálny bonus ku kapacite kasárni
- hodinový príjem v surovinách každodenne
- percentuálny bonus k odmenám z úspechov
- bonus k limitu za okamžitú stavbu
- predmet Ekonomický nákres
- predmet Ekonomický plán
- legendárna mystická krabica
- predmet za bonus k prírastku obyvateľstva
- percentuálen bonus k útoku
- percentuálen bonus ku kapacite nakladacej stanice
- percentuálen bonus k rýchlosti armády
- hodinový príjem v armáde každodenne
- nižšie ceny pre Imperiálneho obchodníka
- bonus k limitu za okamžitý výskum
- predmet Vojenský nákres
- predmet Vojenský plán
- epická mystická krabica
- nasledujúce špiónske balíky, zahrňujúce informáciu o rôznych bonusoch: Špeciálne suroviny a zázraky, Aliančný rozvoj a Aliančná prémia, Morálka, Vojenské predmety, Vojenské výskumy a Premia

Aliančná správa  

Správa, ktorá sa môže týkať všetkých aspektov v kontexte tej istej aliancie – pozvánky do aliancie, správy, ktoré informujú o zmene v aliančných vzťahov, alebo o sadzbe dane v aliancii, aliančnej vojenskej správe, premiestnení aliančných armád, darovanie armády, prémie z rozsahu vplyvu, voľby vodcu a oznámenia o bezplatných vojnách. Aliančné správy prichádzajú v modrej obálke a ukladajú sa v podmenu Systémne v menu Správy s etiketou Aliancia.

Aliančná vzájomná pomoc  

Ak sa zúčastňujete v alianciách, každú jednu hodinu môžete požiadať o pomoc Vašich spojencov o rýchlejšie stavby/výskum 1 budovy alebo 1 výskumu, ktoré sú priebežne v progrese. Každý jeden Váš spojenec môže skrátiť po 1 minúte čas pre stavbu/výskum želanej budovy/výskumu/. Vzájomná pomoc je obmedzená len v rámci aliancie a nemôžete pomáhať hráčom mimo nej. Funkčnosť môžete nájsť v Mestský center.

Aliančná zmluva  

Druh aliančnej dohody v Imperia Online. Predpokladá nedostatok útokov a vojen medzi obidvoma alianciami a vyhlásenie vojny zadarmo pre jedného zo spojencov, аk druhý bol zatiahnutý do vojny ako obranca.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne aliančnej zmluvy kliknite tu.

Aliančné body  

Celkový súčet individuálnych čistých bodov všetkých členov.

Aliančné budovy  

Aliančné budovy sa objednávajú pomocou štyroch druhov surovín v aliančnej pokladnici a môžu sa budovať v zhromaždiskách a aliančných zámkoch. Majú rôzne vplyvy - zabezpečujú lepšiu obranu aliančného majetku, alebo rozšírenie rozsahu vplyvu. Ich cena a doba trvania sú znížené úrovňou Architektúry Dôstojníka Staviteľa.

Aliančné darovanie  

Dobrovoľné vklady, ktoré sú ale obmedzené. Aliančná Administrácia určuje maximálne množstvo darovaných surovín od členov. Čím je vyššia úroveň, tým viac môžu členovia darovať. Percento darovania začína od 5% zo zlatého ekvivalentu súčasných čistých bodov pri úrovni 1 a môže dosiahnuť do 33% pri úrovni 15.

Členovia môžu tiež darovať aj diamanty do aliančnej pokladnice. Darovanie je obmedzené, pričom maximálny počet darovaných diamantov je 340000 diamantov na deň. Môžu sa darovať zakúpené diamanty a[[622dočasných diamantov]. Raz podarované, zakúpené diamanty sa považujú za dočasné s dobou 336 hodín. Dočasné diamanty sa darujú s ich aktuálnou dobou trvania.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne darovania kliknite tu.

Aliančné hodnotenie  

Umiestňuje alianciu podľa štyroch parametrov: body (celková suma čistých bodov všetkých členov), vojenské body (získané vo vojnách a aliančných bitkách), hodnota aliancie (vložený zlatý ekvivalent do aliančných výskumov, darovaná armáda a budovy / 1000) a kontrolované územie na Globálnej mape.

Aliančné oznámenia  

Správa, ktorá je odoslaná všetkým členom aliancie. Oznámenia sú výnimočné právo vodcov a dôstojníkov, prichádzajú vo fialovej obálke a sa ukladajú do podmenu Oznámenia v menu Správy, v chronologickom poradí – najstaršia správa sa nachádza v dolnej časti okna a najmladšia - v hornej.

Aliančné posilnenie  

Aliančnámechanika, ktorá dovoľuje hráčom vysielať armádu na pomoc svojím spojencom. Vyslaná armáda automaticky sa bije súčasne s armádou príjemcu.

• Posily sa môžu vysielať len medzi spojencami. Regrúti v aliancii nemôžu vysielať alebo prijímať posilu, kým nebudú právoplatní členovia.
• Posily sa môžu vysielať len do provincií a kolónií a príslušne len z provincie.
Výživa posily sa platí príjemcom, ak sa jednotky nachádzajú pri ňom. Kým cestujú, výživa sa platí od toho, kto ich vyslal.
• Posily sa pripájajú k armáde príjemcu (ak taká existuje)a spolu s ňou sa zúčastňuje v bitke. Generáli nemôžu byť vysielaní ako posila.
• V bitke,v ktorej sa zúčastňujú posily,sa berú do úvahy bojové výskumy príjemcu. Neexistujú požiadavky na príjemcu, aby mal odblokované vyššie úrovne jednotiek k tomu, aby mu vyslali takéto ako posilu.
• Straty posíl sa počítajú proporcionálne podľa vzťahu medzi zúčastnenými vojakmi príjemcu a zúčastnenými vojakmi posilnenia. Príklad: v bitke sa zúčastňuje 1000 šermiarov príjemcu a 2000 šermiarov z posily, spolu 3000 šermiarov. V bitke zomiera spolu 600 šermiarov, z ktorých 200 bude príjemcových a 400 bude z posily.
• Obnovenie stratených jednotiek posily sa počíta na základe obnovujúcich percent príjemcu.
• Príjemca nemôže premiestňovať posily do majetku, rôzneho od toho, do ktorého boli zaslané, alebo používať ich v útoku. Posily nemôžu byť rozložené v podádke.
• Posily môžu byť odvolané od ich vysielajúceho v každom čase. Posily môžu byť vrátené príjemcom v každom čase. Pri zostávajúcich menej ako 5 sekúnd v bitke posily nemôžu byť odvolané alebo vrátené.
• Posily sa vracajú automaticky k vysielajúcemu v nasledujúcich prípadoch:
- ak príjemca nemá dostatočné množstvo zlata na ich výživu (prejde na záporné zlato);
- ak príjemca alebo vysielajúci odíde z aliancie;
- ak príjemca aktivuje dovolenkový mod;
- ak príjemca alebo vysielajúci bude blokovaný;
- ak majetok, v ktorom bývajú posily, bude zničený.
• Posily sú viditeľné v špiónskych dokumentoch, ale ich vysielajúci je anonymný.

Posily sa môžu vysielať z možností pre každého spojenca v menu Aliancia -> Členovia. Potom ich môžete riadiť z Operatívneho centra.

Aliančné vojenské správy  

Správa, ktorá informuje ohľadne útoku aliančnej armády proti nepriateľskému majetku alebo nepriateľskému útoku proti niektorému z vašich majetkov, ktoré patria aliancii; darovanie armády a príchod aliančných armád. Aliančné vojenské správy prichádzajú v ružovej obálke a ukladajú sa do podmenu Systémové v menu Správy s etiketou Aliančné vojenské.

Aliančné výskumy  

Aliančné výskumy sa objednávajú pomocou štyroch druhov surovín v aliančnej pokladnici a poskytujú dodatočné úrovne k osobným úrovniam všetkých členov. Ich cena a doba trvania sa skracuje úrovňou Univerzity Dôstojníka Vedca.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne aliančných výskumoch kliknite tu.

Aliančný majetok  

Hromadné slovo pre všetky body a zóny na Globálnej mape, nad ktorými jedna aliancia prevzala kontrolu. Aliančné majetky sú zámky a zhromaždišťa.

Aliančný rozvoj  

Gameplay modul, ktorý dovoľuje členom aliancie formovať vnútorné skupiny, v ktorých pracujú spoločne, aby vytvárali rôzne prémie, ktoré využíva celá aliancia. Pre podrobnejšiu informáciu prečítaj tu.

Aliančný technologický kalkulátor  

Prostriedok, do ktorého môžete vložiť súčasnú úroveň niektorej aliančnej budovy/aliančného výskumu a úroveň Architektúry Dôstojníka Staviteľa/úroveň Univerzity Dôstojníka vedcu, aby ste spočítali cenu vyššej úrovne. Nachádza sa v Technologickom strome.

Aliančný vplyv  

Jedinečná vlastnosť Aliančného zámku. Kultúrny a vojenský vplyv, ktorý rastie ako územie prostredníctvom špeciálnej budovy: Veľkolepý Chrám. Aliančný vplyv predpokladá prémie a výhody pre aliančné Ríše, umiestnené v rozsahu vplyvu, tresty pre nepriateľov vo vojne. Dosiahnutie dominantného vplyvu vedie k dobytiu Globálnej mapy, ktoré garantuje vyhratie sveta.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne aliančného vplyvu kliknite tu, tu a tu.

Aliančný zámok  

Zámok s vlastnými budovami, čo už patrí niektorej aliancii. Aliančný zámok je dobytý len aliančnými armádami vyslanými zo Zhromaždišťa, alebo z iného zámku. Slúži na expanziu kultúrneho a vojenského vplyvu na Globálnej mape, a týmto spôsobom vedie k účasti v bitke o výhru sveta.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne aliančných zámkov kliknite тук, tu, tu, tu a tu.

Anektovaná provincia  

Územie, dobyté hráčom, nad ktorým hráč má všetky práva: budovanie, produkcia, dane, prenajímanie vojenských jednotiek, objednanieútokov, atď. K anektovaniu jе nutný voľný stupeň Centralizácie. Existujú dva druhy anektovaných provincií - z nezávislých miest a z prázdnych terénov. Anektované nezávislé mestá udržujú svoje prednastavené budovy a obyvateľstvo. Obranná armáda, ktorá je prítomná pri obliehaní pevnosti zmizne spolu so surovinou, ktorá je k dispozícii. Môžete anektovať terény a nezávislé mestá mierovou cestou. Okrem toho na nezávislé mesto môžete zaútočiť a anektovať, ale v tom prípade všetky budovy klesnú o jednu úroveň. Anektovanie vazalov je tiež možné.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne anektovaných provincií kliknite tu a tu.

Animácie dediny  

Pohybujúci sa mini panáčikovia, ktorí ilustrujú každodenný život obyvateľstva v provincii - prechádzky, práca a zábava na mape dediny. Animácie môžu byť aktivované, alebo deaktivované v menu Nastavenia.

Animácie na Globálnej mape  

Vizualizácia cestujucého vojska, vaše osobné misie, ako aj prichádzajúce nepriateľské útoky, na Globálnej mape, ak ste predtým aktivovali animácie na Globálnej mape v menu "Nastavenia".

Ankety  

Prieskumy týkajuce sa verejnej mienky komunity v Imperia Online ohľadne mechaniky hry, pravidiel používania a iné otázky, ktoré sa netýkajú hry. Každý hráč má vždy právo zdržať sa odpovedi. Ikona ankét sa nachádza v menu Všeobecné nastavenia.

Architekt  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Domov. Úroveň 1: +4% kapacita; Úroveň 2: +6% kapacita; Úroveň 3: +10% kapacita; Úroveň 4: +14% kapacita; Úroveň 5: +20% kapacita

Architektúra  

Výskum, ktorý ovplyvňuje dobu výstavby a cenu všetkých budov. Znižuje dobu o 0,30 krát zo základného času a cenu o 0,02-krát. Úroveň 25 poskytuje vybudovanie 7-ych Zázrakov sveta.

Archív s novinkami  

Druhé podmenu v menu Novinky, v ktorom sú systematizované všetky novinky zverejnené od začiatku súčasnej éry.

Automatické dedičstvo  

Automatický výber systému, kto bude následník Cisára po jeho smrti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne automatického dedičstva stlačte tu.

Avatár  

Zobrazenie, s ktorým sa hráč prezentuje v hre. Nachádza sa v profile. Urážlivé a nevhodné avatáry môžu byť nahlasované od iných hráčov (najmenej 3) a potrestané administráciou. Užívateľ, potrestaný kvôli urážlivému avatáru po prvýkrát nemôže nahrávať avatár v nasledujúcich 24 hodinách, ak je potrestaný druhýkrát - v nasledujúcich 168 hodinách,a po tretíkrát - po celý rok. Za urážlivé avatáry sa považujú - pornografia, nahota, rasizmus, fašizmus, svastika alebo hocijaké iné zobrazenie, ktoré by mohlo zraniť dôstojnosť užívateľa.