Administracja handlowa  

Badanie zwiększające ilość targowisk, które możesz ustanowić na Mapie Globalnej. Każdy poziom zwiększa ten parametr o jedno targowisko.

Administracja sojuszu  

Każdy poziom pozwala zbudować 2 Centrów zgromadzenia, pod warunkiem, że punkty sojuszu są więcej niż 5 000 000. Administracja sojuszu określa ilość zasobu, którą członkowie mogą ofiarować sojuszowi: pierwszy poziom ogranicza darowiznę do 5% punktów ekonomicznych gracza w złotej równowartości, a maksymalny 15 poziom do 33%. Każdy poziom pozwala na wyznaczenie jednego oficera głównodowodzącego. Każdy następny poziom pozwala na zbudowanie kolejnych 2 centrów oraz na wyznaczenie kolejnego oficera głównodowodzącego. Maksymalny poziom - 15.

Administracja wojenna  

Badanie zwiększające ilość baz wojskowych, które możesz ustanowić na Mapie Globalnej. Każdy poziom zwiększa ten parametr o jedną bazę wojskową.

Administrator  

Obecność Administracji w grze jest symboliczna. Ukazuje się ona jako nadawca wiadomości systemowej. Wszystkie wiadomości od administracji zawierają oficjalne ogłoszenia o nadchodzących wydarzeniach, nowości albo potwierdzenia pomyślnego zakupu diamentów. Dostarczane są w pomarańczowej kopercie, a przechowywane są w zakładce "Systemowe", która jest częścią menu Wiadomości z etykietką Administrator.

Uwaga! Nie mylcie prawdziwej wiadomości systemowej od administracji z przypadkową złowrogą wiadomością, wysłaną przez zwykłego gracza o podobnym imieniu jak administator: "gamemaster", "admin", "administrator", "Imperia Online" itp. dostarczonej w zielonej kopercie i przechowywanej w zakładce prywatnych wiadomości, której celem jest wykradnięcie zbędnych dla administracji informacji, jak hasło, albo wprowadzenie w błąd graczy zachęcając ich do wysyłania sms-ów do otrzymania nieistniejących diamentów. Zawsze miejcie na uwadze że Imperia Online nigdy nie poprosi Was o dane osobiste, albo nie będzie zachęcać do kupowania diamentów poprzez prywatne wiadomości.

Ekipa Imperia Online poleca natychmiastowe powiadomienie o otrzymaniu takiej wiadomości i zobowiązuje się do zablokowania na zawsze kantujących użytkowników.

Agresor  

1.Gracze, którzy w ciągu ostatnich %1$s godzin atakowali Ciebie lub gracza, z którym masz zawarty pokój dynastyczny(małżeństwo), ale ty nie byli przez Ciebie atakowani w ciągu ostatnich %2$s godzin. Pierwszy atak, wysłany przeciwko takiemu graczowi nie jest karany utratą honoru. Uwaga: Kara 4 punktów honoru za Plądrowanie zawsze jest ważna!

2.Sojusz, który wypowiedział wojnę.

Agresor  

Umiejętność, która staje się dostępna gdy generał podwyższy swój poziom doświadczenia. Zwiększa ona morale armii atakującej. Poziom 1: +2 morale; Poziom 2: +4; Poziom 3: +6; Poziom 4: +8; Poziom 5: +12

Akademia Nauk  

Symbol wiedzy i oświecenia. Akademia Nauk jest dostępna tylko w stolicy i staje się dostępna po 20 poziomie Uniwersytetu. Zmniejsza czas badania dwukrotnie na poziom od podstawowego czasu, czyli 1 poziom Akademii ma ten sam efekt co 4 poziomy Uniwersytetu. Badania, które zamawiasz w Uniwersytecie mogą być zamówione i w Akademii, kosztują 50% więcej, czas ich realizacji jest dwa razy krótszy i otrzymasz tylko połowę punktów ekonomicznych za wydane zasoby. Poziom Akademii Nauk Oficera- Naukowca nie wpływają na badań sojuszu.

Akademia szpiegowska  

Budynek wojenny.
Rodzaj: Miejscowy, Do szkolenia
Wymagane: Umiejętności wojenne 1, Kontrwywiad 1, Wywiad 1

Pozwala szkolić szpiegów. Każdy poziom zwiększa ilość jednostek, których można szkolić w tym samym czasie.
Jednostki, które mogą być szkolone to:
- Szpiedzy

Akademia wojennych nauk  

Symbol wiedzy oraz oświecenia – tak jak Uniwersytet Militarny. Akademia Technologii Militarnych jest dostępna jedynie w stolicy, po rozbudowaniu Uniwersytetu Militarnego do 20 poziomu. Zmniejsza czas badań podwójnie względem podstawowego czasu. 1 poziom Akademii Technologii Militarnych ma efekt 4 poziomów Uniwersytetu Militarnego pod kątem czasu badań. Technologie możliwe do rozwijania są takie same w oby dwóch budynkach, jedynie cena w Akademii jest zwiększona o 50%, a czas badania krótszy, a punkty za połowę surowców wydanych na badania. Poziom oficera naukowego Akademii Technologii Militarnych nie wpływa na badania sojuszu.

Aktywne wojny  

Wszystkie bieżące wojny, prowadzone w świecie i ich tymczasowe rezultaty. Ikonka aktywnych wojen znajduje się w pasku z opcjami pod mapą wioski.

Anektowana prowincja  

Terytorium, który został podbity przez gracza i nad którym gracz ma pełne prawa: budownictwo, wydobycie, podatki, rekrutacja jednostek wojennych, wysyłanie ataków itd. Aby anektować prowincję potrzebujesz wolny poziom Władzy scentralizowanej. Są dwa rodzaje anektowane prowincje - z niezależnych miast i z pustych terenów. Anektowane niezależne miasta zachowują swoje budynki i ludność. Wojska obronne, uczestniczące w oblężeniu twierdzy, znikają razem z dostępnego zasobu. Oba rodzaje terytorium - wolne tereny i niezależne miasta mogą być anektowane drogą pokojową. Oprócz tego niezależne miasto może być atakowane i anektowane(czyli anektowane siłą), ale wtedy wszystkie budynki tracą 1 poziom.
Anektowanie wasalów też jest możliwe.

Więcej informacji odnośnie anektowanych prowincji znajdziesz tutaj i tutaj.

Animacje na Mapy Globalnej  

Wizualizacja własnych wojsk i armie wroga podczas podróży, jeżeli przedtem włączyliście animacje Mapy globalnej w menu Ustawienia.

Animacje wioski  

Poruszające się mini kukiełki, które przedstawiają codziennego życia ludności w prowincji - spacery, robota i rozrywka na mapie wioski. Animacje mogą być włączane lub wyłączane, klikając na ikonkę Ustawień.

Ankiety  

Badanie opinii publicznej w Imperia Online dotyczące mechaniki gry, zasad korzystania oraz innych aspektów, które nie są związane z grą. Każdy gracz ma prawo nie odpowiedzieć. Ikonka ankiety znajduje się w zakładce ogólnych ustawień.

Architekt  

Umiejętność dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia gubernatorskiego. Umiejętność ta zwiększa pojemność domków. Poziom 1: +4% do pojemności, Poziom 2: +6%, Poziom 3: +10%, Poziom 4: +14%, Poziom 5: +20%

Architekt  

Umiejętność, charakterystyczna tylko dla władcy, która staje się dostępna po podwyższenie poziomu doświadczenia gubernatorskiego władcy. Zmniejsza ona czas budowy budynków gospodarczych w imperium. Poziom 1: -1% do czasu budowy; Poziom 2:-2%; Poziom 3: -4%; Poziom 4: -6%; Poziom 5: -10%

Architekt wojskowy  

Umiejętność, charakterystyczna tylko dla władcy, która staje się dostępna po podwyższenie poziomu doświadczenia gubernatorskiego władcy. Zmniejsza ona czas budowy budynków wojennych. Poziom 1: -1% do czasu budowy; Poziom 2: -2%; Poziom 3: -4%; Poziom 4: -6%; Poziom 5: -10%

Architektura  

Badanie, które wpływa na czas budowy oraz ceny wszystkich budynków. Każdy poziom zmniejsza czas o 0,30 razy od podstawowego czasu oraz ceny o 0,02 razy. 25 poziom umożliwia budowy cudów świata.

Architektura wojenna  

Badanie, które wpływa na twierdzy. Zmniejsza czas budowy twierdzy o 15% na poziom. Zwiększa pojemność garnizonu o 10% więcej niż podstawowy.

Archiwum wiadomości  

Znajduje się w sekcji Wiadomości, gdzie są zbierane i systematycznie ułożone wszystkie opublikowane wiadomości.

Armia sojuszu  

Wojska zebrane w Centrum zgromadzenia albo w Zamku, które zostały podarowane przez członków sojuszu. Raz dokonana darowizna nie może być odwołana. Rekrutacja wojska oznacza zwiększenie punktów ekonomicznych, a jej ofiarowanie oznacza zmniejszenie punktów ekonomicznych.

Więcej informacji o wojsko sojuszu znajdziecie tutaj.

Atak  

1. Wojenna interakcja między dwoma graczami, między dwiema armiami sojuszniczymi albo między graczem i jego własnym niezależnym miastem. Atak wysłany przez jednego gracza i skierowany przeciwko drugiemu, oznacza trzy rodzaje bitew: Oblężenie twierdzy, Bitwa polowa i Plądrowanie. Bitwa jest widoczna dla obrońcy zaraz po rozpoczęciu, jeżeli czas trwania jest mniej niż 60 minut i 60 minut przed uderzeniem, jeżeli czas trwania misji jest więcej niż jedna godzina. Atak wysłany przez lidera dla któregoś sojuszu i skierowany do drugiej armii sojuszu, oznacza albo Oblężenie twierdzy albo stoczenie Bitwy polowej. Jest on widoczny dla sojuszu obrońcy zaraz po rozpoczęciu jeśli gracz znajduje się w posiadłości sojuszu pod atakiem. Atak wysłany przez jednego gracza skierowany do niezależnego miasta, dzieli się na trzy rodzaje według końcowego zamiaru: atak na anektowanie, na przyłączenie jako wasal i oblężenie twierdzy do plądrowania.

Uwaga: Atakujący nie może wycofać wojsko jeżeli pozostały mniej niż 5 sekundy do uderzenia.

2. Parametr jednostek, określający siłę i wyrządzone szkody jednej jednostki. Atak określonego rodzaju jednostki zwiększa się według kategorii – lekki, ciężki, elitarny i zwiększa się poprzez poziom badań Walka na dystans i Walka wręcz i poprzez Premium. Jednostki o największej wartości ataku, niezależnie od kategorii są wszystkie machiny oblężnicze.

Atak blokujący opcje natychmiastowe  

Jest to atak, który uniemożliwia obrońcy korzystanie z opcji Premium, takich jak natychmiastowy transport, natychmiastowe badania, natychmiastowe budowanie itp. Jeśli ekwiwalent złota atakującej armii wynosi co najmniej 5% złotego ekwiwalentu wartości obrońcy, obrońca nie jest w stanie przetransportować zasobów i natychmiast przenieść swoją armię. Jeśli ekwiwalent złota atakującej armii wynosi co najmniej 10% wartości ekwiwalentu wartości obrońcy, obrońca nie będzie mógł korzystać z opcji premium i prowadzić więcej niż jednego badania / budynku na raz, w dowolnym gospodarstwie. Zablokowanie następuje tylko w ciągu ostatnich 30 minut w światach o prędkości x4 i 10 minut w światach o prędkości x10, w których atak jest widoczny, przed uderzeniem. W atakach sojuszniczych złoty ekwiwalent atakującej armii musi wynosić co najmniej 1% ekwiwalentu złota sojuszu obronnego (wartość sojuszu pomnożona przez 1000), ponieważ liczba jednostek wysłanych przez atakującego musi wynosić co najmniej 50 000. Blokada występuje tylko w ciągu ostatnich 30 minut w królestwach o prędkości x4 / 10 minut dla prędkości x10 przed bitwą, a nie podczas całego okresu, w którym atak jest widoczny.

* Blokowanie ataków na główne imperium (stolica i załączone prowincje) blokuje opcje Premium we wszystkich gospodarstwach. Blokowanie ataków na zdalne tereny (kolonia, targowisko lub baza wojskowa) nie uniemożliwia obrońcy wykorzystania opcji Premium w głównym imperium lub innym zdalnym gospodarstwie z innego typu niż atakowany. Na przykład atak blokujący wysłany do kolonii zablokuje opcje Premium we wszystkich koloniach, ale będą one dostępne w głównym imperium, na targowiskach i bazach wpjskowych.

Atak na przyłączenie jako wasal  

Wysyła wojska do oblężenia twierdzy, żeby walczyli przeciwko murom twierdzy i garnizonowi niezależnemu miastu. Celem ataku jest aby ludność wasala stała się podatnikiem Imperium.

Uwaga! Żeby sformować zwycięski zespół, musicie szpiegować armię niezależnego miasta przed wysłaniem własnej armii.

Atak w celu aneksji  

Opcja dostępna poprzez kliknięcie myszką na niezależnym mieście na Mapie Globalnej, tylko jeżeli jest wolny poziom Władzy scentralizowanej. Wysyła wojska na pole bitwy do oblężenia twierdzy przeciwko ścianom twierdzy i garnizonom niezależnego miasta w celu opanowania prowincji i zdobycie pełnych praw nad nią.

Uwaga! Aby sformować zwycięski zespół, wyślijcie szpiegów do niezależnej prowincji. Przerzućcie dane do Symulatora bitew do twierdzy i zróbcie kilka symulacji dopóki osiągniecie zwycięstwo i poniesiecie jak najmniejsze straty.

Automatyczne przejęcie tronu  

Automatyczny wybór przez system następcy Władcy po jego śmierci.

Po więcej informacji na temat automatycznej sukcesji kliknij tutaj.

Awatar  

Obraz reprezentujący użytkownika w grze. Znajduje się w profilu. Obrażające i niewłaściwe awatary mogą być zgłaszane przez innych graczy (przynajmniej 3) i karane przez administrację. Użytkownik, który zamieścił niestosowny awatar i został ukarany po raz pierwszy, nie będzie mógł dodać awatar w ciągu następnych 24 godzin. Jeżeli zostanie ukarany po raz drugi – w ciągu 168 godzin, a jeżeli zostanie ukarany po raz 3 – jeden rok. Jako obrażające i niewłaściwe awatary są uważane – pornografia, nagość, rasizm, faszyzm, swastyka i wszystkie inne obrazy, które naruszają godności użytkownika.