Ѕид од копја  

Вештина на единица.

'Ѕидот од копја' го неутрализира својството Јуриш на единиците од вид Коњаница.

Единици со својство 'Ѕид од копја' се:

- Тежок копјеносец
- Фаланга
- Херојски копјеносец