Administrátor  

Administrace Imperia Online má ve hře symbolickou přítomnost, která se projevuje odesíláním systémových zpráv. Všechny zprávy od administrátora obsahují oficiální oznámení jménem týmu Imperia Online v souvislosti s novými událostmi, novinkami nebo úspěšným zakoupením diamantů. Jsou doručovány v oranžové obálce a ukládají se do podmenu Systémové v menu Zprávy s etiketou Administrátor.

Poznámka!: Nespleťte si skutečné systémové zprávy od administrátora s náhodnými zlomyslnými zprávami, odeslanými obyčejným hráčem se jménem, které se podobá jménům jako: administrátor, gamemaster, admin, administration, Imperia Online atd., které jsou doručovány v zelené obálce a uložené ve schránce soukromé, které mají za cíl získat osobní informace jako heslonebo uvést hráče v omyl, za účelem zasílání sms zpráv, které mají hráči přinést neexistující diamanty. Pamatujte si, prosím, že Imperia Online se vás nikdy nebude ptát na osobní údaje a nepovede reklamní kampaň na zakoupení diamantů prostřednictvím osobních zpráv.

Tým Imperia Online doporučuje ihnedoznámit všechny zlomyslné zprávy tohoto typu a slibuje zablokovat podobné uživatele, zodpovědné za takovéto chování.

Akademie věd  

Symbol znalostí a osvěty společně s Univerzitou. Akademie věd je k dispozici pouze v hlavním městě, první úroveň může být postavena po 20. úrovni Univerzity. Snižuje čas výzkumu o 2-násobek základního času za každou úroveň, což znamená že 1 úroveň Akademie věd má efektivitu čtyř úrovní University. Stejné výzkumy, které provádíte v budově Univerzity, mohou byt prováděny v budově Akademie věd, ale za cenu o 50% dražší a ve dvakrát kratším čase výzkumu a za polovinu čistých bodů za utracené suroviny. Úrovně Akademie věd Důstojník výzkumník nemá vliv na výzkumy aliance.

Akademie vojenských věd  

Symbol znalostí a osvěty spolu s Vojenskou univerzitou. Akademie vojenských věd se nachází pouze hlavním městě a její první úroveň může být postavena až po 20. úrovni Vojenské univerzity. Snižuje čas potřebný k výzkumům 2x za úroveň ze základního času, tozn. že 1 úroveň Akademie věd má účinek 4 úrovní Vojenské univerzity na čas výzkumu. Stejné vojenské výzkumy, které jsou možné v budově Vojenské univerzity, mohou být objednány v budově Akademie Vojenských věd. Stojí ale o 50% více, trvají 2x kratší čas a za polovinu čistých bodů za vynaložené suroviny. Úrovně Akademie Vojenských věd Důstojníka-Výzkumníka neovlivňují alianční výzkumy.

Aktivní války  

Všechny války, které jsou v současné době vedeny ve světě spolu s jejich dočasnými výsledky. Ikona Aktivních válek se nachází na liště s odkazy pod mapou vesnice.

Aliance  

Skupina hráčů, kteří spolu sdílí strategii. Členové aliance sbírají společné suroviny, které investují do aliančních výzkumů ovlivňujících všechny členy, Vyhlášení válek, aliančních budov, šíření kulturního a vojenského vlivu. Spojenci se mohou podpořit navzájem v ekonomickém a vojenském směru, prostřednictvím transferu zlata. Aliance jsou hodnoceny v odděleném žebříčeku na základě celkového počtu čistých bodů všech členů.

Poznámka! Hráč se může připojit ke stejné alianci pouze dvakrát.

Alianční administrace  

Každá úroveň umožňuje [195]založení] dvou Shromaždišť pokud je hodnota aliančních bodů nejméně 5 000 000. Alianční administrace určuje množství surovin, které členové mohou darovat. Procento darů začíná od 5% čistých bodů hráče ve zlatém ekvivalentu na úrovni 1 a dosahuje 33% na úrovni 15. Alianční administrace úrovně 1 umožňuje založení 2 shromaždišť a určení 1 velitele v alianci. Každá další úroveň umožňuje založení dalších 2 shromaždišť určení 1 dalšího velitele. Maximální úroveň - 15.

Alianční armády  

Jednotky shromážděné v Shromaždišti nebo v aliančním hradu darované členy aliance. Jednou darovaná vojenská jednotka nemůže být vyžádána nazpět. Nábor armády zvyšuje čisté body, darování armády je snižuje.

Pro více informací o aliančních armádách, klikněte zde.

Alianční body  

Celkový součet čistých bodů jednotlivých členů.

Alianční daň  

Je nastavována lídrem, prvním důstojníkem nebo Důstojníkem - Finančníkem pro každý ze čtyř typů surovin samostatně, tzn. individuální kvóty s limitem 30% každá, vybírané od všech členů.

Alianční dar  

Dobrovolné vklady, které jsou však omezené. Alianční administrativa určuje maximální množství darovaných surovin, jednotlivými členy. Čím vyšší je úroveň, tím více mohou členové darovat. Procentní část darů začíná na 5% čistých bodů ve zlatém ekvivalentu na úrovni 1 a může dosáhnout 33% na úrovni 15.

Členové mohou také darovat diamanty do alianční pokladnice. Darování je omezeno na 340000 diamantů denně. Mohou být darovány zakoupené diamanty a dočasné diamanty. Darované diamanty, které byly dříve zakoupeny se berou jako dočasné se lhůtou 336 hodin. Dočasné diamanty si po darování zachovávají svoji původní lhůtu upotřebitelnosti.

Pro více informace o darování klikněte zde.

Alianční oznámení  

Zpráva odeslána všem členům aliance. Oznámení jsou výhradním právem lídrů a
důstojníků, přicházejí ve fialové obálce a ukládají se do podmenu Sdělení v menu Zprávy, uspořádané chronologicky – nejstarší zprávu se nachází v dolní častí okna a a nejnovější - v horní častí.

Alianční posily  

Alianční mechanizmus umožňující hráčům vysílat armada na pomoc svým spojencům. Vyslaná armada automaticky bojuje zároveň s armádou příjemce pomoci.

• Posily můžete posílat pouze spojencům. Nováčci v alianci nemůžou posílat nebo dostávat posily, dokud se nestanou plnoprávnými členy alliance.
• Posily můžete posílat pouze do provincií a kolonií a z provincií.
Údržba posily je hrazena hráčem, který posily obdrží, dokud jsou jednotky u něj. Dokud cestují, platí údržbu hráč, který posilu vyslal.
• Posily se přidají k armádě hráče, kterému pomáháte (jestliže má armádu) a zároveň s ní, se účastní bitvy. Generálové nemohou být vysláni jako posila.
• V bitvě, ve které se posily účastní se zohledňují vojenské výzkumy hráče, který pomoc obdržel. Na hráče, který posilu vyslal nejsou žádné požadavky na odblokované vyšší úrovně jednotek, aby je mohl vyslat jako posilu.
• Ztráty na posilách se vypočítávají proporcionálně podle poměru mezi vojáky hráče, který poslal posilu a hráče, který posilu dostal. Příklad: bitvy se účastní 1000 šermířů hráče, který posilu dostal a 2000 šermířů posily, celkem 3000 šermířů. V bitvě zahyne celkem 600 šermířů, a z nich bude 200 vojáků příjemce pomoci a 400 vojáků bude z řad posil.
•Zotavení ztracených jednotek posil se vypočítává na základě procent zotavení příjemce pomoci.
• Příjemce pomoci nemůže přemisťovat posily do panství, rozdílné, od panství, do kterého byly poslány, nebo použít posily v útoku. Posily nemohou být rozmístěny do posádky.
• Posily mohou být hráčem, který je vyslal odvolány kdykoliv. Posily mohou být take kdykoliv vráceny příjemcem pomoci. Když zbývá méně než 5 sekund do bitvy, nemohou již posily být odvolány.
•Posily se automaticky vrací k hráči, který je vyslal v následujících případech:
- jestliže příjemce nemá dostatek zlatana jejich údržbu (jeho zlato se dostane do mínusu);
- jestliže příjemce nebo odesílatel opustí alianci;
- jestliže příjemce aktivuje dovolenkový mód;
- jestliže je příjemce nebo odesílatel zablokován;
- jestliže je panství, ve kterém se posila nachází, zničeno.
• Posily jsou viditelné ve špionážních zprávách, ale jejich odesílatel zůstává anonymní.

Posily mohou být odesílány pomocí funkcí přístupných každému spojenci v menu Aliance -> Členové. Poté je můžete spravovat z Operačního střediska.

Alianční premium  

Balíček bonusů, který získáváte každý měsíc a může být aktivován nezávisle na tom, jestli jste součástí aliance, nebo ne. Pomocí Aliančního premia získáváte cenné výhody před svými protivníky. V případě, že jste součástí aliance, získáváte bonusy, i když nemáte aktivní Alianční premium, stačí, když alespoň jeden spojenec má aktivní předplatné. Když si ale předplatné zařídíte, zvyšujete celkový počet aliančních předplatných a zároveň i množství a rozměry bonusů. Čím více předplatitelů, tím větší výhody před protivníky. Alianční premium je měsíční a po jeho aktivaci, se obnovuje automaticky každých 30 kalendářních dnů. Můžete jej přerušit kdykoliv, ale bude to znamenat snížení, nebo úplné zrušení bonusů po datu následujícího prodloužení. Při změně aliance, zůstává Váš Alianční premium aktivní ve Vaší říši a přidává se/odebírá se z celkového počtu aliančních předplatných, a tím způsobem také zvyšuje/zmenšuje získávané celkové bonusy.

Při nejvyšší úrovni bonusů, obsahuje balíček následující:

- procentuální bonus k obraně
- každodenní bonus ke štěstí
- procentuální bonus ke kapacitě kasáren
- hodinový příjem v surovinách každý den
- procentuální bonus k odměnám za úspěchy
- bonus k limitu okamžité výstavby
- předmět Ekonomický nákres
- předmět Ekonomický plán
- legendární mystickou krabici
- předmět pro bonus k přírůstku obyvatelstva
- procentuální bonus k útoku
- procentuální bonus ke kapacitě nákladní stanice
- procentuální bonus k rychlosti armády
- hodinový příjem v armádě každý den
- nižší ceny u Císařského obchodníka
- bonus k limitu okamžitých výzkumů
- předmět Vojenský nákres
- předmět Vojenský plán
- epická mystická krabice
- následující špionské balíčky, zahrnující informaci o různých bonusech: Speciální suroviny a divy, Alianční rozvoj a předplatné, Morálka, Vojenské předměty, Vojenské výzkumy a Premium.

Alianční rozvoj  

Herní modul, který umožňuje členům aliance zakládat vnitřní skupiny, ve kterých mohou spolupracovat a vytvářet různé bonusy, kterých využije celá aliance. Další informace zjistíte zde.

Alianční technologická kalkulačka  

Platforma ve které můžete nastavit aktuální úroveň některé z aliančních budov/ aliančních výzkumů a úroveň Architektury důstojníka-stavitele/Univerzity důstojníka výzkumníka pro výpočet nákladů na vyšší úroveň. Nachází se v technologickém stromě.

Alianční vlastnictví  

Společný název pro všechny body nebo zóny na Globální mapě, nad kterými vládne jedna aliance. Alianční panství jsou hrady a Shromaždiště.

Alianční vliv  

Unikátní funkce aliančního zámku. Kulturní a vojenský vliv, teritoriální rozšířené speciální budovou v zámku: Velkolepý Chrám. Alianční vliv předpokládá bonusy a prospěchy pro alianční Říše umístěné v rozsahu vlivu, tresty pro nepřátele ve válce a symbolické dobytí Globální mapy, což vede k boji o pána světa.

Pro více informací o aliančním vlivu, klikněte zde, zde a zde.

Alianční vojenské zprávy  

Zpráva o útoku alianční armády na nepřátelské panství nebo nepřátelské útoky na některé z vašich panství, která náleží alianci; Darování armády a dorazivší alianční armády. Alianční vojenské zprávy přicházejí v růžové obálce a jsou uchovány v podmenu Systémové, menu Zprávy s etiketou Alianční vojenské.

Alianční výzkumy  

Objednává se čtyřmi druhy surovin v alianční pokladně. Alianční výzkumy poskytnou dodatečné úrovně k osobním úrovním výzkumů všem členům. Jejich cena a doba se sníží od úrovně Univerzity Důstojníka - výzkumníka.

Pro více informací o aliančních výzkumech klikněte zde.

Alianční vzájemná výpomoc  

Jestliže jste členem aliance, můžete každou hodinu požádat své spojence o pomoc s rychlejším dokončením stavby/výzkumu 1 budovy nebo 1 výzkumu. Platí pro probíhající stavby a výzkumy. Každý z vašich spojenců bude moct o 1 minutu zkrátit zbývající čas výstavby budovy/k dokončení výzkumu/. Vzájemná výpomoc je omezena pouze v rámci aliance a nemůžete pomáhat jiným hráčům mimo alianci. Funkci naleznete na Radnici.

Alianční Zámky  

Hrad s vlastními budovami již patřící jedné z aliancí. Alianční hrad může být dobyt pouze aliančními armádami vyslanými ze Shromaždiště nebo z jiného hradu. Jeho dobytí pomůže k rozšíření kulturního a vojenského vlivu na Globální mapě, a přispívá k šancím na vítězství v soutěži Pán světa.

Pro více informací o aliančních hradech, klikněte zde, zde, zde, zde a zde.

Alianční zpráva  

Zpráva, která se může týkat všech aspektů v kontextu aliance – pozvánky do aliance, zprávy, které informují o změně v aliančních vztazích nebo o sazbě daně v alianci, alianční vojenské zprávy, přemístění aliančních armád, darované armády, bonus z rozsahu vlivu, volby lídra a oznámení o bezplatných válkách. Alianční zprávy přicházejí v modré obálce a ukládají se v podmenu Systém v menu Zprávy s etiketou Aliance.

Anektovaná provincie  

Území, dobyté hráčem, nad kterým má hráč všechny práva:[295]budovy], produkce, daň, nábor vojenských jednotek, útoky, přítomnost armády atd. Aby byla možnost anektovat jе nutná volná úroveň Centralizace. Existují dva typy připojených provincií, [[250nezávislé města] nebo volné terény. Při anektování [250]]nezávislého města] můžete zachovat přednastavené [295]]budovy] a populaci. Obranná armáda, která je přítomná při obléhání pevnosti zmizí spolu s dostupnými surovinami, které jsou k dispozici. terény a nezávislá města můžete anektovat mírovou cestou nebo na ně můžete útočit a anektovat nezávislá města, v tomto případě ale stavby ztratí jednu úroveň. Také je možné anektování vazalů.

Pro více informací o anektovaných provinciích klikněte zde a zde.

Animace na globální mapě  

Vizualizace cestujícího vojska, jak Vaše vlastní mise tak i přicházející nepřátelské útoky na Globální mapě jestliže jste dříve aktivoval/a animace na Globální mapě v menu Nastavení.

Animace vesnice  

Pohybující se mini postavičky, které ilustrují každodenní život obyvatelstva provincie – procházka, práce a zábava na Mapě vesnice. Animace může být aktivována nebo deaktivována v menu Nastavení.

Ankety  

Průzkumy veřejného mínění komunit v Imperia Online ohledně mechaniky hry, podmínek užívání hry a jiné dotazy netýkající se hry. Každý hráč má vždy právo zdržet se odpovědi. Ikona ankety se objevuje v menu Všeobecného nastavení.

Architekt  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Domů. Úroveň 1: +4% kapacity; Úroveň 2: +6% kapacity; Úroveň 3: +10% kapacity; Úroveň 4: +14% kapacity; Úroveň 5: +20% kapacity

Architektura  

Výzkum, který ovlivňuje stavební časy a ceny všech budov. Každá úroveň snižuje dobu stavby o 0,30x základní doby a cenu o 0,02 krát. Úroveň 25 umožňuje budování Šestnácti divů světa.

Archiv novinky  

Druhé podmenu v menu Novinky, kde jsou seřazeny všechny novinky publikované od začátku daného světa.

Automatické následnictví  

Automatické rozhodnutí učiněné systémem o tom, kdo bude následníkem Císaře po jeho smrti.

Pro více informací o Automatickém následnictví klikněte zde.

Avatar  

Obrázek, kterým se hráč prezentuje v hře. Nachází se v profilu. Urážlivé a nevhodné obrázky avatarů mohou být nahlášeny jinými hráči (nejméně 3) a potrestány administrací. Uživatel potrestaný kvůli urážlivému avataru poprvé si nemůže zvolit avatara v následujících 24 hodinách, pokud je potrestaný podruhé - v následujících 168 hodinách a po třetí - po celý rok. Za urážlivé a/nebo nevhodné avatary se považují - pornografie, nahota, rasismus, fašismus, svastika nebo jiná vyobrazení, která by mohla urazit důstojnost uživatele.