Qëndër  

Zona në mes në mes të linjës së 1 dhe të 3të të Fushë betejës.