! 10-часовно производство  

Еднократен прием на количество ресурси во вредност на вашето производство на час зголемено за 10 пати. Може да се земе на секои 12 часа. Важна карактеристика на оваа опција е дека добиеното количество злато автоматски се пресметува според даночните стапки за коишто билансите на Задоволство на провинциите/колониите не се пониски од -5. Значи 10-часовното количество на злато не се променува ако се променат даночните стапки. Примањето на 10-часовното производство не влијае врз моменталните нивоа на Задоволство.