! 10-ωρη παραγωγή  

Στιγμιαία παραλαβή, ανά 24 ώρες, μιας ορισμένης ποσότητας από κάθε είδους πόρου. Αυτή η ποσότητα είναι ίσια στην παραγωγή αυτού του πόρου ανά ώρα x10. Ιδικός παράγοντας, για τον οποίο είναι σημαντικό να σημειωθεί - η ποσότητα η οποία λαμβάνετε είναι αυτόματα υπολογισμένη με βάση των φορολογικών ποσοστών, που κάνουν τα ισοζύγια της ευτυχίας στις επαρχίες/αποικίες μη χαμηλότερα από -5. Επομένως, το ποσό χρυσού για 10 ώρες δε αλλάζεται, αν θέτονται άλλα φορολογικά ποσοστά, όπως και την παραλαβή της 10ωρης παραγωγής δεν επηρεάζει τις τρέχουσες αξίες της Ευτυχίας.