! 10-ti hodinova produkce  

Jednorázový příjem surovin, rovnající se 10-ti násobku hodinové produkce říše. Můžete jej využít jednou za každých 12 hodin. Důležitým rysem této možnosti je, že obdržená částka zlata je automaticky vypočtena na základě daňových sazeb, které nastaví Bilanci štěstí v provinciích a koloniích, nejméně na -5. To znamená že množství zlata za 10h se nezmění, jestliže budou zadány jiné daňové sazby. Vybrání 10-ti hodinové produkce nemá vliv na současné hodnoty Štěstí.