! 10-часов доход  

Еднократно получаване на количество ресурси, равняващи се на 10 пъти добива на час на империята. Може да се взима на всеки 12 часа. Специфичен фактор, който е важно да се отбележи - полученото количество злато е автоматично калкулирано на база на данъчните ставки, които правят балансите на Щастието в провинциите/колониите не по-ниски от -5. Следователно количеството злато за 10 часа не се променя ако бъдат зададени други данъчни ставки. Вземането на 10-часовия доход не повлиява на текущите стойности на Щастието.