Ogromno područje Imperije Online je prikazano na mapi. Svi objekti (tereni na kojima vladar može osnovati i razvijati posjede) se nalaze na tom području. Mjera za jedno kvadratno polje na globalnoj mapi je jedna točka.

Ekskluzivna zona

Mjesto na globalnoj mapi sastavljeno od 36 točaka, koje je vidljivo samo njegovom vlasniku. U centru ekskluzivne zone se nalazi prijestolnica carstva. Prijestolnica je okužena sa četiri slobodna terena, koji mogu biti pripojeni mirnim putem i četiri neovisna grada, koji mogu biti pljačkani, pripojeni ili pretvroreni u vazala. Ekskluzivna zona je označena na globalnoj mapi i svi igrači je mogu vidjeti bez specifičnih granica i neovisnih gradova. Samo pripojeni teritoriji i vazali su vidljivi ostalim igračima.

Napomena: Ekskluzivna zona ostaje ekskluzivna za njezinog vlasnika dok je on aktivan. Ako korisnik nije bio na računu više od 7 dana i ima samo jednu provinciju (prijestolnicu), ekskluzivna zona ili dio nje postaje dostupna ostalim igračima i može biti osvojena.

Prijestolnica

Prva provincija carstva. Nalazi se u središtu ekskluzivne zone i zauzima 4 mjesta. Teren ispod je neutralan i daje sljedeće ekonomske i vojne bonuse:

 • +100 000 bonus na kapacitet farmi
 • 10% bonus na prizvodnju resursa
 • +20 bodova dnevno na zadovoljstvo
 • +20 bonus na limit zadovoljstva
 • 30% bonus na životne bodove utvrde
 • 20% bonusa na životne bodove svih jedinica
 • +10 bonus bodova morala u obrani

Neovisni grad

U ekskluzivnoj zoni postoje 4 različita neovisna grada različitih tipova (jedan prvog tipa, dva drugog tipa i jedan trećeg tipa). Mogu biti pripojeni, pretvoreni u vazale ili opljačkani.

 • Prvi tip: grad ima običnu granicu sa prijestolnicom na jugozapadu. Vojsku na polju sačinjavaju 20 laganih strijelaca i 20 laganih mačevaoca. Nema garnizona.
 • Drugi tip: lokacija u ekskluzivnoj zoni i vojska na polju je nasumično generirana.
 • Treći tip: lokacija u ekskluzivnoj zoni i vojska na polju je nasumično generirana.

Jedan neovisni grad zauzima 1 točku ekskluzivne zone. Ima ekonomiju koja proizvodi resurse i zlato, sukladno broju seljaka i nivou utvrde. Neovisni gradovi u ekskluzivnoj zoni nemaju ekonomske bonuse. Maksimalna količina jedne vrste resursa koja može biti okupljena je jednaka kapacitetu utvrde, podijeljenom sa četiri. Neovisni grad može biti pripojen silom ili mirnim putem.

Neovisni slobodni teren

Može biti pripojena mirnim putem. Nema građevina, vojski i populacije. Prazni tereni imaju različite bonuse i zauzimaju do 4 točke na mapi.

Vrste terena

Tereni na globalnoj mapi su podijeljeni u tri grupe - neovisne gradove, slobodne terene i terene s posebnim resursom.

Neovisni gradovi

Većina njih se nalazi izvan ekskluzivne zone na slobodnim terenima, gdje se mogu opljačkati, pripojiti ili pretvoriti u vazale. Postoji 15 nivoa neovisnih gradova, od kojih se na početku prva tri nivoa nalaze u ekskluzivnoj zoni.
Rast je pokazatelj za neovisne gradove koji se povećava nakon svakog uspješnog napada od strane igrača. Nakon određenog broja uspješnih napada, povećava se i nivo neovisnog grada, a rast se poništava. Nivo 1: Rast 0, Nivo 2: Rast 5, Nivo 3: Rast 6, Nivo 4: Rast 7, Nivo 5: Rast 8, Nivo 6: Rast 9, Nivo 7: Rast 10, Nivo 8: Rast 11, Nivo 9 : Rast 12, Nivo 10: Rast 13, Nivo 11: Rast 14, Nivo 12: Rast 15, Nivo 13: Rast 16, Nivo 14: Rast 17, Nivo 15: Rast 18.

Populacija Nivo utvrde Farme Kuće Rudnici Vojarna Hram Gradski trg Kapacitet resursa Porez Staze Tip jedinice Vojska na polju Broj na mapi
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Laka 40 Ekskluzivna zona
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Laka 100 Ekskluzivna zona
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Laka 300 Ekskluzivna zona
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Laka 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Teška 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Teška 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Teška 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Teška 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitna 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitna 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitna 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitna 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitna 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitna 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitna 50 000 10

Slobodni tereni

Također mogu biti izvan ekskluzivne zone igrača i mogu biti osvojeni od strane igrača. Svaki pripojeni ili kolonizirani teren (osim neutralnog terena) donosi carstvu različite bonuse i modifikatore. Postoji šansa za dodatni bonus na modifikatore navedene u tablici.

Farme Drvo Kamen Željezo Utvrda Konjica (vrsta vojne jedinice) Laki strijelac Obrana
Neutralan - - - - - - - -
Ravnice 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Šumovite ravnice 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Brda 10% 10% za branitelja 10%
Šumovita brda -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Planine -20% 20% 20% 20% -20% 20% za branitelja 20%
Šumovite planine -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Ravnice Šumovite ravnice Brda Šumovita brda Planine Šumovite planine
Od 10% do 20% na trgovinski potencijal od 10% do 20% na proizvodnju drva od 5% do 10% na proizvodnju drva od 10% do 20% na proizvodnju drva od 5% do 10% na proizvodnju željeza od 5% do 10% na proizvodnju drva
od 10% do 20% na vrijeme treniranja strijelaca Od 10% do 20% na trgovinski potencijal od 5% do 10% na proizvodnju željeza Od 10% do 20% na trgovinski potencijal od 5% do 10% na proizvodnju kamenja od 5% do 10% na proizvodnju željeza
od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije od 5% do 10% na proizvodnju kamenja od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije od 10% do 20% na vrijeme treniranja strijelaca od 5% do 10% na proizvodnju kamenja
od 10% do 20% na vrijeme treniranja konjice od 10% do 20% na vrijeme izgradnje opsadnih sprava od 5% do 10% na farme od 10% do 20% na vrijeme izgradnje opsadnih sprava
od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije
od 10% do 20% na vrijeme izgradnje opsadnih sprava od 5% do 10% na farme Od 10% do 20% na trgovinski potencijal od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000. od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000. od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000.
od 10% do 20% na farme od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000. od 10% do 20% na vrijeme treniranja strijelaca od 5 do 10 na limit zadovoljstva od 5 do 10 na limit zadovoljstva od 5 do 10 na limit zadovoljstva
od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000. od 5 do 10 na limit zadovoljstva od 10% do 20% na vrijeme treniranja pješadije od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva
od 5 do 10 na limit zadovoljstva od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva od 10% do 20% na vrijeme treniranja konjice - - -
od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva - od 10% do 20% na vrijeme izgradnje opsadnih sprava - - -
- - od 10 000 do 40 000 na kapacitet farmi. Vrijednost je uvijek cijeli broj koji se dijeli na 1 000. - - -
- - od 5 do 10 na limit zadovoljstva - - -
- - od 5 do 10 na bonus dnevnog zadovoljstva - - -

Vrijednosti se generiraju nasumično.

Neovisni tereni mogu zauzeti do 4 točke na mapi. Prema tome, moguće je da će se novo pripojene provincije/osnovane kolonije širiti na nekoliko terena sa različitim bonusima. U tom slučaju, nakon pripajanja, igrač mora odabrati tip terena i respektivno bonus za posjed.

Posebni resursi

Ako osnujete provinciju, koloniju ili trgovačku postaju na takvim terenima, to će donijeti bonus cijelom carstvu. Dobivate taj bonus samo pod uvjetom da je izgradnja objekta na posebnom terenu završena. Posebni tereni zauzimaju jednu točku na globalnoj mapi i smješteni su izvan ekskluzivne zone.

* Bonusi istog tipa se ne akumuliraju. Ako postoje dva bonusa istog tipa, samo veći bonus se računa. Isti bonusi od dva različita tipa posebnih resursa se zbrajaju.

Primjer: Ako posjedujete dvije kolonije na polju bogatom zlatom, imat ćete 10% bonusa na prihod zlata. Ako posjedujete jednu koloniju na polju bogatom pšenicom i jednu na polju bogatom rižom, imat ćete 20% bonusa na efekt farmi.

** Posebni resursi Drevni hram, Sveti drevni hram, Potkova, Teška potkova, Tisa, Polja bogata tisom, Ugljen, Polja bogata ugljenom, Konji, Teški konji, Vuna, Polja bogata vunom, Pamuk i Polja bogata pamukom daju bonus vojsci saveza ako član saveza osnuje posjed na njima. Poseban resurs Granit daje bonus na utvrde u saveznim posjedima ako član saveza osnuje posjed na njemu.

Ime Efekat Trgovinski potencijal
Poseban resurs Drvo 5% bonusa na proizvodnju drva 500
Polja bogata drvom 10% bonusa na proizvodnju drva 750
Poseban resurs Željezo 5% bonusa na proizvodnju željeza 500
Polja bogata željezom 10% bonusa na proizvodnju željeza 750
Poseban resurs Kamen 5% bonusa na proizvodnju kamena 500
Polja bogata kamenom 10% bonusa na proizvodnju kamena 750
Poseban resurs Zlato 5% bonusa na zlato skupljeno od poreza 2 000
Polja bogata zlatom 10% bonusa na zlato skupljeno od poreza 3 000
Poseban resurs Dijamanti 5% bonusa na količinu kupljenih dijamanta u običnim paketima iz izbornika Premium 1 000
Polja bogata dijamantima 10% bonusa na količinu kupljenih dijamanta u običnim paketima iz izbornika Premium 2 000
Poseban resurs Vino 5 bodova na zadovoljstvo u svim posjedima 1 000
Poseban resurs Dragulji 10 dodatnih bodova na zadovoljstvo u svim posjedima 1 000
Poseban resurs Bjelokost povećava za 5 maksimalno zadovoljstvo u svim posjedima 3 000
Poseban resurs Svila povećava za 10 maksimalno zadovoljstvo u svim posjedima 5 000
Poseban resurs Drevni hram 5 bonusa na moral vojske 250
Poseban resurs Sveti drevni hram 10 bonusa na moral vojske 500
Poseban resurs Potkova 5% bonusa na napad konjice 500
Poseban resurs Teška potkova 10% bonusa na napad konjice 500
Poseban resurs Tisa 5% bonusa na napad strijelaca 500
Polja bogata tisom 10% bonusa na napad strijelaca 500
Poseban resurs Ugljen 5% bonusa na napad pješadije (mačevaoca i kopljanika) 500
Polja bogata ugljenom 10% bonusa na napad pješadije (mačevaoca i kopljanika) 500
Poseban resurs Granit 5% bonusa na životne bodove utvrde 500
Polja bogata granitom 10% bonusa na životne bodove utvrde 500
Posebni resurs Konoplja skraćuje za 5% vrijeme izgradnje 500
Polja bogata konopljom skraćuje za 10% vrijeme izgradnje 500
Poseban resurs Papirus skraćuje za 5% vrijeme istraživanja 500
Poseban resurs Pergament skraćuje za 10% vrijeme istraživanja 1 000
Poseban resurs Riža 5% bonusa na efekt farmi 500
Polja bogata rižom 10% bonusa na efekt farmi 750
Poseban resurs Žito 5% bonusa na efekt farmi 500
Polja bogata žitom 10% bonusa na efekt farmi 750
Poseban resurs Začini smanjuje proviziju za objavu ponude od 10% na 9% 5 000
Poseban resurs Konji skraćuje za 5% vrijeme putovanja vojske dok je na misiji 500
Poseban resurs Teški konji skraćuje za 10% vrijeme putovanja vojske dok je na misiji 1 000
Poseban resurs Vuna smanjuje za 5% održavanje vojske 500
Polja bogata vunom smanjuje za 10% održavanje vojske 1 000
Poseban resurs Pamuk smanjuje za 5% održavanje vojske za 500
Polja bogata pamukom smanjuje za 10% održavanje vojske 1 000
Poseban resurs Mramor skraćuje za 5% vrijeme izgradnje Velikog hrama u saveznom dvorcu 3 000
Polja bogata mramorom skraćuje za 10% vrijeme izgradnje Velikog hrama u saveznom dvorcu 5 000
Poseban resurs Kava 5% bonusa na trgovinski potencijal 1 000
Polja bogata kavom 10% bonusa na trgovinski potencijal 2 000
Poseban resurs Mape povećava za 15% udaljenost između carstva i mjesta na kojem igrač može osnovati koloniju, trgovačku i vojnu postaju te vazala 500
Poseban resurs Detaljne mape povećava za 30% udaljenost između carstva i mjesta na kojem igrač može osnovati koloniju, trgovačku i vojnu postaju te vazala 1 000
Poseban resurs Drevne ruševine 5% bonusa na sadržaj škrinje u hramu 1 000
Poseban resurs Srebro 10% bonusa na stečene bodove iskustva guvernera 2 000
Polja bogata srebrom 15% bonusa na stečene bodove iskustva guvernera 3 000
Poseban resurs Bronca 10% bonusa na stečene bodove iskustva generala 1 000
Polja bogata broncom 15% bonusa na stečene bodove iskustva generala 2 000
Poseban resurs Ekstrakt povećava za 5% šansu za opstanak vlastitog generala
povećava za 5% šansu za smrt neprijateljskog generala
1 000
Poseban resurs Eliksir povećava za 10% šansu za opstanak vlastitog generala
povećava za 10% šansu za smrt neprijateljskog generala
2 000
Poseban resurs Glina 5% bonusa na kapacitet kuća 500
Polja bogata glinom 10% bonusa na kapacitet kuća 1 000

Barbarski kampovi

Neovisni posjedi, smješteni na globalnoj mapi koji imaju vlastitu vojsku i špijune. Igrač može ih špijunirati i napadnuti u bici na polju ali ne može ih osvojiti. Nakon uspješne bitke na polju protiv barbarskog kampa igrač osvaja nagradu. Nakon poraza posjed nestaje sa globalne mape.

 • Lokacija

  Barbarski kampovi su smješteni na globalnoj mapi na različitim neutralnim terenima u blizini posebnih resursa. Njihovo generiranje se javlja u određeno vrijeme u skladu sa brzinom svijeta. Njihov zajednički broj ne prelazi 2 000. Njihovo generiranje počinje 1.75 dana nakon početka ere. Postoji 5 barbarskih kampova u svakom kvadrantu (100x100 točaka). Kada je jedan ili više barbarskih kampova uništeno, oni nestaju sa mape, sustav generira nove, tako da je 5 njih obnovljeno. Oni su opet smješteni na različitim mjestima, no ne nužno na istim mjestima kao i prethodni.

  Napomena: Dva barbarska kampa mogu imati zajedničke granice ili mogu biti u susjedstvu igračevog posjeda.

 • Vrste barbarskih kampova

  Vojska koja se nalazi unutra, određuje vrstu posjeda. Vojna istraživanja i jedinice koje brane posjed, su lake, teške ili elitne. Njihov nivo ovisi o fazi u kojoj se sezona nalazi (broj proteklih tjedana) u trenutku kada je posjed generiran. Postoji 15 različitih nivoa barbarskih kampova.

 • Špijunaža i napad

  Barbarski kampovi mogu biti špijunirani i napadnuti preko globalne mape ili pomoću izbornika za brzu pretragu barbara koji se nalazi u lijevom dijelu glavnog ekrana. Ne možete ih pronaći u komandnom centru.

  • Špijunaža

   Izvješće špijunaže sadrži informacije o vojsci i nagradi koju ćete osvojiti ako uništite posjed.

  • Napad

   Jedini mogući napad na barbarski kamp je bitka na polju. Vrijeme misije za pljačkanje barbarskih kampova je bazirano na formuli za kretanje na globalnoj mapi - vojska se kreće brzinom najsporije jedinice. Opcija za trenutni dolazak nije dostupna. Nakon uspješne opsade, pobjednik prima odgovarajuću nagradu te barbarski kamp nestaje sa globalne mape.

   * Svaki barbarski kamp koji igrač porazi povećat će vojsku sljedećeg napadnutog kampa za određeni postotak. Povećanje se odnosi na igrača u napadu i neće se odraziti na vojsku koju će drugi igrači vidjeti u kampu. Svaki dan se modifikator rasta barbarske vojske poništava i ona ponovno dobiva svoj izvorni broj.

 • Nagrade

  Nakon uništavanja barbarskog kampa igrač prima nagradu. Iznos nagrade ovisi o nivou kampa - što je viši nivo, to je veća nagrada. Nagrade su u obliku resursa ili oslobođenog stanovništva (kod pobjede nad trgovcima robljem).

  Napomena: Nagrade, koje nisu podignute iz izbornika Inventar, kartice Zalihe, ne prenose se u sljedeću sezonu!

  • Osnovne

   Svaki barbarski kamp daje osnovnu nagradu koja uključuje:

   • U slučaju pobjede nad barbarskim kampom Trgovaca robljem pobjednik za nagradu dobiva oslobođeno stanovništvo. Nagrada je dostupna u izborniku inventar, kartica zalihe i možete je podići kad god želite. Oslobođeno stanovništvo će biti dodano lokalnom stanovništvu odabranog posjeda.
   • Resursi - možete zaraditi sve četiri vrste resursa (drvo, željezo, kamen ili zlato). Jedinice će ih odnijeti u provinciju iz koje je misija poslana.

Napadi barbarskih kampova

Svaki barbarski kamp može slati napade na igrače koji su na maksimalnoj udaljenosti 70 IM od kampa. Starosjedioci mogu napadati samo igrače u ekskluzivnoj zoni u kojoj su smješteni. Barbarski kampovi šalju napade sve dok ne budu uništeni od strane nekog igrača. Ako barbarski kamp bude uništen nakon poslanog napada, napad će se izvršiti. Meta barbarskih kampova su igrače koje su u dometu po bodovima:

 • Barbarski kampovi u odnosu na bodove igrača:

  Nivo Od (bodova) Do (bodova)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Vrste barbarskih napada ovise o vrsti barbarskih kampova:
  • Starosjedioci uvijek šalju opsadu utvrde
  • Osvajači uvijek šalju opsade utvrda
  • uništavatelji šalju opsade utvrda i porobe te vjerojatnost je 50:50.
  • Trgovci robljem uvijek šalju porobe*

   * Ako je provincija već porobljena, sprovodi se bitka na polju.
 • Mete barbarskih napada

  Meta barbarskih napada su sve provincije (uključujući prijestolnicu) i kolonije koje su povećali nivo barbarske opasnosti iznad određene vrijednosti. Vojne i trgovačke postaje i vazali ne mogu biti napadnuti. Vrijeme putovanja vojske je između 55 i 60 minuta. Napad postaje vidljiv odmah nakon slanja. Formacija barbarske vojske se određuje prema vojsci koja je raspoređena u kampu. Kod slanja napada na utvrdu se dodaje i određeni broj opsadnih sprava. Kod poroba osnovni moral barbara je 100 bodova, a kod opsade utvrde - 120 bodova. Svaki barbarski kamp ima generala koji predvodi vojsku u svaku bitku, izuzev Starosjedioca, oni ne šalju generala. Njegove vještine utječu na tijek bitke i su vidljive u prozoru misija. Nema ograničenja na broj poslanih napada, sastav vojske je uvijek isti. Branitelju su dostupne premium opcije.

 • Povećanje barbarske opasnosti u posjedima igrača

  Nivo barbarske opasnosti određuje šansu za napad na posjed u slučaju da je na maksimalnoj udaljenosti 70 IM smješten barbarski kamp. Opasnost se povećava zasebno za svaki posjed po određenoj logici.

  Nivo barbarske opasnosti se povećava na 3 načina:
  • svakog se sata opasnost povećava za određeni postotak
  • izgradnjom bilo koje građevine
  • slanjem misije (izuzev pohoda)
  Prilikom slanja napada na neki posjed igrača, nivo barbarske opasnosti se resetira, a u ostalim posjedima igrača se smanjuje za određeni postotak.
 • Snaga barbarskih napada

  Određuje se prema broju barbarskih kampova koje je igrač napao u zadnja 24 sata. Što je veći broj poslanih napada na barbarske kampove, to je veća snaga napada barbara. Ako u zadnja 24 sata igrač nema uspješnih napada na barbarske kampove, napadačka vojska će biti 50% od osnovne vojske raspoređene u barbarskom kampu koji šalje napad. Za svaki uspješan napad na barbarski kamp snaga napada se povećava za 10%. Primjer: Igrač je napadnut od barbarskog kampa u kojem je raspoređeno 1000 lakih konjica. Ako u zadnja 24 sata igrač nije poslao napade na barbarske kampove, napadačka vojska će biti 50% od osnovne vojske, dakle 500 lakih konjica. Ako je u zadnja 24 sata igrač uništio 10 barbarskih kampova, napadačka vojska će biti 150% od osnovne vojske, dakle 1500 lakih konjica.
  Broj napada koje svaki igrač može poslati na barbarske kampove ograničen je na 30 napada dnevno. To također znači da je maksimalna snaga napada barbara koja se može postići 350%.


Istraživanja barbarskih kampova

Barbarski kampovi imaju vojna istraživanja koja ih čini konkurentnijima u bitkama protiv igrača. Istraživanja se koriste u napadu i obrani.

 • Istraživanja barbarskih kampova prema nivou:

  Nivo Streličarstvo Bliska borba Oklop Ratni konji Vojna medicina Kontrašpijunaža
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Razvitak

Pripojene provincije

Maksimalan broj provincija koje igrač može pripojiti je 30 (prijestolnica + 29 dodatnih). Kako biste pripojili teren (neovisni grad, neovisni teren ili teren na posebnom resursu) i pretvorili ga u provinciju, potrebno je imati slobodan nivo centralizacije. Pripajanje može biti izvršeno preko globalne mape mirnim putem ili silom:

 • Pripajanje neovisnog grada
  • mirnim putem: trebate platiti cijenu za sve građevine u posjedu, pomnoženu sa x1,5. Kada pripajate mirnim putem, nivoi građevina ostaju netaknuti.
  • silom: nužno je poslati vojsku u napad na utvrdu. Nakon pobjede u bici, teren postaje dio carstva ali sve građevine gube jedan nivo. Međutim, ako neovisni grad ima 1. nivo utvrde ili 10. nivo rudnika, tada građevine ostaju na tim nivoima. Vojska u neovisnom gradu bori se sa minimalnim istraživanjima nužnima za tu vojsku.

  Nakon pripajanja neovisnog grada nova provincija zauzima 4 točke.

 • Pripajanje neovisnog terena - može se obaviti samo mirnim putem slanjem 25 000 seljaka koji će se tamo naseliti. Nakon pripajanja u posjedu ćete imati:
  • Gradsku viječnicu
  • Prvi nivo transportne stanice
  • Prvi nivo kuća
  • Hram
 • Karakteristike:
  • Efikasnost

   Svaka sljedeća pripojena provincija proizvodi 10% manje resursa u usporedbi sa prethodnom.

  • Zadovoljstvo

   Osnovni limit zadovoljstva u svim pripojenim provincijama je 100. +20 zadovoljstva je u prijestolnici.

  • Transport resursa

   Izvršava se iz transportne stanice. Jedna provincija se širi na 2x2 točke. Transport između vlastite provincije traje 0.625 minuta/e za 1 točku, tako da 1.25 minuta/e za susjedne provincije, 5 minuta/e između provincije među kojima se nalazi druga provincija, 7.5 minuta/e između provincija koje su udaljene za 2 provincije, itd.

  • Carske staze

   Infrastruktura koja se gradi između pripojenih provincija. Svaki nivo povećava trgovinski potencijal za 10%.

  • Putovanje vojske

   Putovanje vojske između provincija prati mehaniku prijenosa resursa. Putovanje protivničke vojske je uvijek isto, bez obzira na startnu točku i destinaciju. Ovo vrijeme je jednako vremenu iz prijestolnice napadača do prijestolnice branitelja.

  • Vještine guvernera

   Osim specifičnih bonusa od terena ili neovisnoga grada, pri pripajanju i kolonizaciji se dodaju još dva posebna bonusa - +50% na dvije različite guvernerske vještine. Sustav će nasumce odabrati dvije vještine od svih mogućih, tako da će korisnik početi dobivati bonuse od njih. Pripojena provincija može koristiti guvernerske bonuse samo ako je u njoj postavljen velikan koji posjeduje vještine. U slučaju da u provinciji nije postavljen guverner ili je postavljen guverner koji posjeduje druge vještine, provincija neće dobivati bonuse. To znači da će bonusi biti pasivni sve dok se ne ispune odgovarajući uvjeti. Glavni cilj je imenovanje velikana koji posjeduje obje vještine kako bi provincija dobivala oba bonusa.

Vazali

Oni zauzimaju jednu točku na globalnoj mapi. Maksimalni broj neovisnih gradova koje igrač može pretvoriti u vazale je 30. Kako biste pretvorili neovisni grad u vazala, potrebno je da imate slobodan nivo Centralizacije i Vazalne logistike.

 • Pretvori u vazala

  Pretvaranje neovisnog grada u vazala događa se slanjem jedinica na napad na utvrdu. Vazal se može nalaziti pored carstva ili posjeda drugog igrača (ekskluzivne zone, provincija izvan ekskluzivne zone, kolonija, vojnih ili trgovačkih postaja) ali ne može biti u susjedstvu s drugim vazalom ili neovisnim gradom. Mora postojati barem jedna točka između njih.

 • Karakteristike vazala
  • Populacija: rast staje onog trenutka kada teritorij dobije status vazala prije nego što je pripojena kao provincija. Broj je predodređen parametrima neovisnog grada.
  • Vojska: ostaje nepromijenjena sve dok teritorij ne postane pripojen. Broj jedinica je predodređen parametrima neovisnog grada.
  • Prihod
   • Prihod od prodaje: ovisi o nivou trgovinske rute. Zlato je pohranjeno u riznici prijestolnice.
   • Prihod od vazala - predodređen je parametrima neovisnog grada. Zlato zarađeno ovim putem se ne dodaje automatski u riznicu, trebate ga uzeti ručno.
  • Teritoriji vazala mogu biti pripojeni, oslobođeni ili osvojeni od strane igrača.
   • Pripajanje vezala: moguće je jedino ako posjed ima zajedničku granicu sa drugom pripojenom provincijom ili prijestolnicom. Može biti pripojen mirnim putem ili silom, slijedeći mehaniku pripajanja neovisnog grada.

    Napomena: Bez obzira na to da li je pripajanje mirnim putem ili silom, ekonomskim bodovima se pribrajaju i bodovi za građevine koje se prebacuju iz neovisnog grada u pripojenu provinciju.

    Nakon uspješnog pripajanja vazala silom, građevine u posjedu gube jedan nivo, osim:
    - Kuće - zadržavaju nivo koji su imale prije osvajanja;
    - Utvrde - ako je utvrda imala nivo 1 prije osvajanja.

   • Oslobađanje teritorija vazala - možete osloboditi vazala u bilo kojem trenutku. Teritorij će ponovno postati neovisan grad a Vi ćete izgubiti prihod. Resursi akumulirani tijekom tog perioda nestaju i proizvodnja počinje od 0. Igrač može izgubiti vazala ako administratori igre blokiraju njegov račun dulje od 7 dana ili je na odmoru više od 16 dana za svjetove brzine x4 i više od 7 dana za svjetove brzine x10.
   • Osvajanje vazala - neprijatelj ne može opljačkati vazala ali ga može preuzeti ako se nalazi izvan Vaše ekskluzivne zone. Drugi igrači je mogu napasti i boriti se protiv vojske u utvrdi koja je bila raspoređena u njoj dok je bio neovisan grad. Nakon uspješnog napada napadač preuzima teritorij vazala.
   • Plaćeno podizanje nivoa vazala - Imate mogućnost podignuti nivo vazala plaćanjem resursima razliku između cijene građevina na trenutnom nivou i njihove cijene na sljedećem nivou. Vodite računa da podizanje nivoa vazala povećava vojsku raspoređenu u njemu. Podizanje nivoa vazala nije dostupno pod zaključavajućim napadom ili dok je vazal pod napadom.

Kolonije

Zauzima do najviše četiri točke na globalnoj mapi i ne može biti osnovana u eksluzivnoj zoni. Veličina kolonije ovisi o broju njezinih stanovnika. Da biste mogli izvesti kolonizaciju, potreban Vam je slobodan nivo Kolonizacije i najmanje prvi nivo Kolonijalne logistike. Kolonije mogu biti osnovane na neovisnim neutralnim terenima, terenima sa bonusima i terenima s posebnim resursima. Također se mogu napraviti pokraj kolonije, vazala, trgovačke ili vojne postaje drugog igrača. Ukoliko teritorij vazala jednog igrača i kolonija drugog igrača dijele istu granicu, vlasnik vazala ga ne može pripojiti prije nego što uništi koloniju drugog igrača. Ne možete kolonizirati teren koji je susjedan već pripojenoj provinciji drugog igrača.

 • Kolonizacija

  Izvodi se samo mirnim putem. Kako biste osnovali koloniju, potrebno je poslati resurse i 50 000 seljaka iz već pripojene provincije ili neke druge kolonije ka slobodnom terenu (sa ili bez posebnog bonusa). Nakon izgradnje koja traje 6:00 sata/i, u koloniji su dostupne sljedeće građevine: farme - novo 8, gradski trg- nivo 1, transportna stanica - nivo 1, trgovačka ruta - nivo 1, kuće - nivo 7, utvrda - nivo 4. Cijena osnivanja kolonije je jednaka zbroju cijena svih građevina na nivou arhitekture 0.

  • Kolonizacija terena – ako se teritorij širi na različite terene, igrač mora odabrati jedan od njih s bonusom i jednim modifikatorom (u slučaju da bonusi modifikatora koji utječu na teritorij su više od jednog). Kolonija daje dva posebna bonusa: +50% na dvije vještine guvernera.
  • Kolonizacija terena na posebnom resursu - osnivanje kolonije na ovakvoj vrsti terena izvršava se na isti način kao na slobodnom terenu - daje bonus i modifikator od vrste terena, bonus dviju vještina guvernera i bonus od posebnog resursa koji utječe na cjelokupno carstvo. Kolonija na posebnom resursu može biti napadnuta neovisno o dometu utjecaja, odnosno nema kazne na moral, čast i napad napadača.
 • Karakteristike kolonija

  Imaju isti status kao i pripojene provincije - možete sagraditi građevine, regrutirati vojsku, proizvoditi i transportirati resurse.

  • Uništavanje kolonije
  • Neprijateljskim napadom - kolonija je uništena kada nema niti jedan nivo utvrde. Svaka uspješna opsada ruši jedan nivo utvrde. Kada nivo utvrde u koloniji postane 0, kolonija automatski nestaje sa globalne mape. Pola populacije i 90% raspoređene vojske se direktno vraća u provinciju/koloniju iz koje je osnovana. Vlasnik gubi sve resurse skupljene u koloniji, ekonomske bodove za uložene resurse i 10 bodova zadovoljstva. U slučaju da vojska putuje od carstva prema koloniji, onda se ona vraća natrag u carstvo. Ako je kolonija uništena dok je u tijeku vojna misija poslana iz nje, vojska će se vratiti u prijestolnicu carstva, a vrijeme putovanja ostaje nepromijenjeno, dakle vojska će se vratiti u carstvo za isto vrijeme za koje bi se vratila u koloniju. Svaka izgubljena bitka u obrani u koloniji prisiljava preostali garnizon da se premjesti na polje. Napadi na kolonije osnovane na terenima sa posebnim resursima, nemaju ograničenja u dometu ekonomskih bodova te nemaju kazni na moral vojske, čast ili snagu napada napadača.
  • Po izboru vlasnika - možete uništiti vlastitu koloniju ako odaberete opciju ’Uništi koloniju’. Razaranje šalje 50% populacije kolonije u provinciju odakle je nastala. Gubite resurse okupljene u koloniji i ekonomske bodove za resurse koje ste uložili u izgradnju kolonije. Kolonija ne može biti uništena od strane vlasnika ako je tamo vojska, čak ako vojska putuje iz nje ili do nje.
  • Automatsko uništenje - igrač može izgubiti koloniju ako je račun blokiran od strane administratora više od 7 dana ili ako je uključen odmor za više od 16 dana za svjetove brzine x4 i više od 7 dana za svjetove brzine x10. 50% stanovništva i 90% vojske raspoređene u koloniji se direktno vrača u provinciju/koloniju iz koje je nastala. Vlasnik gubi ekonomske bodove za uložene resurse. Svi raspoloživi resursi prebacuju se u prijestolnicu. Kada je kolonija automatski uništena, ne gubite zadovoljstvo.

   Napomena: Samo kolonije osnovane na posebnom resursu mogu biti automatski uništene.

  • Neuništive kolonije

   Kolonija postaje neuništiva kada bude sačuvana 7 dana nakon podizanja osmog nivoa utvrde. Kada taj period završi, kolonija dobiva isti status kao pripojena provincija. Jedina razlika je to što je moguće da nema zajedničku granicu sa drugim provincijama. Ako je u koloniji izgrađena trgovačka ruta, ona će se pretvoriti u carske staze kada kolonija graniči s nekom od provincija. Ako utvrda neuništive kolonije bude uništena, njezin nivo ostaje isti. Branitelj je može popraviti plaćajući nužnu svotu resursa.

   Napomena: Neuništive kolonije mogu biti uništena od strane vlasnika.

  • Zadovoljstvo

   Izračunano je istim načinom kao i pripojenom provincijom ali postoji još jedan modifikator za udaljenost - što je veća udaljenost kolonije od prijestolnice, modifikator je negativniji. Koristi se ova formula: 0,00025 * udaljenost * udaljenost - 0,23 * udaljenost -13

   Primjer: Korisnik posjeduje koloniju udaljenosti 5 točaka od prijestolnice. Zadovoljstvo zbog udaljenosti će biti izračunato sljedećim putem:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Kada je udaljenost viša od 400, gubitak će uvijek biti -65.
   Nadogradnja nivoa građevine Kolonijalni ured koja je dostupna u svakoj koloniji, smanjuje gubitak zadovoljstva prouzrokovanog udaljenošću od carstva.

   Limit zadovoljstva je 100. Može biti povećan za 10 bodova koloziacijom specijalnog resursa Svile.

  • Efikasnost

   Prva kolonija ima učinkovitost 90%, svaka sljedeća kolonija je 10% manje efektivna. U ovaj postotak dodana je i kazna za udaljenost. Istraživanje Kolonijalne birokracije povećava učinkovitost za 5% po nivou (bez prekoračenja 100%). Bez istraživanja Kolonijalne birokracije, osnovna učinkovitost desete kolonije je 0 i svaka iduća nakon nje će biti 10% manje učinkovita, imajući negativni broj.

   Primjer: Ako igrač ima kaznu zbog udaljenosti prve kolonije C1 -14 bodova zadovoljstva, efektivnost će biti izračunata sljedećim putem: 100% - 10% -14/2 = 83% (bez efekta Kolonijalne birokracije). Ako je jedan nivo istražen, efektivnost će biti povećana za 5% i popet će se na 88%.

   *U slučaju da je izgradnja kolonije započeta tijekom vlade Imperijalizam, koja ima modifikator "Bez gubitka zbog udaljenosti posjeda", kazna zbog udaljenosti neće biti dodana efektivnosti te kolonije. Kolonije koje nisu izgrađene za vrijeme Imperijalizma nastavljaju trpjeti kaznu zbog udaljenosti koja je dodana efektivnosti, čak i kada se Imperijalizam kasnije aktivira.

  • Kolonijalni porezni sustav

   Kolonije imaju isti model oporezivanja kao i pripojene provincije.

  • Transport resursa

   Izvodi se iz menija "Transportna stanica" i ima istu strukturu kao i pripojena provincija.

   • Trgovačka ruta - građevina koja se gradi u kolonijama i trgovačkim postajama. Ima istu ulogu kao i carske staze između pripojenih provincija. Svaki nivo omogućuje dodatnih 10% trgovinskog potencijala zasnovanih na posjedu s manje populacije.
  • Putovanje vojske

   Vrijeme putovanja između provincija i kolonija slično je kao i između pripojenih provincija - najkraćim mogućim putem.

Trgovačka postaja

Zauzima 1 točku na globalnoj mapi i može biti osnovana na terenu sa posebnim resursima izvan ekskluzivne zone. Može biti susjedna trgovačkoj postaji drugog igrača, koloniji, vojnoj postaji ili vazalu. Ne može dijeliti granicu sa carstvom drugog igrača (to uključuje prijestolnicu ili pripojene provincije). Bonus posebnog resursa utječe na cijelo carstvo i njezin bonus utječe na zlato od trgovinskog potencijala - kada razvijete trgovačku rutu. Zbog toga što zauzima jednu točku na mapi, daje samo jedan bonus ili modifikator.

 • Osnivanje trgovačke postaje

  Da biste osnovali trgovačku postaju morate istražiti trgovačku administraciju i trgovačku logistiku. Svaki nivo trgovačke administracije dopušta osnivanje jedne trgovačke postaje. Prvi nivo trgovačke logistike proširuje udaljenost od carstva na kojem možete osnovati trgovačke postaje za 5 točaka. Svaki sljedeći nivo je efikasniji za 8% od prethodnog. Cijena za osnivanje trgovačke postaje je jednaka sumi građevina pri arhitekturi 0.

  • Utvrda - nivo 3
  • Trgovinska ruta - nivo 1
  • Transportna stanica - nivo 1

   Utvrđen je odabirom odgovarajućeg gumba iz padajućeg izbornika klikom na izabrani teren na globalnoj Mapi. Putovanje traje brzinom opskrbnih vagona. Vrijeme izgradnje je 3 sata/i i tijekom tog perioda napadi su na nju onemogućeni. Osnivanje trgovačke postaje daje jednokratni bonus na 10 bodova zadovoljstva na cijelo carstvo.

   • Karakteristike trgovinske postaje
    • Građevine

     Građevine u gradskoj vijećnici koje su na raspolaganju za unaprjeđivanje su: trgovačke rute i transportne stanice. Utvrda se ne može unaprijediti, njezin najveći nivo je 3. U kartici "Vojska" će biti dostupan gumb za izgradnju nivoa utvrde u slučaju da je utvrda oštećena u neprijateljskom napadu. Tornjevi nivo 1 će također biti raspoloživi za izgradnju.

   • Transport resursa

    Izvodi se iz transportne stanice i isti je kao i transport između pripojenih provincija.

    • Trgovačka ruta - građevina dostupna u kolonijama i trgovačkim postajama. Ima istu ulogu kao i carske staze između pripojenih provincija. Svaki nivo omogućuje dodatnih 10% trgovinskog potencijala zasnovanih na posjedima sa manje populacije.
   • Vojska i obrana

    Ne možete rasporediti vojsku u trgovačku postaju. U slučaju neprijateljskog napada, obrana ovisi o utvrdi i tornjevima. Možete dodatno zaštititi posjed osnivanjem vojne postaje. U tom slučaju, ako napadač želi napasti trgovačku postaju, prvo će morati uništiti vojnu postaju.

   • Trgovinski potencijal

    U trgovačkoj postaji nema populacije i njezin se potencijal izračunava na osnovu posebnog resursa na kojem se nalazi. Više informacija o potencijalu svih terena na posebnim resursima, možete pročitati u ’Globalna mapa’=> ’Vrste terena’ => ’Posebni resursi’. Trgovinski potencijal je mjerna jedinica koja definira mogućnost za jedan posjed da zaradi dodatno zlato u riznicu. Zlato se izračunava na osnovu potencijala trgovačke postaje i potencijala prijestolnice. Broj seljaka od slabije naseljenih područja je oduzet (koji ima manji potencijal). Stoga svaki lovi nivo trgovinskih ruta daje 10% na osnovni potencijal (za slabije naseljene posjede).

   • Razaranje

    Trgovačka postaja može biti uništena od strane vlasnika ili neprijateljskim napadom.

    • U slučaju neprijateljskog napada

     Uspješan napad na utvrdu trgovačke postaje uništava jedan nivo utvrde. Kada dosegne nivo 0, posjed je uništen i igrač gubi resurse i ekonomske bodove osvojene unapređivanjem i razvijanjem. Također gubi trgovinski potencijal od nivoa trgovinskih ruta i bonuse od posebnih resursa. 5 bodova zadovoljstva oduzima se cijelom carstvu.
     Napadi na terene na posebnim resursima nemaju ograničenja s obzirom na bodove igrača, pa napadač ne gubi moral, čast i snagu napada.

    • Voljom vlasnika

     Opcija je dostupna kada kliknete na posjed na globalnoj mapi. Nakon uništenja igrač gubi resurse, ekonomske bodove zarađene na osnivanju i nadograđivanju, trgovinski potencijal od nivoa trgovačkih ruta i bonuse od posebnih resursa.

    • Automatsko uništenje

     Moguće je da automatski izgubite Trgovačku postaju. Može se dogoditi u sljedećim slučajevima:

     • Vaš račun je na odmoru više od 16 dana za svjetove brzine x4 i više od 7 dana za svjetove brzine x10.
     • Vaš račun je blokiran više od 7 dana.

     Nakon uništenja od strane sistema, igrač će izgubiti bonuse od specijalnih resursa i zarađene bodove od nadogradnje posjeda. Resursi će biti transportirani u prijestolnicu.

Vojna postaja

Zauzima jednu točku na globalnoj mapi i možete je osnovati bilo gdje s iznimkom neovisnih gradova i terena s posebnim resursima. Glavna značajka ovog objekta je da štiti trgovačku postaju jer se u njoj ne može rasporediti obrambena vojska. Za tu namjenu vojna postaja ima zajedničku granicu sa trgovačkom postajom. Na taj način neprijatelj mora prvo uništiti vojnu postaju i tek nakon toga će imati mogućnost napasti trgovačku postaju. Vojne postaje se mogu izgraditi pored ostalih posjeda ali imaju obrambeni efekt samo na trgovačku postaju.

 • Osnivanje vojne postaje

  Potrebno je istražiti centralizaciju 5, vojnu administraciju 1 i vojnu logistiku 1. Svaki nivo vojne administracije dopušta izgradnju još jedne vojne postaje. Svaki nivo vojne logistike povećava udaljenost između carstva i mjesta na kojem igrač može osnovati vojnu postaju. Cijena je jednaka sumi svih građevina unutar nje, baziranih na arhitekturi 0.

  • Nivo utvrde 4
  • Transportna stanica nivo 1
  • Vojni kamp nivo 1

   Svaki sljedeći nivo vojne postaje omogućava smjestiti 120 000 vojnih jedinica.

  Osniva se klikom dostupnim kada kliknete na odabrani teren na globalnoj mapi. Ako teren daje vojni bonus ili bonus od modifikatora, posjed utječe samo na takvu vrstu bonusa.Svaki ekonomski bonus neće imati efekt. Vrijeme izgradnje traje 3 sata/i i tijekom tog perioda napadi na posjed su onemogućeni. Misija za osnivanje traje kolika je brzina opskrbnih kola.

 • Osobine vojne postaje
  • Građevine

   Nakon završetka izgradnje posjed raspolaže unaprijed zadanim nivoima Utvrde, Transportne stanice i Vojne postaje koji mogu biti unaprijeđeni. U kartici Vojska se nalaze sve obrambene građevine koje mogu biti izgrađene. To uključuje i bedem - građevina dostupna samo za ovaj posjed. Svaki nivo daje 2% bonusa na vojsku u obrani (na polju). Vojna postaja nema populaciju, proizvodnju niti učinkovitost.

  • Transport

   Izvodi se iz izbornika u Transportnoj stanici i slijedi model transporta resursa između pripojenih provincija.

  • Vojska i putovanje vojske

   Broj vojnih jedinica koje možete rasporediti u taj posjed je ograničen i ovisi o nivou Vojnog kampa. Vrijeme premještanja jedinica u vojnu postaju ili iz nje je fiksno: 180 i ne može se izvršiti trenutno dijamantima. Ako je limit vojne postaje dosegnut, dok putuje vojska prema njoj, ona se ne iskrcava, već se vraća u posjed iz kojeg je poslana. Ako je ipak ostalo slobodnih mjesta u vojnoj postaji, ali ne dovoljno za sve jedinice koje se premeštaju, ona se proporcionalno popunjavaju, a preostale jedinice vraćaju se u posjed iz kojeg su poslane. Ako nakon dolaska vojska naiđe na uništenu vojnu postaju, opet će se vratiti u posjed iz kojeg je poslana. Održavanje vojske na polju u vojnoj postaji je x1,2.

  • Obrana

   U zapovjednom centru postoji opcija za povlačenje vojske u obrani. Ako je igrač uključi vojska se neće boriti. Ta opcija je dostupna samo u Vojnoj postaji.

  • Uništenje
   • U slučaju neprijateljskog napada

    Uspješan napad na utvrdu vojne postaje uništava jedan nivo utvrde. Kada utvrda dostigne nivo 0, posjed se smatra uništenim. Igrač gubi resurse skupljene u njega i ekonomske bodove koje je osvojio prilikom osnivanja i unapređivanja posjeda. Ako je u vojnoj postaji raspoređena vojska, igrač gubi 10% preživjelih jedinica. Preostala vojska se vraća u posjed iz kojeg je poslana misija za osnivanje postaje. Ako je taj posjed također uništen, vojska se vraća u prijestolnicu. Ako je vojna postaja uništena, dok je u tijeku vojna misija poslana iz nje, vojska će se vratiti u prijestolnicu carstva, a vrijeme putovanja ostaje nepromijenjeno, dakle vojska će se vratiti u carstvo za isto vrijeme za koje bi se vratila u vojnu postaju.

    Napadi na vojne postaje koje štite trgovačke postaje, nemaju ograničenja u dometu ekonomskih bodova te nemaju kazni na moral, čast i snagu napada napadača.

   • Voljom vlasnika

    Opcija je dostupna kada kliknete na posjed na globalnoj mapi. Vojna postaja ne može biti uništena ako je u njoj raspoređena vojska ili ako je aktivna vojna ili špijunska misija. Nakon uništenja igrač gubi resurse u utvrdi i ekonomske bodove zarađene na osnivanju i nadograđivanju.