Imperia Online uçsuz bucaksız toprakları haritada gösterilir. Tüm hedefler (imparatorun kendi arazilerinde kurabileceği ve geliştirebileceği tesisleri) bu bölgelerde saptandı. Global haritanın meydan alanı için miktar, bir puandır.

Münhasır bölge

Global haritada sadece sahibine görünebilen 36 puanlık reserve edilmiş bir alan. İmparatorluğun ana eyaleti, münhasır bölgenin merkezinde bulunmaktadır. O, ilhak edilebilen dört boş arazi ve köleleştirilebilen, ilhak edilebilen veya yağmalanabilen 4 bağımsız şehir tarafından kuşatılır. Münhasır bölge, Global haritada işaretlenir ve tüm oyuncular onu belirli sınırları ve bağımsız şehirleri olmadan görebilir. Sadece ilhak edilmiş bölgeler diğerlerine görünebilirdir.

Not: Münhasır bölge, sahibi aktifken bu şekilde kalır. Eğer oyuncu hesabına 2.5 günden fazladır girmezse ve sadece bir eyalete(ana eyalet) sahipse, münhasır bölge veya onun parçaları diğerleri için kullanılabilir olur ve fethedilebilir.

Ana eyalet

İmparatorluğun birinci eyaleti. O münhasır bölgenin merkezinde tespit edilir ve 4 puan alır. Arazi altında o tarafsızdır ve ekonomik ve askeri bonusların ardından verilir.

 • +100 000 çiftlik kapasitesi bonusu
 • %10 kaynak üretimi bonusu
 • Her gün +20 mutluluk puanı
 • +20 mutluluk limiti bonusu
 • Kalenin %30 bonus vuruş puanı
 • Savunmadaki tüm askeri birliklerin %20 bonus vuruş puanı
 • Savunmada +10 bonus moral puanı

Bağımsız şehir

Münhasır bölgede farklı türlerin(birisi birinci türden, ikisi ikinci türden ve birisi üçüncü türden) 4 bağımsız şehir vardır. Bu şehirler ilhak edilebilir, köleleştirilebilir veya yağmalanabilir.

 • Birinci tür: Bu şehir Güney Batı’da ana eyaletle ortak bir sınıra sahiptir. Alan ordusu, 20 hafif okçu ve 20 hafif kılıçlıdan oluşur. Garnizon yoktur.
 • İkinci tür: Onların münhasır bölgedeki konumu ve alan ordusu ile garnizonu, rastgele oluşturulur.
 • Üçüncü tür: Onların münhasır bölgedeki konumu ve alan ordusu ile garnizonu, rastgele oluşturulur.

Bir bağımsız şehir, münhasır bölgenin 1 puanını alır. O, orada kale seviyesi ve köylülerin sayısına göre kaynak ve altın üreten çalışan bir ekonomiye sahiptir. Münhasır bölgede bağımsız şehirler, ekonomik bonuslara sahip değildir. Bir kaynağın maksimum toplanabilen miktarı, dört taraftan bölünen kale kapasitesine eşittir. Bağımsız şehir, barışçı yolla veya savaşla ilhak edilebilir.

Bağımsız boş arazi

O, barışçı yoldan ilhak edilebilir. Binalar, köylüler ve ordu yoktur. Arazi farklı bonuslara sahiptir ve haritada 4 puan alır.

Arazi türleri

Global haritada bölgeler üç grup olarak sınıflandırılır - bağımsız şehirler, boş araziler ve özel kaynak arazileri.

Bağımsız şehirler

Onların çoğu, münhasır bölge dışında yağmalanabilen, ilhak edilebilen veya köleleştirilebilen boş yerlerde tespit edilir. Bağımsız şehirlerin 15 seviyesi vardır ve ilk üçü, münhasır bölgenin sınırları içindedir.
Büyüme, bir oyuncu tarafından yollanmış her başarılı saldırıdan sonra artan bir özelliktir. Belli sayı başarılı saldırı gerçekleştikten sonra bağımsız şehrin seviyesi arttırılır. Seviye arttırılınca Büyüme sıfırlanır. Seviye 1: Büyüme 0, Seviye 2: Büyüme 5, Seviye 3: Büyüme 6, Seviye 4: Büyüme 7, Seviye 5: Büyüme 8, Seviye 6: Büyüme 9, Seviye 7: Büyüme 10, Seviye 8: Büyüme 11, Seviye 9: Büyüme 12, Seviye 10: Büyüme 13, Seviye 11: Büyüme 14, Seviye 12: Büyüme 15, Seviye 13: Büyüme 16, Seviye 14: Büyüme 17, Seviye 15: Büyüme 18.

Nüfus Kale Seviyesi Çiftlik Evler Madenler Barakalar Tapınak Şehir meydanı Kaynak kapasitesi Vergi Yollar Birim çeşitleri Alan ordusu Haritadaki toplam sayı
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Hafif 40 Münhasır bölge
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Hafif 100 Münhasır bölge
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Hafif 300 Münhasır bölge
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Hafif 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Ağır 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Ağır 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Ağır 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Ağır 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Seçkin 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Seçkin 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Seçkin 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Seçkin 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Seçkin 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Seçkin 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Seçkin 50 000 10

Boş araziler

Onlar, oyuncunun münhasır bölgesi dışında da bulunabilir ve oyuncu tarafından fethedilebilir. Herhangi ilhak edilmiş veya kolonileştirilmiş bir arazi(tarafsız araziler haricinde), imparatorluğa farklı bonuslar ve değiştiriciler getirir.
Tabloda açıklanan değiştiricilere ek bonus şansı vardır.

Çiftlik Odun Taş Demir Kale Süvari Hafif Okçu Savunma
Tarafsız - - - - - - - -
Verimli 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Orman 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Tepeler 10% %10 savunan oyuncu için 10%
Tepeler ve Orman -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Dağlar -20% 20% 20% 20% -20% %20 savunan oyuncu için 20%
Dağlar ve Orman -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Verimli Orman Tepeler Tepeler ve Orman Dağlar Dağlar ve Orman
Ticaret potansiyelini %10’dan %20’ye Odun üretimini %10’dan %20’ye Odun üretimi %5’ten %10’a Odun üretimini %10’dan %20’ye Demir üretimi %5’ten %10’a Odun üretimi %5’ten %10’a
Okçuların eğitim süresini %10’dan %20’ye Ticaret potansiyelini %10’dan %20’ye Demir üretimi %5’ten %10’a Ticaret potansiyelini %10’dan %20’ye Taş üretimi %5’ten %10’a Demir üretimi %5’ten %10’a
Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye Taş üretimi %5’ten %10’a Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye Okçuların eğitim süresini %10’dan %20’ye Taş üretimi %5’ten %10’a
Süvari eğitim süresi %10’dan %20’ye Kuşatma silahlarının yapım süresini %10’dan %20’ye Çiftlikler %5’ten %10’a Kuşatma silahlarının yapım süresini %10’dan %20’ye Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye
Kuşatma silahlarının yapım süresini %10’dan %20’ye Çiftlikler %5’ten %10’a Ticaret potansiyelini %10’dan %20’ye Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır. Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır. Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır.
Çiftlikleri %10’dan %20’ye Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır. Okçuların eğitim süresini %10’dan %20’ye Mutluluk limiti 5’ten 10’a Mutluluk limiti 5’ten 10’a Mutluluk limiti 5’ten 10’a
Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır. Mutluluk limiti 5’ten 10’a Piyade eğitim süresini %10’dan %20’ye Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a
Mutluluk limiti 5’ten 10’a Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a Süvari eğitim süresi %10’dan %20’ye - - -
Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a - Kuşatma silahlarının yapım süresini %10’dan %20’ye - - -
- - Çiftlik kapasitesini 10 000’den 40 000’e. Bonus daima bir tam sayıdır. - - -
- - Mutluluk limiti 5’ten 10’a - - -
- - Günlük mutluluk bonusunu 5’ten 10’a - - -

Değerler rastgele oluşturulur.

Bağımsız boş araziler, haritada 4 puan alabilir. Bu nedenle yakın zamanda ilhak edilmiş eyaletin/bulunmuş koloninin, farklı bonuslarla çeşitli arazilerde yaygınlaşması mümkündür. Bu durumda ilhak üzerinde, oyuncu sırasıyla arazinin türünü seçmelidir - tesis için bonus

Özel kaynaklar

Bu arazi üzerine eyalet, koloni veya ticaret karakolu kurulursa, tüm İmparatorluğa bonus verir.
Ama bonus sadece arazi üzerindeki inşaat sonlandırılmışsa alınır. Global harita üzerinde 1 nokta alır ve münhasır bölgesi dışında saptanır.

* Aynı özel kaynağın verdiği bonus birikmez. Eğer aynı kaynaktan 2 bonus mevcut ise, daha büyük bonus (bonus oranları aynı ise, sadece birisi) göz önünde bulundurulur. İki farklı özel kaynak arazisinden gelen aynı bonuslar birikmektedir.

Örneğin: Altının verimli bölgesi üzerine iki eyalet/koloni/ticaret karakolunuz varsa, altın gelirine %10 bonus alırsınız. Buğdayın verimli bölgesi üzerine bir koloni kurmuşsanız ve Pirincin verimli bölgesi üzerine başka bir koloni kurmuşsanız, çiftlik etkisine %20 bonus alırsnız.

** Bir ittifak üyesi, Kadim tapınak, Kutsal kadim tapınak, Nal, Ağır nal, Porsuk Ağacı, Porsuk ağacının verimli bölgesi, Kömürün verimli ocağı, Atlar, Ağır silahlı atlar, Yün, Yünün verimli bölgesi, Pamuk ve Pamuğun verimli bölgesi özel kaynaklarından biri üzere koloni kurarsa, ittifak ordusuna bonus garanti eder. Еğer bir ittifak üyesi özel kaynak Granit üzerine arazi kurarsa, ittifak tesislerindeki kalelere bonus verilir.

İsim Etki Ticaret potansiyeli
Özel kaynak Odun %5 odun üretimi bonusu 500
Odunun verimli bölgesi %10 odun üretimi bonusu 750
Özel kaynak Demir %5 demir üretimi bonusu 500
Demirin verimli bölgesi %10 demir üretimi bonusu 750
Özel kaynak Taş %5 taş üretimi bonusu 500
Taşın verimli bölgesi %10 taş üretimi bonusu 750
Özel kaynak Altın Vergi seviyesi ile alınan altına %5 bonus 2 000
Altının verimli bölgesi Vergi seviyesi ile alınan altına %10 bonus 3 000
Özel kaynak Elmas Satın alınmış elmasların miktarına %5 bonus (geçici elmaslara hariç) 1 000
Elmasların verimli bölgesi Satın alınmış elmasların miktarına %10 bonus (geçici elmaslara hariç) 2 000
Özel kaynak Şarap Tüm imparatorluğun arazilerine 5 mutluluk puanı bonusu 1 000
Özel kaynak Değerli taşlar Tüm imparatorluğun arazilerine 10 mutluluk puanı bonusu 1 000
Özel kaynak Fildişi Tüm imparatorluğun arazilerinde maksimum mutluluk seviyesini 5 yükseltir. 3 000
Özel kaynak İpek Tüm imparatorluğun arazilerinde maksimum mutluluk seviyesini 10 yükseltir. 5 000
Özel kaynak Kadim tapınak 5 moral puanı bonusu 250
Özel kaynak Kutsal kadim tapınak 10 moral puanı bonusu 500
Özel kaynak Nal %5 süvari saldırısına bonus 500
Özel kaynak Ağır nal %10 süvari saldırısına bonus 500
Özel kaynak Porsuk ağacı Saldırıda %5 menzil bonusu 500
Özel kaynak Porsuk ağacının verimli bölgesi Saldırıda %10 menzil bonusu 500
Özel kaynak Kömür %5 piyade(kılıçlı ve mızraklı) saldırısı bonusu 500
Kömürün verimli ocağı %10 piyade(kılıçlı ve mızraklı) saldırısı bonusu 500
Özel kaynak Granit %5 kale vuruş puanı bonusu 500
Granitin verimli ocağı %10 kale vuruş puanı bonusu 500
Özel kaynak Kenevir İnşa süresini %5 düşürür. 500
Kenevirin verimli bölgesi İnşa süresini %10 düşürür. 500
Özel kaynak Papirüs Araştırma süresini %5 düşürür. 500
Özel kaynak Perşömen Araştırma süresini %10 düşürür. 1 000
Özel kaynak Pirinç %5 çiftlik etkisi bonusu 500
Pirincin verimli bölgesi %10 çiftlik etkisi bonusu 750
Özel kaynak Buğday %5 çiftlik etkisi bonusu 500
Buğdayın verimli bölgesi %10 çiftlik etkisi bonusu 750
Özel kaynak Baharat pazara teklif sunmak için verilen vergiyi %10den %9a düşürür 5 000
Özel kaynak Atlar Bir görev esnasında ordunun hareket süresini %5 azaltır. 500
Özel kaynak Ağır silahlı atlar Bir görev esnasında ordunun hareket süresini %10 azaltır. 1 000
Özel kaynak Yün Ordu bakım masrafını %5 azaltır. 500
Yünün verimli bölgesi Ordu bakım masrafını %10 azaltır. 1 000
Özel kaynak Pamuk Ordu bakım masrafını %5 azaltır. 500
Pamuğun verimli bölgesi Ordu bakım masrafını %10 azaltır. 1 000
Özel kaynak Mermer İttifak kalesinde tapınak inşasının süresini %5 düşürür. 3 000
Mermerin verimli bölgesi İttifak kalesinde tapınak inşasının süresini %10 düşürür. 5 000
Özel kaynak Kahve %5 ticaret potansiyeli bonusu 1 000
Kahvenin verimli bölgesi %10 ticaret potansiyeli bonusu 2 000
Özel kaynak Haritalar bir oyuncunun imparatorluğu ve oluşturabileceği koloniler, askeri ve ticari karakollar ve köleleştirilmiş eyaletleri arasındaki mesafeyi %15 arttırır 500
Özel kaynak Ayrıntılı Haritalar bir oyuncunun imparatorluğu ve oluşturabileceği koloniler, askeri ve ticari karakollar ve köleleştirilmiş eyaletleri arasındaki mesafeyi %30 arttırır 1 000
Özel kaynak Kadim harabelik %5 sandık içeriği bonusu 1 000
Özel kaynak Gümüş %10 valinin üretilmiş tecrübe bonusu 2 000
Gümüşün verimli bölgesi %15 valinin üretilmiş tecrübe bonusu 3 000
Özel kaynak Bronz %10 generalin üretilmiş tecrübe bonusu 1 000
Bronzun verimli bölgesi %15 generalin üretilmiş tecrübe bonusu 2 000
Özel kaynak Demleme generalinizin sağ kalma şansını %5 arttırır.
düşman generalinin ölümü ihtimalini %5 arttırır.
1 000
Özel kaynak İksirler generalinizin sağ kalma ihtimalini %10 arttırır.
düşman generalinin ölme ihtimalini %10 arttırır.
2 000
Özel kaynak Kil Evlerin kapasitesine %5 bonus 500
Kilin verimli bölgesi Evlerin kapasitesine %10 bonus 1 000

Barbar Ordugahı

Global haritada saptanmış ve kendi ordularına ve casuslara sahip olan tarafsız topraklar. Onlar, casuslanabilir ve yağmalanabilir, fakat fethedilemez. Başarılı bir meydan savaşı üzerine, oyuncu kaynak veya nüfus kazanır. Yenildiğinde, Barbar ordugahı haritadan kaybolur, oyuncu ödülleri de alır.

 • Konum

  Göçebe yerleşimleri, münhasır bölge dışında tarafsız alanlar üzerinde rastgele global haritada saptanır. Onların üretimi, diyarın hızıyla uyum içinde belirli zamanlarda meydana gelir. Onların toplam sayısı 2000’i aşmaz. Üretim, diyarın başlangıcından sonra birinci gün başlar. Her çeyrek düzlemde 5 göçebe yerleşimi vardır(100x100 puan). Bir veya daha fazla göçebe tesisi yenildiğinde veya haritadan kaybolduğunda, sistem yeni birini meydana getirir, böylece 5 numara onarılır. Onlar rastgele yerlerde tekrar tespit edilir, önceki yerleşimlerle aynı konumda olmak zorunda değildir.

  Not: İki barbar ordugahı, ortak bir sınıra sahip olabilir veya bir oyuncunun alanına bitişik olabilir.

 • Barbar ordugahları: türler

  Bu tesisin türü, içerideki ordu tarafından belirtilir. Askeri araştırmalar ve savunmadaki hafif, ağır veya seçkin birimler. Onların derecesi, tesisin oluşturulduğu andaki sezonun aşamasına bağlıdır. Barbar ordugahlarının 15 farklı seviyesi vardır.

 • Casusluk ve saldırı

  Barbar ordugahları sadece global haritadan casuslanabilir veya saldırı alabilir. Onları komuta merkezinden bulamazsınız.

  • Casusluk

   Casusluk raporu ordu hakkındaki bilgiyi tutar, zarar verilen tesis üzerine kale ve ödül alabilirsiniz.

  • Saldırı

   Tek mümkün saldırı türü meydan savaşıdır. Görev süresi, global haritada hareket için formüle dayandırılıp hesaplanır: ordu, en yavaş birimin hızıyla hareket eder. Hemen varış seçeneği kullanılamaz. Başarılı meydan savaşı üzerine, galip kendi ödülünü alır ve Barbar Ordugahı global haritadan kaybolur.

   *Oyuncu tarafından mağlup edilen her Barbar kampı, bir sonraki saldırıya uğrayan Barbar kampının ordusunu belirli bir yüzde oranında artıracaktır. Artış saldıran oyuncuya özeldir ve diğer oyuncuların kampta göreceği orduyu etkilemeyecektir. Barbar kamplardaki ordu artışı değiştiricisi her günün başında orijinal değerine geri döner.

 • Ödüller

  Barbar ordugahı yıkıldıktan sonra saldıran bir ödül alır. Ödülün miktarı, ordugahın seviyesinin gelişimine bağlıdır - seviye ne kadar yüksekse, ödül o kadar büyüktür. Genelde ödüller kaynaklar olur. Kabile Köleciler ise, ödül olarak azat edilmiş nüfus verilir.

  NOT: Diyarın sezonu bittikten sonra açılmamış sandıklar kaybedilir.

  • Temel

   Her göçebe yerleşimi, temel bir ödül verir. O içerebilir:

   • Azat edilmiş nüfus, Kölecilerin barbar ordugahının yenildiği zaman ödül olarak verilir. Bu ödül, İmparatorluktaki Enventar denen menüdeki Stok sekmesine gider ve her zaman alınabilir. Azat edilmiş nüfus Stoktan almaya karar verdiğinizde, o bulunduğunuz arazideki nüfusa eklenecektir.
   • Kaynaklar - dört kaynaktan kazandığın miktar (odun, demir, taş veya altın). Geri dönen bölükler, onları başlangıç eyaletine geri getirecekler.

Barbar Ordugahları Saldırıları

Her Barbar ordugahı, kendisinden en fazla 70 İmperialı mil uzaklıkta bulunan oyunculara saldırı yollayabilir. Bu koşul, oyuncunun İmparatorluğunun münhasır bölgesindeki yerli barbarlar için de geçerlidir. Yerli Barbar ordugahları sadece o belli oyuncuya saldırabilir. Yok edilene kadar her Barbar ordugahı saldırı yollamaya devam eder. Ancak onun yok edilmesi, yok edildiği andan önce yollanmış tüm saldırıları etkilemez – bu saldırılar amacına ulaşıp gerçekleşir. Belli seviyeli Barbar ordugahının amacı belli puan menzilindeki oyuncular olur:

 • Oyuncuların puanlarına göre Barbar ordugahları:

  Seviye Minimum puan Maksimum puan
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Saldırı türü Barbar ordugahının türüne bağlıdır. Aşağıda gösterildiği gibi:
  • yerliler daima kale kuşatması yollar
  • fatihler daima kale kuşatması yollar
  • çapulcular 50/50 oranında kale kuşatması ve köy baskını yollar
  • köleciler her zaman köy baskı saldırısı yollar*

   *Eğer bu saldırı gerçekleşmeden önce aynı eyalette başka köy baskı olmuşsa, saldırı meydan savaşı olarak gerçekleşir.
 • Barbar saldırılarının hedefleri:

  Barbar ordugahlarının mümkün amaçları, belli değer üzerine barbar tehdidinin seviyesini arttıran oyuncunun bütün eyalet (ana eyalet de dahil) ve kolonileri olur. Asker ve ticaret karakolu veya köle eyaleti saldırı alamaz. Saldırıların yolculuk süreleri rastgele olarak belirlenip 55 ile 60 dakika arasında değişir. Saldırılar, aktif oldukları anda görülür. Saldıran barbar ordusunun düzeni, barbar ordugahının içindeki ordu tarafından belirlenir. Saldırı kale kuşatması olunca orduya belli oranda kuşatma silahı da eklenir. Köy baskında barbarların ana morali 100, kale kuşatmasında ise 120 olur. Her barbar ordugahı özel generale sahip olduğu için yollayan her saldırının başında o general olur. Generalin becerileri, savaşı etklileyip Görev ekanında görülür. Bir tek yerli barbarlar generalsiz saldırı yollar. Aynı Barbar ordugahından yollanabilen saldırı sayısının sınırlaması yoktur. Bu koşul, barbar ordugahından yollanan askerlerin sayısı ve düzeni değiştirmez. Barbar saldırıları, oyuncunun Premium özellikleri kilitlemez.

 • Oyuncunun tesislerinde barbar tehdidinin arttırılması

  70 imperialı mil içinde bir Barbar ordugahı mevcut ise, barbar tehdidin seviyesi, belli bir tesis saldırı alma ihtimalini belirler. Bu tehdit, bir oyuncunun her tesisinde belli mantığa göre biriktirilir.

  Barbar tehdidin seviyesi 3 farklı yoluyla arttırılır:
  • zaman geçtikçe – her saatinde barbar tehdidi belli oranıyla arttırılır
  • bina inşaatı başlatıldığı zaman (türüne bakılmaksınız)
  • askeri görev başlatıldığı zaman (askeri sefer dışında)
  Belli bir tesise saldırı gittiği zaman içindeki Barbar tehdidinin seviyesi sıfırlanır. Aynı oyuncunun kalan tesislerindeki tehdidin seviyesi ise azalır.
 • Barbar saldırısının gücü

  Barbar saldırısının gücü, belli oyuncunun son 24 saat boyunca başarıyla saldırdığı Barbar ordugahlarının sayısına göre belirlenir. Oyuncunun ne kadar çok kez barbarlara saldırı yollamışsa, onun alacağı tepki o kadar güçlü olacaktır. Fakat eğer oyuncu, son 24 saat boyunca belli bir barbar ordugahına başarıyla saldırmamışsa, ona saldıran barbar ordusu temel barbar ordusunun %50 azaltılmış olmalı. Barbarlara karşı başarıyla gerçekleşmiş her saldırı, barbar saldırısının gücü %10 arttırır. Örneğin: bir oyuncu, içinde 1000 hafif süvari bulunduğu Barbar ordugahından saldırı alır. Eğer bu oyuncu son 24 saat boyunca barbarlara hiç saldırmamışsa, alacağı barbar saldırısına temel barbar ordusunun %50si katılacaktır – 500 hafif süvari. Eğer bu oyuncu son 24 saat boyunca toplam 10 Barbar ordugahı yok etmişse, alacağı saldırıya temel barbar ordusunun %150si katılacaktır – 1500 hafif süvari.
  Her oyuncunun barbar ordugahlarına gönderebileceği saldırı sayısı, günde 30 saldırı ile sınırlıdır. Bu, ulaşılabilecek barbar saldırısının maksimum beklenen gücünün %350 olduğu anlamına gelir.


Barbar ordugahlarının araştırmaları

Barbar ordugahlarının askeri araştırmaları vardır. Bu araştıramalar barbarları daha rekabetçi yaparlar. Araştırmalar saldırıda da savunmada da kullanılır.

 • Seviyeye göre barbar ordugahlarının araştırmaları:

  Seviye Saldırı Menzili Piyade Saldırısı Zırh Süvari Saldırısı Askeri Sağlık Karşı Casusluk
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Artış

İlhak edilmiş eyaletler

Bir oyuncunun ilhak edebileceği maksimum eyalet sayısı 20’dir(ana eyalet + 19 ilave). Bir araziyi ilhak etmek (bağımsız şehir, bağımsız boş arazi veya özel kaynak arazisi) ve eyalete dönüştürmek için, boş bir merkezi yönetim seviyesine sahip olmak gereklidir. İlhak, global haritadan barışçı yolla veya savaş ile uygulanabilir:

 • Bağımsız bir şehrin ilhakı
  • Barışçı yolla: tesiste x1,5 ile çarpılmış tüm binaların fiyatını ödemelisiniz. Barışçı yolla ilhak edildiğinde, binaların seviyeleri aynı kalır.
  • Zorla: Kale kuşatmasına ordunuzu yollamanız ve 1000 işsiz nüfusa sahip olmanız gereklidir. Savaşı kazandıktan sonra arazi imparatorluğun bir parçası olur, fakat tüm binalar bir seviye kaybeder. Ancak bağımsız şehirdeki kalenin seviyesi ve kaynakların üretildiği tesislerin seviyeleri varsayılan olarak 1 ise, onların seviyeleri sıfırlanmayıp 1 kalır. Bağımsız şehirdeki ordu, içerideki mevcut birimler için gerekli askeri araştırmaların en düşük seviyeleriyle savaşır.

  Bağımsız bir şehri ilhak ettikten sonra, yeni eyalet 4 puan işgal eder.

 • Bağımsız boş arazinin ilhakı: Bu sadece barışçı yolla oraya yerleşmesi için 25 000 kadar köylünün olduğu bir heyet yollayarak olabilir. Tesiste ilhak ettikten sonra sahip olacaksınız:
  • Şehir merkezi
  • Birinci seviye yük ambarı
  • Birinci seviye evleri
  • Tapınak
 • Özellikler:
  • Verimlilik

   Eyalet, her ilhaktan sonra bir öncekine kıyasla %10 daha az kaynak üretir.

  • Mutluluk

   Tüm ilhak edilmiş eyaletlerde temel mutluluk limiti 100’dür. Ana eyalette +20 bonus vardır.

  • Kaynak nakli

   O, nakliye istasyonundan uygulandı. Bir eyalet, 2x2 noktasında yayılır. Kendi eyaletleriniz arasında nakliye 1 puan başına 1 dakika alır, o bitişik eyaletler için 2 dakikadır, bir diğer eyalet tarafından bölünen eyaletler arasında 3 dakika, uzakta olan iki eyalet arasında 4 dakika ve böyle gider.

  • İmperialı güzergah

   Altyapı, ilhak edilmiş eyaletleri devreye sokmak için inşa edilebilir. Bu yapının her seviyesi, kaynak nakli süresini ve orduların ilerleyiş süresini %5 kısaltır ve ayrıca eyaletler arası ticari potansiyeli %10 arttırır.

  • Ordu ilerlemesi

   Nakliye modelinden sonra eyaletler arasında ordu hareketi. Başlangıç noktasına ve varış yerine(eyalet veya koloni) bakılmaksızın, düşman saldırısı için ilerleme süresi daima aynıdır. Bu süre, saldıranın ana eyaletinden savunanın ana eyaletine gitmesi için gerekli süreye eşittir.

  • Valinin yetenekleri

   Bir araziyi veya tarafsız eyaleti ilhak etme veya kolonileştirmenin belirli bonuslarından başka, iki özel bonus bağışlanır: iki valiye ait becerinin %50 yükselişi. Sistem, kullanıcının bonus alabileceği tüm vali becerilerinden rastgele 2 beceri seçer. İlhak edilmiş eyalet, bağışlanan bonusları ancak orada becerilerin sahibi olan atanmış bir yüce insan varsa kullanabilir. Eğer atanmış bir vali yoksa veya diğer becerilerine sahip atanmış bir vali atanmış ise, eyalet bonuslardan etkilenmeyecektir. Bu, onların kesin şartlar yerine getirilene kadar pasif olacağı anlamına gelir. Oyuncu için ana amaç, her iki beceriye de sahip bir yüce insanın atanması olmalıdır, bu sayede her iki bonusu da alabilir.

Köleler

Onlar, global harita üzerinde bir nokta işgal eder. Bir oyuncunun köleleştirebileceği maksimum eyalet sayısı 11’dir. Bir araziyi köleleştirmek için merkezi yönetim seviyesine ve köle eyaleti lojistiğine sahip olmanız gerekir.

 • Köleleştirme

  Bir araziyi köleleştirilmiş eyalete dönüştürme, sadece kale kuşatması görevine yollanmış bölükler tarafından gerçekleştirilir. Bu, sadece tarafsız eyaletleri köleleştirilmiş eyalete dönüştürebileceğiniz anlamına gelir. Köleleştirilmiş eyalet bir imparatorluğun veya diğer tesislerin(münhasır bölge, eyalet sınırları dışı, koloni, askeri veya ticari karakol) yanında olabilir fakat diğer köleleştirilmiş eyaletlere veya tarafsız eyaletlere bitişik olamaz. Aralarında en az 1 birimlik mesafe olmalıdır.

 • Kölelerin özellikleri
  • Nüfus: Büyüme, bölgenin köleleştirilmiş eyaletten ilhak edilmiş eyalete dönüştüğü andan itibaren durur. Sayı, tarafsız eyaletin parametreleri tarafından önceden belirlenir.
  • Ordu: O, alan ilhak edilene kadar eskisi gibi kalır. Birimlerin sayısı, bağımsız şehrin parametreleri tarafından önceden kararlaştırılmıştır.
  • Gelir
   • Ticaretten gelir: O, ticaret yollarının güzergahına bağlıdır. Altın, ana eyaletin hazinesinde saklanır.
   • Köle eyaleti vergisinden gelir: O, bağımsız şehrin parametreleri tarafından önceden belirlenir. Bu yolla altın kazanımı, oyuncu tarafından ana eyalete transfer edilmelidir.
  • Köle bölgeleri, diğer oyuncular tarafından ilhak edilebilir, serbest bırakılabilir veya fethedilebilir.
   • Köleleştirilmiş eyaleti ilhak etme: O, sadece tesis ana eyalet veya başka bir ilhak edilmiş eyaletle ortak bir sınıra sahipse mümkündür. O, ilhak edilmiş bağımsız bir şehrin mekaniklerinden sonra barışçı yolla veya zorla ilhak edilebilir.

    Not: İlhağın barışçı yolla veya zorla olduğuna bakılmaksızın, bağımsız şehirdeki binaların verdiği puanlar kullanıcının hesabına eklenir.

    Köleleştirilmiş eyaleti başarılı bir şekilde ilhak ettikten sonra, tesisteki binalar bir seviye kaybeder. Şunların haricinde:
    - Evler; fetihten öncekilerin seviyesi aynı kalır,
    - Kale; fetihten önce seviyesi 1 ise aynı kalır.

   • Köleleştirilmiş alanı serbest bırakma: Köleleştirilmiş bir eyaleti her an serbest bırakabilirsiniz. Alan, bağımsız bir şehre dönüşecek ve siz geliri kaybedeceksiniz. Köle eyaleti döneminde birikmiş olan kaynaklar kaybolur ve sıfırdan üretim başlar. Bir oyuncunun hesabı oyun yöneticileri tarafından 7 günden fazla bloke edilirse veya x4 hızı için 16 günden fazla ve x10 hızı için 7 günden fazla tatil modunda kalırsa, köleleştirilmiş eyaletini kaybedebilir.
   • Köleleştirilmiş bir eyaletin ele geçirilmesi - köle eyaleti, düşmanlar tarafından yağmalanamaz fakat münhasır bölgenizin dışında bulunduğu takdirde alınabilir. Diğer oyuncular onu istila edebilir ve kale içindeki orduyla savaşabilir. Başarılı kuşatma üzerine, saldıran köleleştirilmiş alanı alır.
   • Köleleştirilmiş eyatlerin seviyesini ücretli yükseltme - köleleştirilmiş eyatlerin seviyesini her yükseltmek istediğinizde, mevcut seviyedeki ve sonraki seviyedeki bina fiyatlarındaki farka eşit kaynaklarla ödeme yapabilirsiniz. Bir köleleştirilmiş eyaletin seviyesini yükselttiğinizde, içinde bulunan orduyu da arttırdığınızı unutmayın. Ücretli seviye yükseltme, kilit saldırısı altındayken veya eyalet saldırı altındayken kullanılamaz.

Koloniler

O, global harita üzerinde 4 nokta işgal eder ve münhasır bölgede bulunamaz. Bir koloninin boyutu, ikamet eden insanlarının sayısına bağlıdır. Kolonileştirmek için Kolonicilik araştırmasının boş bir seviyesine ve en az birinci seviye Koloni lojistiğine sahip olmanız gerekir. Koloniler bağımsız tarafsız araziler, bonuslu araziler veya özel kaynak arazilerinde oluşturulabilir ve diğer oyuncunun ticaret veya askeri karakolu, köleleştirilmiş eyaleti ve kolonisinin yanında saptanabilir. Eğer köleleştirilmiş arazi ve diğer oyuncuların kolonisi ortak bir sınıra sahipse,köleleştirilmiş tesisin sahibi diğer oyuncuların kolonisini yok etmedikçe onu ilhak edemez. Diğer kullanıcının önceden ilhak edilmiş eyaletine bitişik bir alanı kolonileştiremezsiniz.

 • Kolonileştirmek

  Sadece barışçı yolla uygulanır. Kolonileştirme için, 50 000 köylü ve ilhak edilmiş bir eyaletten veya diğer koloniden boş bir araziye kaynak yollamak zorundasınız. İnşa 1:12 saat alır ve bittiğinde koloni aşağıdaki binalara sahip olur: çiftlik - seviye 8, şehir meydanı - seviye 1, nakliye istasyonu - seviye 1, ticaret yolu - seviye 1, evler - seviye 7, kale - seviye 4. Kurulum için fiyat, tüm binaların gerekli fiyatlarının miktarına eşittir (mimari seviye 0 kabul edilir).

  • Bir arazinin kolonileştirilmesi - eğer alan farklı arazilerde yayılırsa, oyuncu onlardan birini kendi bonusu ve bir değiştiricisiyle seçmelidir. Koloni, iki eşsiz bonus alır: valinin iki yeteneği, %50 yükselir.
  • Bir özel kaynak arazisinin kolonileştirilmesi - o boş bir arazinin kolonileştirilmesi olarak aynı şekilde tamamlanır. Tek fark; arazi tipinin bonusu ve değiştiricisi, bir de iki valilik becerisinin bonusu ile birlikte, bütün imparatorluğu etkileyen özel kaynağın bonusundan da faydalanırsınız. Özel kaynak arazisinde koloni saldırı menziline bakılmaksızın saldırı alabilir, bu moralde, onurda veya istilacının saldırısında cezalandırma olmadığı anlamına gelir.
 • Kolonilerin özellikleri

  Onlar ilhak edilmiş eyaletler olarak aynı statüye sahip - binalar inşa edebilir, orduyu güçlendirebilir ve üretebilir ve kaynaklar nakliye edebilirsiniz.

  • Yıkılmış bir koloni
  • Düşman saldırısı tarafından - Bir koloni, kalesiz kurulduğunda yok edilir. Her başarılı kuşatma, kale seviyesini bir seviye aşağı düşürür. O, koloniye dönüştürüldüğünde kale seviyesi 0 ise, otomatik olarak global haritadan kaybolur. Nüfusunun yarısı ve içeride konuşlanan ordunun %90’ı geri döner. Sahibi koloniden topladığı kaynakları, yatırılan kaynakların net değer puanını ve 10 mutluluk puanı kaybeder. İmparatorluktan koloniye bir ordu ilerleyiş halindeyse, bu ordu da geri döner. Eğer koloni oradan yollanmış ve devam etmekte olan bir askeri görev mevcut iken yok edilirse, bu ordu imparatorluğun ana eyaletine döner. Ondan gönderilmiş ve devam eden bir askeri görev varken koloni yok edilirse, ordu İmparatorluğun ana eyaletine geri döner ve yolculuk süresi değişmedez, bu da ordunun koloniye geri döneceği süre için ana eyalete döneceği anlamına gelir. Koloninin savunmasında kaybedilmiş her savaş, kalan garnizonu meydana hareket etmesi için zorlar. Özel kaynak kolonilerindeki saldırılar, menzil birimi yaptırımları tarafından etkilenmez; bu, herhangi bir moral veya onur cezasının olmadığı anlamına gelir.
  • Sahibinin seçimi - Eğer "koloniyi yok et" seçeneğini seçerseniz, kendi koloninizi yok edebilirsiniz. İnşa, kurulduktan sonra koloninin nüfusunun %50’sini eyalete veya koloniye geri yollar. Koloniden elde ettiğiniz kaynakları ve koloninin kurulumu ve gelişimi için yatırdığınız kaynakların net değer puanını kaybedersiniz. Bir koloni orada birimler var iken sahibi tarafından yok edilemez.
  • Otomatik imha - bir oyuncu kolonisini, hesap oyun adminleri tarafından en az 7 günlüğüne ceza alırsa veya x4 hızı olan diyarlar için 16 günden uzun süre, x10 hızı olan diyarlar için 7 günden uzun süre tatil modunda kalırsa, kaybedebilir. Nüfusunun yarısı ve içeride konuşlanan ordunun %90’ı doğrudan geri döner. Sahibi yatırılan kaynakların net değer puanını kaybeder. Tüm biriken kaynaklar, ana eyalete transfer edilir. Koloni sistem tarafından yok edildiğinde, mutluluk puanı kaybetmezsiniz.

   Not: Sadece özel kaynak arazisinde kurulmuş koloniler otomatik olarak yok edilebilir.

  • Yok edilemez koloniler

   Bir koloni, sahibi kalesi sekizinci seviye olduktan sonra 1.4 gün onu elinde tutabilirse yok edilemez olabilir. Bu süreç bittiğinde, koloni ilhak edilmiş eyaletin aynı durumunu alır. O, onlarla sadece ortak bir sınıra sahip olmaz. Eğer böyle bir koloninin kalesi yok edilirse, seviye kaybına sebep olmaz. Savunan, gerekli kaynak miktarını ödeyerek onu tekrar inşa edebilir.

   Not: Yok edilemez koloniler hala sahipleri tarafından parçalarına ayrılabilir.

  • Mutluluk

   İlhak edilmiş eyaletlerde de aynı yolla hesaplanır, fakat mesafe için ek bir değiştirici vardır - ana eyaletten daha uzak koloni, daha negatif değiştiricidir. Bu formül kullanılır: 0,00025 * mesafe * mesafe - 0,23 * mesafe -13

   Mesela: Kullanıcının ana eyaletten 5 puan uzaklıktaki bir koloniye sahip. Mesafe mutluluk düzenleyicisi şöyle olacaktır:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Mesafe 400’den fazla olduğunda, kayıp her zaman -65 olacaktır.
   Her kolonide bulunan Koloni idaresi’ni yükseltmek, İmparatorluktan uzak olması nedeniyle, ilgili kolonideki mutluluk kaybını azaltır.

   Mutluluk limiti 100’dür. Bu limit, bir özel kaynak arazisini kolonileştirerek 10 puan arttırılabilir. Eğer mutluluk 50’den aşağı düşerse, halkın vergi vermemesi için %2’lik bir isyan çıkma şansı vardır. Eğer mutlululuk 20 veya daha aşağısına düşerse, koloniye mutluluğu arttırana kadar en az 24 saatlik bir girişin engellenmesine sebep olacak bir isyan çıkma şansı yüksektir. Bu süre zarfında sadece festival organizasyonları ulaşılabilirdir.

  • Verimlilik

   Birinci temel koloni %90 verimliliğe ve bundan sonraki her koloni %10 daha az verimliliğe sahip olur. Bu yüzdeye mesafe cezasının yarısı eklenir. Koloni bürokrasi araştırması verimliliği seviye başına %5 arttırır (%100’ü aşmaz). Koloni bürokrasinin araştırılmış bir seviyesi yoksa, 10. koloninin temel verimliliği 0 ve bundan sonraki her koloninin verimliliği eksiye(negatife) doğru ilerleyerek %10 daha az olacak.

   Örnek: Eğer kullanıcı ilk kolonisi C1 için -14 mutluluk olarak mesafe cezasına sahipse, onun verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanacak. %100 - %10 -14/2 = %83(koloni bürokrasinin etkisi olmadan). Eğer araştırılmış bir seviyesi varsa, verimlilik %5 yükselecek ve %88 olacak.

   *Etkin Emperyalizm yönetimi döneminde “Uzak araziler nedeniyle Mutluluk kaybı yok” değiştiricili bir koloninin inşasına başlanması durumunda, bu koloninin verimliliğine mesafe cezası eklenmez. Ancak, Emperyalizm yönetimi daha sonra etkinleştirilse bile, Emperyalizm sırasında inşa edilmeyen kolonilerin verimliliğine mesafe cezası uygulanmaya devam edecektir.

  • Koloni vergi sistemi

   Koloniler, ilhak edilmiş eyaletlerdeki gibi aynı vergi modeline sahiptir.

  • Kaynak nakliyesi

   O, depo menüsünden uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler gibi aynı yapıya sahiptir.

   • Ticaret yolu, ticaret karakolları ve kolonilerde inşa edilebilen bir binadır. İlhak edilmiş eyaletler arasında imparatorluk yolları olarak aynı rolü görür ve ana eyalete nakliye süresini seviye başına %5 kısaltır. Oyuncu, her seviye ile tesis üzerinde daha az nüfus ile kurulmuş ticaret potansiyelini %10 daha uzakta kullanabilecek.
  • Ordu ilerleyişi

   Eyaletler ve koloniler arasındaki ilerleme süresi, ilhak edilmiş eyaletler arasındaki süreye benzerdir - en kısa şekilde alınır.

Ticaret karakolu

Global harita üzerinde 1 nokta alır ve münhasır bölgesi dışında özel kaynak arazisi üzerine kurulabilir. Başka oyuncunun ticaret karakolu, koloni, askeri karakol veya köle eyaletini ile ortak bir sınıra sahip olabilir, fakat başka oyuncunun İmparatorluğu (ana eyaleti veya ilhak edilmiş eyalet)ile ortak sınıra sahip olamaz. Tüm İmparatorluğa özel kaynak bonusu verir. İçindeki ticaret yolunu geliştirilmesi ile ticaret potansiyeli ek altın sağlar. Global hatira üzerine tek bir nokta işgal ettiği için seçilen arazi tek bir bonus veya değiştirici verir.

 • Kurulmuş bir ticaret karakolu

  Ticaret karakolu korumak için Ticaret Yönetimi ve Ticari Lojistiğin boş bir seviyesine sahip olmalısınız. Ticaret Yönetiminin her seviyesi, bir ticaret karakolunun kurulmasına izin verir. Ticari Lojistik, bir oyuncunun ticaret karakolu kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını 5 puan ile arttırır. Her seviye, önceki seviyeye göre %8 daha etkilidir. Bir ticaret karakolunun fiyatı, Mimari 0 seviyesindeyken içindeki binaların fiyatına eşittir.

  • Kale - seviye 3
  • Ticaret rotası - seviye 1
  • Depo istasyonu - seviye 1

   Global harita üzerinde seçilmiş araziye tıkladığınızda mevcut olan bir buton ile kurulur. Kurulum görevi yük arabalarının hızında ilerler. İnşa süresi 1.5 saat devam eder ve bu periyod esnasında tesisteki saldırılar etkisiz hale gelir. Ticaret karakolunun kurulması, tüm imparatorluğa bir kerelik 10 mutluluk bonusu verir.

   • Ticaret karakolunun özellikleri
    • Binalar

     Ticaret karakolunun Şehir merkezinde oyuncunun seviyelerini geliştirebilecek mevcut binalar - Ticaret yolları ve Yük ambarı. Kaleyi yükseltemezsiniz. Onun maksimum seviyesi 3tür. Ticaret karakolu saldırı aldıktan sonra Kale yıkılırsa, yeni seviye inşa edilebilmesi için "Askeri" denen sekmede bir buton mevcut olacak. Bunun dışında Kulenin 1. seviyesi inşa edilebilecek.

   • Kaynak nakliyesi

    O, Depo İstasyonu’ndan uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler arasındaki nakliye ile aynıdır.

    • Ticaret yolu, ticaret karakolları ve kolonilerde inşa edilebilen bir binadır. İlhak edilmiş eyaletler arasında imparatorluk yolları olarak aynı rolü görür ve ana eyalete nakliye süresini seviye başına %5 kısaltır. Oyuncu, her seviye ile tesis üzerinde daha az nüfus ile kurulmuş ticaret potansiyelini %10 daha kullanabilecek.
   • Ordu ve savunma

    Ticaret karakolu içine ordu konuşlandırılamaz. Düşman saldırısı gelince, Kale ve Kuleler tesisi korur. Yine de tesisin yanında askeri karakolu kurarsanız, tesisin daha sağlam koruması sağlayacaksınız. Böylelikle saldıran oyuncu ticaret karakolunu ssaldırmak istediğinde öncelikle askeri karakolu yok etmesi gerekecektir.

   • Ticaret potansiyeli

    Ticaret karakolunda nüfus olmadığı için potansiyel özel kaynağa bağlı. Farklı arazilerin ticaret potansiyeli değerleri "Global harita" menüsünü ziyaret ederek --> "Arazi türleri" --> "Özel kaynak" görebilirsiniz.
    Ticaret potansiyeli, soyut bir ölçüm olup bir arazin ek altın kazanma ihtimalini belirler. Ek altın direk hazineye gider. Oluşturulan altın, Ticaret karakolunun ticaret potansiyeli ile ana eyaletin ticaret potansiyeli arasındaki oran göz önünde bulundurularak hesaplanır. İki araziden hangisi daha az nüfuse sahip olduğu belirlenip (daha az ticaret potansiyeline sahip olan) "Ticaret yolu" denen binanın her seviyesinin inşaati ile kullanıcı daha az nüfusu olan arazinin ticaret potansiyeline %10 kazanır.

   • Yok edilme

    Ticaret karakolu, sahibi tarafından veya düşman saldırısıyla yok edilebilir.

    • Düşman saldırısı ihtimaline karşı

     Ticaret karakoluna gönderilmiş olan başarılı kale kuşatması sarayın bir seviyesini yok eder. 0 düşünce arazi yok edilmiş olur ve kullanıcı kalesindeki birikmiş kaynaklarını, kurulum ve gelişimden elde ettiği net değer puanlarını, aynı zamanda Ticaret yolundaki seviyelerden ticaret potansiyelini ve alandaki özel kaynağından bonusunu kaybeder. Tek seferliğine tüm arazilerden 5 puan Mutluluk eksiltilir. Özel kaynaklı arazilere karşı yapılan saldırıların kaplama sınırı yoktur ve saldıranın Moral, Onur ve Saldırı gücünü etkilemez.

    • Sahibinin isteği üzere

     Global harita üzerinde tesise tıkladığınızda, opsiyon mevcuttur. Ticaret Karakolunun yok edilmesiyle kullanıcı birikmiş kaynaklarını, kurulum ve gelişimden elde ettiği net değer puanlarını, aynı zamanda Ticaret yolundaki seviyelerden ticaret potansiyelini ve alandaki özel kaynağından bonusunu kaybeder.

    • Otomatik yok edilme

     Ticaret karakolunuzu otomatik olarak kaybetmeniz mümkündür. Bu, şu durumlarda olabilir:

     • Hesabınız, x4 hızında olan diyarlar için 16 günden fazla, x10 hızı olan diyarlar için 7 günden fazla süredir seyahat modunda.
     • Hesabınız, 7 günden daha fazla bloke edilmiştir.

     Sistem tarafından yok edilme üzerine, kullanıcı özel kaynaklardan bonusu ve tesisin gelişiminden ve kurulmasından kazanılmış net puan değerini kaybedecek. Toplanmış kaynaklar, ana eyalete transfer edilir.

Askeri karakol

Harita üzerinde 1 birim alır ve tarafsız eyalet ile özel kaynak arazisi dışında heryere kurabilirsiniz. Bu tesisin ana fonksiyonu ticaret karakollarını korumaktır, çünkü orada bir savunma ordusu konuşlandırılamaz. Bu amaçla askeri karakol, ticaret karakolu ile ortak bir sınıra sahip olmalıdır. Böylece düşman önce askeri karakolu yok etmelidir ve ancak bu yolla ticaret karakoluna saldırmak için bir fırsata sahip olur. Askeri karakollar diğer tesislere bitişik olarak inşa edilebilir fakat bir savunma etkisine sadece ticaret karakollarında sahip olur.

 • Askeri karakolun kurulumu

  Seviye 5 Merkezi yönetim araştırmasına ve en az seviye 1 Askeri yönetim ve Askeri lojistik gereklidir. Askeri yönetimin her seviyesi sonrası, bir tane daha askeri karakol inşa etmenize imkan verir. Askeri lojistik, bir oyuncunun askeri karakol kurabildiği alanın İmparatorluktan uzaklığını 5 puan ile arttırır. Fiyat, seviye 0 Mimari’nin içinde yerleşik tüm binaların tutarına eşittir.

  • Kale seviyesi 4
  • Depo istasyonu seviye 1
  • Askeri kamp seviye 1

   Askeri kampın her seviyesi, 120 000 meydan ordusunun konuşlanmasına olanak verir.

  Global harita üzerinde seçilmiş araziye tıkladığınızda mevcut olan bir buton ile kurulur. Eğer arazi bir askeri bonus veya değiştiriciden bir askeri bonus bağışlarsa, tesis sadece bunun bonusundan etkilenir. Herhangi bir ekonomik bonus, bir etkiye sahip olmayacaktır. İnşa süresi 1.5 saat devam eder ve bu periyod esnasında tesisteki saldırılar etkisiz hale gelir. Kurulum görevi yük arabalarının hızında ilerler.

 • Askeri karakol özellikleri
  • Binalar

   Bitirilen inşadan sonra tesis yükseltilebilen kalenin, depo istasyonunun ve askeri kampın önceki seviyelerini ortadan kaldırır. Askeri menüde tüm savunma tesisleri inşa edilebilir. Bu, suru içerir - bu tesis için sadece bir münhasır tesis. Her seviyesi meydan ordusunun savunmasına %2 bonus verir. Askeri karakolun nüfusu, üretimi veya verimliliği yoktur.

  • Nakliye

   O, depo istasyonunda menüden uygulanır ve ilhak edilmiş eyaletler arasında kaynak nakliyesi modelini takip eder.

  • Ordu ve ordu ilerlemesi

   Araziye yerleştirebileceğiniz asker sayısı Askeri Kampın seviyesine bağlıdır. Askeri birimlerini Askeri Karakolundan almanın ya da Askeri Karakoluna yerleştirmenin belirli bir zamanı vardır: 90 ve elmasla satın alarak süreç kısaltılamaz. Eğer Askeri Karakolun sınırına erişmis araziye doğru askeri ordusu yol almışsa o askeri ordusu o arazide yer alamaz ve geldiği araziye geri döner. Eğer bir arazinin Askeri Karakolunda yer bulunuyorsa ama bütün askeri ordusunu sığdıramıyorsa, askeri birimleri eşit sayılarla yerleştirilir ve geri kalanları geldikleri araziye geri dönerler. Ve eğer bir askeri ordunun gittiği arazinin Askeri Karakolu yıkılmış ise - geldiği araziye geri döner. Bir Askeri Karakolunun meydan ordusu için bakım masrafları x1,2.

  • Savunma

   Komuta merkezinde savunma ordusunun geri çekilmesi için bir seçenek vardır. Eğer kullanıcı onu kullanmayı seçerse, ordu savaşmayacak. Bu seçenek, sadece askeri karakolda mevcuttur.

  • Yıkım
   • Düşman saldırısı ihtimaline karşı

    Askeri karakola karşı başarılı bir kale kuşatması, kalenin bir seviyesini yok eder. Seviye 0’a düştüğünde tesis yok edilir ve kullanıcı birikmiş kaynaklar ile kurulum ve gelişimden elde edilen net değer puanlarını kaybeder. Eğer yıkım üzerinde askeri karakolda konuşlandırılmış ordu varsa, oyuncu sağ kalan birimlerin %10’unu kaybeder. Kalan ordu, tesisin kurulduğu araziye döner. Eğer o arazi de yıkılmışsa, ordu Ana eyalete döner. Ondan gönderilmiş ve devam eden bir askeri görev varken koloni yok edilirse, ordu İmparatorluğun ana eyaletine geri döner ve yolculuk süresi değişmedez, bu da ordunun koloniye geri döneceği süre için ana eyalete döneceği anlamına gelir.


    Bir ticaret karakolunu koruyan askeri karakola saldırılar, menzil puanı yaptırımlarından etkilenmez; yani moralde, onurda veya istilacının saldırısında herhangi bir yaptırım olmadığı anlamına gelir.

   • Sahibinin vasiyeti

    Global harita üzerinde tesise tıkladığınızda, opsiyon mevcuttur. Eğer içeride saptanmış birimler veya ilerleyen askeri veya casusluk görevi varsa, askeri karakol yıkılamaz. Kullanıcı yıkım üzerinde birikmiş kaynaklar ile kurulum ve gelişimden elde ettiği net değer puanlarını kaybeder.